Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Glukóza Zdravotnická škola, Hradec Králové Stredná zdravotnícka škola, Bánská Bystrica klinicko-biochemická diagnostika a metody stanovení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Glukóza Zdravotnická škola, Hradec Králové Stredná zdravotnícka škola, Bánská Bystrica klinicko-biochemická diagnostika a metody stanovení."— Transkript prezentace:

1 glukóza Zdravotnická škola, Hradec Králové Stredná zdravotnícka škola, Bánská Bystrica klinicko-biochemická diagnostika a metody stanovení

2 glukóza monosacharid – aldohexóza chemický vzorec: C 6 H 12 O 6 zkratka: Glc D-glukóza =  -D- glukopyranóza  -D- glukopyranóza

3 je nejdůležitější látkou metabolizmu sacharidů, tvoří se trávením a konverzí glykogenu v játrech za fyziologických podmínek získává organizmus glukózu: glukóza potravou - přísun z vnějšího prostředí glykogenolýzou – metabolická dráha konverze glykogenu na glukózu (zásoby glykogenu jsou uložené hlavně v játrech a příčně pruhovaných svalech) glukoneogenezí - metabolická dráha syntézy glukózy z necukernatých prekurzorů (pyruvát, laktát, amino- kyseliny, meziprodukty citrátového cyklu, glycerol)

4 regulační systém: nervová složka hormonální složka - inzulin - glukagon - adrenalin a noradrenalin - glukokortikoidy - růstový hormon - hormony štítné žlázy... organizmus se snaží zachovat koncentraci glukózy v krvi v úzkém rozmezí: 3,3 - 6,1 mmol/l regulační systém metabolizmu glukózy

5

6 poruchy v metabolizmu glukózy glykemie, glukozemie, glukoplazmie - hladina glukózy v krvi glykosurie - přítomnost glukózy v moči porucha v metabolizmu se může projevit ve smyslu: trvalého zvýšení  hladiny glukózy - hyperglykemie za hyperglykemii považujeme stavy, kdy koncentrace glukózy na lačno je vyšší než horní hranice referenčního intervalu nebo snížení  hladiny glukózy - hypoglykemie hypoglykemie je vážný stav, kdy koncentrace glukózy v krvi klesne pod dolní hranici referenčního intervalu, tj. pod 3,3 mmol/l, a je doprovázena klinickými projevy

7 klinicko-biochemická diagnostika stanovení glukózy je základní biochemickou informací o sacharidovém metabolizmu účelem testu je: screening diabetes mellitus monitorování lékové nebo dietní terapie u pacientů s DM diagnostika při hypoglykemiích monitorování energetického stavu a výživy hlavně u intenzivně léčených pacientů

8 klinicko-biochemická diagnostika stanovuje se: náhodně naměřená glykemie glykemie na lačno (FPG - Fasting Plasma Glucose) glykemie po jídle (postprandiální glykemie, pozátěžová glykemie ) orální glukózo-toleranční test (oGTT) glykemický profil

9 stanovení glukózy na lačno nástroj laboratorní diagnózy DM vyhledávání osob se zvýšeným rizikem DM odběr: doporučuje se odebrat venózní krev do odběrové nádobky s antiglykolytickou směsí, stanovit glukózu ve stabilizované plazmě příprava pacienta: odběr provádíme minimálně po 8hodinovém lačnění, vyloučit fyzickou námahu a kouření

10 předanalytické podmínky pro stanovení glukózy na lačno stabilizace antiglykolytickou směsí: antiglykolytická směs obsahuje NaF (2,5 mg NaF/ml krve) a protisrážlivé činidlo (např. heparin, EDTA...) NaF stabilizuje glukózu ve vzorku blokací glykolýzy !!! pokud není použité stabilizační činidlo, klesá bez oddělení krevních elementů koncentrace glukózy při pokojové teplotě za 1 hod. o 5 až 7 % transport do laboratoře: okamžitý oddělení séra/plazmy od krevních elementů: sérum/plazmu je potřeba oddělit od krevních elementů do 60 minut od odběru

11 metody stanovení glukózy neenzymové metody oxidačně–redukční a kondenzační metody jsou nejstarší metody stanovení v současnosti se v klinické biochemii nepoužívají elektrochemické metody hmotnostní spektrometrie (ID-GC/MS – doporučená referenční metoda) enzymové metody využívající enzymy glukózooxidázu (GOD) a peroxidázu (POD) využívající enzym hexokinázu (HK) využívající enzym glukózodehydrogenázu (GDH)

12 enzymové metody využívající enzymy glukózooxidázu a peroxidázu princip stanovení: glukóza O2O2 + + H2OH2O GOD glukonolakton H2O2H2O2 + H2O2H2O2 redukovaný chromogen + 4-AAP+ fenol POD + H2OH2O chinonimin oxidovaný chromogen Trinderova reakce na detekci vzniklého H 2 O 2 se využívá reakce katalyzované enzymem peroxidázou

