Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kreatinin Zdravotnická škola, Hradec Králové Stredná zdravotnícka škola, Bánská Bystrica klinicko-biochemická diagnostika a metody stanovení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kreatinin Zdravotnická škola, Hradec Králové Stredná zdravotnícka škola, Bánská Bystrica klinicko-biochemická diagnostika a metody stanovení."— Transkript prezentace:

1 kreatinin Zdravotnická škola, Hradec Králové Stredná zdravotnícka škola, Bánská Bystrica klinicko-biochemická diagnostika a metody stanovení

2 kreatinin – charakteristika - po chemické stránce představuje anhydrid kreatinu - patří mezi dusíkaté látky nebílkovinné povahy - vylučuje se močí je buněčný produkt svalového energetického metabolizmu je to látka důležitá pro práci svalů, která se syntetizuje z aminokyselin argininu a glycinu svalový stah

3 e x o g e n n í příjem v potravě – masitá strava (přímá resorpce z potravy bez předcházející enzymové hydrolýzy) e n d o g e n n í energetický metabolizmus svalové tkáně (nezvratný proces, při kterém se uvolněný kreatin neenzymovou hydratací mění na kreatinin) rozpad vlastních tkáňových struktur jako energeticky bezvýznamná látka je vylučován ledvinami do moči, což je vhodný ukazatel glomerulární filtrace metabolizmus kreatininu

4 je proces filtrace plazmy, která protéká kapilárami glomerulů, přičemž vzniká ultrafiltrát krevní plazmy vylučováním do moči se krev zbavuje konečných metabolických produktů: glomerulární filtrace kreatininu svalový metabolizmus urey metabolizmus bílkovin kyseliny močové metabolizmus nukleových kyselin produktů metabolizmu hemoglobinu metabolitů hormonů jiných cizích substancí (např. léky a jiné chemické látky...)

5 glomerulární filtrace proces filtrace krevní plazmy

6 na tvorbě kreatininu a jeho vylučování močí závisí i množství kreatininu v krvi, pokud vyloučíme svalové zatížení a vysoký příjem masa tvorba endogenního kreatininu v průběhu 24 hodin výrazně nekolísá za běžných okolností je poměr produkce a vylučování kreatininu konstantní při snížené glomerulární filtraci klesá vylučování kreatininu ledvinami, pokud jeho produkce zůstává nezměněná koncentrace sérového kreatininu začíná stoupat, když je glomerulární filtrace snížená pod 50 % tvorba a vylučování kreatininu

7 kreatinin je bezprahová látka, jejíž renální regulace je za fyziologických podmínek zajištěna glomerulární filtrací do primární moči po přefiltrování se zpětně neresorbuje, protože je celý nefron pro kreatinin nepropustný sekrece kreatininu probíhá v proximálních tubulech, ale tento mechanizmus bývá výrazně poškozený v pokročilých stadiích selhávání ledvin kreatinin a ledviny

8 fyziologický stav kreatinin a ledviny při průchodu krevní plazmy ledvinami se do glomerulárního filtrátu filtruje 90 % kreatininu 10 % kreatininu je secernováno do moči tubuly kreatinin je vylučován z organizmu ledvinami do moči

9 při renální insuficienci nebo renálním selhávání nejsou ledviny schopné vyloučit celé množství kreatininu do moči kreatinin a ledviny patologický stav stoupá koncentrace kreatininu v krvi klesá vylučování kreatininu do moči

10 množství kreatininu závisí na množství svalové hmoty a činnosti svalů poškození kosterního svalstva věku pohlaví funkční schopnosti ledvin vylučovat ho použité metodě stanovení (tedy rozpětí referenčních hodnot)

11 glomerulární filtrace (ml/s) 0,160,330,500,660,831,01,171,331,501,671,83 při snížené glomerulární filtraci klesá vylučování kreatininu ledvinami, ale jeho produkce zůstává nezměněná koncentrace sérového kreatininu začíná stoupat, když se glomerulární filtrace sníží pod 50 % množství kreatininu kreatinin (  mol/l) 88,4 177 265 354 442 530 619

