Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novela školského zákona v návaznosti na předškolní vzdělávání a školní stravování Bc. Eva Martinková, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novela školského zákona v návaznosti na předškolní vzdělávání a školní stravování Bc. Eva Martinková, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský."— Transkript prezentace:

1 Novela školského zákona v návaznosti na předškolní vzdělávání a školní stravování Bc. Eva Martinková, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje

2 2 Platná legislativa Zákon č. 472/2011 Sb., ze dne 20. 12. 2011 Počátek účinnosti 1. 1. 2012 Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů Připomínkové řízení k novelizaci vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů Nová úprava organizace docházky do mateřské školy – návaznost na změny ŠZ Stávající vyhláška je stále platná Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů Účinnost novelizované vyhlášky 1. 1. 2012 Definice oběda, večeře Změna finančních limitů na nákup potravin

3 3 Předškolní vzdělávání Změny Firemní mateřské školy - ustanovení § 34, odst. 8) „Střídavá docházka“- ustanovení § 34, odst. 9) Prázdninový provoz - ustanovení § 34, odst.10 Školní stravování v době školních prázdnin § 119 Úplata za PV - ustanovení § 123, odst. 2) Rozhodování podle SŘ - ustanovení §§ 165, 183

4 4 Předškolní vzdělávání – firemní mateřské školy Jiný režim přijímání dětí Stanovení kritérií zřizovatelem (obec, kraj, svazek obcí) nebo vnitřním předpisem právnické osoby vykonávající činnost školy Kritéria se zveřejňují předem, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup

5 5 Předškolní vzdělávání – střídavá docházka Prováděcí předpis - připomínkové řízení „Původní“ a „další dítě“ „Další dítě“ - přijetí na dobu určitou uvedenou v rozhodnutí o přijetí ?? Stravování, úplata

6 6 Předškolní vzdělávání – prázdninový provoz Připravován výklad MŠMT Dítě v prázdninovém provozu má stejná práva a povinnosti jako dítě v „běžném provozu“ Přijímání ve správním řízení Oznámení o přijetí vyvěšením Úplata jako ostatní „kmenové“ děti

7 7 Předškolní vzdělávání – školní stravování v době školních prázdnin „Zařízení školního stravování mohou poskytovat školní stravování také v době školních prázdnin“ Vztah k ustanovení § 122 ŠZ, který upravuje hmotné zabezpečení a tudíž na školní stravování v době prázdnin není právní nárok Žákům lze dotované stravování poskytnout, záleží vždy pouze na řediteli/zřizovateli, zda toto umožní Týká se základních, středních a vyšších odborných škol Nevztahuje se na dny ředitelského volna

8 8 Předškolní vzdělávání – úplata za předškolní vzdělávání „Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců“ Informace k aktuálním otázkám rozsahu bezúplatného vzdělávání v mateřské škole – viz. stanovisko MŠMT http://www.msmt.cz/file/19764 http://www.msmt.cz/file/19764 Období 12 měsíců bezúplatného vzdělávání počíná dnem 1. ledna 2012. Docházka dětí do posledního ročníku mateřské školy se před datem 1. 1. 2012 do úhrnu 12 měsíců bezúplatné docházky do MŠ nezapočítává. Děti se zdravotním postižením (ve smyslu § 16 odst. 2 školského zákona) se v posledním ročníku veřejné MŠ vzdělávají vždy bezúplatně.

9 9 Předškolní vzdělávání – přijímání k předškolnímu vzdělávání Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání Přidělení registračního čísla každému účastníku řízení Není stanovena forma pro registrační číslo

10 10 Předškolní vzdělávání – přijímání k předškolnímu vzdělávání Rozhodnutí o přijetí Oznamují se zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem Výsledek řízení u každého přijatého dítěte Zveřejnění seznamu na veřejně přístupném místě v mateřské škole Doba pro zveřejnění - 15 dnů Nutno uvést i datum zveřejnění – počítání lhůt Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená

11 Děkuji za pozornost Bc. Eva Martinková eva.martinkova@kraj-lbc.cz 485 226 226


Stáhnout ppt "Novela školského zákona v návaznosti na předškolní vzdělávání a školní stravování Bc. Eva Martinková, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský."

Podobné prezentace


Reklamy Google