Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní soustavy Ing. Michal Kostelecký Optimalizace dopravní obslužnosti území Ing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní soustavy Ing. Michal Kostelecký Optimalizace dopravní obslužnosti území Ing."— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní soustavy Ing. Michal Kostelecký Optimalizace dopravní obslužnosti území Ing. Tomáš Matras, PhD.

2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Specifikace a cíle

3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Pořízení potřebné datové základny Způsob pořízení potřebné datové základny; Způsob pořízení potřebné datové základny; Rekognoskace terénu, zaměření zastávek a tvorba vektorové sítě linkového vedení; Rekognoskace terénu, zaměření zastávek a tvorba vektorové sítě linkového vedení; Primární zdroje dat; Primární zdroje dat; Speciální dopravní průzkumy; Speciální dopravní průzkumy; Sekundární zdroje dat - doplňující provozní data; Sekundární zdroje dat - doplňující provozní data; Zpracování údajů z dopravních průzkumů; Zpracování údajů z dopravních průzkumů;

4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Pořízení potřebné datové základny Způsob pořízení potřebné datové základny relevantní datová základna. relevantní datová základna. minimálně data o: minimálně data o: přepravních objemech přepravních objemech směrových a přestupních vztazích cestujících. směrových a přestupních vztazích cestujících. získána primárně z dopravních průzkumů, získána primárně z dopravních průzkumů, doplněných o ostatní nepřímo získaná provozní data. doplněných o ostatní nepřímo získaná provozní data.

5 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Pořízení potřebné datové základny Rekognoskace terénu, zaměření zastávek a tvorba vektorové sítě linkového vedení; Zpracování digitální informační základny: Zpracování digitální informační základny: rekognoskace sledované sítě – následně plánovat provedení dopr. průzkumů, rekognoskace sledované sítě – následně plánovat provedení dopr. průzkumů, GPS zaměření sítě a zastávek. GPS zaměření sítě a zastávek. Získaná digitální datová základna má široké využití: pro tvorbu aktuálních odpovídajícím zátěžovým diagramů, map k jízdním řádům, v počtech vozidel, tak v počtech přepravovaných osob v různých obdobích roku a dne, pro potřeby vizualizace, správy, údržby, atd. pro tvorbu aktuálních odpovídajícím zátěžovým diagramů, map k jízdním řádům, v počtech vozidel, tak v počtech přepravovaných osob v různých obdobích roku a dne, pro potřeby vizualizace, správy, údržby, atd.

6 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Primární zdroje dat Primární zdroje dat jsou datovým základem získaným následujícími dopravními průzkumy: Primární zdroje dat jsou datovým základem získaným následujícími dopravními průzkumy: Dopravní průzkum přepravních zátěží na linkách VHD. Dopravní průzkum přepravních zátěží na linkách VHD. Dopravní průzkumy směrových vztahů a přestupních vazeb. Dopravní průzkumy směrových vztahů a přestupních vazeb. Speciální dopravní průzkumy. Speciální dopravní průzkumy.

7 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Primární zdroje dat Dopravní průzkum přepravních zátěží na linkách VHD Nadstandartní průzkumové práce Nadstandartní průzkumové práce za účelem zjištění a vyhodnocení požadovaných skutečností jsou prováděna měření měření: za účelem zjištění a vyhodnocení požadovaných skutečností jsou prováděna měření měření: zdržení vozidla v zastávce, zdržení vozidla v zastávce, doby odbavení cestujících, doby odbavení cestujících, zdržení vozidla v dopravním proudu okolní IAD, zdržení vozidla v dopravním proudu okolní IAD, průzkum přestupních vztahů na důležitém dopravním uzlu/přestupním terminálu. průzkum přestupních vztahů na důležitém dopravním uzlu/přestupním terminálu.

8 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Primární zdroje dat Dopravní průzkumy směrových vztahů a přestupních vazeb Údaje potřebné pro vyhodnocení směrových vztahů: Údaje potřebné pro vyhodnocení směrových vztahů: zdroj cesty (místo, zastávka); zdroj cesty (místo, zastávka); cíl cesty (místo, zastávka); cíl cesty (místo, zastávka); účel cesty; účel cesty; pravidelnost; pravidelnost; použitý jízdní doklad; použitý jízdní doklad; použité dopravní prostředky. použité dopravní prostředky.

