Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Reg.č.projektu CZ.1.07/1.1.30/02.0004 Nositel projektu: Základní škola Poběžovice Poběžovice 282, 345 22 Poběžovice Tento projekt je spolufinancován Evropským.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Reg.č.projektu CZ.1.07/1.1.30/02.0004 Nositel projektu: Základní škola Poběžovice Poběžovice 282, 345 22 Poběžovice Tento projekt je spolufinancován Evropským."— Transkript prezentace:

1 Reg.č.projektu CZ.1.07/1.1.30/02.0004 Nositel projektu: Základní škola Poběžovice Poběžovice 282, 345 22 Poběžovice Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 . ZAPOJENÉ ŠKOLY  ZŠ Poběžovice  ZŠ Blížejov  ZŠ Přimda  ZŠ Bělá nad Radbuzou CÍL PROJEKTU   stabilizace vztahu žáků k místu,kde žijí  posílení touhy o rozvoj „svého domova“  posílení hrdosti k místu, kde žáci žijí  zkvalitnění ŠVP a vlastní výuky

3 . CÍLOVÁ SKUPINA Žáci škol a školských zařízení Žáci základních škol 6 – 9 ročníků – Poběžovice, Blížejov, Přimda, Bělá nad Radbuzou - 300 žáků Pracovníci škol a školských zařízení, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení Ředitelé a pedagogové ZŠ – P/oběžovice, Blížejov, Přimda, Bělá nad Radbuzou - 24 pedagogů

4 . PROJEKTOVÝ TÝM Vedoucí projektu – Vedoucí projektu – Mgr. Vladimír Foist Metodik – Metodik – Bc. Lenka Vaňková Školní koordinátor – Školní koordinátor – Mgr. Pittnerová Marie + 3 osoby ze spolupracujících ZŠ Finanční manažer – Finanční manažer – Helena Rybárová Odborný pracovník v regionu Odborný pracovník v regionu – Zdeňka Urbanová, Dana Vogeltanzová Lektor multimediální výchovy Odborníci v průřezových tématech Odborníci v průřezových tématech – 6 osob Členové odborných pracovních skupin Členové odborných pracovních skupin – 20 osob Jazykový specialista ICT specialista

5 . AKTIVITY PROJEKTU KA č. 1 – Příprava a tvorba publikace Český les – místo, kde žiji Termín realizace: 03/2013 – 10/2013 • úvodní workshop • diskuze nad výběrem vzdělávacích oblastí • vyhledání vhodných podkladů pro tvorbu publikace (regionální cíle, komunikace s odborníky, starousedlíky, muzea…) cíle, komunikace s odborníky, starousedlíky, muzea…) • úzká komunikace: odborníci v regionu – odborníci v průřezových tématech – pedagogové – vedení projektu tématech – pedagogové – vedení projektu VÝSTUP – publikace Český les – místo, kde žiji – 100 ks tištěné a 100 ks elektronické verze

6 . KA č. 2 – Implementace publikace do manuálu Český les – místo, kde žiji k výuce a tvorba pracovních listů Termín realizace: 09/2013 – 03/2014 • manuál bude sloužit jako metodická pomůcka při výuce zaměřené na regionální specifika regionální specifika • bude obsahovat návody, hry, pracovní listy • pracovní schůzky odborných skupin, zpracování vlastních pracovních listů listů • úzký dialog mezi pedagogy a odborníky se znalostí regionální problematiky problematiky VÝSTUP – pracovní verze manuálu

7 . KA č. 3 – Audiovizuální výukové pomůcky Termín realizace: 06/2013 – 08/2014 DVD • lektor multimediální výchovy (MV) společně s žáky navštíví vybraná místa a společně tato místa zdokumentují vybraná místa a společně tato místa zdokumentují • lektor MV naučí žáky pracovat s technikou potřebnou k tvorbě filmu filmu • lektor MV společně s žáky sestříhají záběry a vytvoří tak autorské filmy filmy • filmy natočené žáky budou převedeny do profi podoby dodavatelem této služby dodavatelem této služby • nákup interaktivního setu (4ks), videokamer s fotoaparátem (4ks), vybavení multimediální učebny (4ks), vybavení multimediální učebny

8 . CD • • bude obsahovat sebrané lidové písně vztahující se k regionu nazpívané žáky – starousedlíci, muzea, archivy • 2 – 3 nové písně vztahující se k regionu • zpěvník s notovými zápisy a fotografiemi Fotoexpozice Český les • 50 ks velkoformátových fotografií pořízených během návštěv vybraných míst umístěných v prostorách škol VÝSTUP – DVD – 100ks CD - 100ks CD - 100ks zpěvník – 100 ks zpěvník – 100 ks fotoexpozice fotoexpozice nákup techniky a vybavená multimediální nákup techniky a vybavená multimediální učebna učebna

