Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ˇČESKÝ LES – MÍSTO, KDE ŽIJI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ˇČESKÝ LES – MÍSTO, KDE ŽIJI"— Transkript prezentace:

1 ˇČESKÝ LES – MÍSTO, KDE ŽIJI
Reg.č.projektu CZ.1.07/1.1.30/ Nositel projektu: Základní škola Poběžovice Poběžovice 282, Poběžovice ˇČESKÝ LES – MÍSTO, KDE ŽIJI Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 ZAPOJENÉ ŠKOLY CÍL PROJEKTU
ZŠ Poběžovice ZŠ Blížejov ZŠ Přimda ZŠ Bělá nad Radbuzou CÍL PROJEKTU stabilizace vztahu žáků k místu,kde žijí posílení touhy o rozvoj „svého domova“ posílení hrdosti k místu, kde žáci žijí zkvalitnění ŠVP a vlastní výuky .

3 Žáci škol a školských zařízení
CÍLOVÁ SKUPINA Žáci škol a školských zařízení Žáci základních škol 6 – 9 ročníků – Poběžovice, Blížejov, Přimda, Bělá nad Radbuzou žáků Pracovníci škol a školských zařízení, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení Ředitelé a pedagogové ZŠ – P/oběžovice, Blížejov, Přimda, Bělá nad Radbuzou - 24 pedagogů .

4 Vedoucí projektu – Mgr. Vladimír Foist Metodik – Bc. Lenka Vaňková
PROJEKTOVÝ TÝM Vedoucí projektu – Mgr. Vladimír Foist Metodik – Bc. Lenka Vaňková Školní koordinátor – Mgr. Pittnerová Marie + 3 osoby ze spolupracujících ZŠ Finanční manažer – Helena Rybárová Odborný pracovník v regionu – Zdeňka Urbanová, Dana Vogeltanzová Lektor multimediální výchovy Odborníci v průřezových tématech – 6 osob Členové odborných pracovních skupin – 20 osob Jazykový specialista ICT specialista .

5 KA č. 1 – Příprava a tvorba publikace Český les – místo, kde žiji
AKTIVITY PROJEKTU KA č. 1 – Příprava a tvorba publikace Český les – místo, kde žiji Termín realizace: 03/2013 – 10/2013 úvodní workshop diskuze nad výběrem vzdělávacích oblastí vyhledání vhodných podkladů pro tvorbu publikace (regionální cíle, komunikace s odborníky, starousedlíky, muzea…) úzká komunikace: odborníci v regionu – odborníci v průřezových tématech – pedagogové – vedení projektu VÝSTUP – publikace Český les – místo, kde žiji – 100 ks tištěné a 100 ks elektronické verze .

6 VÝSTUP – pracovní verze manuálu
KA č. 2 – Implementace publikace do manuálu Český les – místo, kde žiji k výuce a tvorba pracovních listů Termín realizace: 09/2013 – 03/2014 manuál bude sloužit jako metodická pomůcka při výuce zaměřené na regionální specifika bude obsahovat návody, hry, pracovní listy pracovní schůzky odborných skupin, zpracování vlastních pracovních listů úzký dialog mezi pedagogy a odborníky se znalostí regionální problematiky VÝSTUP – pracovní verze manuálu .

7 KA č. 3 – Audiovizuální výukové pomůcky
Termín realizace: 06/2013 – 08/2014 DVD lektor multimediální výchovy (MV) společně s žáky navštíví vybraná místa a společně tato místa zdokumentují lektor MV naučí žáky pracovat s technikou potřebnou k tvorbě filmu lektor MV společně s žáky sestříhají záběry a vytvoří tak autorské filmy filmy natočené žáky budou převedeny do profi podoby dodavatelem této služby nákup interaktivního setu (4ks), videokamer s fotoaparátem (4ks), vybavení multimediální učebny .

8 bude obsahovat sebrané lidové písně vztahující se k regionu
CD bude obsahovat sebrané lidové písně vztahující se k regionu nazpívané žáky – starousedlíci, muzea, archivy 2 – 3 nové písně vztahující se k regionu zpěvník s notovými zápisy a fotografiemi Fotoexpozice Český les 50 ks velkoformátových fotografií pořízených během návštěv vybraných míst umístěných v prostorách škol VÝSTUP – DVD – 100ks CD ks zpěvník – 100 ks fotoexpozice nákup techniky a vybavená multimediální učebna .

