Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Farmakoterapie u IBD pacientek Tomáš Douda II. interní gastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Lékařská fakulta UK v Hradci Králové Svatováclavská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Farmakoterapie u IBD pacientek Tomáš Douda II. interní gastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Lékařská fakulta UK v Hradci Králové Svatováclavská."— Transkript prezentace:

1 Farmakoterapie u IBD pacientek Tomáš Douda II. interní gastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Lékařská fakulta UK v Hradci Králové Svatováclavská konference IBD 2013 8. ročník pacientské konference 28. 9. 2013

2 Incidence IBD  Incidence a prevalence IBD vzrůstá  2.5–3 milionů lidí v (4.6–5.6 bn Euro/rok)  Incidence CD 0.5 -10.6 případů/100.000 osobo- roků, UC 0.9 - 24.3 případů/100.000 osobo-roků  Severo-západní /jihovýchodní gradient  Postižení zejména mladých lidí v reproduktivním věku Burisch, Burden of IBD in Europe – EpiCom, JCC 2013

3 Reprodukce u IBD  Plodnost  Vliv aktivity onemocnění  Vliv léčby  Vliv břišních operačních výkonů  Těhotenství a porod  Vliv těhotenství na aktivitu onemocnění  Způsob porodu a výsledky  Riziko relapsu po porodu

4 Reprodukce u IBD  Vliv na dítě  Riziko vzniku IBD  Výsledky těhotenství a nepříznivé vlivy na potomky  Vliv léčby v průběhu těhotenství na zdraví a vývoj potomků včetně vakcinace  Vedení léčby v průběhu těhotenství  Vliv aktivity onemocnění  Léčba a vrozené vady  Nutriční nedostatky  Chirurgická léčba v průběhu těhotenství

5 Reprodukce u IBD  Speciální situace  Vliv IBD na sexualitu  Orální antikoncepce u IBD  Riziko žilního tromboembolismu v těhotenství  Screening rakoviny děložního čípku  Endoskopie v průběhu těhotenství

6 Vliv IBD na plodnost  CD: normální, snížená u aktivního onemocnění  UC: normální, snížená u IPAA  Muži:  Sulfasalazin: reverzibilní abnormality spermatogramu, infertilita až u 60%  Úprava za 2 měsíce  Sulfapyridin - převedení na mesalazin  Azathioprin: plodnost normální, teratogenní potencionál sporný (6-MP); léčbu nepřerušovat  Infliximab: zvýšení množství spermatu, snížení motility  Dobrovolná bezdětnost Mountifield; Inflamm Bowel Dis 2009. Mahadevan Inflamm Bowel Dis 2005

7 Vliv těhotenství na IBD  Snížení aktivity choroby (při redukci kouření)  Pacientky s aktivním onemocním při početí - trvale aktivní (2/3 relaps)  Pacientky v remisi při početí - podobný počet relapsů jako obecná populace (14-34%)  Exacerbace (v 1/3 trimestru) - při přerušení léčby Agret, APT 2005 Bortoli, ECCO-EpiCom, APT 2011

8 Vliv IBD na těhotentsví  Vzplanutí choroby po porodu – kontroverzní  Laktace (přerušení léčby)  Zlepšení průběhu choroby po porodu (redukce stenóz, resekčních výkonů): hormon relaxin, vliv těhotenství na imunitní odpověď, HLA rozdílnost matky a plodu  Remise – minimální vliv choroby na těhotenství  Aktivní onemocnění:  Zvýšené riziko spontánních potratů  Riziko předčasného porodu  Nížší porodní hmotnost Cornish:. Gut 2007

9 Vliv IBD na těhotentsví  Císařský řez  všeobecná populace 15% x CD 20.9% x UC 20.8%  Indikace u IBD:  Aktivní perianální postižení  IPAA ( doporučení ECCO); individuálně Ilnyckyji Am J Gastroenterol 1999

10 FDA klasifikace  A: přípravek nenese žádné riziko, byl náležitě otestován i u těhotných  B: riziko bylo zjištěno u zvířat, není však průkazné u lidí  C: riziko u lidí nelze vyloučit (studie na zvířatech prokázaly riziko a nejsou dobře kontrolované studie u těhotných žen nebo nebyly provedeny studie na zvířatech a nejsou dobře kontrolované studie u těhotných žen)  D: nežádoucí účinky bylo prokázány (studie na těhotných ženách prokázaly riziko pro plod. Nicméně prospěch léčby může vyvážit potencionální riziko. Například je lék akceptovaný v případě život ohrožující situace nebo vážné choroby, kdy užití bezpečnějších léků není dostatečné)  X: přípravky jsou kontraindikovány u žen, které jsou nebo mohou být těhotné

11 ECCO klasifikace bezpečnosti léků

12  FDA : jednoduché užití x benefit léčby může převyšovat riziko expozice

13 ECCO klasifikace bezpečnosti léků  FDA : jednoduché užití x benefit léčby může převyšovat riziko expozice D: prokazatelné fetální riziko, ale benefit podání pro matku