12 hodnoty v krvi: akutní selhávání ledvin – příčina prerenální, renální, postrenální chronická insuficience ledvin náhlý rozpad kosterního svalstva – popáleniny, úrazy vrcholová svalová námaha některé metabolické poruchy (diabetes) klinický význam krev – referenční hodnoty : muži 62 – 115 μmol/l ženy 53 – 97 μmol/l hodnoty v krvi: dlouhodobý pobyt pacienta na lůžku svalové atrofie porucha stravy, dětský věk

13 moč – referenční hodnoty: odpad močí muži 124 - 230  mol/kg/24h ženy 97 - 177  mol/kg/24h odpad močí: zvýšená svalová činnost nadměrný rozpad tkání zvýšený příjem masa horečnaté stavy odpad močí: porucha ledvin klinický význam

14 enzymové metody využívají specifické enzymy – měření změny absorbance při 340 nm (WOT) – měření nárůstu absorbance vznikajícího barevného komplexu neenzymové Jaffého reakce a její modifikace – stanovení s deproteinací – stanovení kinetické bez deproteinace doporučené jako referenční metody – metoda izotopové diluční hmotnostní spektrometrie – metoda plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií a s izotopovým zřeďováním jiné metody – např. vysoce účinná kapalinová chromatografie metody stanovení kreatininu

15 využívají hydrolýzu kreatininu na kreatin za katalytického účinku kreatininázy dalšími složitými enzymatickými přeměnami kreatinu můžeme získat jako výsledný produkt peroxid vodíku nebo pyruvát, příp. amoniak: enzymové metody výhodou enzymových metod je přesnost a správnost, potlačení interferencí, aplikace na automatické analyzátory

16 enzymové metody H 2 O 2, který vstupuje do reakce H2O2H2O2 4-AAP + substituovaný fenol + chinonimin H2OH2O + pyruvát, který vstupuje do reakce pyruvát NADH + H+H+ + laktát NAD + + LD NH 3, který vstupuje do reakce NH 3 2-oxoglutarát + H+H+ + L-glutamát NAD + + GLDH NADH + H2OH2O + 4-AAP = 4-aminoantipyrin

17 kromě kreatininu reagují s alkalickým pikrátem tzv. Jaffé – pozitivní chromogeny (např: glukóza, aceton, kyselina askorbová, kyselina pyrohroznová, ale i proteiny) neenzymové metody Jaffého reakce princip stanovení: kreatinin reaguje v alkalickém prostředí s kyselinou pikrovou za vzniku žluto-oranžového komplexu intenzita zabarvení je přímo úměrná koncentraci kreatininu ve vzorku kreatinin kyselina pikrová + oranžový komplex alkalické prostředí

18 stanovení s deproteinací deproteinace s 3% kyselinou trichlóroctovou sice odstraňuje vliv bílkovinných chromogenů, ale vliv Jaffé-pozitivních chromogenů zůstává, čímž se snižuje specifita stanovení proto se od tohoto způsobu stanovení upouští Jaffého reakce

19 stanovení kinetické bez deproteinace v současnosti se doporučuje využívat pro stanovení koncentrace kreatininu kinetický způsob měření, kdy fotometricky měříme nárůst absorbance vznikajícího barevného komplexu za časovou jednotku Jaffého reakce

20 činidlo 1: kyselina pikrová 16,8 mmol/l (obsahuje látky potlačující interferenci bílkovin a bilirubinu) činidlo 2: hydroxid sodný 0,75 mol/l činidlo 3: standardní roztok kreatininu 150,0 μmol/l (připraví se rozpuštěním obsahu lahvičky v 5 ml destilované vody – stabilita je 1 týden při +2 až +8 °C) Jaffého reakce - kinetika příprava pracovního roztoku: činidlo 1 a činidlo 2 se smíchají v poměru 3 + 1 - stabilita roztoku je 3 hodiny při teplotě +15 až 25 °C moč před analýzou ředíme destilovanou vodou v poměru 1:49 (výsledek x 50)

