Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBECNÁ CHEMIE DISPERZNÍ SOUSTAVY Ing. Alena Hejtmánková, CSc. Katedra chemie Agronomická fakulta ČZU Praha © Praha, 2003.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBECNÁ CHEMIE DISPERZNÍ SOUSTAVY Ing. Alena Hejtmánková, CSc. Katedra chemie Agronomická fakulta ČZU Praha © Praha, 2003."— Transkript prezentace:

1 OBECNÁ CHEMIE DISPERZNÍ SOUSTAVY Ing. Alena Hejtmánková, CSc. Katedra chemie Agronomická fakulta ČZU Praha © Praha, 2003

2 Obecná chemie. Disperzní soustavy.2 DISPERZNÍ SOUSTAVY pravý roztok < 10  9 m hrubá disperze > 10  6 m koloidní disperze 10  6  10  9 m dispergování koagulace (flokulace)kondenzace, agregace heterogenní systémy (krev, mléko) mikroheterogenní systémy (plazma, půdní a makromo- lekulární roztoky) homogenní systémy roztoky solí, kyselin a bází hlavní znak  velikost dispergovaných částic Disperzní prostředí (dispergens), dispergovaná látka (dispersum)

3 Obecná chemie. Disperzní soustavy.3 Vznik  rozpouštěním Rozpustnost u omezená u neomezená u prakticky nulová ROZTOKY Prakticky nejvýznamnější vodné roztoky plyny (g) tuhé látky (s) kapaliny (l) 1 6 2 4 3 5 1, 2, 3,4 jsou běžné

4 Obecná chemie. Disperzní soustavy.4 VZNIK ROZTOKŮ/1 teplota rozpustnost KNO 3 NaCl Al 2 (SO 4 ) 3 exotermní endotermní rozpustnost závisí na teplotě tabelovány hodnoty pro 25 ºC u porušení soudržných sil v tuhé nebo kapalné látce (mřížková energie) u solvatace (hydratace)  exotermní  H < 0  endotermní  H > 0 +E EE

5 Obecná chemie. Disperzní soustavy.5 VZNIK ROZTOKŮ/2 Mechanismus „podobné v podobném“ Hydratace roste u u menších iontů u s větším nábojem Solvatace iontů sekundární solvatační sféra solvatační číslo [Fe(H 2 O) 6 ] 3+ primární solvatační sféra ion

6 Obecná chemie. Disperzní soustavy.6 u difuse (pasívní transport) u rovnoměrné rozptýlení rozpouštěné látky v rozpouštědle VZNIK ROZTOKŮ/3 dx dc D  J  Fickův zákon

7 Obecná chemie. Disperzní soustavy.7 ROZPUSTNOST TUHÝCH ANORGANICKÝCH LÁTEK/1 > 1 g/100 g H 2 Odobře rozpustná 0,1  1 g/100 g H 2 O středně rozpustná < 0,1 g/100 g H 2 Onerozpustná nasycený roztok při 25 °C

8 Obecná chemie. Disperzní soustavy.8 ROZPUSTNOST TUHÝCH ANORGANICKÝCH LÁTEK/2 PO 4 3  < HPO 4 2  < H 2 PO 4  Rozpustné u soli alkalických kovů a NH 4 + u NO 2 , NO 3 , ClO 3 , ClO 4  (KClO 4 částečně) u Cl , Br , I , ClO 4  (ne Ag +, Hg +, Pb 2+, Tl + ) u většina SO 4 2  (výjimka BaSO 4, SrSO 4, PbSO 4 ; částečně Ag +, Hg 2 2+, Ca 2+ ) Nerozpustné u oxidy O 2  (ne alkalických kovů + nekovů + polokovů) u hydroxidy OH  (ne alkalických kovů a kovů alkalických zemin + NH 4 OH) u PO 4 3 , CO 3 2 , SO 3 2  (ne alkalických kovů, ! Li 3 PO 4 nerozp.) u S 2   (ne alkalických kovů a kovů alkalických zemin + (NH 4 ) 2 S) u křemičitany

