Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Forenzní audit organizací Ministerstva vnitra Radek John ministr vnitra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Forenzní audit organizací Ministerstva vnitra Radek John ministr vnitra."— Transkript prezentace:

1 Forenzní audit organizací Ministerstva vnitra Radek John ministr vnitra

2 Forenzní audit •objednatel – Ministerstvo vnitra ČR •zhotovitel – společnost Ernst & Young Audit, s.r.o. •Prověřované organizace: –Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR –Policejní prezidium ČR –Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra (příspěvková organizace) •zaměřen na období od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2010 •realizován v období od 18. 11. 2010 do 16. 12. 2010 •při provádění auditu vycházela společnost Ernst & Young: –z informací poskytnutých Ministerstvem vnitra –z informací poskytnutých prověřovanými organizacemi –z informací z veřejně dostupných zdrojů

3 Předmět a rozsah auditu •předmět: prověření hospodaření a nakládání s majetkem •rozsah: –prověrka vybraných veřejných zakázek, smluvní a účetní dokumentace k nakládání se svěřeným majetkem –identifikace možných střetů zájmů vybraných zaměstnanců –identifikace konkrétních případů korupčního jednání –zjištění obchodních a dalších informací o subjektech a osobách, které se podílely na nestandardních jednáních –identifikace případných vztahů a vazeb takových osob a subjektů na vybrané zaměstnance –datová analýza indikátorů nestandardního, neetického nebo podvodného jednání

4 Forenzní audit Další postup: •výsledky forenzního auditu mají charakter prvotních zjištění vyplývajících z materiálů dostupných forenzním auditorům •o výsledcích jsme prověřované organizace informovali minulý týden v pondělí, dnes jsme obdrželi jejich vyjádření •nyní budeme zjištění auditu prověřovat vlastními kontrolními mechanismy •v některých případech považujeme zjištění za natolik závažná, že podnět k prošetření těchto případů podáme rovnou orgánům činným v trestním řízení

5 Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR - obecně •nedostatečná součinnost s auditory •zjištěna propojení společností, které byly vyzývány k předložení nabídek v rámci veřejných zakázek => negativně ovlivňuje výslednou efektivitu nákupu •veřejné zakázky byly děleny na zakázky malého rozsahu => obcházení zákona •oslovování stejného okruhu dodavatelů

6 Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR - konkrétně Prvotní předběžná zjištění auditorů: Výpočetní technika: •ovlivňování výběrového řízení na základě propojení s dalším dodavatelem –majitelé dvou vybraných dodavatelských společností dříve společně vlastnili jinou společnost •široká škála nesourodých produktů a služeb –možné zvýhodňování dodavatele při zadávání zakázek –chladničky, tonery, knihy, prací prášek… – přestože byla hlavním zaměřením firmy IT technika •shoda adresy dodavatele a adresy zaměstnance •dodávky tonerů do tiskáren za ceny vyšší než ceny dle smluvy či dle vítězné nabídky

7 Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR - konkrétně Videokonferenční systém: •Netransparentní výběr dodavatele –výběr oslovených společností realizován dle ceníků publikovaných na internetu –vítězná společnost přitom nemá ani webové stránky, –ceny videokonferenčních systémů nejsou dohledatelné ani na stránkách ostatních oslovených společností

8 Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR - konkrétně Ochranné oděvy: •nadlimitní veřejná zakázka (199 mil. Kč) •v této věci je již podáno trestní oznámení –věc je v šetření policie –podezření ze spáchání trestného činu pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě –podezření z trestného činu nekalá soutěž –nepředány související dokumentace s odvoláním na to, že jsou předány PČR Vyprošťovací zařízení: •dělení veřejné zakázky na dvě zakázky malého rozsahu –zakázky vyhlášeny ve stejný den, mají obdobný předmět plnění a vítězem se stala stejná společnost –obcházení limitů stanovených zákonem •dle vyjádření GŘ HZS se jedná o dvě různá plnění

