Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRO KVALITU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VAŠICH DĚTÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRO KVALITU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VAŠICH DĚTÍ"— Transkript prezentace:

1 PRO KVALITU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VAŠICH DĚTÍ
Alginit PRO KVALITU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VAŠICH DĚTÍ

2 ALGINIT Zásadní přírodní fenomén blízké budoucnosti je bezpochyby VODA
V podmínkách české kotliny je již nyní aktuální a limitující faktor půda a její kvalita Vše souvisí se vším..

3 Alginit I. Co je alginit II. Možnosti využití III. Projekt VD Luhačovice IV. Výzkum V. Obchod VI. Závěr

4 I. Co je Alginit Alginit je hornina vulkanického původu, která vznikla nahromaděním organického (řas) a anorganického materiálu (jíly a vulkanický materiál) ve vodním prostředí s vysokým obsahem humusu, minerálních živin a stopových prvků.

5 I. Co je Alginit www.nozasro.cz Složka Jednotka Průměrný obsah
P mg/kg hmoty 65,500 K mg/kg hmoty ,210 Mg mg/kg hmoty ,000 Ca mg/kg hmoty ,000 Na mg/kg hmoty ,630 Nt total % hmoty ,215 P2O5 tot % hmoty ,140 K2O tot % hmoty ,370 MgO tot % hmoty ,570 CaO tot % hmoty ,840 Cu mg/kg hmoty ,430 Zn mg/kg hmoty ,420 Se mg/kg hmoty ,420 Fe mg/kg hmoty ,350 Mn mg/kg hmoty ,300 S mg/kg hmoty ,000 B mg/kg hmoty ,400 Ti mg/kg hmoty ,000 C tot mg/kg hmoty ,930 N total mg/l hmoty

6 I. Co je Alginit Vlastnosti:
- neutrální látka s poměrně vysokým procentem humusu - z biogenních prvků je přítomen N, P, CaSO4 a Mg - rizikové prvky nepřekračují hodnoty mobilních (dostupných) forem limitovaných obsahem podle norem EU Mineralogická skladba alginitu - smektit, ilit – slída, kaolinit, chlorit, křemen, kalcit, dolomit, živec

7 I. Co je Alginit Ložiska v Evropě:
Slovensko - naleziště u obce Pinciná nedaleko Lučence Maďarsko – Gérce, Pula, Várkeszö, Egyházaskeszö

8 I. Co je Alginit Má přirozeně nízký obsah solí a těžkých kovů
Obsahuje velké procento humusu Obsahuje významný poměr minerálních živin a stopové prvky Rychle absorbuje Pomalu vysychá

9 II. Možnosti využití 1) Zemědělství - aplikace alginitu do půdy 2) Lesnictví - aplikace alginitu při pěstování lesních sazenic 3) Stavebnictví a průmysl 4) Aplikace alginitu při zpracování přírodních kalů z rybníků, řek a vodních nádrží 5) Aplikace alginitu do kalů v ČOV 6) Aplikace alginitu v lékařství a farmacii

10 II. MOŽNOSTI VYUŽITÍ Zemědělství - aplikace alginitu do půdy
Zlepšuje a podporuje vstup vody do kořenového systému rostlin a současně ve vhodné míře blokuje odtok vody alginit

11 II. MOŽNOSTI VYUŽITÍ Lesnictví - aplikace alginitu při pěstování lesních sazenic Alginit regeneruje sazenice lesních dřevin po šoku z transportu a přesazení z lesní školky na lesní stanoviště. Aplikace alginitu chrání sazenice před vysycháním. Upravuje v půdním fondu spektrum všech potřebných minerálních prvků. Je schopen vázat těžké kovy.

12 II. MOŽNOSTI VYUŽITÍ Stavebnictví a průmysl Surovina pro výrobu:
Tepelně-zvukoizolačních vláken Cementových směsí Slinuté keramiky Pěnotvorných přísad Pojiva pro výrobu brusného materiálu Nízkoenergetických staveb

13 II. MOŽNOSTI VYUŽITÍ Aplikace alginitu při zpracování přírodních kalů z rybníků, řek a vodních nádrží - alginit reguluje množství přírodního vápna, - upravuje kyselost půdy, - dokáže eliminovat výskyt těžkých kovů v kořenovém systému rostlin, - omezuje spotřebu vody, - může zastavit nucené zavlažování (zalévání).