9 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Primární zdroje dat Speciální dopravní průzkumy Nadstandartní průzkumové práce: Nadstandartní průzkumové práce: měření zdržení vozidla v zastávce, měření zdržení vozidla v zastávce, měření doby odbavení cestujících, měření doby odbavení cestujících, měření zdržení vozidla v dopravním proudu okolní IAD, měření zdržení vozidla v dopravním proudu okolní IAD, průzkum přestupních vztahů na důležitém dopravním uzlu/přestupním terminálu. průzkum přestupních vztahů na důležitém dopravním uzlu/přestupním terminálu.

10 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sekundární zdroje dat - doplňující provozní data Např.: Např.: data z odbavovacích systémů; data z odbavovacích systémů; z počtu prodaných jízdenek (strojků); z počtu prodaných jízdenek (strojků); data z dlouhodobého sledování obsazenosti vozidla v závislosti na jeho zatížení; data z dlouhodobého sledování obsazenosti vozidla v závislosti na jeho zatížení; data z turniketů a jiných čítačů počtu cestujících. data z turniketů a jiných čítačů počtu cestujících.

11 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zpracování údajů z dopravních průzkumů a)Zpracování údajů z dopravních průzkumů přepravních zátěží - základní báze dat; b)Zpracování údajů z dopravních průzkumů směrových dopravních vztahů - základní báze dat; c)Zpracování ostatních dat z dopravních průzkumů a sekundárních dat.

12 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zpracování údajů z dopravních průzkumů přepravních zátěží - základní báze dat je základní báze dat je získána pomocí dopravních průzkumů; je základní báze dat je získána pomocí dopravních průzkumů; obsahuje: obsahuje: počty osob na jednotlivých spojích v jednotlivých mezistaničních úsecích; počty osob na jednotlivých spojích v jednotlivých mezistaničních úsecích; obraty na zastávkách; obraty na zastávkách; zpracovány v prostředí sešitů MS Excel. zpracovány v prostředí sešitů MS Excel.

13 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Odchylka od JŘ; Odchylka od JŘ; Výstup; Výstup; Nástup; Nástup; Počet cestujících ve vozidle; Počet cestujících ve vozidle; Konečná zastávka - passport zastávky; Konečná zastávka - passport zastávky; Konečná zastávka – čas; Konečná zastávka – čas; Název zastávky; Název zastávky; Pořadové číslo zastávky; Pořadové číslo zastávky; Kód obsazenosti; Kód obsazenosti; Existence zastávky na daném spoji. Existence zastávky na daném spoji. jednotlivé položky, podle kterých je možné vytvářet výstupní sestavy: jednotlivé položky, podle kterých je možné vytvářet výstupní sestavy: Druh dopravy (subsystému); Druh dopravy (subsystému); Typ vozu; Typ vozu; Datum; Datum; Den; Den; Linka; Linka; Kurz; Kurz; Směr spoje; Směr spoje; Výchozí zastávka - název zastávky; Výchozí zastávka - název zastávky; Výchozí zastávka - poř. číslo zastávky; Výchozí zastávka - poř. číslo zastávky; Výchozí zastávka - passport zastávky; Výchozí zastávka - passport zastávky; Výchozí zastávka – čas; Výchozí zastávka – čas; Konečná zastávka - název zastávky; Konečná zastávka - název zastávky; Konečná zastávka - poř. číslo zastávky; Konečná zastávka - poř. číslo zastávky; Passport zastávky; Passport zastávky; Předchozí zastávka – název; Předchozí zastávka – název; Předchozí zastávka – passport; Předchozí zastávka – passport; Následující zastávka – název; Následující zastávka – název; Následující zastávka – passport; Následující zastávka – passport; Čas (ve formátu hh:mm); Čas (ve formátu hh:mm); Hodina; Hodina; Půlhodina; Půlhodina; Zpracování údajů z dopravních průzkumů přepravních zátěží - základní báze dat

