Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trh, stát a občanský sektor. Přednosti a selhání trhu  Trh je samoregulační systém – D a S, zisk a ztráta alokují vzácné zdroje  Tržní mechanismus je.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trh, stát a občanský sektor. Přednosti a selhání trhu  Trh je samoregulační systém – D a S, zisk a ztráta alokují vzácné zdroje  Tržní mechanismus je."— Transkript prezentace:

1 Trh, stát a občanský sektor

2 Přednosti a selhání trhu  Trh je samoregulační systém – D a S, zisk a ztráta alokují vzácné zdroje  Tržní mechanismus je postaven na dobrovolné kupní smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím  Ideální model tržní ekonomiky – model rovnovážný – Paretovo optimum  Paretovo optimum nelze mechanicky aplikovat na VeP  Politická moc je předpokladem efektivní tržní směny

3 Přednosti trhu  Schopnost maximalizovat ekonomickou efektivnost  Sklon k inovacím  Opakování úspěšných experimentů  Rychlá adaptace na změny podmínek  Opuštění neúspěšných nebo zbytečných činností  Prosazování preferencí jednotlivců

4 Selhání trhu při užití jiných kriterií než kriteria ekonomické efektivnosti  Zmenšení nerovností v rozdělování statků  Zachování institucionálních hodnot  Lidská důstojnost  Kultivace a uplatnění lidského potenciálu  Udržitelný způsob života  Existence veřejných statků  Existence externalit  Nedostatečná konkurence na trhu  Informační asymetrie mezi prodávajícím a kupujícím  Měnící se preference účastníků tržní směny  Důsledky neregulované konkurence  Zanedbávání budoucnosti

5 Přednosti a selhání správy  Politická moc je jednoduše uplatnitelným nástrojem regulace  Kontrola prostřednictvím moci může být užita jako přímé donucení, nebo jako metoda ustanovení pravidla, jímž je třeba se řídit.

6 Přednosti státu  Efektivnější pokud se nerozhoduje na kritériu ekonomické efektivnosti  Příprava a realizace rozhodnutí politického charakteru  Tam, kde transakční náklady tržního systému jsou neúměrně vysoké a intervence státu je dokáže snížit  V zajištění kontinuity a stability žádoucích služeb tam, kde selhává trh  Tam, kde užití nástrojů práva a veřejné správy nemá rozumnou alternativu  Centralizace x decentralizace

7 Selhání státu  Analýzy nedostatků volebních systémů  Rozděleno do 5 problémových okruhů  Selhání totalitárních poltických systémů  Selhání přímé demokracie  Selhání reprezentativní demokracie  Selhání typická pro výkon správy  Selhání vlastní decentralizovaným soustavám

8 Přednosti a selhání občanského sektoru  Občanský sektor je institucionalizovaným vyjádřením života občanské společnosti. Tvoří jej organizace, které jsou formou dobrovolného sdružování občanů sdílejících společné hodnosty a ochotných spolupracovat na společném díle  Občanský sektor potřebuje dobrou informaci o lidských potřebách, protože je má uspokojovat tam, kde nejsou uspokojovány nebo jsou uspokojovány pouze neadekvátně

9  Organizace občanského sektoru se objevuje tam, kde se neuplatňuje dobře ani trh ani stát  Organizace občanského sektoru tvoří nezbytný institucionální rámec, umožnění občanům sdružování, společné ovlivňování veřejných záležitostí

10 Funkce občasného sektoru  2 základní fce:  Sociální fce (jeho prostřednictvím se realizují činnosti, o něž lidé projevují zájem a v nichž se chtějí realizovat  Politická fce(upevňuje s politická soudržnost a rozvíjí se politická kultura dané společnosti)

11 Přednosti občanského sektoru  Občanský sektor je lepší než trh i stát v regulacích činností:  Generují buď minimální, nebo vůbec žádný zisk  Vyžadují vcítění do potřeb ostatních a ochotu jim pomoci  Vyžadují celostní přístup  Předpokládají efektivní okamžitou pomoc jednotlivcům  Vyžadují dobrovolnou práci

12  Občanský sektor se lépe uplatňuje tam, kde srovnatelné transakční náklady na regulaci a vlastní výkon stejné činnosti by byly při uplatnění trhu nebo státní intervence nepřiměřeně vysoké

13 Selhání OS  Nedostatečná kapacita pro řešení rozsáhlých úkolů  Absence občanských iniciativ tam, kde by byly potřebné  Zvýšená citlivost na osobnostní charakteristiky účastníků  Hrozba byrokratizace činnosti organizací občanské společnosti  Nejistota a nestabilita OS

14 Trh a stát  Stát vykonává k trhu 3 fce:  Zabezpečuje podmínky pro dobré fungování tržního mechanismu (minimalizuje negativní důsledky monopolu, odstraňuje negativní nebo kompenzuje pozitivní externality, zabezpečuje dostatečné množství veřejných statků)  Zabezpečuje spravedlivé fungování tržního mechanismu přerozdělováním důchodů v zájmu větší důchodové a majetkové rovnosti  Zajišťuje vnitřní a vnější stabilitu ekonomiky prostřednictvím hospodářské politiky

15 Trh a stát – nesnadné partnerství  Vzájemné přizpůsobování reprezentantů státu a podnikatelských kruhů se odehrává v těchto oblastech:  Stát vykonává obecný dohled nad podnikatelskými aktivitami a reguluje je  Tato regulace je limitována ohledem na možné negativní důsledky těchto regulací  Představitelé podnikat. Kruhů aktivně vyjednávají s představiteli státu a prosazují přitom svoje zájmy

16 Stát a občanský sektor  Historický kontext  Evropa je neziskovému sektoru mnohem méně nakloněn než USA  Důležitá je připravenost lidí převzít v rámci aktivit OS díl starostí o veřejné záležitosti na svá bedra  Občanská lenost snižuje disponibilní příjem občanů, neboť mnohem více povinností ve starosti o veřejné záležitosti na sebe musí převzít stát. Jeho péče však přijde mnohem dráže a nebývá tak účinná a cílená.

17 Trh a občanský sektor  Málo problémů – firmy i neziskové organizace jsou neseny soukromou iniciativou a i v tomto smyslu pociťují podobná omezení a řeší podobné problémy.  Sponzorství  Může ovšem docházet ke zneužívání této formy činnosti


Stáhnout ppt "Trh, stát a občanský sektor. Přednosti a selhání trhu  Trh je samoregulační systém – D a S, zisk a ztráta alokují vzácné zdroje  Tržní mechanismus je."

Podobné prezentace


Reklamy Google