Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak udělat 20 zakázek za peníze EU David Koníček workshop Ministerstva zahraničních věcí České republiky „Příležitosti pro české podniky v rámci Evropské.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak udělat 20 zakázek za peníze EU David Koníček workshop Ministerstva zahraničních věcí České republiky „Příležitosti pro české podniky v rámci Evropské."— Transkript prezentace:

1 Jak udělat 20 zakázek za peníze EU David Koníček workshop Ministerstva zahraničních věcí České republiky „Příležitosti pro české podniky v rámci Evropské unie“ 24. června 2011 velký sál Černínského paláce, Praha

2 24.června 2011David Koníček2 Chtít Vědět Nabídnout Zvítězit Udělat Zinkasovat Jak udělat zakázky za peníze EU mimo ČR

3 24.června 2011David Koníček3  Proč?  Proč s EU?  Nové trhy, diverzifikace portfolia  Export ale menší teritoriální riziko  Veřejná zakázka ale férovější prostředí... ale  není to ráj na zemi, nejsou to snadné peníze  je to export (vzdálenost, jazyk, měna, kultura,.... naschvály, místní korupce.... teritoriální riziko) Obchody s EU / EK

4 24.června 2011David Koníček4 Osnova  Úvod  Kdo jsme, co jsme dokázali  Europeníze z pohledu firmy  Co ji jinak – co je stejné – co je nejtěžší  Úzká místa  Diskuze mimo ČR

5 Kdo jsme, co jsme dokázali

6 24.června 2011David Koníček6 Kdo jsme, co jsme dokázali  19 (+1+1) zakázek za peníze EU  IT (hardware, software)..... kancelářské vybavení, odborná literatura  10 k€ k€ (ale cca 60 nabídek až M€)  Chorvatsko, Bosna a Hercegovina  „+1“.... poradenství jinému uchazeči  „+1“.... ČR/Phare (90.-tá léta)  Automatizované systémy Koníček, s.r.o. + ASKON Consulting, s.r.o.  „family business“  2 vlastníci/zaměstnanci  odvaha/sebedůvěra, obor (Ing. – počítače, FEL ČVUT), právo, management (MBA – CMC/UniPitt), jazyk... a peníze

7 Europeníze z pohledu firmy

8 24.června 2011David Koníček8 Europeníze z pohledu firmy  Příjemce dotace (grantu, půjčky,...) NEBO  Dodavatel do projektu placeného EU (zboží - služby - práce)  členění informací o „tenderech“: zboží – služby – práce ––– granty(dotace) mimo ČR

9 24.června 2011David Koníček9 Peníze EU ~ rozpočet EU  „Agro“ (+ „eko“)  „Fondy“ (Udržitelný růst) Rozpočet 2011:  Vnitřní politiky  Vnější pomoc  Administrativa

10 24.června 2011David Koníček10 Rozpočet EU Udržitelný růst Konkurence- schopnost 7.rámcov ý program pro vědu a technologie (7FP) Transevropské sítě (TEN) Galileo Comenius (SŠ, ZŠ) Erasmus (VŠ) Leonardo da Vinci (UOŠ, PŠ) Grundtvig (celeživotní vzděl.) Erasmus Mundus (VŠ mimo EU) Rámcový program konkurenceschopno st a inovace (CIP) Likvidace JE PROGRESS Fiscalis 2013 Customs 2013 Soudržnost Evropský fond regionálního rozvoje (EFRD) Evropský sociální fond (ESF) Fond soudržnosti Ochrana a řízení přírodních zdrojů Společná zemědělská politika Rybářství Rozvoj venkova LIFE+ Občanství, svoboda, bezpečnost a právo Svoboda, bezpečnost právo Občanství Zdravotnictví a propaganda Ochrana spotřebitelů Mládež v akci Media 2007 Kultura 2007 Evropa pro občany Ochrana před katastrofami EU jako globální hráč IPA (Instrument for pre-accession assistance) ENPI (European Neighbourhood & Partnership Instrument) DCI (Development Cooperation Instrtrument) ICI EIDHR European Instrument for Democracy & Human Rights Administrativa Mzdy Důchody Investice Konference Poradenství Další instituce Mzdy Investice Konference Poradenství Operační výdaje

