Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stanovení kinetiky vylučování inulinu ledvinami

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stanovení kinetiky vylučování inulinu ledvinami"— Transkript prezentace:

1 Stanovení kinetiky vylučování inulinu ledvinami
MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, PhD. MUDr. Michal Jurajda Ústav patologické fyziologie LF MU Brno

2 Cíl: Demonstrovat princip stanovení GFR jako clearance látky vylučované jen glomerulární filtrací
Model Renální insuficience způsobená sníženým počtem funkčních glomerulů. Vyřazení jedné ledviny z funkce podvazem renálních cév. Přínos experimentu: Praktické měření ledvinné clearance. Sledování vlivu úbytku funkčních glomerulů na clearance inulinu. Praktické vyhodnocení naměřených dat.

3 Ledvinná clearance látky XY
Objem plazmy úplně očištěný za jednotku času od látky XY. Rozměr: objem/čas GFR ≈ clearance pouze filtrované látky Perfúze ≈ clearance filtrované a zároveň secernované látky (PAHA)

4 Clearance jako ukazatel GFR
Endogenní látky s konstantní koncentrací v plazmě. Exogenně podané látky, jejich koncentrace v plazmě postupně během vyšetření klesá

5 Kreatinin vzniká ve svalech neenzymovou dehydratací kreatinu
při průchodu ledvinou je z 90% filtrován, z 10% secernován do moči tubuly koncentrace S-kreatininu je přímo úměrná svalové hmotě organizmu ( a tedy nepřímo závislá na věku a pohlaví) intraindividuální kolísání nepřesahuje 10-15%, hladiny se zvyšují až při omezení GFR pod 50%  hladiny - po fyzické námaze, při příjmu exogenního kreatininu (maso, masné výrobky)

6 Hodnocení Ckr Ohled na správné a přesné stanovení S – kreatininu (Jaffého reakce - Jaffé pozit. chromogeny - i glu, aceton) podíl kreatininu vylučovaného tubuly (zvyšuje se při poklesu počtu fungujících nefronů - tzn. čím menší GFR, tím méně přesné stanovení pomocí Ckr) problém s kvantitativním sběrem moči ( nedostatečná spolupráce - děti, refluxy, staří nemocní..) velikost tělesného povrchu (korekce na stand. 1.73m2- nemusí odstranit diskrepanci 25-letý atlet x 60-letý obézní muž

7 Cystatin C protein z cystatinové superfamily (120 AK)
vylučován většinou buněk jako inhibitor cysteinových proteáz filtrován do primární moči a poté resorbován proximálním tubulem, kde je degradován. z koncentrace v séru je přímo dohadována GFR

8 Clearance

9

10 Stanovení GFR clearance látky, která se jen filtruje a není v tubulech resobrována nebo naopak secernována inulin (analog : polyfruktosan S -Inutest) 99m Tc-DTPA (diethylentriaminopentaoctová kyselina) 131I-Iothalamát kreatinin (též tubulární sekrece - 10%) Platí - rychlost toku (produkce) moči je tolikrát menší proti rychlosti toku (tvorbě) glom. filtrátu, kolikrát je látka ve výsledné moči koncentrovanější proti filtrátu

11 pro muže let (u žen x 0.85)

12 Měření glomerulární filtrace bez nutnosti sběru moči
Aplikace i.v. látky vylučované jen glomerul. filtrací a měříme v odpovídajících intervalech plazm. koncentraci její koncentrace v plazmě klesají podle exponenciální závislosti naneseme-li hodnoty na semilogaritmický papír, dostaneme přímku, ze které můžeme odečíst hodnotu tzv. biologického poločasu (t1/2) - udává, za jakou dobu klesne koncentrace v plazmě na polovinu výchozí hodnoty (Po)

13

14 Inulinová clearance Klasické vyšetření na podkladě plazmatické clearens (není-li možný přesný sběr moči) hodnota, kterou lze vyšetřit pouze na podkladě kinetiky sledované látky v extracelulární tekutině jestliže je látka z organizmu vylučována pouze glomerulání filtrací, pak rychlost poklesu jejích plazmatických koncentrací (po předchozí i.v. aplikaci) je určována touto renální funkcí

15 Hodnotu GFR vypočíteme
D množství aplikované látky Po zjišťujeme jako extrapolovanou hodnotu přímky poklesu k času, kdy látka byla injikována t1/2 vypočteme

16 Provedení uspání laboratorního zvířete
střední laparotomie, podvlečení ligatury pod a. renalis sinistra (event. zaškrcení této tepny) chirurgické zpřístupnění v. jugularis a aplikace inulinu (25mg/1,5ml fyz. roztoku) v intervalech 5, 10, 15, 20, 30 min) otevřeme hrudník a punkcí srdce odebereme nejmene 1,5 ml srážlivé krve analýza vzorků , spektrofotometrické stanovení výpočet koncentrací inulinu + zhodnocení

17 Statistické zhodnocení
- metodou nejmenších čtverců s třemi vzájemně nezávislými parametry: počáteční koncentrací (stejná u pokusných i kontrolních zvířat) rychlosti poklesu koncentrace inulinu – zvlášť u kontrol a zvlášť u pokusných zvířat (získané rychlostní konstanty by měly být v poměru 1:2 a rozdíl jejich hodnot vydělený odmocninou ze součtu čtverců celkových chyb jednotlivých rychlostí lze testovat t-testem s počtem stupňů volnosti rovným celkovému počtu zvířat -3 (testovací kriterium)

18


Stáhnout ppt "Stanovení kinetiky vylučování inulinu ledvinami"

Podobné prezentace


Reklamy Google