9 VÝSTUP – tištěný manuál 20 ks tisk, 100 ks CD
KA č. 4 – Pilotní ověření vytvořených materiálů, jejich evaluace a implementace do výuky, tisk manuálu Termín realizace: 04/2014 – 02/2015 zkušební výuka s využitím zpracovaného manuálu, pracovních listů a audiovizuálních pomůcek zpětná vazba žáků a peadgogů – dotazníky úpravy manuálu, tisk manuálu dvoudenní konference – diskuze nad formou způsobu zavádění nových výukových materiálů do výuky VÝSTUP – tištěný manuál 20 ks tisk, 100 ks CD .

10 KA č. 5 – Setkání žáků s místní samosprávou
Termín realizace: 12/2013 – 12/2013 podpora zájmu žáků o místo, kde žijí seznámení s fungováním místní samosprávy žáci zpracují návrh své představy, jak by jejich obec měla vypadat v jejich dospělosti – prezentace na zastupitelstvu obce den na obecním úřadě – seznámení s fungováním samosprávy – činnosti zajišťující chod obce, nakládání s odpady, územní plánování VÝSTUP – přiblížení pohledu žáků na chod obce, ve které žijí .

11 VÝSTUP – fotodokumentace - fotoexpozice
KA č. 6 – exkurze Termín realizace: 05/2013 – 12/2014 návštěva zajímavých míst v regionu s provazbou na místa uvedená v publikaci Český les – místo, kde žiji návštěva podniků, které historicky k regionu patří, skanzenů, památných míst minimálně 25 exkurzí VÝSTUP – fotodokumentace - fotoexpozice .

12 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY
Počet nově vytvořených/inovovaných produktů – 4 Publikace Český les – místo, kde žiji Manuál Český les – místo,kde žiji DVD – žákovské a profi film CD se zpěvníkem Počet podp.osob – pracovníků v dalším vzdělávání – 68 Pedagogové, kteří díky projektu získají nové znalostní kompetence k další výuce Počet podp.osob v poč.vzd. – žáci – 1 012 Žáci, kteří se účastní projektových aktivit Počet podp.osob – poskytovatelé služeb – 60 .

13 ROLE PEDAGOGŮ V PROJEKTU
navrhují průřezová témata, pro která mají být vyhledávány místa pro zpracování publikace Český les – místo, kde žiji vytvářejí manuál k publikaci – tvorba pracovních listů, úkolů, soutěží spolupracují s odborníky v projektu na tvorbě publikace, manuálu pilotně ověřují zpracované materiály zavádějí nové materiály do výuky účastní se s žáky exkurzí .

14 ROLE ODBORNÍKŮ V PROJEKTU
Odborníci v regionu - na základě komunikace s členy odborných skupin a odborníků v průřezových tématech sbírají informace o zajímavých místech v regionu, navštěvují je a dokumentují ze získaných materiálů seskupují data do podoby publikace Český les – místo, kde žiji zajišťuje pro žáky a jejich pedagogy na zajímavá místa v regionu Odborníci v průřezových tématech - pomáhají s vytipováním zajímavých míst v regionu,která mají být předmětem zpracování publikace a následně i manuálu pomáhají pedagogům s tvorbou pracovních listů .

15 ROLE MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV V PROJEKTU
Projekt má za úkol podpořit vztah žáků k místu, kde žijí. Důležitým faktorem je, že žáci budou mít možnost vyjádřit své názory na současný stav, vzhled „své“ obce a nastínit jejich představy do budoucna. den strávený na OÚ (cca 8 skupin po 9 žácích) účast na zastupitelstvu obce (dle možností OÚ) .

16 DŮLEŽITÉ KONTAKTY Vedoucí projektu: Mgr. Vladimír Foist – 731 444 931
Metodik: Bc. Lenka Vaňková – , Finanční manažer: Helena Rybárová – Odborník v regionu: Zdeňka Urbanová – Dana Vogeltanzová – Koordinátorka Marie Pittnerová – .

17 DĚKUJEME ZA POZORNOST A TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI S VÁMI
Poběžovice 20. března 2013 .


Stáhnout ppt "ˇČESKÝ LES – MÍSTO, KDE ŽIJI"

Podobné prezentace


Reklamy Google