Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Salinita – iontové složení vody a

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Salinita – iontové složení vody a"— Transkript prezentace:

1 Salinita – iontové složení vody a
uhličitanový systém ve vodách

2 Salinita neboli iontové složení vody
Hlavní ionty - koncentrace větší než 1 mg l-1: Kationty: Ca++, Mg++, Na+, K+, NH4+, H+, Al3+ anionty: HCO3-, SO4--, Cl- , NO3-, F-, NO2-, OA- Iontová bilance:  kationtů =  aniontů Podíl iontů na iontové bilanci: Ca > Mg > Na > K HCO3 > SO4 > Cl Koncentraci vyjadřujeme v hmotnostních jednotkách mg l-1, jako normalitu (N, val): mekv l-1, μekv l-1 jako molaritu (M, mol): mM l-1, μM l-1

3 Další elementy jsou přítomny:
v neiontové formě: Si v nižší koncentraci: N, P (=živiny), Fe, Mn (=kovy) ve stopovém množství : Cu, Zn, Co, Mo, Ni, Cd, Pb, As, Hg, Be, … (=stopové nebo těžké kovy) koncentraci vyjadřujeme v mg l-1 μg l-1

4 složení specifické pro každou lokalitu
Obsah hlavních iontů velmi proměnlivý obecně: Ca > Mg > Na > K HCO3 > SO4 > Cl složení specifické pro každou lokalitu

5 Původ iontového složení vody
Zvětrávání geologického podloží –– fyzikální, chemické, biologické Vliv klimatu – teplota, srážky, výpar Charakter povodí stupeň vyvinutí půd – výměnné reakce vegetace v povodí Činnost organizmů Antropogenní vlivy – plošné zdroje: atmosférická depozice (dálkový transport) zemědělská výroba aplikace hnojiv, zrychlení odnosu částic – eroze, oteplování klimatu bodové zdroje: (sídla, průmysl, emise do ovzduší, solení silnic)

6 Salinita x specifická vodivost x TDS
salinita – součet koncentrací všech iontů, [g l-1, meq l-1] Specifická vodivost – K (conductivity) je přibližnou mírou koncentrace elektrolytů, [µS cm-1] vždy se udává při dané teplotě K20 nebo K25 TDS – total dissolved solids (celkové množství rozp. látek, gravimetricky (odpaření a vážení) [mg l-1]

7 Biologicko-chemické zvětrávání geologického podloží
čím tvrdší hornina, tím nižší odtok iontů žula rula vyvřelina pískovec břidlice vápenec

8 - hnojení umělými hnojivy
Antropogenní vlivy: - hnojení umělými hnojivy - emise SO2 a NOx (kyselé atmosferické srážky) ČR: Na > Ca > Mg > K SO4 > Cl > NO3 > HCO3

9 Jak funguje uhličitanová rovnováha? Spolehlivě!
rozpouštění CO2 ze vzduchu reakce s vodou disociace kyseliny disociační konst. 1. řádu druhá disociace disociační konst. 2. řádu

10 Jak funguje uhličitanová rovnováha? Spolehlivě!
opakem disociace je hydrolýza

11 Uzavřený systém

12 Jak funguje uhličitanová rovnováha? Spolehlivě!
Reakce na „narušitele“ … na - výměnu CO2 s atmosférou - fotosyntetická činnost - dotace CO2 z rozkladných procesů změny pH a alkality – Neacidifikované vody: CO2 ze sedimentů – roste alkalita, klesá pH Acidifikované vody: roste pH, roste alkalita - redukce NO3-, SO42- srážení CaCO3 - nízký součin rozpustnosti, klesá s rostoucí teplotou - pH >~8.5, vysoká alkalita

13 Alkalita KNK4.5 (ANC) – množství kyseliny potřebné k neutralizaci všech HCO3- , CO32- a OH- iontů jednotka - meq l-1


Stáhnout ppt "Salinita – iontové složení vody a"

Podobné prezentace


Reklamy Google