Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Publikuj nebo zhyň! Ale kde a jak? Petra Dědičová, Ústřední knihovna VUT, 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Publikuj nebo zhyň! Ale kde a jak? Petra Dědičová, Ústřední knihovna VUT, 1."— Transkript prezentace:

1 Publikuj nebo zhyň! Ale kde a jak? Petra Dědičová, Ústřední knihovna VUT, dedicova@lib.vutbr.cz 1

2 • Výběr časopisu • Web of Science • Scopus • ERIH • Seznam recenzovaných neimpaktovaných • Tipy a triky pro výběr • Tipy k struktuře a vzhledu článku 2

3 Výběr časopisu • buďte realističtí • seznamte se s tématem časopisu • dodržujte pokyny pro autory • zjistěte si způsob odevzdání článku 3

4 Které časopisy jsou čárkované • Web of Science – Impakt Faktor • Scopus • ERIH • Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů 4

5 Počty časopisů a pokrytí 5 Zdroj: http://www.jisc-adat.com/adat/search_result.plhttp://www.jisc-adat.com/adat/search_result.pl

6 Web of Science Kde hledat? • http://apps.webofknowledge.com/ http://apps.webofknowledge.com/ • http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/ http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/ • nebo • https://www.vutbr.cz/knihovny/eiz/seznam- databazi https://www.vutbr.cz/knihovny/eiz/seznam- databazi 6

7 Impakt faktor B/C = 1992 impakt faktor B= citace článků publikovaných v roce 1990-91 C= počet článků publikovaných v daném časopise v roce1990-91 7

8 Přepočet IF do RIV Hodnocení Jimp = 10 + 295 × Faktor kde: Faktor = (1 - N) / (1 + (N / 0,057)) kde N je normované pořadí časopisu, N = (P - 1) /(Pmax - 1) • P = pořadí časopisu v daném oboru podle Journal Citation Report v řadě seřazené sestupně podle IF • Je používána hodnota IF platná v roce uplatnění výsledku, není používána hodnota IF-5. • Pmax = celkový počet časopisů v daném oboru dle Journal Citation Report V případě, kdy bude časopis zařazen do více oborů, bude normované pořadí časopisu N vypočteno jako aritmetický průměr normovaných pořadí časopisu ve všech oborech, kde se vyskytuje. 8

9 Scopus Kde hledat? Databáze Apollo → Výzkum a vývoj → Monitoring VaV → Externí databáze http://www.vutbr.cz/knihovny/eiz http://www.scopus.com Body RIV 12 bodů za každý článek 9

10 ERIH Kde hledat? https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/search.asp Body ERIH: INT1 30 12 INT2 20 11 NAT 10 10 10

11 Recenzované neimpaktované časopisy Kde hledat? http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=495942 http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=1374 Body 4 body za každý článek 11

12 Časopisy pro Vaše obory http://www.scribd.com/doc/114587492/Cesa 12

13 Springer Journal Selector http://www.springer.com/authors/jour nal+authors/helpdesk?SGWID=0- 1723213-12-817204-0 13

14 Nejčastější důvody odmítnutí článku Dle editora Paul Haddad z časopisu Journal of Chromatography A: • Článek nezapadá do tematické oblasti daného časopisu • U článku nejsou dodrženy formální požadavky daného časopisu • Autor nedoporučil správné recenzenty, nebo nedoporučil žádné • Autor neadekvátně reagoval na požadavky recenzenta nebo nereagoval • Špatná angličtina • Autor znovu poslal do recenzního řízení neupravený článek Doporučení dle Gerrit Borchard z University v Ženevě: • Pošlete článek pouze do jednoho časopisu • Buďte realističtí při výběru • Nepublikujte salámové články • Dávejte pozor na strukturu článku • Dbejte na správnou angličtinu – většinou se píše v trpném rodě • Dbejte na pokyny časopisu • Dodržujte etické standardy 14

15 Výběr tématu aneb co hledají editoři a recenzenti časopisů • Originalitu – nové řešení, zpracování výsledků? • Relevantnost k dané oblasti a rozšíření daných poznatků • Postavení Vaší práce – přispívá k existující teorii, dává novou perspektivu? • Metodologie výzkumu – platné a objektivní závěry? • Srozumitelnost, struktura a kvalita psaní – komunikuje Vaše práce dobře? Logická posloupnost argumentů. • Teoretické a praktické uplatnění • Aktuálnost a relevance zdrojů/citací • Mezinárodnost / globální zájem • Dobrý nadpis, klíčová slova a dobře napsaný abstrakt 15

16 Autoři • Uvést všechny autory • Mít souhlas všech s publikováním v konkrétním časopise • Uvést autory ve správném pořadí 16

