Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak udělat 20 zakázek za peníze EU David Koníček workshop Ministerstva zahraničních věcí České republiky „Příležitosti pro české podniky v rámci Evropské.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak udělat 20 zakázek za peníze EU David Koníček workshop Ministerstva zahraničních věcí České republiky „Příležitosti pro české podniky v rámci Evropské."— Transkript prezentace:

1 Jak udělat 20 zakázek za peníze EU David Koníček workshop Ministerstva zahraničních věcí České republiky „Příležitosti pro české podniky v rámci Evropské unie“ 24. června 2011 velký sál Černínského paláce, Praha

2 24.června 2011David Koníček2 Chtít Vědět Nabídnout Zvítězit Udělat Zinkasovat Jak udělat zakázky za peníze EU mimo ČR

3 24.června 2011David Koníček3  Proč?  Proč s EU?  Nové trhy, diverzifikace portfolia  Export ale menší teritoriální riziko  Veřejná zakázka ale férovější prostředí... ale  není to ráj na zemi, nejsou to snadné peníze  je to export (vzdálenost, jazyk, měna, kultura,.... naschvály, místní korupce.... teritoriální riziko) Obchody s EU / EK

4 24.června 2011David Koníček4 Osnova  Úvod  Kdo jsme, co jsme dokázali  Europeníze z pohledu firmy  Co ji jinak – co je stejné – co je nejtěžší  Úzká místa  Diskuze mimo ČR

5 Kdo jsme, co jsme dokázali

6 24.června 2011David Koníček6 Kdo jsme, co jsme dokázali  19 (+1+1) zakázek za peníze EU  IT (hardware, software)..... kancelářské vybavení, odborná literatura  10 k€... 600 k€ (ale cca 60 nabídek až M€)  Chorvatsko, Bosna a Hercegovina  „+1“.... poradenství jinému uchazeči  „+1“.... ČR/Phare (90.-tá léta)  Automatizované systémy Koníček, s.r.o. + ASKON Consulting, s.r.o.  „family business“  2 vlastníci/zaměstnanci  odvaha/sebedůvěra, obor (Ing. – počítače, FEL ČVUT), právo, management (MBA – CMC/UniPitt), jazyk... a peníze

7 Europeníze z pohledu firmy

8 24.června 2011David Koníček8 Europeníze z pohledu firmy  Příjemce dotace (grantu, půjčky,...) NEBO  Dodavatel do projektu placeného EU (zboží - služby - práce)  členění informací o „tenderech“: zboží – služby – práce ––– granty(dotace) mimo ČR

9 24.června 2011David Koníček9 Peníze EU ~ rozpočet EU  „Agro“ (+ „eko“)  „Fondy“ (Udržitelný růst) Rozpočet 2011:  Vnitřní politiky  Vnější pomoc  Administrativa

10 24.června 2011David Koníček10 Rozpočet EU Udržitelný růst Konkurence- schopnost 7.rámcov ý program pro vědu a technologie (7FP) Transevropské sítě (TEN) Galileo Comenius (SŠ, ZŠ) Erasmus (VŠ) Leonardo da Vinci (UOŠ, PŠ) Grundtvig (celeživotní vzděl.) Erasmus Mundus (VŠ mimo EU) Rámcový program konkurenceschopno st a inovace (CIP) Likvidace JE PROGRESS Fiscalis 2013 Customs 2013 Soudržnost Evropský fond regionálního rozvoje (EFRD) Evropský sociální fond (ESF) Fond soudržnosti Ochrana a řízení přírodních zdrojů Společná zemědělská politika Rybářství Rozvoj venkova LIFE+ Občanství, svoboda, bezpečnost a právo Svoboda, bezpečnost právo Občanství Zdravotnictví a propaganda Ochrana spotřebitelů Mládež v akci Media 2007 Kultura 2007 Evropa pro občany Ochrana před katastrofami EU jako globální hráč IPA (Instrument for pre-accession assistance) ENPI (European Neighbourhood & Partnership Instrument) DCI (Development Cooperation Instrtrument) ICI EIDHR European Instrument for Democracy & Human Rights Administrativa Mzdy Důchody Investice Konference Poradenství Další instituce Mzdy Investice Konference Poradenství Operační výdaje

