Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úloha neziskových organizací v národním hospodářství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úloha neziskových organizací v národním hospodářství."— Transkript prezentace:

1 Úloha neziskových organizací v národním hospodářství

2 Centrum pro výzkum neziskového sektoru  http://www.e-cvns.cz/ http://www.e-cvns.cz/  Neziskové organizace a jejich funkce v demokratické společnosti Doporučená literatura

3 Ekonomická teorie rozebírá několik typických situací, kdy není splněn předpoklad existence vhodného tržního prostředí ani tam, kde sledujeme pouze kritérium ekonomické efektivnosti:  Existence kolektivních statků  Existence externalit  Monopol  Informační asymetrie mezi prodávajícím a kupujícím  Nezaměstnanost  Nekomplexnost trhu  Potřeba redistribuce  Statky pod ochranou Selhání trhu

4 Přednosti trhu  schopnost maximalizovat ekonomickou efektivnost  sklon k inovacím  opakování úspěšných experimentů  rychlá adaptace na změny podmínek  opuštění neúspěšných nebo zbytečných činností  efektivnější realizace komplexních systémových úloh  vytvoření velkých příležitosti pro uplatnění tvořivosti a podnikavosti lidí Přednosti a selhání trhu

5 Stát ve vztahu k trhu vykonává tři funkce: 1) zabezpečuje podmínky pro dobré fungování tržního mechanismu:  minimalizuje negativní důsledky monopolu  odstraňuje negativní nebo kompenzuje pozitivní externality  zabezpečuje dostatečné množství veřejných statků 2) zabezpečuje spravedlivé fungování tržního mechanismu přerozdělováním důchodů v zájmu větší důchodové a majetkové rovnosti 3) zajišťuje vnitřní a vnější stabilitu ekonomiky prostřednictvím makroekonomické stabilizační hospodářské politiky. Základní funkce státu

6 1. Selhání přímé demokracie  Úskalí referenda  Nevýrazná většina vítězí nad vyhraněnou menšinou 2. Selhání reprezentativní demokracie  "Balíčky" preferencí  Odcizení zvolených reprezentantů zájmům voličů  Vliv organizovaných zájmů (lobbingu)  Omezený časový horizont  Vliv medií Selhání státu

7 3. Selhání spjatá s vlastním výkonem správy  Nízká efektivita a malá přizpůsobivost byrokratických aparátů  Odcizení státní byrokracie jejímu poslání 4. Selhání decentralizovaných soustav správy  Složitost řízení v decentralizovaných soustavách správy  Ohrožení veřejných zájmů prosazováním zájmů skupinových Selhání státu

8  Stabilizační funkce  Růstová funkce  Alokační funkce  Bilanční funkce Makroekonomické funkce veřejného sektoru

9  podniky a organizace veřejného sektoru nefinančního charakteru,  veřejně finanční instituce různého zaměření a poslání,  podniky a organizace veřejného sektoru komerčního charakteru. Dále ještě je můžeme členit na:  subjekty realizující veřejnou moc,  subjekty realizující produkci zboží a služeb pro potřeby jak veřejného tak i soukromého sektoru. Podniky a organizace ve veřejném sektoru

10  vyšší efektivnosti ve srovnání se soukromými podniky (výzkumné programy),  stabilizaci země a jejího ekonomického prostředí,  stimulace růstu,  stimulace zaměstnanosti,  redistribuce příjmů bohatství,  kontrola aktiv,  rekvalifikace. Základní role podniků ve veřejném sektoru

11 Ta část ekonomky, která je v soukromém vlastnictví, popřípadě podle její definice je financována ze soukromých zdrojů. Organizace působící v soukromém sektoru:  ziskové,  neziskové. Soukromý sektor

12  Vzájemně prospěšné,  Veřejně prospěšné. Soukromé neziskové organizace

13  Synonyma:  Private Finance Iniciative,  Private Sector Participation,  Private participation in Infrastrukture.  Partnerství veřejného a soukromého sektoru.  PPP jeden z nástrojů veřejné ekonomiky. Public Private Partnership