17 Název instituce Brno University of Technology 17

18 Nadpis • Atraktivní, krátký, výstižný • Reflektující obsah článku a informativní • Bez zkratek a technického žargonu • Prodiskutovaný • Splňuje podmínky daného časopisu Vyvarujte se slov jako: A Study of…, Action of … 18

19 Abstrakt • Splňuje podmínky daného časopisu • Zajímavý, pochopitelný, stručný, konkrétní • Neobsahuje zkratky a žargon, citace a odkazy na tabulky a obrázky v textu • Obsahuje popis: problému, metody, výsledků a závěrů 19

20 20

21 Klíčová slova • Jednoslovné i víceslovné • Často součástí názvu • Vystihují obsah textu • Používané výrazy • Splňuje podmínky daného časopisu 21

22 Úvod • Stručný, obsažný • Jeden až dva odstavce • Publikovaný abstrakt nebo předběžná zpráva - ocitovat v úvodu • Vysvětleny zkratky a specifické termíny • Psán v přítomném čase • Obsah: definice problému (hypotézy, popis) zasazení do kontextu (shrnutí výsledků jiných studií na dané téma) výzkumná metoda (základní popis, vysvětlit její volbu) cíle výzkumu 22

23 Materiály a metody • Seznamte se s podmínkami daného časopisu • Vysvětlit použitou metodu • Zdůvodnit její výběr • Umožnit rekonstrukci výzkumu Nová metoda - detailní popis Již použitá metoda - stručný popis s odkazy 23

24 Výsledky • Souhrnný popis základních zjištění • Jasnost a srozumitelnost výsledků • Dílčí výsledky v textu • Větší počet dat – tabulka nebo graf • Konkrétní výsledky formou tabulky/grafu (odkazujeme v textu na konkrétní tabulku: tabulka 1.2, ilustrace 10 apod.) 24

25 Diskuse • Shrnutí a interpretace poznatků z výzkumu • Extrémní rozdíly ve výsledcích nezamlčovat • Interpretace výsledků v kontextu předešlých studií • Vysvětlete teoretický/praktický přínos • Stanoviska nesmějí přesáhnout tvrdá data • Vyvarujete se nepřesným vyjádření „higher temperature“ 25

26 Závěr • Neopakujte abstrakt • Obecné a specifické závěry z Vašeho výzkumu • Výčet možných užití Vámi vyzkoumaných dat • Doporučení pokračování výzkumu, nebo dalších experimentů • Závěr a Diskuse může být jedena podkapitola 26

27 Seznam použité literatury • Seznamte se s podmínkami daného časopisu • Vyvarujte se přílišnému autocitování • Vyvarujte se přílišnému citování publikací pouze z Vašeho regionu • Přiměřené množství citací • Co je v seznam literatury musí být i v textu • Citační manažery: Ciatce PRO (https://citace.lib.vutbr.cz/)https://citace.lib.vutbr.cz/ Zotero (http://www.zotero.org/)http://www.zotero.org/ EndNoteWeb (http://apps.webofknowledge.com/)http://apps.webofknowledge.com/ Kurz citace: https://www.vutbr.cz/elearning/course/view.php?id=1000101https://www.vutbr.cz/elearning/course/view.php?id=1000101 Vstupní heslo do kurzu: citace2012 27

28 Poslední doporučení • Žádost o přepracování článku je dobrá zpráva! 28

29 Časová osa přijetí článku • Ideální případ 3 až 3,5 měsíce 29

30 Použitá a doporučená literatura BORCHARD, G. How to Publish a World Class Paper. Elsevier, 2012. ELSEVIER. Understending the Publishing Process. Elsevier. KRATOCHVÍL, J. Pravidla pro psaní odborného článku: interaktivní tutoriál [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2011 [cit. 2012-25-10]. ISBN: 978- 80-210-5922-1. Dostupné z: http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/lf/ps11/pravidla/web/index.html http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/lf/ps11/pravidla/web/index.html MACHKOVÁ, R. Emerald in 2012 [online]. Praha: Emerald, 2012 [cit. 2012- 25-10]. Dostupné z: http://www.scribd.com/doc/111110626/Emerald-in- 2012-Presentation-Czech?secret_password=1k4yrmfookcg6v3nm7fhttp://www.scribd.com/doc/111110626/Emerald-in- 2012-Presentation-Czech?secret_password=1k4yrmfookcg6v3nm7f ÚŘAD VLÁDY ČR. Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů 2012 [online]. 13. června 2012 [cit. 2012-25- 10]. Dostupné z: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=650022 http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=650022 30


Stáhnout ppt "Publikuj nebo zhyň! Ale kde a jak? Petra Dědičová, Ústřední knihovna VUT, 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google