14 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zpracování údajů z dopravních průzkumů směrových dopravních vztahů - základní báze dat Struktura databáze zahrnuje následující položky: Struktura databáze zahrnuje následující položky: Číslo dotazu; Číslo dotazu; Zastávka/Linka; Zastávka/Linka; Linka/Zastávka dotazu; Linka/Zastávka dotazu; Hodina; Hodina; Minuta; Minuta; Zdroj: Zdroj: Okres, Okres, Oblast, Oblast, Obec, Obec, Místo - zdroj, Místo - zdroj, Číslo zastávky, Číslo zastávky, Oblast, Oblast, Zastávka - zdroj; Zastávka - zdroj;

15 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zpracování údajů z dopravních průzkumů směrových dopravních vztahů - základní báze dat Struktura databáze zahrnuje následující položky: Struktura databáze zahrnuje následující položky: Cíl: Cíl: Okres, Okres, Oblast, Oblast, Obec, Obec, Místo – cíl, Místo – cíl, Číslo zastávky, Číslo zastávky, Oblast, Oblast, Zastávka – cíl; Zastávka – cíl;

16 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zpracování údajů z dopravních průzkumů směrových dopravních vztahů - základní báze dat Struktura databáze zahrnuje následující položky: Struktura databáze zahrnuje následující položky: Účel; Účel; Pravidelnost; Pravidelnost; Jízdní doklad; Jízdní doklad; Posloupnost dopravních prostředků. Posloupnost dopravních prostředků.

17 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zpracování ostatních dat z dopravních průzkumů a sekundárních dat provádí se dříve uvedenou obdobnou formou do databáze, případně jiných strukturovaných sestav. provádí se dříve uvedenou obdobnou formou do databáze, případně jiných strukturovaných sestav.

18 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Provedení komplexní provozní analýzy databáze umožňuje vytvářet libovolné sestavy, databáze umožňuje vytvářet libovolné sestavy, z nichž je žádoucí vytvořit minimálně: z nichž je žádoucí vytvořit minimálně: Celkové zhodnocení stavu obsluhy řešeného území; Celkové zhodnocení stavu obsluhy řešeného území; Popis stávající sítě VHD; Popis stávající sítě VHD; Analýzu provozu jednotlivých systémů, intervalu obsluhy a souběhů; Analýzu provozu jednotlivých systémů, intervalu obsluhy a souběhů; Analýzu obecných ukazatelů za celý sledovaný systém VHD; Analýzu obecných ukazatelů za celý sledovaný systém VHD; Analytický rozbor jednotlivých linek. Analytický rozbor jednotlivých linek.

19 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Provedení komplexní provozní analýzy Analytický rozbor jednotlivých linek v sobě dále zahrnuje Stručnou charakteristiku linky – základní identifikační údaje; Stručnou charakteristiku linky – základní identifikační údaje; Sled zastávek linky; Sled zastávek linky; Stručnou charakteristiku linky a obsluhovaného území; Stručnou charakteristiku linky a obsluhovaného území; Přestupní zastávky; Přestupní zastávky; Rozbory s komentářem. Rozbory s komentářem.

20 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Provedení komplexní provozní analýzy Rozbory s komentářem v následující podrobnosti Porovnání přepravní nabídky s přepravní poptávkou upozorňuje na případné nedostatky či přebytky kapacity na sledovaném spoji, lince či traťovém úseku. upozorňuje na případné nedostatky či přebytky kapacity na sledovaném spoji, lince či traťovém úseku.

21 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Provedení komplexní provozní analýzy Rozbory s komentářem v následující podrobnosti Analýza maximální obsazenosti spojů detailněji upozorňuje na kapacitní problémy na detailněji upozorňuje na kapacitní problémy na spoji, spoji, lince či traťovém úseku, lince či traťovém úseku, se zaměřením na maxima obsazenosti v porovnání se standardem obsazenosti vozidla. se zaměřením na maxima obsazenosti v porovnání se standardem obsazenosti vozidla.

22 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Provedení komplexní provozní analýzy Analýza vytížení mezizastávkových úseků a zlomů přepravní poptávky Uvádí obsazenost vozidla/del v každém mezizastávkovém úseku linky. Uvádí obsazenost vozidla/del v každém mezizastávkovém úseku linky.

