Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Současný stav klinické genetiky a její perspektivy v klinické medicíně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Současný stav klinické genetiky a její perspektivy v klinické medicíně."— Transkript prezentace:

1 Současný stav klinické genetiky a její perspektivy v klinické medicíně

2 DEFINICE: Genetika se zabývá skutečností, že pohlavní cestou vzniklé organismy se podobají předchozím generacím rodičovským a to jak po stránce znakové, tak i dispoziční. Znaky, které se přenášejí prostřednictvím dědičných vloh (genů) jsou znaky hereditární. Genetika studuje dědičnost znaků normálních i chorobných a expresi genů v prostředí. Základními jednotkami dědičné informace jsou geny. Hlavním přenašečem genetické informace je kyselina deoxyribonukleová (DNA). Lékařská genetika - věda o biologické rozmanitosti v lidské populaci ve vztahu ke zdraví a nemoci Klinická genetika - zabývá se stavem zdraví a nemoci u jednotlivých lidí a v jednotlivých rodinách

3 Johann Gregor Mendel (1822 - 1884)

4 Vývoj oboru 1953Model dvoušroubovice DNA 1956 Přesné stanovení počtu chromozomů 1966-67První prenatální chromozomální analýzy 1969-71Nové chromozomální barvící metody 1973Souvislost mezi chrom. translokací a jistými typy karcinomů 1983Kultivace buněk choriové tkáně plodu 1988Mikrodeleční syndromy a komplex fenotypů 1990Interfázická chromozomální barvení s použitím fluorescenčních DNA prob (FISH techniky) Současnost rozvoj metodik DNA analýzy možnosti preimplantační genetické analýzy DNA analýza z fet. buněk v mat. seru

5 Klinická genetika v klinické praxi Co kde nefunguje ?  diagnoza Kam vývoj směřuje ?  prognoza Co se s tím dá dělat ?  terapie Proč k tomu došlo ?  prevence Bradford Hill

6 Úkoly klinické genetiky  Podílí se na včasné diagnostice, léčení a prevenci geneticky podmíněných nemocí a vrozených vývojových vad  Stanovuje genetická rizika - skupinová i individuální  Odkrývá mutagenní, teratogenní a genotoxické rizikové faktory v prekoncepčním, prenatálním a postnatálním období jedince  Eviduje geneticky podmíněné vady a zajišťuje jejich registr  Sbírá a vyhodnocuje údaje o genofondu populace Navrhuje soubor opatření ke zlepšení jeho zdravotního stavu

7 Metody klinické genetiky  Genetické poradenství  Cytogenetická analýza post a prenatální - příp. preimplantační  Biochemické metody analýzy vrozených poruch metabolismu  Metody molekulární genetiky (včetně forenzních)  Metody k vyšetření mutagenních (genotoxických) účinků prostředí ‘Antropometrická vyšetření ’Sonografická vyšetření plodu “Invazivní metody vyšetření (příp. ošetření) plodu ”Matematicko - statistické metody k výpočtu typu dědičnosti

8 Metodiky klinické genetiky 1972- karyotypizace lymfocytů periferní krve stanovení X- a Y- chromatinu v amniocytech 1973- kultivace buněk plodové vody 1976- vyšetřování tumor markerů pro prenat. záchyt VVV 1978- sonografické vyšetřování plodu B obrazem - v reálném čase - proužkovací chromozomální barvení 1980- první invazivní intrauterinní výkony 1983- fetoskopie 1992- odběry choriových klků, kordocentézy - FISH technika 1994- molekulární genetika

9 Lidská mitóza

10

11 X - chromatin Y - chromatin

12 Metodiky klinické genetiky 1972- karyotypizace lymfocytů periferní krve stanovení X- a Y- chromatinu v amniocytech 1973- kultivace buněk plodové vody 1976- vyšetřování tumor markerů pro prenat. záchyt VVV 1978- sonografické vyšetřování plodu B obrazem - v reálném čase - proužkovací chromozomální barvení 1980- první invazivní intrauterinní výkony 1983- fetoskopie 1992- odběry choriových klků, kordocentézy - FISH technika 1994- molekulární genetika

13 Odběr plodové vody

14 Rostoucí buňky plodové vody

15 Metodiky klinické genetiky 1972- karyotypizace lymfocytů periferní krve stanovení X- a Y- chromatinu v amniocytech 1973- kultivace buněk plodové vody 1976- vyšetřování tumor markerů pro prenat. záchyt VVV 1978- sonografické vyšetřování plodu B obrazem - v reálném čase - proužkovací chromozomální barvení 1980- první invazivní intrauterinní výkony 1983- fetoskopie 1992- odběry choriových klků, kordocentézy - FISH technika 1994- molekulární genetika

