Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kyberšikana Prezentace v předmětu MOBBING a BOSSING PhDr. Pavel Beňo

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kyberšikana Prezentace v předmětu MOBBING a BOSSING PhDr. Pavel Beňo"— Transkript prezentace:

1 Kyberšikana Prezentace v předmětu MOBBING a BOSSING PhDr. Pavel Beňo
Tel

2 Školáci dnešních dnů … Doba trávená u PC (např. v poměru k pohybovým aktivitám tráveným v přírodě či v tělocvičně …) „Informační přetlak“ (množství informací a znalostí je někdy neúnosné – reklama, tajemství sexu, atp.) Styl života a výchovy je jiný (rodina, fyzická práce, povinnosti … )

3 Míra agrese ve společnosti …?
Ať již narůstá či nikoli - nové technické prostředky a vymoženosti se v rukách potencionálního agresora mohou stát velmi nebezpečnou zbraní a nástrojem nátlaku, agrese či dokonce nepokrytého napadání a útoku.

4 Kyberšikana, cyberbullying…
Tzv. „počítačová gramotnost“ se zvýšila napříč generacemi a kyberšikana se může objevit v každém věku! (nejenom u školáků). O kyberšikaně mluvíme jako o „způsobu agrese, při kterém agresor využívá moderních informačních a komunikačních technologií pro mstivé a nepřátelské chování, jehož smyslem je ublížit oběti.“ (Hartl, Hartlová, 2000)

5 Kyberšikana, cyberbullying…
„…komunikační jevy realizované prostřednictvím informačních a komunikačních technologií (např. pomocí mobilních telefonů nebo služeb v rámci internetu), jež mají za následek ublížení nebo jiné poškození oběti…

6 Kyberšikana, cyberbullying…
…Toto ublížení či poškození může být jak záměrem útočníka, tak důsledkem např. nevhodného vtipu, nedorozumění mezi obětí a útočníkem, nedomyšlením důsledků jednání ze strany útočníka atd.. Oběť je poškozována opakovaně, ať už původním útočníkem či osobami, které se do kyberšikany zapojí později. Kyberšikana je druhem psychické šikany“. (Kopecký, Krejčí, 2013)

7 Kyberšikana, cyberbullying…
K jejím základním projevům patří zasílání obtěžujících, ponižujících a útočných zpráv pomocí všemožných komunikačních kanálů. Ke kybernetické šikaně počítáme také vytváření blogů, které svým obsahem ponižují, zesměšňují konkrétního jedince.

8 Kyberšikana, cyberbullying…
Další příklady kyberšikany: fyzické napadení oběti a její natáčení na video či úmyslné provokování a natáčení rozčilené oběti napadání uživatelů v diskusních fórech odkrývání cizích tajemství (hesla, historie komunikace na icq, y atd.) odcizení identity a její zneužití obtěžování, pronásledování, očerňování a vydírání s využitím komunikačních technologií (internet, telefon, sociální sítě, atd.).

9 Kyberšikana, cyberbullying…
Ponižující materiál může útočník získat několika způsoby: a) Oběť jej útočníkovi sama poskytne. b) Útočník jej oběti zcizí (např. z mobilu nebo z počítače). c) Útočník jej sám vytvoří (natočí, zfalšuje atd.). Po zveřejnění jsou oběti vystaveny veřejnému posměchu lidí ze svého okolí, ale kohokoli, kdo k němu získá přístup - miliony lidí z celého světa. (Kopecký, Krejčí, 2013)

10 Tradiční šikana vs. kyberšikana …
Tradiční šikana, je odkázaná na fyzická a bezprostřední kontakt mezi agresorem a tzv. obětí. Z toho lze vysuzovat, že se útok či útoky tohoto druhu většinou dají předpokládat a také předpovědět , kdy a kde k napadení dojde (např. ve třídě či škole, na ulici, na hřišti, atp.)…

11 Tradiční šikana vs. kyberšikana …
Obětí kyberšikany se může stát – a zcela nečekaně – kdokoli, kdo používá příslušný technický a komunikační prostředek. Výhružné telefonáty, SMS zprávy od agresora mohou přicházet ve kteroukoli denním nebo noční hodinu a nemusíme je v první chvíli ani zaregistrovat, protože tou dobou spíme. S internetem to je stejné a nejsme v bezpečí ani v případě, kdy se od internetu odpojíme nebo dokonce vědomě izolujeme („odstřihneme“) …