14 ECCO klasifikace bezpečnosti léků  FDA : jednoduché užití x benefit léčby může převyšovat riziko expozice

15 Aminosalicyláty  Bezpečné; nezvyšují riziko vrozených vad, narození mrtvého plodu, spontánního potratu, nižší porodní hmotnosti  Sulfasalazin: suplementace kyseliny listové; snížení rizika rozštěpů patra a kardiovaskulárních vad  Cave : dibuthyl ftalát (DBP) obalový materiál ; vrozené malformace urogenitálního traktu mužů  Kojení: bezpečné  Sulfapyridin – vylučuje se do mateřského mléka

16 Antibiotika  Metronidazol:  Nízké riziko  Krátkodobé užití při pouchitidě  Vylučuje se do mléka, kojení se nedoporučuje  Chinolony  Riziko arthropatie (afinita ke kosti a chrupavce)  Muskuloskeletální vady u animálních modelů  ECCO: nepodávat v 1/3 trimestru  Pravděpodobně bezpečný při kojení

17 Kortikoidy  Bezpečné do dávky 15mg/d  Celkové riziko vrozených vad není signifikantně zvýšené  1. trimestr riziko rozštěpu patra (OR 3.35)  Budesonid - pro p.o. nejsou data  Kojení: ANO; do mléka se vylučuje méně než 0,1% (<10% endogenní hladiny kortisolu kojence)

18 Thiopuriny  1960: teratogenní efekt u myší  P.o. dostupnost AZA/MP nízká, placenta je relativní bariéra (detekován pouze 6-TG, ne 6-MMP)  Data z transplantologie, velké retrospektivní studie  Neonatální myolotoxicita, imunosuprese a chromozomální abnormality u dětí - při vyšších dávkách (transplantologie, onkologie)  Předčasný porod, snížená porodní hmotnost - vliv aktivity základní nemoci  Ideálně : měřit hladinu 6-TG Peyrin-Biroulet APT 2011 Coelho Gut ; 2011

19 Thiopuriny  Kojení:  Plod vystaven <1% dávky matky  Exkrece do mléka v maximální míře 1.-4. h po požití Christensen; APT 2008

20 Cyklosporin  Přechází placentou, rychle odstraněn u novorozence  Data z transplantologie: není významný teratogen  Bezpečný a efektivní u refraktorní UC během tehotenství (zabránění urgentní kolektomie u fulminantní UC)  Kojení:  Není obecně doporučeno  Cyklosporin vylučován do mléka ve vysokých koncentracích – potencionální riziko nefrotoxicity a imunosuprese kojence Reddy Am J Gastroenterol 2008

21 Methotrexat  Aminopterinový syndrom při expozici v 1. trimestru (porucha růstu, vady CNS, kostí, chrupavek, srdce )  Po vysazení MTX suplementace kys. listové  Kojení:  vylučován do mléka v nízké koncentraci  Kontraindikace (akumulace ve tkáních kojence)  Muži:  Vliv na spermatogenezi kontroverzní (reverzibilní oligospermie)  Nezvýšen počet vrozených vad u léčených otců  Obezřetný postup - vyčkat 3 měsíce po vysazení

22 Anti-TNF  Nízké riziko – možno podávat v období před koncepcí i v 1. a 2. trimestru (IgG neprochází placentou v 1. trimestru)  IgG aktivně transportován na konci 2. a ve 3. trimestru  Certulizumab - proniká pasivně  VACTERL syndrom - neprokázán  Vývoj imunitního systému po expozici:  Myši: retardace růstu, atrofie tymu, sleziny a lymfatických uzlin, snížená expanze B bb  Makakové: bez změny vývoje

23 Anti-TNF  Transfer anti TNF protilátek - expozice novorozence v prvních měsících po porudu  Vliv na infekci  Vliv na vakcinační odpověď  ECCO: živé vakcíny ( BCG, rotaviry, příušnice-splaničky- zarděnky, plané neštovice) kontraindikovány minimálně 3 měsíce po porodu (6 měs)  Neživé vakcíny většinou vedou k dostatečné humorální odpovědi  Kojení:  bezpečné (predominantní : IgA)  infilximab nebyl detekován

24 Obecná doporučení  Před koncepcí:  Dosáhnout remise  Projednat nutnost léků udržující remisi  Kontrolovat a nutriční deficity (foláty, B12, Fe, vit D), suplementovat  Kyselina listová vždy při zvažování těhotenství Vermeire: Management of inflammatory bowel disease in pregnancy, JCC 2012

25 Obecná doporučení  Během těhotenství  Kontrolovat pacienta á 8-12 týdnů (lab. vyšetření při AZA, anti –TNF)  Projednat způsob porodu (SC při IPAA a perinanální CD)  Při relapsu i.v. kortikoidy nebo anti TNF  ATB: upřednostnit amyocycilin +kys. klavulanová Vermeire: Management of inflammatory bowel disease in pregnancy, JCC 2012

26 Obecná doporučení  Po porodu:  Probrat kdy a jestli restartovat léčbu  Opatrnost k novému relapsu  Probrat kojení  Uvědomit pediatra v případě expozice plodu anti- TNF a probrat důsledky pro očkování Vermeire: Management of inflammatory bowel disease in pregnancy, JCC 2012

27 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Farmakoterapie u IBD pacientek Tomáš Douda II. interní gastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Lékařská fakulta UK v Hradci Králové Svatováclavská."

Podobné prezentace


Reklamy Google