Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza zastoupení českých a slovenských časopisů z oblasti přírodních věd v databázi Web of Science (1998 – 2006) Věra Kroftová, Agrotest fyto, s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza zastoupení českých a slovenských časopisů z oblasti přírodních věd v databázi Web of Science (1998 – 2006) Věra Kroftová, Agrotest fyto, s.r.o."— Transkript prezentace:

1 Analýza zastoupení českých a slovenských časopisů z oblasti přírodních věd v databázi Web of Science (1998 – 2006) Věra Kroftová, Agrotest fyto, s.r.o. Havlíčkova 2787, 76701 Kroměříž, Česká republika kroftova@vukrom.cz

2 Obsah analýzy Byl analyzován soubor 25 českých a 12 slovenských titulů časopisů z oblasti přírodních věd zastoupených v databázi WOS (JCR) v letech 1998 – 2005. - počet titulů v jednotlivých letech - rok zařazení českých časopisů z daného souboru do databáze -české a slovenské časopisy ve WOS (JCR) v evropském a světovém kontextu - jejich zařazení do tematických kategorií WOS (JCR) - porovnání IF časopisů českých a slovenských titulů s mediánem IF tematických kategorií WOS (JCR) - chybné údaje týkající se teritoriálního zařazení českých a slovenských časopisů - změny názvů některých časopisů

3 Materiál a metody Databáze WOS a JCR firmy Thomson Scientific K hodnocení byl použit program MS Excel. Statistická veličina medián, což je střední hodnota vzestupně nebo sestupně uspořádané řady čísel, v daném případě hodnot IF. Pokud má řada čísel sudý počet, je hodnota mediánu rovna průměru obou středních hodnot (Swoboda 1977).

4 Pořadí států podle počtu časopisů v JCR stav v roce 2005

5 Počet časopisů ve WOS (JCR) podle světadílů v letech 2005 a 2006 2005nárůst 2006 Evropa312517 Severní Amerika241943 Asie 397 6 Střední a Jižní Amerika 45 5 Afrika 22 0

6 Procentuální zastoupení v evropském a světovém kontextu České přírodovědné časopisy tvoří: 0,6 % všech evropských přírodovědných časopisů v JCR 0,3 % všech přírodovědných časopisů Slovenské přírodovědné časopisy tvoří: 0,4 % všech evropských přírodovědných časopisů v JCR 0,2 % všech přírodovědných časopisů

7 České časopisy ve WOS (JCR) 1998 - 2006

8 Rok zařazení českých časopisů do WOS (JCR)

9 České časopisy v tematických kategoriích WOS (JCR) Databáze WOS (JCR) je v oblasti přírodních věd členěna na 170 tematických kategorií, naše časopisy spadají v roce 2006 do 21 z nich, přičemž tři kategorie jsou reprezentovány více než jedním českým časopisem a tři časopisy patří do více než jedné kategorie.

10 Počet českých časopisů v jednotlivých tematických kategoriích

11 České časopisy v tematických kategoriích WOS (JCR)

12 Co je to IF (impact factor)?

13 IF českých časopisů v roce 2005 a 2006 2005

14 IF faktory českých přírodovědných časopisů Porovnání IF časopisů s mediánem IF příslušných tematických kategorií WOS (JCR) ukázalo, že i poměrně nízká hodnota IF časopisu může znamenat dobrou úroveň v rámci dané kategorie.

15 IF českých přírodovědných časopisů – porovnání s mediánem IF příslušných kategorií

16

17 CERAMICS-SILIKATY Srovnání IF časopisu a mediánu IF kategorie 1998-2005

18 EUROPEAN JOURNAL OF ENTOMOLOGY Srovnání IF časopisu a mediánu IF kategorie 1998-2005

19 VETERINARNI MEDICINA Srovnání IF časopisu a mediánu IF kategorie 1998-2005

20 COLLECTION OF CZECHOSLOVAK CHEMICAL COMMUNICATIONS Srovnání IF časopisu a mediánu IF kategorie 1998-2005

21 Vědecké zemědělské časopisy vydávané ČZAV ve spolupráci s ÚZPI a jejich zastoupení ve WOS (JCR) - * Agricultural Economics *Czech Journal of Animal Science *Czech Journal of Food Sciences Czech Journal of Genetics and Plant Breeding Horticultural Science Journal of Forest Science Plant Protection Science Plant, Soil and Environment Research in Agricultural Engineering Soil and Water Research *Veterinary Medicine

22 Slovenské časopisy ve WOS (JCR) 1995 – 2006 * Od roku 2007 změna názvu na Chemical Papers ** 1997 - 1999 uvedena chybně země vydání CZECHOSLOVAKIA Časopis ACTA VIROLOGICA má v poli „TERRITORY“ chybně uvedeno: CZECH REPUBLIC

23 Zařazení slovenských časopisů do 14 tematických kategorií WOS (JCR) a jejich IF (2006)

24 Závěrem Přísně nastavená pravidla Thomson Scientific pro přijetí časopisů do WOS přispívají ke zvyšování kvality jednotlivých vědeckých publikací i celých časopisů. Dá se předpokládat, že kvalita výzkumné a vědecké práce v České republice bude proto i nadále hodnocena především podle databáze WOS (JCR). Konkurence, kterou pro firmu Thomson Scientific představuje firma Elsevier se svou citační databází SCOPUS, by mohla přispět k tomu, že postupně bude do WOS zařazeno více titulů evropských časopisů, vždy se však bude jednat o databázi výběrovou.

25 Použité zdroje –ANONYM: Metodika hodnocení V a V a jejich výsledků v roce 2006, s. 34. [cit. 2007-04-18] Dostupná na: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=21846 http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=21846 –KROFTOVÁ, Věra: Analýza českých časopisů z oblasti přírodních věd v databázi Web of Science Praha, Inforum 2007, poster –SWOBODA, Helmut: Moderní statistika. Praha, Svoboda 1977, 351s. –ŠPÁLA Milan: Impakt faktor – dobrý sluha, ale špatný pán. Čas. Lék. čes., 2006, 145, s. 69-78.

26 Děkuji za pozornost Nějaké dotazy? http://www.vukrom.cz/knihovna/knihy.htm kroftova@vukrom.cz


Stáhnout ppt "Analýza zastoupení českých a slovenských časopisů z oblasti přírodních věd v databázi Web of Science (1998 – 2006) Věra Kroftová, Agrotest fyto, s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google