12 Tradiční šikana vs. kyberšikana …
Smazáním svého profilu na některé ze sociálních sítí si nepomůžeme. „Zlovolné pomluvy a nactiutrhačné řeči“, které se o Vás útočník nebo útočníci rozhodnou zveřejnit, se budou – ať již je to mezi Vašimi známými a přáteli, nebo se jich zmocní jiní „zájemci“ z okruhu Vašich potencionálních kontaktních a zájmových osob. Důsledkem pak může být kupř. odmítnutí kandidáta, který se uchází o zaměstnání…

13 Tradiční šikana vs. kyberšikana …
Pachatel/é však zůstávají (většinou) v anonymitě!!! I přesto, že existují některé identifikační znaky, na základě kterých by bylo možné je vysledovat. Jejich využití v praxi totiž není příliš operativní a mnohdy ani efektivní. Tato okolnost umožňuje, že se agresoři mohou vydávat za někoho úplně jiného a tím, že se přitom „bortí“ i hranice odpovědnosti útočníka za jeho chování, může tato zdánlivá beztrestnost uvolňovat stavidla stupňující se agrese.

14 Cybergrooming, Sexting, Cyberstalking …
(Groom, angl., sloužit jako čeledín) – jednání osoby, která se snaží zmanipulovat vyhlédnutou oběť, vyvolat v ní falešnou důvěru (nejčastěji pomocí internetového chatu, SMS zpráv, ICQ a Skypu, atp.) a přimět či dokonce přinutit ji k osobní schůzce a závislosti. (Berson, I. R., 2002) Výsledkem takové schůzky může být sexuální zneužití oběti, fyzické násilí na tomto „sluhovi“ či „služce“, nucení k účasti na výrobě dětské pornografie, prostituci, teroristickém činu, apod. .

15 Cybergrooming, Sexting, Cyberstalking …
Označení sexting je složeninou ze slov "sex" a "textování", což bývá označení pro elektronické rozesílání textových zpráv ( fotografií či videa) se sexuálním obsahem. (Streichmann, 2009). Sexting je poměrně nový fenomén, který je spojen s využíváním informačních a komunikačních technologií dospělými, ale zejména mladistvými a dětmi. Tyto záznamy (fotografie, video) jsou pak často zveřejněny na internetu - zejména dojde-li k ukončení vztahu mezi mladistvými či dospělými osobami. První případy sextingu byly zdokumentovány v roce 2005.

16 Cybergrooming, Sexting, Cyberstalking…
Stalking ( angl., lov, pronásledování, stopování) označuje opakované, dlouhodobé, systematické a stupňované obtěžování, které může mít řadu různých forem a různou intenzitu. Pojem stalking se poprvé objevil v první polovině 90. let minulého století v klinických studiích amerických psychologů R. Meloy a S. Gothard. Psychiatři 18. a 19. století (Pinnel, Esquirol) již však mluvili o „erotomanii“ či dokonce o „milostném pronásledování“ … (Čírtková, 2008)

17 Cybergrooming, Sexting, Cyberstalking…
Aby mohla policie pachatele obvinit ze stalkingu, musí být dodrženy zejména tři podmínky: 1. Musí být jednoznačné, že tak činí tak činí pronásledovatel proti vůli oběti, 2. musí být intenzivní, 3. Pronásledování musí být dlouhodobé (min. 4-6 týdnů). Stalking je tedy v novém trestním zákoníku od roku 2010 vymezen jako trestný čin nebezpečné pronásledování v § 354 příp. i § nebezpečné vyhrožování... Ve spojení s využitím internetu a jiných moderních komunikačních technologií hovoříme o cyberstalkingu.

18 Děkuji za pozornost! Seznam použité literatury:
BERSON, I. H. Grooming Cybervictims: The Psychosocial Effects of Online Exploitation for Youth. University of South Florida. USA. Dostupné z ČÍRTKOVÁ, L.: Moderní psychologie pro právníky. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. HARTL,P., HARTLOVÁ H,. Psychologický slovník, 2000, KOPECKÝ L., Krejčí V., Rizika internetové komunikace, 2013. Dostupné z . STREICHMAN, J. (2009). What is sexting? Examiner.com. N. p. 15 April Dostupné z  


Stáhnout ppt "Kyberšikana Prezentace v předmětu MOBBING a BOSSING PhDr. Pavel Beňo"

Podobné prezentace


Reklamy Google