Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracoval : Petr Kuryviál. Děvín Největší vrchol pavlovských vrchů s nadmořskou výškou 549 metrů. Jedná se o podlouhlý hřeben s dvěma vrcholy. Na větším.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracoval : Petr Kuryviál. Děvín Největší vrchol pavlovských vrchů s nadmořskou výškou 549 metrů. Jedná se o podlouhlý hřeben s dvěma vrcholy. Na větším."— Transkript prezentace:

1 Zpracoval : Petr Kuryviál

2 Děvín Největší vrchol pavlovských vrchů s nadmořskou výškou 549 metrů. Jedná se o podlouhlý hřeben s dvěma vrcholy. Na větším se nachází televizní vysílač a na nižším zřícenina hradu Děvičky. Za jasného počasí se jde vidět na Brno(40km vzdálené) a na Velkou Javorinu.

3 Kobylka sága Velmi velká bezkřídlá kobylka dorůstající až 7 cm. Zbarvení je většinou zelené, jižněji se vyskytují jedinci těž hnědaví a skvrnití. V Česku je kobylka sága chráněna zákonem jako kriticky ohrožený druh.

4 Vrápenec malý Vrápenec malý je kriticky ohrožený druh netopýrů v ČR. Výrazný pokles početnosti je registrován po celé Evropě a vrápenec malý je z tohoto důvodu považován za celosvětově ohrožený druh.Vrápenec je užitečný tím, že se živí škodlivým hmyzem.

5 Sýček obecný a sova pálená Sova pálená je široce rozšířený druh sovy a jeden z vůbec nejrozšířenějších ptáků na světě, který se vzácně objevuje i v České republice. Živí se převážně malými obratlovci, zvláště hlodavci (hraboši, křečky polními a různými druhy myší). Sýček obecný dříve známý také jako sýc obecný. V minulosti byl sýček obecný na území České republiky velice hojnou sovou, v současné době však u nás patří mezi kriticky ohrožené druhy.

6 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty Na území Pálavy se vyskytuje jen nepatrně v okolí rybníků v jižní části CHKO. Jedná se o úzké pruhy vegetace mezi většinou zamokřenými poli a úhory podél okrajů rákosin. V porostech převládá kamyšník širokoplodý.

7 Tvrdé luhy nížinných řek Stromové patro je tvořeno dubem letním, jasanem úzkolistým a topolem bílým. V keřovém patru se vyskytuje bez černý a svída krvavá. Bylinné patro tvoří například vzácná bledule letní. Topol bílý Svída krvavá Bledule letní

8 Panonské dubohabřiny Ve stromovém patře jsou především duby zimní a habr obecný. Keřové patro je tvořeno dřínem obecným, svídou krvavou, brslenem bradavičnatým a ptačím zobem obecným. Bylinné patro se vyznačuje dymnivkami, plicníkem lékařským a sasankou pryskyřníkovitou. Plicník lékařský Brslen bradavičnatý

9 Suťové lesy V suťových lesích na Pálavě dominují především dva druhy líp, a to srdčitá a velkolistá. V bylinné části se vyskytují kopřivy dvoudomé, kakost smrdutý a druhy náročné na vlhkost např. hluchavky skvrnité. Lípa velkolistá Kakost smrdutý

10 Panonské teplomilné doubravy na spraši Stromové patro - dub zimní, dub pýřitý a jeřáb břek Keřové patro – převláda ptačí zob obecný, dřín obecný a javor babyka Bylinné patro – srpice barvířská, bukvice lékařská a oman vrbolistý Jeřáb břek Oman vrbolistý


Stáhnout ppt "Zpracoval : Petr Kuryviál. Děvín Největší vrchol pavlovských vrchů s nadmořskou výškou 549 metrů. Jedná se o podlouhlý hřeben s dvěma vrcholy. Na větším."

Podobné prezentace


Reklamy Google