Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KOMPETENCE ŠKOLY V ŘEŠENÍ KYBERŠIKANY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KOMPETENCE ŠKOLY V ŘEŠENÍ KYBERŠIKANY"— Transkript prezentace:

1 KOMPETENCE ŠKOLY V ŘEŠENÍ KYBERŠIKANY
Mgr. Eva Vaňkátová

2 OBSAH Definice kyberšikany Formy a typy Prevence na půdě školy
Řešení kyberšikany

3 Kybernetický svět a bezpečnost
internet a počítače, mobilní telefony, služby a sítě, herní konzole, média nesoucí informace a data Bezpečnost: počítačová - ochrana dat a informací (bezpečnostní programy a systémy – antiviry, firewally, hesla…) osobní – zásady a pravidla bezpečného užívání informačních technologií, tzv. netiketě (net = síť)

4 Kyberšikana??? NE!!! Co kyberšikana není:
formy psychického či fyzického násilí mezi jedinci v nadřízeném, podřízeném vztahu (mobbing, bossing), násilí směrem k pedagogům – natáčení, zneužití videa, fotografie ( provinění, přestupky – zásahy do práva na ochranu osobnosti (OZ), přestupky proti občanskému soužití, trestné činy – pomluva, vydírání, omezování osobní svobody), útoky ze stran pedagogů – lidské i profesionální selhání, jednání na internetu, které definuje zákon – spam, phishing, porušování autorských práv

5 Kyberšikana??? ANO!!! Co kyberšikana je:
taková forma šikany, při které jsou jedinci v rovnocenném postavení (děti ubližují dětem), taková forma šikany, která skutečně vykazuje jasně definované prvky šikany (vyvíjí se, cílem je uškodit, ublížit, má své pachatele a oběti), pozn. Strategie prevence rizikových projevů chování , metodické pokyny MŠMT formy psychické šikany, k páchání jsou zneužívány ICT (informační a komunikační technologie), zejm. mobilní telefony a internet, chování agresora je zaměřeno na útlak, výsměch, vydírání oběti aj.

6 Rozdíly Kyberšikana Klasická šikana
nemusí zde být úmysl ublížení, z vtipu se stává útok (chybí zpětná vazba) kontakt oběti kdykoli a kdekoli (neomezen časem ani místem) nečitelná, obrovský strach a úzkost oběti, chybí zde klasické přímé znaky pachatele se ve většině případů nepodaří odhalit obrovské publikum uživatelů internetu, zejm. sociálních sítí prevence kyberšikany „v plenkách“ Klasická šikana úmyslné jednání proti jedinci či skupině (je zde zpětná vazba) odehrává se na předvídatelných místech je snadněji čitelná, můžeme si všimnout přímých i nepřímých znaků pachatel a útočník se setkávají tváří v tvář publikum je poměrně malé (skupina, třída) prevence intenzivní, dlouhodobá, osvědčená

7 Pachatelé (původci) a oběti
častěji chlapci častěji dívky znalost internetových aplikací uživatelé sociálních sítí mají mnoho přátel, cítí se populární méně reálných přátel malý zájem ze strany rodičů o užívání internetu nízká důvěra k ostatním nezáleží na věku, pohlaví, postavení v sociální skupině může se jimi stát kdokoli

8 Formy kyberšikany aneb prostředky a aplikace, které se používají
Výhrůžné a obtěžující telefonáty Rozesílání SMS a MMS zpráv Posílání ů (obtěžujících, výhrůžných) Obtěžování a vyhrožování v on-line komunikaci a v sociálních sítích (chat, Facebook, MySpace, seznamky, libimseti.cz, lide.cz, spoluzaci.cz apod.) Vytváření zesměšňujících webových stránek Publikace fotografií a videonahrávek na internetu (servery YouTube, Stream) Úpravy profilů jedince na různých portálech Zneužití hesla ke změně identifikačních údajů

9 Ukázka výhrůžného e-mailu

10 Typy útoků aneb jak zasáhnout oběť (Willard Nancy, 2007)
Flaming – provokování (nepřátelské chování k ostatním uživatelům) Harassment – obtěžování (obtěžující a perverzní y, SMS zprávy) Denigration – očerňování, pošpinění (uveřejňování pomluv a výmyslů) Masquerade – přetvářka (vydávání se za blízké, známé, kamarády) Impersonation – napodobování (vydávání se za oběť samotnou) Outing – odhalování (zveřejnění citlivých, intimních materiálů o oběti) Exclusion – vyloučení (vyloučení jedince z on line skupiny) Cyberstalking - pronásledování, slídění (vydírání, vyhrožování) Happy slapping (veselé fackování), Bumfights (vandalismus, agrese vůči bezmocným)

11 Něco z praxe David Lucii miloval. Lucie Davida také, dokud mu nepřišla na nevěru. Od té chvíle byl s jejich vztahem konec. Jenže David o Lucii stál a byl ochoten učinit vše, aby se k němu, ať už dobrovolně či nedobrovolně, vrátila. Po dnech plných proseb, později vydírání a výhrůžek prostřednictvím ů a SMS zpráv se rozhodl David své lásce pomstít. Uveřejnil na internetu erotické fotografie, které nafotil v intimních chvílích s Lucií. Na fotografie přišel otec Lucčiny spolužačky a oznámil vše škole. Dokonce vyžadoval vyloučení Lucky ze střední školy. Dívce dalo velkou práci vysvětlovat, že ona je v tom nevinně. Celá situace vyvrcholila tím, že Lucka podala na Davida trestní oznámení.