9 Obecná chemie. Disperzní soustavy.9 SOUČIN ROZPUSTNOSTI  K S 3311 S.lmol3,9.10K   3 S 4 K c  32 S 4cc.(2c)K  2c][F   2 c][Ca   22 S ][F][CaK   yxxy S ][B][AK   yx yxxy ]B ][B][A K   nasycený roztok xy yx BYAXBA   příklad 2 2 F2CaCaF   2 ][Ca   14 mol.l2,14.10  ][F   14 mol.l4,28.10 

10 Obecná chemie. Disperzní soustavy.10 SLOŽENÍ ROZTOKŮ/1 molární zlomek x A 2. x A  nebo x A = 0,785 nebo x A = 78,5 %  A A n x  BA nn 1x n i i   hmotnostní zlomek w A 1. w A  nebo w A = 0,42 nebo w A = 42 %  A A m w  BA mm 1w n i i   relativní zastoupení složek  koncentrace

11 Obecná chemie. Disperzní soustavy.11 SLOŽENÍ ROZTOKŮ/2 látková (molární) koncentrace c A 3. moly látky A v objemu 1 litru roztoku ! mol.l  1 = 1 M  A A n c V závislá na teplotě molalita m A 4. moly látky A v 1 kg rozpouštědla ! mol.kg  1 A n  A m R m nezávislá na teplotě

12 Obecná chemie. Disperzní soustavy.12 KOLIGATIVNÍ VLASTNOSTI ROZTOKŮ km B Φ  12 2 mM m1000 kΦ  m B  molalita roztoku M 2  molární hmotnost rozpuštěné látky m 2  hmotnost rozpuštěné látky m 1  hmotnost rozpouštědla využití ke stanovení molární hmotnosti rozpuštěné látky

13 Obecná chemie. Disperzní soustavy.13 RAOULTŮV ZÁKON rozpouštědlo tenze par rozpouštědla p 0 roztok tenze par nad roztokem p F.M. Raoult (1886): snížení tenze páry nad roztokem 0 0 B p pp x   B = rozpuštěná látka

14 Obecná chemie. Disperzní soustavy.14 KRYOSKOPIE A EBULIOSKOSKOPIE Teplota [°C] Tlak [kPa] T 0 T roztok rozpouštědlo p atm TTTT TVTV TVTV 0 TVTV tuhé rozp. Kryoskopie snížení bodu tání i K BVV mΔT  BTT mi KΔT  Ebulioskopie zvýšení bodu varu K T = kryoskopická konstanta m B = molalita i = van’t Hoffův koeficient K V = ebulioskopická konstanta var

15 Obecná chemie. Disperzní soustavy.15 OSMOTICKÝ TLAK, OSMÓZA/1 Princip: izotermická destilace rozpouštědlo p0p0 p

16 Obecná chemie. Disperzní soustavy.16 OSMOTICKÝ TLAK, OSMÓZA/2 osmometry význam osmotického tlaku pro biologii rozpouštědlo  h   roztok RTπV  n B V n c B  B RTπ  ic B hypoiso hyper

17 Obecná chemie. Disperzní soustavy.17 ROZPUSTNOST PLYNŮ V KAPALINÁCH xHp BBB  k x p B B B  pkx BBB  ovlivňuje u chemická povaha plynu a kapaliny u dochází k chemické reakci – velká rozpustnost (NH 3, H 2 O) u nedochází k chemické reakci – malá rozpustnost (O 2, H 2 O) u tlak u Henryho zákon u teplota u  H < 0 rozpustnost s T klesá Význam u technická praxe u biologie


Stáhnout ppt "OBECNÁ CHEMIE DISPERZNÍ SOUSTAVY Ing. Alena Hejtmánková, CSc. Katedra chemie Agronomická fakulta ČZU Praha © Praha, 2003."

Podobné prezentace


Reklamy Google