11 24.června 2011David Koníček11 EuropeAid (+EDF)  EuropeAid ~ rozvojová, před-vstupní, humanitární atd. pomoc  IPA  Instrument for Pre-accession Assistance  kandidátské a potenciálně kandidátské země (dříve PHARE, CARDS,...)  ENPI  European Neighbourhood & Partnership Instrument  bývalé SSSR, Středomoří (dříve TACIS a MEDEA)  DCI  Development Co-operation Instrument  Latinská Amerika, Asie, Záliv  tematické programy pro EDF+ENPI  cukerné země ACP  EIDHR = European Instrument for Democracy & Human Rights  NSCI = Nuclear Safety Co-operation Instrument  EDF  European Development Fund  cca jako EuropeAid, ale mimo rozpočet  region ACP (Africa, Caribbean, Pacific)  zámořská teritoria členských zemí

12 24.června 2011David Koníček12 Evropské fondy na národní úrovni

13 24.června 2011David Koníček13 Veřejné zakázky z peněz EU  Co ?  Kdo? firmy z EU, popř. EEA, popř. země příjemce  Kde? IPA – DCI – ENPI – EDF –... – 7RF – TEN – Galileo –... – DG –... – EBRD – EIB –... – (non Europe): UN, IMF, IBRD,... zbožíslužbyprácegranty IT, auta... nábytek, lodě, elektronika,... Poradenství Management projektů Stavebnictví (dálnice, silnice, energo, čističky, školy,...) neziskovky (aktivisti, sociální,...) stát+města; firmy

14 24.června 2011David Koníček14 Veřejné zakázky z peněz EU  Mnoho institucí: EK... EP, REU, ECB, EIB... EBRD  Dva základné režimy:  centralizovaný (Delegace EK, někdy EK)  decentralizovaný (místní úřady)  Tzv. kontraktační autorita  Hlavní aktéři celé zakázky Evropská komise – Kontraktační autorita (např. Delegace EK) – (Řídící instituce) – Příjemce/uživatel

15 24.června 2011David Koníček15  EU...TED (Tenders Electronic Daily)... http://ted.europa.eu  ČR... Centrální adresa http://www.centralniadresa.cz  ČR... Informační systém o veřejných zakázkách http://www.isvzus.cz  EK – EuropeAid – Calls for proposals & Procurement notices http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm  EK/DG … ECB … EBRD …  řešeršní firmy Informace o veř. zakázkách EU

16 24.června 2011David Koníček16 Předpisy, pravidla a další info.  Inzerát (výzva, oznámení)  Zadávací dokumentace  Interní předpisy, metodiky,... „Practical Guide“ = PRAG  „direktivy“ ~ legislativa: nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení, sdělení, stanoviska... smlouvy  Eur-LEXhttp://eur-lex.europa.eu/  http://www.mmr.cz/Ministerstvo/Zakladni-predpisy- ES/Zakladni-predpisy-ES-k-verejnym-zakazkam

17 24.června 2011David Koníček17 Další (nezbytné) informace  Předpisy, pravidla  Obecné informace o Unii (weby EK, MMR, MZV, vlády ČR,...)  Právo kontraktu (belgické nebo místní)... hmotné + procesní  „realizační“ zákony, předpisy, normy, atd. příslušné země dodávky  Zkušenosti  externí (jiný dodavatelé, diplomaté, tisk,...)  interní (zaměstnanci EK, popř. Delegace)

18 Co je jinak – stejné – obtížné

19 24.června 2011David Koníček19 Co je stejné a co je obtížné  Stejné... je to business (ač veřejný nákup)  „naslouchej svému zákazníkovi“  „pochop svého zákazníka“  decison makers, jejich zájmy  interní procesy, metodiky,....  Stejné.... je to veřejný nákup  ale v mnoha věcech jiný.....  pozor i na mnoho jiných detailů !!!  Obtížné.... je to jiné a málokdo to umí

20 24.června 2011David Koníček20 Co je jinak oproti ČR  Angličtina (francouzština, španělština); pro realizaci popř. lokální jazyk (zejména služby a práce)  Pravidla & procesy: cca stejná pravidla bez ohledu na velikost zakázky  Právní rámec: nedůsledně podle EU směrnic  Rozpočet (plánovaný) zveřejňován:  zboží– NE  služby – ANO  práce – NE  Země původu – EU, popř. další (EEA, popř. program země příjemce)  Rámcové kontrakty (zejména pro „euroinstituce“ nebo poradenské)