12

13 Prevence na půdě školy Děti by se měly naučit na internetu pohybovat s takovou samozřejmostí bezpečnosti, jako je to učíme na ulici, hřišti, v lese, ve škole apod. Měly by se naučit dodržovat pravidla bezpečného užívání internetu, pravidla etického chování v souvislosti s mobilními telefony. Měly by znát právní odpovědnost (hlavně ty starší)! S prevencí se musí začít již na 1. stupni ZŠ, poté v ní pokračovat např. ve výchovných předmětech a v rámci průřezových témat (osobnostní a sociální výchova, multikulturní výchova a mediální výchova). Ovšem nejdůležitější je o těchto tématech mluvit a mluvit a mluvit!!!

14 Kompetence školy v řešení kyberšikany
Řešit či neřešit kyberšikanu? Kyberšikanu, která se odehrává na půdě školy, je škola povinna řešit. Škola by se ovšem měla zapojit i do řešení případů, které se na půdě školy neodehrály. Důvody: funguje školní poradenské pracoviště (postupy řešení, kontakty), ve většině případech platí, že pachatelem je někdo z blízkých vrstevníků, spolužáků , škola by měla mít přehled o rizikovém chování jejich žáků i ve volném čase, popř. o dopadech takového chování na její žáky, rodiče a zejména oběti ocení nabídku pomoci, škola (v ideálním případě) úzce spolupracuje s orgány sociálně právní ochrany dětí, Policií ČR či městskou policií, s neziskovými organizacemi, s PPP – tyto instituce a organizace mohou být při řešení kyberšikany nápomocny, popř. se vyšetřování ujmou škola má možnost metodické podpory obvodních, okresních a krajských metodiků prevence, školských, zdravotních a sociálních institucí

15 Jak tedy s kyberšikanou nakládat?
Kyberšikana je jen jedna z forem psychické šikany, proto musí škola učinit všechna preventivní, intervenční i sankční opatření jako u klasické šikany, mít kvalitní Minimální preventivní program a Program proti šikanování – ne jen jako textový soubor nebo složku papírů, ale jako vodítko pro efektivní a dlouhodobou realizaci primární prevence, mít dobře vypracovaný postup řešení kyberšikany, spolupracovat s rodiči, institucemi a organizacemi, které škola může nebo musí kontaktovat, přistupovat k jednotlivým případům a hlavně obětem intuitivně, nesnažit se za každou cenu vypátrat pachatele (stejně se to ve většině případů škole samotné nepodaří), ale nabídnout pomoc oběti, pracovat se skupinou (třídou), uchovat důkazní materiály…

16 Co dělat v případě zjištění kyberšikany?
Doporučit oběti, aby okamžitě ukončila komunikaci s útočníkem, požádat útočníka, aby se svého jednání zdržel, upozornit ho na protiprávní jednání, oznámit mu váš postup (PČR), znesnadnit útočníkovi jeho chování – zamezit přístup (změna ové adresy, telefonního čísla, vymazání profilu apod.), nezapomenout na oznamovací povinnost školy vůči orgánům SPOD (pokud je pachatel odhalen), oznámit (škola či zákonní zástupci) kyberšikanu na Policii ČR, popř. podat trestní oznámení na neznámého pachatele, v případě nejasností, pochybností se obrátit o pomoc na:

17 obvodní či krajské metodiky prevence,
odborníky z oblasti psychologie městskou policii, Policii ČR, zejm. na odborníky na mládež, orgány sociálně právní ochrany dětí, Linka bezpečí online asistenční služba pro děti a dospívající poskytuje dětem a dospívajícím první pomoc formou psychologické a sociální asistence při práci s internetem

18 Děkuji za pozornost Mgr. Eva Vaňkátová Kontakty: tel: 606 292 100
školní metodik prevence ZŠ Vachkova, Praha 22 - Uhříněves lektorka primární prevence ProPrev, o.s. akreditovaná instituce v oblasti DVPP Kontakty: tel:


Stáhnout ppt "KOMPETENCE ŠKOLY V ŘEŠENÍ KYBERŠIKANY"

Podobné prezentace


Reklamy Google