Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRO KVALITU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VAŠICH DĚTÍ www.nozasro.cz www.nozasro.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRO KVALITU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VAŠICH DĚTÍ www.nozasro.cz www.nozasro.cz."— Transkript prezentace:

1 PRO KVALITU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VAŠICH DĚTÍ www.nozasro.cz www.nozasro.cz

2  Zásadní přírodní fenomén blízké budoucnosti je bezpochyby VODA  V podmínkách české kotliny je již nyní aktuální a limitující faktor půda a její kvalita  Vše souvisí se vším.. www.nozasro.cz www.nozasro.cz

3 I. Co je alginit II. Možnosti využití III. Projekt VD Luhačovice IV. Výzkum V. Obchod VI. Závěr www.nozasro.cz www.nozasro.cz

4 Alginit je hornina vulkanického původu, která vznikla nahromaděním organického (řas) a anorganického materiálu (jíly a vulkanický materiál) ve vodním prostředí s vysokým obsahem humusu, minerálních živin a stopových prvků. www.nozasro.cz www.nozasro.cz

5  Složka Jednotka Průměrný obsah  Pmg/kg hmoty 65,500  K mg/kg hmoty 254,210  Mg mg/kg hmoty 2745,000  Ca mg/kg hmoty 3420,000  Na mg/kg hmoty 248,630  Nt total % hmoty 0,215  P2O5 tot. % hmoty 0,140  K2O tot. % hmoty 1,370  MgO tot. % hmoty 1,570  CaO tot. % hmoty 1,840  Cu mg/kg hmoty 26,430  Zn mg/kg hmoty 32,420  Se mg/kg hmoty 1,420  Fe mg/kg hmoty 191,350  Mn mg/kg hmoty 58,300  S mg/kg hmoty 3670,000  B mg/kg hmoty 62,400  Ti mg/kg hmoty 7680,000  C tot mg/kg hmoty 10,930  N total mg/l hmoty 191 www.nozasro.cz www.nozasro.cz

6  Vlastnosti: - neutrální látka s poměrně vysokým procentem humusu - z biogenních prvků je přítomen N, P, CaSO 4 a Mg - rizikové prvky nepřekračují hodnoty mobilních (dostupných) forem limitovaných obsahem podle norem EU  Mineralogická skladba alginitu - smektit, ilit – slída, kaolinit, chlorit, křemen, kalcit, dolomit, živec www.nozasro.cz www.nozasro.cz

7 Ložiska v Evropě:  Slovensko - naleziště u obce Pinciná nedaleko Lučence  Maďarsko – Gérce, Pula, Várkeszö, Egyházaskeszö www.nozasro.cz www.nozasro.cz

8  Má přirozeně nízký obsah solí a těžkých kovů  Obsahuje velké procento humusu  Obsahuje významný poměr minerálních živin a stopové prvky  Rychle absorbuje  Pomalu vysychá www.nozasro.cz www.nozasro.cz

9 1) Zemědělství - aplikace alginitu do půdy 2) Lesnictví - aplikace alginitu při pěstování lesních sazenic 3) Stavebnictví a průmysl 4) Aplikace alginitu při zpracování přírodních kalů z rybníků, řek a vodních nádrží 5) Aplikace alginitu do kalů v ČOV 6) Aplikace alginitu v lékařství a farmacii www.nozasro.cz www.nozasro.cz

10 Zemědělství - aplikace alginitu do půdy  Zlepšuje a podporuje vstup vody do kořenového systému rostlin a současně ve vhodné míře blokuje odtok vody alginit www.nozasro.cz www.nozasro.cz

11 Lesnictví - aplikace alginitu při pěstování lesních sazenic Alginit regeneruje sazenice lesních dřevin po šoku z transportu a přesazení z lesní školky na lesní stanoviště. Aplikace alginitu chrání sazenice před vysycháním. Upravuje v půdním fondu spektrum všech potřebných minerálních prvků. Je schopen vázat těžké kovy. www.nozasro.cz www.nozasro.cz

12 Stavebnictví a průmysl Surovina pro výrobu: Tepelně-zvukoizolačních vláken Cementových směsí Slinuté keramiky Pěnotvorných přísad Pojiva pro výrobu brusného materiálu Nízkoenergetických staveb www.nozasro.cz www.nozasro.cz

