Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stanovení kinetiky vylučování inulinu ledvinami MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, PhD. MUDr. Michal Jurajda Ústav patologické fyziologie LF MU Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stanovení kinetiky vylučování inulinu ledvinami MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, PhD. MUDr. Michal Jurajda Ústav patologické fyziologie LF MU Brno."— Transkript prezentace:

1 Stanovení kinetiky vylučování inulinu ledvinami MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, PhD. MUDr. Michal Jurajda Ústav patologické fyziologie LF MU Brno

2 Cíl: Demonstrovat princip stanovení GFR jako clearance látky vylučované jen glomerulární filtrací Model  Renální insuficience způsobená sníženým počtem funkčních glomerulů. Vyřazení jedné ledviny z funkce podvazem renálních cév. Přínos experimentu:  Praktické měření ledvinné clearance. Sledování vlivu úbytku funkčních glomerulů na clearance inulinu. Praktické vyhodnocení naměřených dat.

3 L edvinná clearance látky XY  Objem plazmy úplně očištěný za jednotku času od látky XY.  Rozměr: objem/čas  GFR ≈ clearance pouze filtrované látky  Perfúze ≈ clearance filtrované a zároveň secernované látky (PAHA)

4 Clearance jako ukazatel GFR  Endogenní látky s konstantní koncentrací v plazmě.  Exogenně podané látky, jejich koncentrace v plazmě postupně během vyšetření klesá

5 Kreatinin  vzniká ve svalech neenzymovou dehydratací kreatinu  při průchodu ledvinou je z 90% filtrován, z 10% secernován do moči tubuly  koncentrace S-kreatininu je přímo úměrná svalové hmotě organizmu ( a tedy nepřímo závislá na věku a pohlaví)  intraindividuální kolísání nepřesahuje 10-15%, hladiny se zvyšují až při omezení GFR pod 50%   hladiny - po fyzické námaze, při příjmu exogenního kreatininu (maso, masné výrobky)

6 Hodnocení C kr Ohled na správné a přesné stanovení S – kreatininu (Jaffého reakce - Jaffé pozit. chromogeny - i glu, aceton) podíl kreatininu vylučovaného tubuly (zvyšuje se při poklesu počtu fungujících nefronů - tzn. čím menší GFR, tím méně přesné stanovení pomocí C kr ) problém s kvantitativním sběrem moči ( nedostatečná spolupráce - děti, refluxy, staří nemocní..) velikost tělesného povrchu (korekce na stand. 1.73m 2 - nemusí odstranit diskrepanci 25-letý atlet x 60-letý obézní muž

7 Cystatin C protein z cystatinové superfamily (120 AK) vylučován většinou buněk jako inhibitor cysteinových proteáz filtrován do primární moči a poté resorbován proximálním tubulem, kde je degradován. z koncentrace v séru je přímo dohadována GFR

8 Clearance

9

10 Stanovení GFR clearance látky, která se jen filtruje a není v tubulech resobrována nebo naopak secernována inulin (analog : polyfruktosan S -Inutest) 99 m Tc-DTPA (diethylentriaminopentaoctová kyselina) 131 I-Iothalamát kreatinin (též tubulární sekrece - 10%) Platí - rychlost toku (produkce) moči je tolikrát menší proti rychlosti toku (tvorbě) glom. filtrátu, kolikrát je látka ve výsledné moči koncentrovanější proti filtrátu

11 pro muže 20-80 let (u žen x 0.85)

12 Měření glomerulární filtrace bez nutnosti sběru moči ä Aplikace i.v. látky vylučované jen glomerul. filtrací a měříme v odpovídajících intervalech plazm. koncentraci  její koncentrace v plazmě klesají podle exponenciální závislosti ä naneseme-li hodnoty na semilogaritmický papír, dostaneme přímku, ze které můžeme odečíst hodnotu tzv. biologického poločasu (t 1/2 ) - udává, za jakou dobu klesne koncentrace v plazmě na polovinu výchozí hodnoty (Po)

13

14 Inulinová clearance ä Klasické vyšetření na podkladě plazmatické clearens (není-li možný přesný sběr moči)  hodnota, kterou lze vyšetřit pouze na podkladě kinetiky sledované látky v extracelulární tekutině jestliže je látka z organizmu vylučována pouze glomerulání filtrací, pak rychlost poklesu jejích plazmatických koncentrací (po předchozí i.v. aplikaci) je určována touto renální funkcí

15 Hodnotu GFR vypočíteme D množství aplikované látky P o zjišťujeme jako extrapolovanou hodnotu přímky poklesu k času, kdy látka byla injikována t 1/2 vypočteme

16 Provedení ä uspání laboratorního zvířete ä střední laparotomie, podvlečení ligatury pod a. renalis sinistra (event. zaškrcení této tepny) ä chirurgické zpřístupnění v. jugularis a aplikace inulinu (25mg/1,5ml fyz. roztoku) ä v intervalech 5, 10, 15, 20, 30 min) otevřeme hrudník a punkcí srdce odebereme nejmene 1,5 ml srážlivé krve ä analýza vzorků, spektrofotometrické stanovení ä výpočet koncentrací inulinu + zhodnocení

17 Statistické zhodnocení - metodou nejmenších čtverců s třemi vzájemně nezávislými parametry: počáteční koncentrací (stejná u pokusných i kontrolních zvířat) rychlosti poklesu koncentrace inulinu – zvlášť u kontrol a zvlášť u pokusných zvířat (získané rychlostní konstanty by měly být v poměru 1:2 a rozdíl jejich hodnot vydělený odmocninou ze součtu čtverců celkových chyb jednotlivých rychlostí lze testovat t-testem s počtem stupňů volnosti rovným celkovému počtu zvířat -3 (testovací kriterium)

18


Stáhnout ppt "Stanovení kinetiky vylučování inulinu ledvinami MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, PhD. MUDr. Michal Jurajda Ústav patologické fyziologie LF MU Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google