9 Policejní prezidium ČR - obecně •u veřejných zakázek malého rozsahu není stanoven postup pro zajištění rovného přístupu –chybí povinnost předložit nabídky v uzavřené obálce, což zajistí jejich otevření a posouzení ve stejný okamžik tak, aby bylo zajištěno rovné zacházení se všemi uchazeči –uchazeči byli vyzýváni poslat nabídku emailem či faxem •veřejné zakázky byly děleny na zakázky malého rozsahu –vykazují známky věcné, místní a časové souvislosti •velmi malé úspory oproti předpokládané hodnotě zakázek

10 Policejní prezidium ČR - konkrétně Stavební práce: •Dětský tábor Jankov – plavecký bazén –podklad k přípravě na výstavbu bazénu je podepsán k 20. 7. 2009 a je v něm uvedena zcela totožná cena jako je cena vítězného uchazeče –vítěznou firmou však byla nabídka doručena 21. 7. 2009 •Rekonstrukce areálu Zbraslav: –26 stavebních zakázek v areálu – podílelo se 8 dodavatelů, nejúspěšnější dodavatel realizoval 9 zakázek –zakázky však byly rozděleny na veřejné zakázky malého rozsahu => obcházení limitů stanovených zákonem

11 Policejní prezidium ČR - konkrétně Stavební práce: •Výměna výtahu – objekt Pernštýn –porušení principu rovného zacházení při realizaci veřejné zakázky –nabídka vítězného uchazeče byla doručena po vypršení lhůty podání nabídek (o tři dny později) –u vybrané společnosti byla identifikována shoda adresy s adresou zaměstnance policejního prezídia –nabídka nesplnila požadavky zadavatele –nabídka vybrané společnosti neobsahovala podepsaný návrh smlouvy, který byl jedním z formálních požadavků •Rekonstrukce objektu Olšanská –na podzim 2009 realizace čtyř zakázek malého rozsahu s obdobným předmětem plnění –tři zakázky v hodnotě pod 0,5 mil. Kč => zadavatel mohl oslovit pouze jednoho uchazeče –může se jednat o obcházení limitů stanovených zákonem

12 Policejní prezidium ČR - konkrétně Výpočetní technika: •rozdělení předmětu zakázek, které měly být realizovány jako jedna nadlimitní –obcházení limitů stanovených zákonem •nedodržení principu transparentnosti –není kompletní dokumentace – není možné ověřit, zda vítězná nabídka splnila požadavky zadavatele –nabídky zaslány elektronicky – není možné ověřit datum přijetí nabídek a tím ani splnění termínů pro podání nabídky

13 Policejní prezidium ČR - konkrétně Spotřební elektronika (autorádia): •Doklad o provedení předběžné řídící kontroly obsahoval cenu vítězného uchazeče před termínem pro podání nabídek •Nedodržení principu transparentnosti –není kompletní dokumentace –nabídky zaslány elektronicky •Porušení principu zákazu diskriminace –zadavatel přímo specifikoval, že výrobek má být od některého z dodavatelů (např. Sony, Panasonic atd.)

14 Policejní prezidium ČR - konkrétně Projekt P1000 - Vzdělávací a poradenské služby : •veřejné zakázky na zajištění PR služeb ve třech po sobě jdoucích letech rozděleny na veřejné zakázky malého rozsahu, ačkoliv předmět plnění byl totožný – dělení zakázek •porušení principu zákazu diskriminace (diskriminační kriteria výběru) •neefektivní vynakládání prostředků –z dokumentace není zřejmé, o jaké služby se přesně jedná ani s jakým cílem byly pořizovány •podle vyjádření zaměstnanců Policejního prezidia mohly být tyto služby zajištěny vlastními silami

15 Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra ČR - obecně •u veřejných zakázek malého rozsahu nebyl stanoven postup pro zajištění rovného přístupu –chyběla povinnost předložit nabídky v uzavřené obálce, což zajistí jejich otevření a posouzení ve stejný okamžik tak, aby bylo zajištěno rovné zacházení se všemi uchazeči •veřejné zakázky byly účelově děleny na zakázky malého rozsahu –přestože vykazují známky věcné, místní a časové souvislosti •uzavírání smluv s dodavateli bez výběrového řízení či bez oslovení více uchazečů •propojování dodavatelů a jejich opakované oslovování k účasti na veřejných zakázkách

