Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak a kde publikovat výsledky VaV

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak a kde publikovat výsledky VaV"— Transkript prezentace:

1 Jak a kde publikovat výsledky VaV

2 Agenda Vyhledávání v databázích UK TUL, Mgr. Zizienová ( ) Struktura článku Časopisy a konference

3 Minimální požadavky na vědecké aktivity doktoranda za celé studium (ŘEP):
a) vystoupení na mezinárodní konferenci v cizím jazyce, b) publikace článku v recenzovaném časopisu, který je na seznamu rady vlády nebo ve sborníku konference zařazeném v databázi Web of Science, c) publikace v časopisu s nenulovým impact faktorem nebo v časopisu zařazeném v databázi Scopus. Vědecko-výzkumná činnost (projekt)

4 Impakt faktor představuje průměrný počet citací průměrné publikace v daném vědeckém či odborném časopisu. Impakt faktor je každý rok znovu vyhodnocován americkým Institutem pro vědecké informace (ISI) pro rozsáhlý soubor vybraných vědeckých časopisů a publikován ve Zprávě o časopisecké citovanosti.

5 Kde hledat časopisy a konference pro publikování
Při výběru časopisů a sborníků je vhodné řídit se kromě obvyklých kritérií také zařazením do citačních rejstříků: časopisy i sborníky zde obsažené prošly poměrně náročným výběrem (viz kritéria - Web of Knowledge, Scopus), u konkrétních článků je možné dohledat v citačních rejstřících jejich citovanost, časopisy, které jsou hodně citované, patří v oboru pravděpodobně mezi známé a kvalitní.

6 Web of Science Databáze Web of Science (součást Web of Knowledge), je produktem Thomson Reuters, Je nejvýznamnější světový informační zdroj v oblasti výzkumu a vývoje. Obsahuje údaje o článcích, jejich autorech, obsahu a referencích, citovanosti a edičních údajích. Poskytuje také bibliografické záznamy včetně abstraktů.

7

8 Scopus (www.scopus.com)
Scopus je jedna z největších světových citačních polytematických databází, čerpá z více než titulů časopisů a dalších druhů dokumentů jak v tištěné, tak v elektronické podobě. Scopus uživatelům poskytuje v první řadě možnost sledovat poslední trendy v oblasti výzkumu a vývoje nebo vývoj názorů a teorií v různých vědeckých disciplínách. Na základě citačních vazeb je možné také vysledovat aktuální vazby mezi vědci a vědeckými pracovišti.

9

10 ERIH ERIH je seznam odborných časopisů vytvořený evropskými vědci pod záštitou European Science Foundation, který slouží jak pro propagaci výsledků výzkumu v Evropě, tak zároveň jako jeden z evaluačních nástrojů pro hodnocení vědy a výzkumu v ČR. Rejstřík ERIH rozděluje tituly časopisů do kategorií podle jejich cílové skupiny, distribuce a odborného rozpětí následujícím způsobem: NATional (NAT) - tituly časopisů, které jsou zaměřené především na domácí akademickou komunitu dané země a jsou příležitostně citovány mimo zemi publikování. INTernational (INT) - evropské i mimoevropské tituly časopisů, které jsou mezinárodně uznávány a které jsou pravidelně citovány po celém světě. Na základě dalších kritérií (vliv a sféra působnosti) jsou členěny do podkategorií: INT1 - mezinárodní tituly časopisů s vysokým vlivem a sledovaností mezi vědci v různých výzkumných oborech a zemích, které jsou pravidelně citovány po celém světě, INT2 - mezinárodní tituly časopisů s podstatným vlivem a sledovaností v rozličných vědeckých oblastech a zemích světa. V současné době jsou zahrnuty do rejstříku ERIH následující obory: antropologie, archeologie, dějiny umění, dějiny, filosofie vědy, filosofie, genderová studia, klasická studia, lingvistika, literatura, muzikologie, pedagogický a vzdělávací výzkum, psychologie, náboženské vědy a teologie, umění.

11 ERIH Časopisy lze vyhledat zde: Podrobné informace ke vzniku a metodice tvorby ERIH viz

12

13

14

15

16 Metodika pro hodnocení výsledků vědy a výzkumu pro rok 2013
(viz a podle ní jsou v českých recenzovaných časopisech uznávány pouze články z následujících oborů: AB - dějiny, AG – právní vědy, AI - jazykověda, AJ - písemnictví, AL – umění, kulturní dědictví, AA – filosofie a náboženství, AC - archeologie, AD - politologie, AE – řízení, správa, administrativa, AM – pedagogika). U ostatních oborů, včetně ekonomie, statistiky, operačního výzkumu, apod. články v českých recenzovaných časopisech nebudou hodnoceny (bodová hodnota nula). U těchto časopisů jsou minimálním standardem časopisy ve SCOPUSu, viz

17 Struktura článku nebo příspěvku jedná-li se o původní vědecké sdělení (výzkum)
Nadpis (Title) Jména autorů s adresami Abstrakt (Abstract) Úvod (Introduction) Literární rešerše (Literature Review) Výzkumné metody (Research Methods) Výsledky (Results) Diskuse (Discussion) Závěr (Conclusion), stručné shrnutí výsledků a další směřování věd. práce Poděkování (Acknowledgements) – je-li výzkum podpořen projektem (např. SGS, GAČR apod.) Seznam literatury (References)

18 Teoretický úvod + literární rešerše (proč?)
Technické vědy (výsledky jsou prokázány pomocí experimentu, měření, sběru dat a např. statistickým vyhodnocením) Sociální vědy (zde je řada proměnných a vztahů, nelze vše změřit, proto je nutné úzce specifikovat přístup např. na základě literární rešerše )

19 Přehledné referáty – reviews (přehled literatury) „teoretické články“
podává přehled o současném stavu problému na základě již publikovaných článků – shrnující review, informuje o hlavních oblastech pokroku, ukazuje budoucí směr výzkumu, vytyčuje nové hypotézy

20 Kde hledat časopisy a konference pro publikování
Při výběru časopisů a sborníků je vhodné řídit se kromě obvyklých kritérií také zařazením do citačních rejstříků. Hledání v citačních rejstřících je specifické tím, že: časopisy i sborníky zde obsažené prošly poměrně náročným výběrem (viz kritéria - Web of Knowledge, Scopus), u konkrétních článků je možné dohledat v citačních rejstřících jejich citovanost a časopisy, které jsou hodně citované, patří v oboru pravděpodobně mezi známé a kvalitní.

21 Časopisy E+M (http://www.ekonomie-management.cz/) IF =0,633
ACC Journal ( Journal of Competitiveness ( Acta Universitatis Bohemiae Meridionales ( Scientia et Societas (

22 Konference Studentská doktorská konference IMEA (Informatika, Management, Ekonomie a Veřejná správa), září 2014 Liberecké ekonomické fórum, září 2015 (zařazeno v Thomson Reuters)

23

24 Monografie

25 Rejstřík informací o výsledcích - RIV
RIV je jednou z částí (datovou oblastí) informačního systému výzkumu, experimentální vývoje a inovací (IS VaV), ve které jsou shromažďovány informace o výsledcích projektů výzkumu a vývoje a výzkumných záměrů podporovaných z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).

26 Závěr Studentská grantová soutěž ( ) – výstupy z projektu: články, konference a monografie Metodologie vědy (asi ) Projekty GAČR, TAČR Volitelné předměty Mezinárodní projekty (např. Norské fondy) Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Libereckého kraje (<   

27


Stáhnout ppt "Jak a kde publikovat výsledky VaV"

Podobné prezentace


Reklamy Google