13 stanovení glukózy GLUKOSA GOD 1500 (GLU GOD 6x250) činidla: 4-aminoantipyrin 3-methyl-fenolglukózooxidáza fosforečnanový tlumivý roztokperoxidáza pufer – chromogen - lahvička  Enzymy - lahvička  příprava pracovního roztoku •obsah lahvičky  se rozpustí v 6 ml destilované vody •vleje se do lahvičky  a promíchá se stabilita: při +2-8 °C ve tmě 1 měsíc, při +15-25 °C ve tmě 10 dní

14 postup analýzy: vlnová délka (480-540 nm), s maximem při 498 nm kyveta 1 cm teplota +15-25 °C, nebo 37 ± 0,1 °C ve třech zkumavkách se smíchá pracovní roztok v poměru 100 + 1 se sérem, plazmou (vzorkem), standardním roztokem glukózy (standard) a s destilovanou vodou (reagenční blenk) 2,0 ml pracovní roztok 0,02 mldest. H 2 O 0,02 mlstandard 0,02 mlvzorek (sérum, plazma)  reag. blenk  standard (A 2 )  vzorek (A 1 ) stanovení glukózy GLUKOSA GOD 1500 (GLU GOD 6x250) inkubace: (30 min při +15 až +25 °C nebo 15 min při 37 °C), změří se absorbance vzorku (A 1 ) a standardu (A 2 ) proti reagenčnímu blenku

15 metoda je aplikovatelná: na manuální stanovení glukózy bez deproteinace na manuální stanovení glukózy s deproteinací na biochemické analyzátory stanovení glukózy GLUKOSA GOD 1500 (GLU GOD 6x250) linearita: do 22,0 mmol/l hodnoty přesahující horní hranici linearity se ředí manuálně destilovanou vodou a analýza se opakuje (výsledek x ředění) interference: hemolýza chylozita přítomnost redukujících látek – kyselina askorbová, kyselina močová, bilirubin a jiné...

16 enzymové metody využívající enzym hexokinázu princip stanovení: glukóza  ATP hexokináza + Mg 2+ glukóza-6-fosfát  ADP glukóza-6-fosfát  NAD + G-6-PDH glukonát-6-fosfát  NADPH  H+H+ ATP: adenozintrifosfát ADP: adenozindifosfát G-6-PDH: glukóza-6-fosfátdehydrogenáza NAD + : nikotinamidadenindinukleotid, oxidovaná forma NADH + H + : nikotinamidadenindinukleotid, redukovaná forma látkové množství glukózy se určuje z přírůstku  absorbance při λ = 340 nm

17 GDH: glukózodehydrogenáza NAD + : nikotinamidadenindinukleotid, oxidovaná forma NADH + H + : nikotinamidadenindinukleotid, redukovaná forma enzymové metody využívající enzym glukózodehydrogenázu princip stanovení: látkové množství glukózy se určuje z přírůstku  absorbance při λ = 340 nm glukóza GDH glukonolakton NADH + H+H+ + + NAD +

18 elektrochemické metody enzymové reakci a ampérometrické detekci produktů enzymové reakce enzym glukózooxidáza je imobilizován na biosenzoru vzniklý peroxid vodíku se detekuje a pomocí převodníku převádí na elektrický signál princip stanovení je založen na:

19 elektrochemické metody výhodou je rychlost stanovení na stanovení se může přímo použít stabilizovaná kapilární krev, bez předchozí úpravy vzorku neinterferuje hemolýza vyšetření se provádí na glukózových analyzátorech

20 elektrony H2H2 O2O2 glukóza  O2O2 glukózooxidáza kyselina glukonová elektrochemické metody  H2O2H2O2 registrační elektroda

21 glukometry sebekontrola diabetu (SMBG – selfmonitoring of blood glucose) domácí monitorování glykemie různé typy glukometrů odebírá se kapilární krev pracují na principu přímého elektrochemického stanovení doporučuje se kontrola glukometrů a spolupráce s OKB

22

23 glukóza v plazmě žilní krve ≥ 7,8 <11,1 2h po zátěži ≥ 7,0 opakovat odběr žilní krve na lačno ≥ 7,0 hraniční glukóza na lačno (IFG) ≥ 5,6 a < 7,0 vyloučení Diabetes mellitus < 5,6 algoritmus pro laboratorní screening DM u dospělých ≥ 11,1 Diabetes mellitus (DM) porušená glukózová tolerance (IGT) glukóza v plazmě žilní krve < 7,8 2h po zátěži glukóza v plazmě žilní krve ≥ 11,1 2h po zátěži oGTT-WHO (zátěž 75g glukózy, odběr žilní krve na lačno a 2h po zátěži) < 5,6l, ale v anam. riziko DM nebo IGT glukóza v plazmě žilní krve na lačno < 11,1 doporučení ČDS a ČSKB hodnoty glukózy jsou v mmol/l < 7,0 glukóza postprandiální (náhodný odběr) +klinické příznaky DM

24 orální glukózo-toleranční test (oGTT) je podpůrný diagnostický funkční test pro diagnostiku DM a porušené glukózové tolerance (IGT – Impaired Glucose Tolerance) sleduje se glykemie na lačno a po zátěži glukózou, opakovaně v určitých intervalech za přesně definovaných podmínek