11 24.června 2011David Koníček11 EuropeAid (+EDF)  EuropeAid ~ rozvojová, před-vstupní, humanitární atd. pomoc  IPA  Instrument for Pre-accession Assistance  kandidátské a potenciálně kandidátské země (dříve PHARE, CARDS,...)  ENPI  European Neighbourhood & Partnership Instrument  bývalé SSSR, Středomoří (dříve TACIS a MEDEA)  DCI  Development Co-operation Instrument  Latinská Amerika, Asie, Záliv  tematické programy pro EDF+ENPI  cukerné země ACP  EIDHR = European Instrument for Democracy & Human Rights  NSCI = Nuclear Safety Co-operation Instrument  EDF  European Development Fund  cca jako EuropeAid, ale mimo rozpočet  region ACP (Africa, Caribbean, Pacific)  zámořská teritoria členských zemí

12 24.června 2011David Koníček12 Evropské fondy na národní úrovni

13 24.června 2011David Koníček13 Veřejné zakázky z peněz EU  Co ?  Kdo? firmy z EU, popř. EEA, popř. země příjemce  Kde? IPA – DCI – ENPI – EDF –... – 7RF – TEN – Galileo –... – DG –... – EBRD – EIB –... – (non Europe): UN, IMF, IBRD,... zbožíslužbyprácegranty IT, auta... nábytek, lodě, elektronika,... Poradenství Management projektů Stavebnictví (dálnice, silnice, energo, čističky, školy,...) neziskovky (aktivisti, sociální,...) stát+města; firmy

14 24.června 2011David Koníček14 Veřejné zakázky z peněz EU  Mnoho institucí: EK... EP, REU, ECB, EIB... EBRD  Dva základné režimy:  centralizovaný (Delegace EK, někdy EK)  decentralizovaný (místní úřady)  Tzv. kontraktační autorita  Hlavní aktéři celé zakázky Evropská komise – Kontraktační autorita (např. Delegace EK) – (Řídící instituce) – Příjemce/uživatel

15 24.června 2011David Koníček15  EU...TED (Tenders Electronic Daily)...  ČR... Centrální adresa  ČR... Informační systém o veřejných zakázkách  EK – EuropeAid – Calls for proposals & Procurement notices  EK/DG … ECB … EBRD …  řešeršní firmy Informace o veř. zakázkách EU

16 24.června 2011David Koníček16 Předpisy, pravidla a další info.  Inzerát (výzva, oznámení)  Zadávací dokumentace  Interní předpisy, metodiky,... „Practical Guide“ = PRAG  „direktivy“ ~ legislativa: nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení, sdělení, stanoviska... smlouvy  Eur-LEXhttp://eur-lex.europa.eu/  ES/Zakladni-predpisy-ES-k-verejnym-zakazkam

17 24.června 2011David Koníček17 Další (nezbytné) informace  Předpisy, pravidla  Obecné informace o Unii (weby EK, MMR, MZV, vlády ČR,...)  Právo kontraktu (belgické nebo místní)... hmotné + procesní  „realizační“ zákony, předpisy, normy, atd. příslušné země dodávky  Zkušenosti  externí (jiný dodavatelé, diplomaté, tisk,...)  interní (zaměstnanci EK, popř. Delegace)

18 Co je jinak – stejné – obtížné

19 24.června 2011David Koníček19 Co je stejné a co je obtížné  Stejné... je to business (ač veřejný nákup)  „naslouchej svému zákazníkovi“  „pochop svého zákazníka“  decison makers, jejich zájmy  interní procesy, metodiky,....  Stejné.... je to veřejný nákup  ale v mnoha věcech jiný.....  pozor i na mnoho jiných detailů !!!  Obtížné.... je to jiné a málokdo to umí

20 24.června 2011David Koníček20 Co je jinak oproti ČR  Angličtina (francouzština, španělština); pro realizaci popř. lokální jazyk (zejména služby a práce)  Pravidla & procesy: cca stejná pravidla bez ohledu na velikost zakázky  Právní rámec: nedůsledně podle EU směrnic  Rozpočet (plánovaný) zveřejňován:  zboží– NE  služby – ANO  práce – NE  Země původu – EU, popř. další (EEA, popř. program země příjemce)  Rámcové kontrakty (zejména pro „euroinstituce“ nebo poradenské)