16 DCA Aorta a renální arterie Ductus arteriosus

17 Sonografie plodu - Doppler

18 V rozvinutých zemích je prováděn ultrazvukový screening všech těhotenství v 10.-15., 20. a 30. týdnu gravidity

19 Sonografie plodu – 3 – 4 D

20 Biochemické fetální markery II. trimestrální screening α-1-fetoproteinAFP celkový choriongonadotropinhCG nekonjugovaný estriolμE3 I. trimestrální screening volná beta podjednotka hCG free ß hCG těhotenský placentární protein APAPP - A

21 Metodiky klinické genetiky 1972- karyotypizace lymfocytů periferní krve stanovení X- a Y- chromatinu v amniocytech 1973- kultivace buněk plodové vody 1976- vyšetřování tumor markerů pro prenat. záchyt VVV 1978- sonografické vyšetřování plodu B obrazem - v reálném čase - proužkovací chromozomální barvení 1980- první invazivní intrauterinní výkony 1983- fetoskopie 1992- odběry choriových klků, kordocentézy - FISH technika 1994- molekulární genetika

22 Metodiky klinické genetiky 1972- karyotypizace lymfocytů periferní krve stanovení X- a Y- chromatinu v amniocytech 1973- kultivace buněk plodové vody 1976- vyšetřování tumor markerů pro prenat. záchyt VVV 1978- sonografické vyšetřování plodu B obrazem - v reálném čase - proužkovací chromozomální barvení 1980- první invazivní intrauterinní výkony 1983- fetoskopie 1992- odběry choriových klků, kordocentézy - FISH technika 1994- molekulární genetika

23 Intrauterinní punkce sublinquální žlázy

24 Metodiky klinické genetiky 1972- karyotypizace lymfocytů periferní krve stanovení X- a Y- chromatinu v amniocytech 1973- kultivace buněk plodové vody 1976- vyšetřování tumor markerů pro prenat. záchyt VVV 1978- sonografické vyšetřování plodu B obrazem - v reálném čase - proužkovací chromozomální barvení 1980- první invazivní intrauterinní výkony 1983- fetoskopie 1992- odběry choriových klků, kordocentézy - FISH technika 1994- molekulární genetika

25 Fetoskopie

26 Metodiky klinické genetiky 1972- karyotypizace lymfocytů periferní krve stanovení X- a Y- chromatinu v amniocytech 1973- kultivace buněk plodové vody 1976- vyšetřování tumor markerů pro prenat. záchyt VVV 1978- sonografické vyšetřování plodu B obrazem - v reálném čase - proužkovací chromozomální barvení 1980- první invazivní intrauterinní výkony 1983- fetoskopie 1992- odběry choriových klků, kordocentézy - FISH technika 1994- molekulární genetika

27 CVS

28 Klky choria

29 Metodiky klinické genetiky 1972- karyotypizace lymfocytů periferní krve stanovení X- a Y- chromatinu v amniocytech 1973- kultivace buněk plodové vody 1976- vyšetřování tumor markerů pro prenat. záchyt VVV 1978- sonografické vyšetřování plodu B obrazem - v reálném čase - proužkovací chromozomální barvení 1980- první invazivní intrauterinní výkony 1983- fetoskopie 1992- odběry choriových klků, kordocentézy - FISH technika 1994- molekulární genetika

30 FISH technika – multicolor x sky

31

32 Metodiky klinické genetiky 1972- karyotypizace lymfocytů periferní krve stanovení X- a Y- chromatinu v amniocytech 1973- kultivace buněk plodové vody 1976- vyšetřování tumor markerů pro prenat. záchyt VVV 1978- sonografické vyšetřování plodu B obrazem - v reálném čase - proužkovací chromozomální barvení 1980- první invazivní intrauterinní výkony 1983- fetoskopie 1992- odběry choriových klků, kordocentézy - FISH technika 1994- molekulární genetika

33 Diagnostika prováděná DNA laboratoří ÚLG FN Olomouc  Huntingtonova choroba  cystická fibróza  syndrom fragilního X chromozomu  tuberózní skleróza  stanovování pohlaví a identifikace osob  vyšetřování fragmentů fetální DNA v mateřském séru  vyšetřování SRY genů u mužské sterility  mutace BRCA1 a BRCA2 genů  DNA analýza mutace Connexin C26 (AR hluchota)


Stáhnout ppt "Současný stav klinické genetiky a její perspektivy v klinické medicíně."

Podobné prezentace


Reklamy Google