Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úloha neziskových organizací v národním hospodářství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úloha neziskových organizací v národním hospodářství"— Transkript prezentace:

1 Úloha neziskových organizací v národním hospodářství

2 Doporučená literatura
Centrum pro výzkum neziskového sektoru Neziskové organizace a jejich funkce v demokratické společnosti

3 Selhání trhu Ekonomická teorie rozebírá několik typických situací, kdy není splněn předpoklad existence vhodného tržního prostředí ani tam, kde sledujeme pouze kritérium ekonomické efektivnosti: Existence kolektivních statků Existence externalit Monopol Informační asymetrie mezi prodávajícím a kupujícím Nezaměstnanost Nekomplexnost trhu Potřeba redistribuce Statky pod ochranou

4 Přednosti a selhání trhu
Přednosti trhu schopnost maximalizovat ekonomickou efektivnost sklon k inovacím opakování úspěšných experimentů rychlá adaptace na změny podmínek opuštění neúspěšných nebo zbytečných činností efektivnější realizace komplexních systémových úloh vytvoření velkých příležitosti pro uplatnění tvořivosti a podnikavosti lidí

5 Základní funkce státu Stát ve vztahu k trhu vykonává tři funkce:
1) zabezpečuje podmínky pro dobré fungování tržního mechanismu: minimalizuje negativní důsledky monopolu odstraňuje negativní nebo kompenzuje pozitivní externality zabezpečuje dostatečné množství veřejných statků 2) zabezpečuje spravedlivé fungování tržního mechanismu přerozdělováním důchodů v zájmu větší důchodové a majetkové rovnosti 3) zajišťuje vnitřní a vnější stabilitu ekonomiky prostřednictvím makroekonomické stabilizační hospodářské politiky.

6 Selhání státu 1. Selhání přímé demokracie Úskalí referenda
Nevýrazná většina vítězí nad vyhraněnou menšinou 2. Selhání reprezentativní demokracie "Balíčky" preferencí Odcizení zvolených reprezentantů zájmům voličů Vliv organizovaných zájmů (lobbingu) Omezený časový horizont Vliv medií

7 Selhání státu 3. Selhání spjatá s vlastním výkonem správy
Nízká efektivita a malá přizpůsobivost byrokratických aparátů Odcizení státní byrokracie jejímu poslání 4. Selhání decentralizovaných soustav správy Složitost řízení v decentralizovaných soustavách správy Ohrožení veřejných zájmů prosazováním zájmů skupinových

8 Makroekonomické funkce veřejného sektoru
Stabilizační funkce Růstová funkce Alokační funkce Bilanční funkce

9 Podniky a organizace ve veřejném sektoru
podniky a organizace veřejného sektoru nefinančního charakteru, veřejně finanční instituce různého zaměření a poslání, podniky a organizace veřejného sektoru komerčního charakteru. Dále ještě je můžeme členit na: subjekty realizující veřejnou moc, subjekty realizující produkci zboží a služeb pro potřeby jak veřejného tak i soukromého sektoru.

10 Základní role podniků ve veřejném sektoru
vyšší efektivnosti ve srovnání se soukromými podniky (výzkumné programy), stabilizaci země a jejího ekonomického prostředí, stimulace růstu, stimulace zaměstnanosti, redistribuce příjmů bohatství, kontrola aktiv, rekvalifikace.

11 Soukromý sektor Ta část ekonomky, která je v soukromém vlastnictví, popřípadě podle její definice je financována ze soukromých zdrojů. Organizace působící v soukromém sektoru: ziskové, neziskové.

12 Soukromé neziskové organizace
Vzájemně prospěšné, Veřejně prospěšné.

13 Public Private Partnership
Synonyma: Private Finance Iniciative, Private Sector Participation, Private participation in Infrastrukture. Partnerství veřejného a soukromého sektoru. PPP jeden z nástrojů veřejné ekonomiky.