9 . KA č. 4 – Pilotní ověření vytvořených materiálů, jejich evaluace a implementace do výuky, tisk manuálu Termín realizace: 04/2014 – 02/2015 • • zkušební výuka s využitím zpracovaného manuálu, pracovních listů a audiovizuálních pomůcek • zpětná vazba žáků a peadgogů – dotazníky • úpravy manuálu, tisk manuálu • dvoudenní konference – diskuze nad formou způsobu zavádění nových výukových materiálů do výuky VÝSTUP – tištěný manuál 20 ks tisk, 100 ks CD

10 . KA č. 5 – Setkání žáků s místní samosprávou Termín realizace: 12/2013 – 12/2013 • • podpora zájmu žáků o místo, kde žijí • seznámení s fungováním místní samosprávy • žáci zpracují návrh své představy, jak by jejich obec měla vypadat v jejich dospělosti – prezentace na zastupitelstvu obce • den na obecním úřadě – seznámení s fungováním samosprávy – činnosti zajišťující chod obce, nakládání s odpady, územní plánování VÝSTUP – přiblížení pohledu žáků na chod obce, ve které žijí

11 . KA č. 6 – exkurze Termín realizace: 05/2013 – 12/2014 • • návštěva zajímavých míst v regionu s provazbou na místa uvedená v publikaci Český les – místo, kde žiji • návštěva podniků, které historicky k regionu patří, skanzenů, památných míst • minimálně 25 exkurzí VÝSTUP – fotodokumentace - fotoexpozice

12 . MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Počet nově vytvořených/inovovaných produktů – 4 Publikace Český les – místo, kde žiji Manuál Český les – místo,kde žiji DVD – žákovské a profi film CD se zpěvníkem Počet podp.osob – pracovníků v dalším vzdělávání – 68 Pedagogové, kteří díky projektu získají nové znalostní kompetence k další výuce Počet podp.osob v poč.vzd. – žáci – 1 012 Žáci, kteří se účastní projektových aktivit Počet podp.osob – poskytovatelé služeb – 60

13 . ROLE PEDAGOGŮ V PROJEKTU   navrhují průřezová témata, pro která mají být vyhledávány místa pro zpracování publikace Český les – místo, kde žiji  vytvářejí manuál k publikaci – tvorba pracovních listů, úkolů, soutěží  spolupracují s odborníky v projektu na tvorbě publikace, manuálu  pilotně ověřují zpracované materiály  zavádějí nové materiály do výuky  účastní se s žáky exkurzí

14 . ROLE ODBORNÍKŮ V PROJEKTU  Odborníci v regionu - na základě komunikace s členy odborných skupin a odborníků v průřezových tématech odborných skupin a odborníků v průřezových tématech sbírají informace o zajímavých místech v regionu, navštěvují sbírají informace o zajímavých místech v regionu, navštěvují je a dokumentují je a dokumentují  ze získaných materiálů seskupují data do podoby publikace Český les – místo, kde žiji Český les – místo, kde žiji  zajišťuje pro žáky a jejich pedagogy na zajímavá místa v regionu regionu  Odborníci v průřezových tématech - pomáhají s vytipováním zajímavých míst v regionu,která mají být vytipováním zajímavých míst v regionu,která mají být předmětem zpracování publikace a následně i manuálu předmětem zpracování publikace a následně i manuálu  pomáhají pedagogům s tvorbou pracovních listů

15 . ROLE MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV V PROJEKTU Projekt má za úkol podpořit vztah žáků k místu, kde žijí. Důležitým faktorem je, že žáci budou mít možnost vyjádřit své názory na současný stav, vzhled „své“ obce a nastínit jejich představy do budoucna.  den strávený na OÚ (cca 8 skupin po 9 žácích)  účast na zastupitelstvu obce (dle možností OÚ)

16 . DŮLEŽITÉ KONTAKTY Vedoucí projektu: Mgr. Vladimír Foist – 731 444 931 Metodik: Bc. Lenka Vaňková – 775 577 155, vankova.pob@seznam.cz Finanční manažer: Helena Rybárová – 734256463 rybarova@zspobezovice.cz Odborník v regionu: Zdeňka Urbanová – 737 251 475 Dana Vogeltanzová – 773 404 302 Dana Vogeltanzová – 773 404 302 Koordinátorka Marie Pittnerová – 775675909 pittnerova.marie@zspobezovice.cz

17 . DĚKUJEME ZA POZORNOST A TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI S VÁMI Poběžovice 20. března 2013


Stáhnout ppt "Reg.č.projektu CZ.1.07/1.1.30/02.0004 Nositel projektu: Základní škola Poběžovice Poběžovice 282, 345 22 Poběžovice Tento projekt je spolufinancován Evropským."

Podobné prezentace


Reklamy Google