Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Urodynamické vyšetření při diagnostice ženské stresové inkontinence

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Urodynamické vyšetření při diagnostice ženské stresové inkontinence"— Transkript prezentace:

1 Urodynamické vyšetření při diagnostice ženské stresové inkontinence
MUDr. Vladimír Borovička

2 Hlavní informační zdroje prezentace
EAU guidelines ICS guidelines AUA guidelines Nízký stupeň „level of evidence“ Nízký stupeň „ grade of recomendation“

3 Kdy indikovat urodynamické vyšetření?
Před konzervativní terapií neindikovat rutině invazivní urodynamické vyšetření. Před operační terapií dle individuálního nálezu. UFM/reziduum – u všech pacientů Plnící cystometrii provést u pacientů kde může změnit další postup Plnící cystometrie není nutná u pacientů před operační terapií klinicky jasné stresové inkontinence

4 Čistá stresová inkontinence- UD ?
Pacientky s klinicky čistou stresovou inkontinencí 1/5 má patofyziologický nález při UD vyšetření U 15% detruzorová hyperaktivita U 4-7% hypoaktivita či obstrukce zrušení 1,4%; změna 4,4%; modifikace 6,8% operace jen výjimečně Úspěch terapie u 76,9% s UD Úspěch terapie u 77,2% bez UD Provedení urodynamického vyšetření nezlepšuje výsledek operační terapie u pacientek s nekomplikovanou stresovou inkontinencí 1) Neurourology and Urodynamics 2012; 31: 2s) The effect of urodynamic testing on clinical diagnosis, treatment plan and outcomes in women undergoing stress urinary incontinence surgery. Sirls LT, Richter HE, Litman HJ, Kenton K, Lemack GE, Lukacz ES, Kraus SR, Goldman HB, Weidner A, Rickey L, Norton P, Zyczynski HM, Kusek JW; Urinary Incontinence Treatment Network. J Urol Jan;189(1):204-9 3S - N Engl J Med May 24;366(21):

5 Přínos urodynamického vyšetření?
Jakou léčbu zvolit? Potvrzení stresové inkontinence ISD - TVT / hyperkorekce TOT Hypermobilita uretry - TOT Obstrukce/hypoaktivita - TOT Jakou šanci na úspěch má zvolená léčba? Není možné říci u koho operační terapie selže Jaká jsou rizika zvolené léčby? Urgence, obstrukce (na základě urodynamického vyšetření nebylo možno říci u koho operační terapie selže a u koho ne) (EAU) 7S - J Urol Aug;186(2):

6 Stresová inkontinence + OAB
Prediktivní význam plnící cystometrie Detruzorová hyperaktivita s pDet>15cmH2O nebo snížená compliance U 28% vymizení urgencí po operaci Není možné říci u koho urgence zmizí nebo se zhorší ICS urodynamics 107,109,110 EAU

7 Obstrukční mikce UD vyšetření není schopné predikovat u které pacientky dojde ke vzniku obstrukční mikce po operaci pro stresovou inkontinenci Reziduum Qmax, Qave pDet open, pDet clos MUCP, FUL 5S - Int J Gynaecol Obstet Oct;115(1):49-52

8 Provedení urodynamického vyšetření
Anamnéza, objektivní vyšetření, mikční karta Kultivace moči ATB profylaxe není nutná Kalibrace měřící jednotky Kontrola náplně měchýře na začátku vyšetření Rychlost plnění a teplota roztoku Poloha pacienta Kontrola kvality záznamu 1S - Prophylactic antibiotics to reduce the risk of urinary tract infections after urodynamic studies. Foon R, Toozs-Hobson P, Latthe P. Cochrane Database Syst Rev Oct 17

9 Uroflowmetrie Neinvazivní Obstrukce/snížená kontraktilita
Patologie P/Q studie. Qmax při mikčním objemu nad 150ml Ženy pod 50 let > 25ml/sec Ženy nad 50 let > 18ml/sec Qmax < 12ml/s – obstrukce/hypoaktivita

10 UFM normální Vmic Qmax

11 UFM patologie - obstrukce
Vmic Qmax

12 UFM patologie – hypoaktivita
Vmic Qmax

13 Plnící cystometrie Cmax – maximální cystometrická kapacita měchýře
Senzitivita Netlumené detruzorové kontrakce VLPP – valsalva leak point pressure CLPP – cough leak point pressure

14 VLPP Intravezikální tlak v okamžiku úniku moči na podkladě elevace intraabdominálního tlaku bez současné detruzorové kontrakce. Závislost na náplni m. měchýře Doporučená náplň měchýře – ½ cystometrické kapacity Pacientka zatlačí „jako na stolici“ Umožnuje přesnější stanovení únikového tlaku než CLPP Často pacient nedokáže vyvinout tlak který vede k úniku moči >90-100cmH20 – stresová inkontinence při hypermobilitě uretry <60cmH20 – ISD VLPP – poloha pacienta, náplň měchýře, absolutní hodnota intravezikálního tlaku (ICS 227

15 CLPP Méně přesný pro stanovení únikového tlaku
Možné dosáhnout vyšších tlaků – použití pokud při valsalva nedochází k úniku

16 Detruzorová hyperaktivita
Detruzorová kontrakce spontání či vyprovokovaná během plnění močového měchýře. Není stanovena absolutní hodnota elevace detruzorového tlaku pro diagnózu hyperaktivity detruzoru

17 Detruzorová hypersensitivita
Nejsou stanoveny absolutní hodnoty Orientačně normální nucení na močení při náplni ml

18 Cystometrická kapacita
ml považována za normální ICS urodynamics

19 Plnící cystometrie pVes pAbd pDet

20 Profilometrie Tlakový profil uretry U kontinentních žen uzavírací tlak
vzrůstá s náplní měchýře obvykle narůstá ve vzpřímené pozici Klidový maximální uretrální tlak klesá s věkem Není vhodným testem pro stanovení urodynamické stresové inkontinence Rutině neprovádět profilometrii - ICS urodynamics 145

21 MUCP ISD – MUCP klidový<20cmH20 Prediktivní význam sporný
Spíše vhodnější TOTs hyperkorekcí či TVT Není korelace mezi hodnotami MUCP a nízkými hodnotami VLPP ICS 163,164,165,166 (ICS str 339 odkaz 167 a další)

22 Profilometrie pVes pUretra pClos

23 Průtokově manometrická studie
Hodnocení vztahu průtoku a detruzorového tlaku Nomogramy obstrukce Volné Qmax/ Qmax při zavedeném katetru pDet Qmax/pDet max Qmax <12-15 ml/s pDet Qmax > 25-50cmH2O Hranice pro jednoznačnou obstrukci 40-60cmH20 Videourodynamické vyšetření Vždy nutné hodnotit v kontextu klinického nálezu

24 Průtokově manometrická studie
pVes pAbd pDet Q

25 Závěry U pacientek s klinicky čistou stresovou inkontinencí není nezbytně nutné invazivní urodynamické vyšetření před operační léčbou. Přináší dodatečné informace Částečně možná predikce komplikací Volba/modifikace operace Forenzní důvody


Stáhnout ppt "Urodynamické vyšetření při diagnostice ženské stresové inkontinence"

Podobné prezentace


Reklamy Google