Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava projektu v praxi Shrnutí Ing. Jan Škurek, PhDr. Michaela Kubištová Seminář PPP projekty v praxi, Brno 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava projektu v praxi Shrnutí Ing. Jan Škurek, PhDr. Michaela Kubištová Seminář PPP projekty v praxi, Brno 2009."— Transkript prezentace:

1 Příprava projektu v praxi Shrnutí Ing. Jan Škurek, PhDr. Michaela Kubištová Seminář PPP projekty v praxi, Brno 2009

2 1 Proces přípravy projektu Výběr poradců Výběr poradců  Důkladná příprava – klíč k úspěchu  Časová náročnost přípravy  Nákladná příprava, nyní výrazně klesající trend

3 2 Potenciální rizika projektu  Iniciace projektu Volba nevhodného projektu, neustále měněna specifikace projektu, vliv politických cyklů na projekt, není podpora zainteresovaných stran typově osvědčený projekt, strategická priorita, panuje shoda, možnost využít metodické podpory (Metodika Hodnota za peníze, konzultace s PPP Centrem)  Posouzení proveditelnosti (koncesní projekt) Nebude včas zajištěna externí poradenská asistence, špatně specifikován rozsah poradenských služeb, návrh projektu neodpovídá zájmu trhu, nebude schválen/prodlužování schválení koncesního projektu vyčlenit prostředky na poradenské služby v rozpočtu, vzorová zadávací dokumentace na výběr poradců, zajištění politické podpory projektu, projektový manažer

4 3 Potenciální rizika projektu  Příprava projektu (návrh soutěžní dokumentace, smlouvy) v případě výběru dalšího poradce možná ztráta kontinuity, volba postupu dle KZ nebo ZVZ, nevhodná forma výběrového řízení, nerealistický návrh smlouvy, majetkoprávní vztahy 1 poradce na celou přípravu, konzultace s právníky (ÚOHS), využití Vzorové koncesní smlouvy, získání zpětné vazby k projektu od trhu (banky, investoři), vyřešeny majetkoprávní vztahy  Výběr soukromého partnera nízký zájem investorů, časový tlak k ukončení dialogu, dlouhá vyjednávání (požadavky záruk a kompenzací), neumožnění inovací, zajištění financování reálně navržená koncesní smlouva z pohledu přenosu projektových rizik na soukromého partnera, řízení a rozhodování ze strany projektového manažera (nikoli pouze poradců), zapojení bank

5 4 Potenciální rizika projektu  Uzavření smlouvy Neschválení/prodloužení schválení koncesní smlouvy, problémy s finančním uzavřením projektu (financial close) politická podpora, prokázání, že smlouva přinese hodnotu za peníze, komunikace s bankami  Řízení a monitorování smlouvy Nedostatečná flexibilita smlouvy k provádění změn, neadekvátní rozdělení projektových rizik ve smlouvě, požadavek na předčasné ukončení a vyplacení kompenzací, při úpadku soukromého partnera konečná odpovědnost zadavatele poskytovat veřejnou službu, nedostatečně nastavený monitorovací systém

6 5 Potenciální rizika projektu Do smlouvy ustanovení o změnách služeb (drobné, rozsáhlé), indexace a benchmarking vybraných služeb, dlouhodobá potřeba projektu tak, aby nevznikl důvod k předčasnému ukončení ze strany zadavatele a vyplacení kompenzací, „uzavření smluv s bankami o „právu vstupu step in rights“; infrastruktura, kterou zadavatel potřebuje k poskytování veřejné služby musí být ve vlastnictví zadavatele, ve smlouvě detailně rozpracovat platební mechanismus se systémem penalizací a monitoringem  Ukončení smlouvy po ukončení smlouvy nebude předána infrastruktura v požadovaném stavu rezervní fond

7 6 www.pppcentrum.cz Ing. Jan Škurek Ředitel, tel: 234 155 350, jan.skurek@pppcentrum.cz PhDr. Michaela Kubištová Vedoucí metodiky a zahraničních vztahů, tel: 234 155 357, michaela.kubistova@pppcentrum.czjan.skurek@pppcentrum.cz michaela.kubistova@pppcentrum.cz


Stáhnout ppt "Příprava projektu v praxi Shrnutí Ing. Jan Škurek, PhDr. Michaela Kubištová Seminář PPP projekty v praxi, Brno 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google