Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozpočet přímých NIV na rok 2014 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 3. dubna 2014 KÚ Liberec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozpočet přímých NIV na rok 2014 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 3. dubna 2014 KÚ Liberec."— Transkript prezentace:

1 Rozpočet přímých NIV na rok 2014 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 3. dubna 2014 KÚ Liberec

2 Obsah  Rozpočet 2014  Přidělené prostředky  Srovnání r  Návrh normativního rozpisu rozpočtu na rok 2014  Rozpis rozpočtu k  Důležité informace a termíny  Dotace  Finanční vypořádání roku 2013

3 Rozpočet 2014 Republikové normativy věková kategorie VýkonyNIV celkem v Kč/žákaONIV v Kč/žáka změna abs změna abs změna abs. 3 – 5 let15.296, ,00223, – 14 let36.434, ,50827, – 18 let14.085, ,00-614, – 21 let473,00429,00-44, – 18 let v KZÚV 240,00 0, celkem66.528, ,50392,75xxxxxx

4 Rozpočet 2014 Finanční prostředky přidělené LK na rok 2014 Porovnání s rokem 2013 Závazné ukazatele v tis. KčOrientační ukazatele v tis. KčZáv. uk. NIV platyOON Odvody, ONIV Počet celkempojistnéFKSPzaměst. Rok ,2 Rok ,00 Rozdíl abs ,20 Rozdíl v % 1,501,47 -2,401,261,475,69-0,31

5 Rozpočet 2014 Vývoj rozpočtu porovnání mzdové prostředky celkem limit počtu zaměstnanců9.004,28.976,00 -28,2 ø měs. plat na 1 zam Ostatní neinvestiční výdaje v Kč počet výkonů financovaných rep. norm , ,5+392,7 ONIV průměrné ONIV na 1 výkon

6 Rozpočet 2014  Návrh rozpisu rozpočtu na rok  je proveden přísně normativním způsobem v závislosti na počtu jednotek výkonu a stanovených krajských normativech  Krajské normativy  Np, No, Pp, Po, ONIV – konstrukce popsána v Metodice rozpisu rozpočtu na rok 2013  Hodnoty všech normativů viz Soustava krajských normativů na rok 2014  Vzhledem ke snížení limitu počtu zaměstnanců byl normativ No (počet nepedagogů) plošně zvýšen o 2 % proti roku 2013  snížení počtu nepedagogických pracovníků  Zvýšení Pp a Po, resp. nenárokových složek krajského průměrného platu, téměř ve všech segmentech

7 Rozpočet 2014  Další tituly k dofinancování bez dohodovacího řízení  Rozdělení MP na platy a OON podle požadavků škol, zdůvodněné odstupné navíc  Navýšení limitu zam. a MP pro PPP a SPC – projekt Poradenství v LK  Navýšení limitu neped. zam. a MP pro školy provozující školní sklářskou huť  Asistenti pedagoga na období leden – srpen 2014  Zajištění soutěží  Koordinátoři primární prevence v PPP  Platové postupy a dovolené po MD – pravděpodobně 50 % z požadovaných částek  ONIV - plavání žáků 2. a 3. tříd – 300 Kč na žáka ZŠ, 600 Kč na žáka ZŠ spec.

8 Rozpočet 2014  Důležité informace k rozpisu rozpočtu na rok 2014  Vzdělávání žáků s individuálními vzdělávacími plány  Vykázaní ve výkazu M 8 o střední škole nebo M 10 o vyšší odborné škole v odd. XV, sl. 4  Dle § 4, odst. 8 vyhlášky 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů, jsou žáci financováni pouze 5 % základní částky  Částečná kompenzace dopadu v úpravě k = dofinancování do  Zvýšené náklady na víceoborové třídy  V DŘ nejsou požadavky na dofinancování akceptovány  Možnost přihlásit se do RP na podporu odborného vzdělávání, pokud složení tříd a oborů bude odpovídat kritériím LK  Náhrady za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti  Hrazeno z ONIV, účtováno na účet 521 Mzdové náklady s odlišnou analytikou  Dle výkladu MF se z nich tvoří příděl do FKSP

9 Rozpočet 2014  Důležité termíny  k dohodovacímu řízení  dohodovací řízení je ukončeno  ke změnám rozpočtu  do  KÚ zveřejní rozpis rozpočtu na rok 2014, vč. výsledků dohodovacího řízení a mimonormativního dofinancování  do  školy předloží OŠMTS požadavky na přesuny mezi platy, OON, ONIV  požadavky na odstupné a dovolenou po MD budou zdůvodněny

10 Dotace  Dvouměsíční interval zasílání záloh  1. záloha leden – únor 2014  = 2/12 posledního rozpočtu r zohlednění nárůstu kapacit  2. záloha březen – duben 2014  = 2/12 posledního rozpočtu r Další zálohy již budou vypočteny z aktuálního rozpočtu

11 Finanční vypořádání roku 2013  Finanční vypořádání přímých výdajů a účelových dotací poskytnutých v roce 2013 školám a školským zařízením zřizovaným Libereckým krajem (kromě projektů spolufinancovaných z EU)  ,00 Kč poskytnuto celkem  ,51 Kč vráceno celkem z toho  1.356,34 Kč – ÚZ – přímé výdaje  200,00 Kč – ÚZ – kompenz. a rehab. pom.  ,00 Kč – ÚZ – studium krajanů na SŠ  ,17 Kč – ÚZ – podzimní maturity  ,00 Kč – ÚZ – zavádění diag. nástrojů  ,00 Kč – ÚZ – projekty róm. komunity

12 Děkuji za pozornost Eva Havelková Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a Liberec 2 telefon:


Stáhnout ppt "Rozpočet přímých NIV na rok 2014 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 3. dubna 2014 KÚ Liberec."

Podobné prezentace


Reklamy Google