21 24.června 2011David Koníček21 Co je jinak oproti ČR  Druhy výběrových řízení: ČR mnoho, EU teoreticky několik, ale fakticky dva:  otevřené řízení.... vesměs zboží a práce  omezené řízení (shortlist).... vesměs služby  Garance (bankovní)  nabídková (malá)  na provedení (5-10%)  popř. proti poskytnuté záloze (100%)  popř. na zádržné (10%)  Kontrolní mechanismy nejsou náhodné, ale systematické plus „reaktivní“ (na odhalení problému je reakcí kontrola všeho souvisejícího)

22 24.června 2011David Koníček22 Co je jinak v zadání (poptávce)  Standardizované, formulářové, strukturované  Některé informace chybí, jsou ve výzvě (oznámení)  Netechnická část velmi rozsáhlá, ale standardizovaná  Dělení na samostatné části (lot)  Technická část někdy příliš stručná, často velmi detailní, rozsáhlá a velmi strukturovaná  Kvalifikační požadavky obvykle „malé“ – obrat, objem referenčních zakázek, popř. počet lidí (u služeb i kvalita)  Vždy možnost dotazů&odpovědí, ale fakticky jen jedno kolo  „Ber – nebo nech ležet“

23 24.června 2011David Koníček23 Co je jinak v nabídce  Dtto jako poptávka  Více (hodně) průvodní dokumentace  Řada formulářových dokumentů, přesná osnova, většinou detailní seznamy technických požadavků  Smlouva: hotová, formulářová, podrobná, kvalitní, cca férová, jasně popsané výjimky/speciality... a těch je málo  „Ber – nebo nech ležet“  Konsorcium – sice jeden vede, ale všichni solidárně ručí

24 24.června 2011David Koníček24 Co je jinak v tenderu  Otevírání obálek – zveřejnění cen všech soutěžitelů  Výběr vítěze – obvykle 2 kroky: splnění všech požadavků a pak cena  tedy vesměs žádná „soutěž krásy“ (služby – ANO)  tedy „přeplnění parametrů“ nijak nepomůže  Termíny obvykle dodržované, ale Vaše termíny tvrdě vyžadované a někdy brutální (fáze doplňujících informací)

25 24.června 2011David Koníček25 Co je jinak při realizaci  Hodně papírování, hodně formalizmů  Osvobození od cla a DPH (  papírování)  Možnost záloh, ale 100% bank. garance  Dodávka končí až skončením záruky  t.j. garance na provedení je fakticky zádržné, obvykle 10% (někdy navíc další garance nebo zadrž. peníze)  Jejich termíny obvykle nedodržované, Vaše termíny tvrdě vyžadované, často bez ohledu na jejich prodlení

26 Úzká místa

27 24.června 2011David Koníček27 Úzká místa  Málokdo tomu rozumí (interně, banky, právníci, ČEB/EGAP, stát...)  Garance – nestandardní až nekvalitní text, dogmaticky vyžadován doslovně, české banky nechtějí vystavovat  „Logika“ garancí... presumpce viny  Byrokracie  (cca) V rozporu s úsilím EK často nepředvída- telné rozhodování, resp. předvídatelné v rámci jedné kontraktační autority a krátkého času

28 24.června 2011David Koníček28 Úzká místa  „Logika“ tenderu a smlouvy: „Ber – nebo nech ležet“  Právní ignorance na Vaši argumentaci (někdo na „eurolegislativu“, všichni na obchodní+civilní právo kontraktu)  Úroveň informací... organizačních, personálních, metodických, rozhodovacích  Kulturní rozdíly/konflikty  kontraktační autorita... „eurospeak“, zkratky  cílová země... zejména problém „cizák“

29 ... a motto na závěr: Nebát se a nekrást! Tomáš Garrigue Masaryk

30 Děkuji za Vaši pozornost David Koníček

31 Diskuze David Koníček


Stáhnout ppt "Jak udělat 20 zakázek za peníze EU David Koníček workshop Ministerstva zahraničních věcí České republiky „Příležitosti pro české podniky v rámci Evropské."

Podobné prezentace


Reklamy Google