14 II. MOŽNOSTI VYUŽITÍ Aplikace alginitu do kalů v čistírnách odpadních vod Cíl - zjednodušit pracovní postupy a urychlit zpracování problematického materiálu v rámci ČOV, s následnou možností využití jako výstupního produktu k dalším průmyslovým aplikacím. Výstupem aplikace alginitu je produkovat vhodný tuhý odpad resp. produkt.

15 II. MOŽNOSTI VYUŽITÍ Aplikace alginitu v lékařství a farmacii Plnivo léčebných mastí Výroba léčivých mastí při bércových vředech Využití při výrobě materiálu a zábalů na léčbu revmatického onemocnění kloubů

16 III. PROJEKT VD Luhačovice
Zapracování vytěžených sedimentů z Luhačovické přehrady do orné půdy (s přidáním alginitu) V přesně daném poměru alginit + sediment byla tato „směs“ navezena na vytypované pozemky.

17 III. PROJEKT VD Luhačovice
Odběr vzorků orné půdy: Těžba sedimentů: Zapracování „směsi“ do půdy:

18 III. Projekt vd luhačovice
Výhody: - Přidáním alginitu k vytěženým sedimentům se sedimenty nestávají odpadem a tudíž mohou být využity na ornou půdu. - Šetří se peníze za skládkování - Zlepšují se vlastnosti půd - Sedimenty se vracejí zpět do životního prostředí

19 IV. Výzkum Ve spolupráci s výzkumnými ústavy, univerzitami a státními i soukromými podniky se zabýváme v dnešní době velice diskutovanými a stále aktuálnějšími tématy výzkumu, s využitím alginitu.

20 IV. Výzkum 1) Aplikace 100 % přírodního alginitu jako objemového environmentu s trvalým účinkem v rámci anaerobní stabilizace čistírenského kalu, čištění kalové vody (fugátu), zpracování shrabků v ČOV. - Výstup: produkovat vhodný tuhý odpad resp. produkt obecně a potenciálně vhodný ke spalování nebo spoluspalování v externích spalovacích či energetických zdrojích, k zemědělskému využití, jako inertní materiál, nebo k uložení na skládku příslušné skupiny.

21 IV. Výzkum 2) Protierozní účinnost:
Zavážení svahů alginitem v Třebsíně, kde je prokázána půdní eroze. - Výstup: Využitím alginitu prokázat protierozní účinky

22 IV. Výzkum 3) Optimalizace managementu zalesňování zemědělské půdy ve vztahu ke zvýšení retenčního potenciálu krajiny Výstup: Snížení mortality sazenic, Spolehlivé zakořenění sazenic, Akcelerace růstu sazenic, Ovlivnění síly sazenice v krčku.

23 IV. Výzkum 4) Boom „zemina na klíč“ přímo na vaši zahradu!
Substráty budou míchány „na míru“ na typ půdy v daném místě. Nezáleží zda je půda suchá, kontaminovaná či lesní, namícháme zeminu, co vaši zahradu zlepší.

24 IV. Výzkum 5) Nové způsoby rekultivace degradovaných zemědělských půd České republiky: Výstup: Pro každý typ degradace bude navržen optimální postup vedoucí ke stabilizaci půdy.

25 V. Obchod Prodej alginitu a substrátů s alginitem
V současné době připravujeme prodej alginitu do zahradnických center a velkoobchodů, po registraci dalších substrátů se sortiment rozšíří.

26 VI. Závěr Alginit je zajímavou horninou jak pro životní prostředí, tak pro odpadové hospodářství. Možnost využít alginit v mnoha odvětvích je důležitým faktorem při rozvíjení dalších činností naší firmy a také pro šetrné zacházení s přírodou. Pojďme společně čelit devastaci životního prostředí. Pojďme zodpovědně spravovat svěřené bohatství – PŮDU!

27 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "PRO KVALITU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VAŠICH DĚTÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google