13 Aplikace alginitu při zpracování přírodních kalů z rybníků, řek a vodních nádrží - alginit reguluje množství přírodního vápna, - upravuje kyselost půdy, - dokáže eliminovat výskyt těžkých kovů v kořenovém systému rostlin, - omezuje spotřebu vody, - může zastavit nucené zavlažování (zalévání). www.nozasro.cz www.nozasro.cz

14 Aplikace alginitu do kalů v čistírnách odpadních vod Cíl - zjednodušit pracovní postupy a urychlit zpracování problematického materiálu v rámci ČOV, s následnou možností využití jako výstupního produktu k dalším průmyslovým aplikacím. Výstupem aplikace alginitu je produkovat vhodný tuhý odpad resp. produkt. www.nozasro.cz www.nozasro.cz

15 Aplikace alginitu v lékařství a farmacii Plnivo léčebných mastí Výroba léčivých mastí při bércových vředech Využití při výrobě materiálu a zábalů na léčbu revmatického onemocnění kloubů www.nozasro.cz www.nozasro.cz

16 Zapracování vytěžených sedimentů z Luhačovické přehrady do orné půdy (s přidáním alginitu) V přesně daném poměru alginit + sediment byla tato „směs“ navezena na vytypované pozemky. www.nozasro.cz www.nozasro.cz

17 Odběr vzorků orné půdy: Těžba sedimentů: Zapracování „směsi“ do půdy: www.nozasro.cz www.nozasro.cz

18 Výhody : - Přidáním alginitu k vytěženým sedimentům se sedimenty nestávají odpadem a tudíž mohou být využity na ornou půdu. - Šetří se peníze za skládkování - Zlepšují se vlastnosti půd - Sedimenty se vracejí zpět do životního prostředí www.nozasro.cz www.nozasro.cz

19 Ve spolupráci s výzkumnými ústavy, univerzitami a státními i soukromými podniky se zabýváme v dnešní době velice diskutovanými a stále aktuálnějšími tématy výzkumu, s využitím alginitu. www.nozasro.cz www.nozasro.cz

20 1) Aplikace 100 % přírodního alginitu jako objemového environmentu s trvalým účinkem v rámci anaerobní stabilizace čistírenského kalu, čištění kalové vody (fugátu), zpracování shrabků v ČOV. - Výstup: produkovat vhodný tuhý odpad resp. produkt obecně a potenciálně vhodný ke spalování nebo spoluspalování v externích spalovacích či energetických zdrojích, k zemědělskému využití, jako inertní materiál, nebo k uložení na skládku příslušné skupiny. www.nozasro.cz www.nozasro.cz

21 2) Protierozní účinnost: Zavážení svahů alginitem v Třebsíně, kde je prokázána půdní eroze. - Výstup: Využitím alginitu prokázat protierozní účinky www.nozasro.cz www.nozasro.cz

22 3) Optimalizace managementu zalesňování zemědělské půdy ve vztahu ke zvýšení retenčního potenciálu krajiny Výstup: Snížení mortality sazenic, Spolehlivé zakořenění sazenic, Akcelerace růstu sazenic, Ovlivnění síly sazenice v krčku. www.nozasro.cz www.nozasro.cz

23 4) Boom „zemina na klíč“ přímo na vaši zahradu! Substráty budou míchány „na míru“ na typ půdy v daném místě. Nezáleží zda je půda suchá, kontaminovaná či lesní, namícháme zeminu, co vaši zahradu zlepší. www.nozasro.cz www.nozasro.cz

24 5) Nové způsoby rekultivace degradovaných zemědělských půd České republiky:  Výstup:  Pro každý typ degradace bude navržen optimální postup vedoucí ke stabilizaci půdy. www.nozasro.cz www.nozasro.cz

25  Prodej alginitu a substrátů s alginitem V současné době připravujeme prodej alginitu do zahradnických center a velkoobchodů, po registraci dalších substrátů se sortiment rozšíří. www.nozasro.cz www.nozasro.cz

26 Alginit je zajímavou horninou jak pro životní prostředí, tak pro odpadové hospodářství. Možnost využít alginit v mnoha odvětvích je důležitým faktorem při rozvíjení dalších činností naší firmy a také pro šetrné zacházení s přírodou. Pojďme společně čelit devastaci životního prostředí. Pojďme zodpovědně spravovat svěřené bohatství – PŮDU! www.nozasro.cz www.nozasro.cz

27


Stáhnout ppt "PRO KVALITU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VAŠICH DĚTÍ www.nozasro.cz www.nozasro.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google