21 postup stanovení: Jaffého reakce - kinetika promíchat a přesně za 30 s (A1) a za 120 s (A2) od začátku reakce odečítat absorbanci vzorku, kontroly a standardu proti destilované vodě typ reakce – kinetika, vlnová délka – 505 až 515 nm kyveta – 1 cm, teplota – 15 až 25 °C 0,5 ml kontrolní materiál 0,5 ml vzorek (sérum, plazma, ředěná moč) 0,5 ml standardní roztok 1,6 ml pracovní roztok standardkontrolavzorek

22 120 s A2 průběh reakce: při kinetickém stanovení fotometricky měříme nárůst absorbance vznikajícího barevného komplexu za časovou jednotku 30 s Δ A A1 Jaffého reakce - kinetika čas absorbance

23 koncentrace standardy kreatininu je 150,0 μmol/l Δ absorbance vzorku (A2 – A1) vz Δ absorbance standardy (A2 – A1) st reprodukovatelnost: ± 5 % linearita: do 1400,0 μmol/l se stoupající teplotou klesá přesnost stanovení Jaffého reakce - kinetika st vz kr C A A C     výpočet:

24 volba měřicího času: – volba prvního bodu měření eliminuje „rychle“ reagující chromogeny, volba posledního bodu měření eliminuje „pomalu“ reagující chromogeny teplota: – změna teploty ovlivňuje pH roztoku – výrazně zvyšuje vliv rušivých látek pH prostředí: optimální pH je 12,4 v současnosti se proto doporučuje využívat ke stanovení koncentrace kreatininu Jaffého reakci s kinetickým způsobem měření aplikovanou na analyzátory možnost volby měřicího času, teploty a pH prostředí minimalizuje vliv Jaffé-pozitivních chromogenů a zvyšuje specifitu reakce Jaffého reakce - optimalizace

25 sledování hladiny kreatininu v krvi slouží: k posouzení glomerulární filtrace ledvin screeningu poškození ledvin posouzení metabolických chorob (hyperurikemický syndrom, diabetes mellitus) posouzení stavů se zvýšenou proteosyntézou (plazmocytom) posouzení indikace a dávkování potenciálně nefrotoxických léků screeningovým a předoperačním vyšetřením kreatinin – význam stanovení

26 sledování hladiny kreatininu v krvi slouží: k monitorování v intenzivní a pooperační péči diagnostice mimoledvinných chorob se ztrátou tekutin (průjem, zvracení) monitorování dialyzovaných pacientů sledování těhotenství, zejména komplikovaných sledování nádorových onemocnění posouzení chorob urogenitálního traktu kreatinin – význam stanovení

27 při zvýšených koncentracích kreatininu v krvi je potřebné i stanovení koncentrace kreatininu ve sbírané moči za přesně definovaných podmínek malá náročnost stanovení a lehce dostupný biologický materiál, analýza krve i moči v jednom měření poskytuje hodnoty pro výpočet renálních funkčních ukazatelů ulehčuje diagnostiku ledvin, včasné zahájení terapie, následné sledování jejího účinku proto patří stanovení kreatininu mezi rutinní vyšetření s vysokou výpovědní hodnotou kreatinin – rutinní vyšetření

28 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 1. Výchozí látka pro syntézu kreatininu ………………… 2. Jednotky, ve kterých uvádíme hodnoty kreatininu v krvi ………………. 3. Reakce, která využívá při stanovení kreatininu kys. pikrovou se nazývá …… 4. Jedny z metod pro stanovení kreatininu využívající např. POD, nebo LD……. 5. Reakcí kreatininu s ATP vzniká …………………… 6. Výchozí látka pro syntézu kreatininu je…………………… 7. Konečným produktem metabolismu proteinů je ………….. 8. Jednotky, ve kterých uvádíme hodnoty kreatininu v moči …(4) /kg/24h………. 9. Mezi Jaffého pozitivní chromogeny patří např. ……………………………….. 10. Exogenní kreatinin se získává z jakého duhu potravy? ………………………


Stáhnout ppt "Kreatinin Zdravotnická škola, Hradec Králové Stredná zdravotnícka škola, Bánská Bystrica klinicko-biochemická diagnostika a metody stanovení."

Podobné prezentace


Reklamy Google