16 Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra ČR - obecně •vyzývání nevhodných společností k podání nabídky •doklady nebo účetní dokumentace neobsahují přesné specifikace nakoupených produktů –znemožňování inventarizace majetku, prostor pro záměnu •neefektivní vynakládání prostředků •nedostatečné finanční řízení a kontrola •střet zájmů zaměstnanců ZSMV

17 Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra ČR - konkrétně DOČISTA, a.s.: •zakázka za 54 milionů bez výběrového řízení •smlouva na praní a chemické čištění prádla uzavřena bez řádného výběrového řízení –došlo k porušení Zákona o veřejných zakázkách. •smlouva uzavřena s nevhodným subjektem –bez odpovídajících referencí - založení firmy cca dva měsíce před uzavřením smlouvy –bez adekvátního živnostenského oprávnění v dob přípravy smlouvy –bez potřebného zařízení –s netransparentní vlastnickou strukturou •ZSMV pronajímalo firmě Dočista nemovitost v Kolíně za měsíční nájem 5 tisíc Kč –dva nezávislí znalci později pro ZSMV odhadli cenu pronájmu na 210 resp. 232 tisíc Kč. –smlouva přesto nebyla vypovězena

18 Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra ČR - konkrétně Veřejné zakázky: U všech je zjevné propojení dodavatelských firem, které vlastní stejná osoba •Lovecká chata na Tokáni – interiér –chybí povinnost předložit nabídky v uzavřené obálce, což zajistí jejich otevření a posouzení ve stejný okamžik tak, aby bylo zajištěno rovné zacházení se všemi uchazeči –nepředložení konkurenčních nabídek –plnění v rozporu s uzavřenou smlouvou –neefektivní nakládání s prostředky, manipulace s veřejnou zakázkou •Rekonstrukce a dostavba hotelu Vltava –nepředložení konkurenčních nabídek –oslovovány stejné firmy s provázanou vlastnickou strukturou

19 Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra ČR - konkrétně Veřejné zakázky: u všech je zjevné propojení dodavatelských firem, které vlastní stejná osoba •Kanceláře ZSMV –rozdíl nabídkových cen uchazečů je 5 %, mezi uchazeči docházelo k cenovým dohodám –nabídky všech uchazečů obsahují identické chyby v textu •Kuchyňka ZSMV –rozdíl nabídkových cen uchazečů je 8 %, mezi uchazeči docházelo k cenovým dohodám

20 Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra ČR - konkrétně Náhradní díly pro automobily: •Podezření na používání a distribuci náhradních dílů ve vlastnictví ZSMV pro soukromé účely –ZSMV kromě uveřejnění zadávací dokumentace na svých webových stránkách neoslovilo výrobce ani značkové distributory •Pochybení v realizaci veřejné zakázky na výběr dodavatele –jako jedno z kritérií byla požadována kopie od NBÚ na stupeň Vyhrazené –vydání osvědčení pro podnikatele však trvá 3 měsíce – delší doba, než doba určená k přípravě nabídky •Jeden z vítězných dodavatelů dodával ve své historii téměř výhradně pro MV a ZSMV

21 Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra ČR - konkrétně Potravinářské výrobky – Společnosti Pegas spol. s.r.o.; Miloš Křeček – KK: •nebyla vypsána veřejná zakázka –obcházení Zákona o veřejných zakázkách •neefektivní vynakládání prostředků –možnost zvyšovat cenu zakázky bez vyhlášení nového výběrového řízení •dodavatel Miloš Křeček byl upřednostňovaný před jiným dodavatelem –porušení Zákona o veřejných zakázkách –porušení „Protikorupčního opatření v oblasti realizace veřejných zakázek v podmínkách Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra“

22 Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra ČR - konkrétně Finanční poradenství při prodeji majetku ZSMV: •Neefektivní vynakládání prostředků –uchazeči osloveni telefonicky, poté schůzka => v dokumentaci není prezenční listina o účasti zástupců společností na schůzce

23 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Forenzní audit organizací Ministerstva vnitra Radek John ministr vnitra."

Podobné prezentace


Reklamy Google