25 orální glukózo-toleranční test (oGTT) příprava pacienta: 3 dny před testem pacient konzumuje běžnou stravu s dostatečným obsahem sacharidů (nejméně 150 g za den) a normální fyzickou zátěží test se provádí ráno po 10-14hodinovém lačnění a fyzickém klidu bez alkoholu, kofeinu a nikotinu doporučuje se vynechat léky, pokud je to z klinického hlediska možné

26 provedení testu: odebírá se venózní krev na lačno a čeká se na výsledek glykemie pokud je glykemie v rozmezí 5,6-6,9 mmol/l, oGTT se provede pacient vypije během 5-10 minut 75 g glukózy v 250-300 ml roztoku další odběry venózní krve se provádějí za 60 a 120 minut po vypití roztoku glukózy orální glukózo-toleranční test (oGTT)

27 čas ≥11,1 mmol/lDiabetes mellitus ≥ 7,8 mmol/l až < 11,1 mmol/l porušená glukózová tolerance (IGT ) < 7,8 mmol/lvyloučení DM diagnostická kritéria: pro hodnotu glukózy v plazmě venózní krve 120 minut po zátěži 75 g glukózy orální glukózo-toleranční test (oGTT) 0 2 4 6 8 10 12 0 minut 60 minut120 minut 180 minut glykemie v mm ol/l 5,6 11,1 6,7 7,8 6,7 11,1

28 glykemický profil glykemický profil zkrácený: 4 nebo 3 odběry indikace: při DM I. a II. typu, při operacích diabetiků nebo po porodu při DM II. typu, pro posouzení kompenzace apod. několik stanovení glukózy v průběhu dne, popřípadě i v noci - odráží aktuální kompenzaci DM

29

30 glykemický profil glykemický profil úplný: 9 odběrů indikace: je indikován při DM I. typu, při intenzivní terapii nebo při inzulinové terapii, u gravidních diabetiček, při těžké dekompenzaci DM všech typů, po transplantaci pankreatu… počet a přesné časování odběrů se v jednotlivých diabetologických centrech liší a závisí i na denním režimu nemocného analýza glukózy se provádí v laboratořích, pokud pacient je hospitalizovaný, nebo v domácích podmínkách formou selfmonitoringu

31 glykemický profil zkrácený 4 odběry glykemický profil úplný 9 odběrů odběr materiálu: nejčastěji se odebírá kapilární krev (z prstu) do odběrových nádob určených na kapilární odběry s obsahem antiglykolytické směsi (např. Sarstedt Multivette) prevedení testu: v 04.00 hod. 9. vzorekv 01.00 hod.8. vzorekv 22.00 hod.4. vzorek v 22.00 hod. 7. vzorek1 hod. po večeři6. vzorek30 min. před večeří3. vzorek30 min. před večeří5. vzorek1 hod. po obědě4. vzorek30 min. před obědem2. vzorek30 min. před obědem3. vzorek1 hod. po snídani2. vzorek30 min. před snídaní1. vzorek30 min. před snídaní1. vzorek glykemický profil

32 glykosurie účel testu: screening poruch glukózové tolerance detekce poruch tubulární resorpce při poškození ledvin stanovení glukózy v moči: semikvantitativně – diagnostický proužek kvantitativně Poznámka: semikvantitativní a kvantitativní stanovení glukózy v moči není zařazené mezi základní nástroje na určení diagnózy diabetu ani na sledovaní jeho stavu, protože individuální rozdíly ledvinného prahu pro glukózu jsou dost velké a práh kolísá u každého jedince koncentrace glukózy v moči závisí na hladině glukózy v krvi a na funkci ledvin

33

34 • Játra přeměňují glukózu na ………. (8) (též zásobní forma glukózy) • Hormon, který snižuje glykémii se nazývá …………………………….. (7). • Krev pro stanovení glukózy se odebírá do nádobek s antiglykolytickým činidlem, kterým je ……. (3 - vzorec ). •Jak se nazývá diagnostický funkční test pro diagnostiku diabetu mellitu a porušené glukózové tolerance? (4 – zkratka ). • Hladina glukózy v moči se nazývá …………………………..(10). • Hormon, který zvyšuje glykémii se nazývá ……………………… (8). • Test, kdy se stanovují glykémie několikrát během dne a popř. i v noci se nazývá glykemický …………….. (6). • Jednotky, v kterých se uvádí výsledky glykémie …………………… (6). • Sumární vzorec glukózy ………………(6) • Reakcí glukózy a GOD vzniká sloučenina ………………. ( 4 vzorec). • Které buňky pankreatu produkují inzulín? (6) • Zásoby glykogenu, jsou uloženy v orgánu, který se nazývá ………………………………. (5). FaNL  LOMMN Y6ÍEEIZENO KOLAGFEGOG Ň12UREOGTTA UHZTNRKOKK B6NÁUPLYGU  CIJH2O2LL EIRUSOKYLG


Stáhnout ppt "Glukóza Zdravotnická škola, Hradec Králové Stredná zdravotnícka škola, Bánská Bystrica klinicko-biochemická diagnostika a metody stanovení."

Podobné prezentace


Reklamy Google