Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozpočet přímých NIV na rok 2014 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 3. dubna 2014 KÚ Liberec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozpočet přímých NIV na rok 2014 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 3. dubna 2014 KÚ Liberec."— Transkript prezentace:

1 Rozpočet přímých NIV na rok 2014 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 3. dubna 2014 KÚ Liberec

2 Obsah  Rozpočet 2014  Přidělené prostředky  Srovnání r. 2013 - 2014  Návrh normativního rozpisu rozpočtu na rok 2014  Rozpis rozpočtu k 15. 4. 2014  Důležité informace a termíny  Dotace  Finanční vypořádání roku 2013

3 Rozpočet 2014 Republikové normativy věková kategorie VýkonyNIV celkem v Kč/žákaONIV v Kč/žáka 20132014 změna abs.20132014 změna abs.20132014 změna abs. 3 – 5 let15.296,0015.519,00223,0038.833 39.235 492500 0 6 – 14 let36.434,7537.262,50827,7549.825 50.423 5981.000 1.085 85 15 – 18 let14.085,0013.471,00-614,0057.718 58.313 5951.070 0 19 – 21 let473,00429,00-44,0049.245 49.755 510700 0 3 – 18 let v KZÚV 240,00 0,00236.720 239.179 2.4592.500 0 celkem66.528,7566.921,50392,75xxxxxx

4 Rozpočet 2014 Finanční prostředky přidělené LK na rok 2014 Porovnání s rokem 2013 Závazné ukazatele v tis. KčOrientační ukazatele v tis. KčZáv. uk. NIV platyOON Odvody, ONIV Počet celkempojistnéFKSPzaměst. Rok 20133.302.4162.374.92727.000816.65523.74960.0859.004,2 Rok 20143.352.0572.409.81026.352828.29324.09863.5048.976,00 Rozdíl abs.49.64134.883-64811.6383493.419-28,20 Rozdíl v % 1,501,47 -2,401,261,475,69-0,31

5 Rozpočet 2014 Vývoj rozpočtu 2013 - 2014 porovnání 20132014 2014 - 2013 mzdové prostředky celkem2.401.927.0002.436.162.000 +34.235.000 limit počtu zaměstnanců9.004,28.976,00 -28,2 ø měs. plat na 1 zam22.23022.617+387 Ostatní neinvestiční výdaje v Kč20132014 2014 - 2013 počet výkonů financovaných rep. norm. 66.528,866.921,5+392,7 ONIV 60.085.00063.504.000+3.419.000 průměrné ONIV na 1 výkon 903949+46

6 Rozpočet 2014  Návrh rozpisu rozpočtu na rok 201 4  je proveden přísně normativním způsobem v závislosti na počtu jednotek výkonu a stanovených krajských normativech  Krajské normativy  Np, No, Pp, Po, ONIV – konstrukce popsána v Metodice rozpisu rozpočtu na rok 2013  Hodnoty všech normativů viz Soustava krajských normativů na rok 2014  Vzhledem ke snížení limitu počtu zaměstnanců byl normativ No (počet nepedagogů) plošně zvýšen o 2 % proti roku 2013  snížení počtu nepedagogických pracovníků  Zvýšení Pp a Po, resp. nenárokových složek krajského průměrného platu, téměř ve všech segmentech

7 Rozpočet 2014  Další tituly k dofinancování bez dohodovacího řízení  Rozdělení MP na platy a OON podle požadavků škol, zdůvodněné odstupné navíc  Navýšení limitu zam. a MP pro PPP a SPC – projekt Poradenství v LK  Navýšení limitu neped. zam. a MP pro školy provozující školní sklářskou huť  Asistenti pedagoga na období leden – srpen 2014  Zajištění soutěží  Koordinátoři primární prevence v PPP  Platové postupy a dovolené po MD – pravděpodobně 50 % z požadovaných částek  ONIV - plavání žáků 2. a 3. tříd – 300 Kč na žáka ZŠ, 600 Kč na žáka ZŠ spec.

8 Rozpočet 2014  Důležité informace k rozpisu rozpočtu na rok 2014  Vzdělávání žáků s individuálními vzdělávacími plány  Vykázaní ve výkazu M 8 o střední škole nebo M 10 o vyšší odborné škole v odd. XV, sl. 4  Dle § 4, odst. 8 vyhlášky 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů, jsou žáci financováni pouze 5 % základní částky  Částečná kompenzace dopadu v úpravě k 15. 4. 2014 = dofinancování do 31. 6. 2014  Zvýšené náklady na víceoborové třídy  V DŘ nejsou požadavky na dofinancování akceptovány  Možnost přihlásit se do RP na podporu odborného vzdělávání, pokud složení tříd a oborů bude odpovídat kritériím LK  Náhrady za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti  Hrazeno z ONIV, účtováno na účet 521 Mzdové náklady s odlišnou analytikou  Dle výkladu MF se z nich tvoří příděl do FKSP

9 Rozpočet 2014  Důležité termíny  k dohodovacímu řízení  dohodovací řízení je ukončeno  ke změnám rozpočtu  do 15. 4. 2014  KÚ zveřejní rozpis rozpočtu na rok 2014, vč. výsledků dohodovacího řízení a mimonormativního dofinancování  do 30. 5. 2014  školy předloží OŠMTS požadavky na přesuny mezi platy, OON, ONIV  požadavky na odstupné a dovolenou po MD budou zdůvodněny

10 Dotace  Dvouměsíční interval zasílání záloh  1. záloha leden – únor 2014  = 2/12 posledního rozpočtu r. 2013 + zohlednění nárůstu kapacit  2. záloha březen – duben 2014  = 2/12 posledního rozpočtu r. 2013 Další zálohy již budou vypočteny z aktuálního rozpočtu

11 Finanční vypořádání roku 2013  Finanční vypořádání přímých výdajů a účelových dotací poskytnutých v roce 2013 školám a školským zařízením zřizovaným Libereckým krajem (kromě projektů spolufinancovaných z EU)  1.030.893.394,00 Kč poskytnuto celkem  261.148,51 Kč vráceno celkem z toho  1.356,34 Kč – ÚZ 33 353 – přímé výdaje  200,00 Kč – ÚZ 33 025 – kompenz. a rehab. pom.  39.000,00 Kč – ÚZ 33 028 – studium krajanů na SŠ  56.819,17 Kč – ÚZ 33 034 – podzimní maturity  24.000,00 Kč – ÚZ 33 040 – zavádění diag. nástrojů  139.773,00 Kč – ÚZ 33 160 – projekty róm. komunity

12 Děkuji za pozornost Eva Havelková Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 telefon: 485 226 295 e-mail: eva.havelkova@kraj-lbc.cz


Stáhnout ppt "Rozpočet přímých NIV na rok 2014 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 3. dubna 2014 KÚ Liberec."

Podobné prezentace


Reklamy Google