14 Možnosti realizace PPP projektů:  Klasická veřejná zakázka.  Kvazikoncese.  Koncese. Public Private Partnership

15 Základní rozdíly PPP oproti klasickým metodám spolupráce:  Vztahy mezi partnery při realizaci projektu veřejných služeb jsou dlouhodobé,  Jedná se o činnost na rozhraní veřejného a soukromého sektoru,  Rizika jsou mezi partnery rozdělena tak, aby každý nesl jen taková, která je schopen nejlépe řídit,  Zodpovědnost za poskytování služby se přesouvá na soukromý subjekt,  PPP může přinést reálné finanční úspory a lepší alokaci prostředků veřejných rozpočtů. Public Private Partnership

16  Vláda ČR dne 7. 1. 2004 schválila „Politiku v oblasti Partnerství veřejného a soukromého sektoru“. Definice PPP podle Usnesení vlády ČR: „Za PPP bude považován takový smluvní vztah mezi veřejným a soukromým sektorem, kterým se soukromý sektor zavazuje k zajištění veřejných služeb nebo infrastrukturních projektů, které bývají typicky dodávány a provozovány veřejným sektorem“. Podpora PPP v České republice

17  Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, ve znění pozdějších předpisů.  Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Legislativa

18  Zadavatel PPP  Ministerstvo financí ČR  PPP Centrum Subjekty PPP v ČR

19  Zrychlení realizace výstavby a uvedení do provozu.  Snížení nákladů po dobu životnosti cyklu projektu.  Rozložení rizik.  Zvyšující se kvalita služeb.  Využití zdrojů soukromého sektoru.  Využití schopnosti soukromého sektoru.  Schopnosti managementu soukromého sektoru…. Nejčastěji uváděné výhody PPP

20  Vyšší náklady financování.  Vysoké iniciační náklady.  Složitost smluv a nezkušenost.  Vyšší vyjednávací síla soukromého sektoru… Nevýhody nejčastěji zmiňované u PPP

21 V ČR: rozpočtový dopad, přenos rizik, definované výstupy, typová vhodnost, finanční dostupnost, proveditelnost. Hodnocení PPP

22  Identifikace příležitostí  Posouzení příležitostí  Příprava projektu  Výběr partnera  Uzavření smluv  Realizace projektu  Monitoring výkonnosti  Uzavření projektu a jeho vyhodnocení Proces přípravy a realizace projektů

23 Airport Connection - modernizace železniční trati Praha–Kladno s výstavbou připojení na Letiště Ruzyně, včetně provozu a údržby.  Zadavatel: Ministerstvo dopravy, Správou železniční dopravní cesty+další zúčastněné strany.  Cíl projektu: Zajistit systém vlaku s pevným, snadno zapamatovatelným jízdním řádem, který by nabídl rychlé, pohodlné a ekologicky přijatelné spojení centra Prahy s Letištěm Ruzyně.  Fáze projektu: zpracováván koncesní projekt.  Předpokládané investiční náklady: cca 20 mld. Kč. Projekty PPP v ČR

24 Věznice typu s ostrahou  Zadavatel: Ministerstvo spravedlnosti ČR a Vězeňská služba ČR.  Navržení, vybudování, financování, údržba a provoz nové věznice typu s ostrahou pro výkon trestu vězněných osob s kapacitou 500 osob splňující evropské standardy.  Fáze – výběrové řízení na výběr soukromého partnera v roce 2010.  Předpokládané investiční náklady – 1,1 mld.Kč.  Délka kontraktu – 25-30 let. Projekty PPP v ČR

25 PPP Projekt D3/ R3 - stavba a financování úseků dálnice D3 a rychlostní silnice R3  Zadavatel: Ministerstvo dopravy ČR  Výstavba, financování, údržba a provozování části dálnice D3 a rychlostní komunikace R3.  Fáze – koncesní projekt schválen v r. 2008  Předpokládané investiční náklady: 28,4 mld. Kč. Projekty PPP v ČR

26 Justiční areál v Ústí nad Labem  Zadavatel: Ministerstvo spravedlnosti ČR  Zajistit infrastrukturu a související podpůrné služby.  Fáze: aktualizace koncesního projektu v souladu s doporučením NKÚ.  Předpokládané investiční náklady: 1,4 mld. Kč. Projekty PPP v ČR


Stáhnout ppt "Úloha neziskových organizací v národním hospodářství."

Podobné prezentace


Reklamy Google