21 24.června 2011David Koníček21 Co je jinak oproti ČR  Druhy výběrových řízení: ČR mnoho, EU teoreticky několik, ale fakticky dva:  otevřené řízení.... vesměs zboží a práce  omezené řízení (shortlist).... vesměs služby  Garance (bankovní)  nabídková (malá)  na provedení (5-10%)  popř. proti poskytnuté záloze (100%)  popř. na zádržné (10%)  Kontrolní mechanismy nejsou náhodné, ale systematické plus „reaktivní“ (na odhalení problému je reakcí kontrola všeho souvisejícího)

22 24.června 2011David Koníček22 Co je jinak v zadání (poptávce)  Standardizované, formulářové, strukturované  Některé informace chybí, jsou ve výzvě (oznámení)  Netechnická část velmi rozsáhlá, ale standardizovaná  Dělení na samostatné části (lot)  Technická část někdy příliš stručná, často velmi detailní, rozsáhlá a velmi strukturovaná  Kvalifikační požadavky obvykle „malé“ – obrat, objem referenčních zakázek, popř. počet lidí (u služeb i kvalita)  Vždy možnost dotazů&odpovědí, ale fakticky jen jedno kolo  „Ber – nebo nech ležet“

23 24.června 2011David Koníček23 Co je jinak v nabídce  Dtto jako poptávka  Více (hodně) průvodní dokumentace  Řada formulářových dokumentů, přesná osnova, většinou detailní seznamy technických požadavků  Smlouva: hotová, formulářová, podrobná, kvalitní, cca férová, jasně popsané výjimky/speciality... a těch je málo  „Ber – nebo nech ležet“  Konsorcium – sice jeden vede, ale všichni solidárně ručí

24 24.června 2011David Koníček24 Co je jinak v tenderu  Otevírání obálek – zveřejnění cen všech soutěžitelů  Výběr vítěze – obvykle 2 kroky: splnění všech požadavků a pak cena  tedy vesměs žádná „soutěž krásy“ (služby – ANO)  tedy „přeplnění parametrů“ nijak nepomůže  Termíny obvykle dodržované, ale Vaše termíny tvrdě vyžadované a někdy brutální (fáze doplňujících informací)

25 24.června 2011David Koníček25 Co je jinak při realizaci  Hodně papírování, hodně formalizmů  Osvobození od cla a DPH (  papírování)  Možnost záloh, ale 100% bank. garance  Dodávka končí až skončením záruky  t.j. garance na provedení je fakticky zádržné, obvykle 10% (někdy navíc další garance nebo zadrž. peníze)  Jejich termíny obvykle nedodržované, Vaše termíny tvrdě vyžadované, často bez ohledu na jejich prodlení

26 Úzká místa

27 24.června 2011David Koníček27 Úzká místa  Málokdo tomu rozumí (interně, banky, právníci, ČEB/EGAP, stát...)  Garance – nestandardní až nekvalitní text, dogmaticky vyžadován doslovně, české banky nechtějí vystavovat  „Logika“ garancí... presumpce viny  Byrokracie  (cca) V rozporu s úsilím EK často nepředvída- telné rozhodování, resp. předvídatelné v rámci jedné kontraktační autority a krátkého času

28 24.června 2011David Koníček28 Úzká místa  „Logika“ tenderu a smlouvy: „Ber – nebo nech ležet“  Právní ignorance na Vaši argumentaci (někdo na „eurolegislativu“, všichni na obchodní+civilní právo kontraktu)  Úroveň informací... organizačních, personálních, metodických, rozhodovacích  Kulturní rozdíly/konflikty  kontraktační autorita... „eurospeak“, zkratky  cílová země... zejména problém „cizák“

29 ... a motto na závěr: Nebát se a nekrást! Tomáš Garrigue Masaryk

30 Děkuji za Vaši pozornost David Koníček +420 603 207 291 david.konicek@email.cz david.konicek@email.com

31 Diskuze David Koníček +420 603 207 291 david.konicek@email.cz david.konicek@email.com


Stáhnout ppt "Jak udělat 20 zakázek za peníze EU David Koníček workshop Ministerstva zahraničních věcí České republiky „Příležitosti pro české podniky v rámci Evropské."

Podobné prezentace


Reklamy Google