14 Public Private Partnership
Možnosti realizace PPP projektů: Klasická veřejná zakázka. Kvazikoncese. Koncese.

15 Public Private Partnership
Základní rozdíly PPP oproti klasickým metodám spolupráce: Vztahy mezi partnery při realizaci projektu veřejných služeb jsou dlouhodobé, Jedná se o činnost na rozhraní veřejného a soukromého sektoru, Rizika jsou mezi partnery rozdělena tak, aby každý nesl jen taková, která je schopen nejlépe řídit, Zodpovědnost za poskytování služby se přesouvá na soukromý subjekt, PPP může přinést reálné finanční úspory a lepší alokaci prostředků veřejných rozpočtů.

16 Podpora PPP v České republice
Vláda ČR dne schválila „Politiku v oblasti Partnerství veřejného a soukromého sektoru“. Definice PPP podle Usnesení vlády ČR: „Za PPP bude považován takový smluvní vztah mezi veřejným a soukromým sektorem, kterým se soukromý sektor zavazuje k zajištění veřejných služeb nebo infrastrukturních projektů, které bývají typicky dodávány a provozovány veřejným sektorem“.

17 Legislativa Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

18 Subjekty PPP v ČR Zadavatel PPP Ministerstvo financí ČR PPP Centrum

19 Nejčastěji uváděné výhody PPP
Zrychlení realizace výstavby a uvedení do provozu. Snížení nákladů po dobu životnosti cyklu projektu. Rozložení rizik. Zvyšující se kvalita služeb. Využití zdrojů soukromého sektoru. Využití schopnosti soukromého sektoru. Schopnosti managementu soukromého sektoru….

20 Nevýhody nejčastěji zmiňované u PPP
Vyšší náklady financování. Vysoké iniciační náklady. Složitost smluv a nezkušenost. Vyšší vyjednávací síla soukromého sektoru…

21 Hodnocení PPP V ČR: rozpočtový dopad, přenos rizik, definované výstupy, typová vhodnost, finanční dostupnost, proveditelnost.

22 Proces přípravy a realizace projektů
Identifikace příležitostí Posouzení příležitostí Příprava projektu Výběr partnera Uzavření smluv Realizace projektu Monitoring výkonnosti Uzavření projektu a jeho vyhodnocení

23 Projekty PPP v ČR Airport Connection - modernizace železniční trati Praha–Kladno s výstavbou připojení na Letiště Ruzyně, včetně provozu a údržby. Zadavatel: Ministerstvo dopravy, Správou železniční dopravní cesty+další zúčastněné strany. Cíl projektu: Zajistit systém vlaku s pevným, snadno zapamatovatelným jízdním řádem, který by nabídl rychlé, pohodlné a ekologicky přijatelné spojení centra Prahy s Letištěm Ruzyně. Fáze projektu: zpracováván koncesní projekt. Předpokládané investiční náklady: cca 20 mld. Kč.

24 Projekty PPP v ČR Věznice typu s ostrahou
Zadavatel: Ministerstvo spravedlnosti ČR a Vězeňská služba ČR. Navržení, vybudování, financování, údržba a provoz nové věznice typu s ostrahou pro výkon trestu vězněných osob s kapacitou 500 osob splňující evropské standardy. Fáze – výběrové řízení na výběr soukromého partnera v roce 2010. Předpokládané investiční náklady – 1,1 mld.Kč. Délka kontraktu – let.

25 Projekty PPP v ČR PPP Projekt D3/ R3 - stavba a financování úseků dálnice D3 a rychlostní silnice R3 Zadavatel: Ministerstvo dopravy ČR Výstavba, financování, údržba a provozování části dálnice D3 a rychlostní komunikace R3. Fáze – koncesní projekt schválen v r. 2008 Předpokládané investiční náklady: 28,4 mld. Kč.

26 Projekty PPP v ČR Justiční areál v Ústí nad Labem
Zadavatel: Ministerstvo spravedlnosti ČR Zajistit infrastrukturu a související podpůrné služby. Fáze: aktualizace koncesního projektu v souladu s doporučením NKÚ. Předpokládané investiční náklady: 1,4 mld. Kč.


Stáhnout ppt "Úloha neziskových organizací v národním hospodářství"

Podobné prezentace


Reklamy Google