23 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Provedení komplexní provozní analýzy Analýza zastávkových obratů Počty nastupujících a vystupujících cestujících v průběhu celé linky. Počty nastupujících a vystupujících cestujících v průběhu celé linky.

24 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Provedení komplexní provozní analýzy Analýza zastávkových obratů

25 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Provedení komplexní provozní analýzy Dále se v rámci komplexní analýzy zpracovává Analýza směrových dopravních vztahů; Analýza směrových dopravních vztahů; Analýza přestupních vztahů; Analýza přestupních vztahů; Další podrobné analýzy. Další podrobné analýzy.

26 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Provedení komplexní provozní analýzy Dále se v rámci komplexní analýzy zpracovává Analýza směrových dopravních vztahů Analýza směrových dopravních vztahů databáze, databáze, možné vytvořit libovolné sestavy, možné vytvořit libovolné sestavy, tvoří základ analýzy směrových vztahů, např.: tvoří základ analýzy směrových vztahů, např.: matice přepravních vztahů a závislosti zdrojů/cílů cest na účelu, pravidelnosti, použitých dopravních prostředcích, matice přepravních vztahů a závislosti zdrojů/cílů cest na účelu, pravidelnosti, použitých dopravních prostředcích, sledované území je většinou agregováno do logických územních celků. sledované území je většinou agregováno do logických územních celků.

27 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Provedení komplexní provozní analýzy Dále se v rámci komplexní analýzy zpracovává Analýza přestupních vztahů Analýza přestupních vztahů Stanovuje se: Stanovuje se: z průzkumu směrových dopravních vztahů, z průzkumu směrových dopravních vztahů, speciálním dopravním průzkumem. speciálním dopravním průzkumem. Sledují se přestupní vazby mezi jednotlivými prostředky např.: Sledují se přestupní vazby mezi jednotlivými prostředky např.: bus – bus, bus – vlak, MHD – bus, MHD – vlak, MHD – MHD. bus – bus, bus – vlak, MHD – bus, MHD – vlak, MHD – MHD.

28 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Provedení komplexní provozní analýzy Globální Analýza přestupních vztahů, Analýza přestupních vztahů, SWOT analýza systému VHD, dopravce. SWOT analýza systému VHD, dopravce. Analýza tarifního uspořádání. Analýza tarifního uspořádání. Analýza, posouzení, možnost rozšíření či zavedení IDS. Analýza, posouzení, možnost rozšíření či zavedení IDS.

29 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Provedení komplexní provozní analýzy Podrobné Analýza možnosti zřízení zastávek na znamení. Analýza možnosti zřízení zastávek na znamení. Kritická analýza posouzení chronometráží. Kritická analýza posouzení chronometráží. Podrobná analýza vybraných období do podrobnosti jednotlivých spojů, konkrétních časových období, zastávkových obratů. Podrobná analýza vybraných období do podrobnosti jednotlivých spojů, konkrétních časových období, zastávkových obratů. Analýza možnosti zavedení preferenčních opatření. Analýza možnosti zavedení preferenčních opatření.

30 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vytvoření návrhu optimalizačních opatření

31 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti c)Kategorizace - definice páteřní sítě, doplňkové páteřní sítě a ostatního linkového vedení. d)Stanovení optimálního návrhu provozu dle standardů kvality. Vytvoření návrhu optimalizačních opatření Vytvoření návrhu optimalizačních opatření 1.Definování páteřní sítě a z této skutečnosti vyplývající optimalizační zásady a)Zhodnocení sítě VHD a stavu provozu. b)Ohodnocení sítě v rámci obsluhovaného území a přiřazení do oblastí dle standardů kvality obsluhy.

32 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti b)Zhodnocení maximální obsazenosti spojů a zastávkových obratů. c)Zhodnocení vytížení mezizastávkových úseků a zlomů přepravní zátěže a přizpůsobení linkového vedení, případně pásmového provozu. Vytvoření návrhu optimalizačních opatření Vytvoření návrhu optimalizačních opatření 2.Přizpůsobení přepravní nabídky přepravní poptávce – optimalizační návrhy z hlediska přepravních objemů cestujících a)Zhodnocení analýzy porovnání přepravní nabídky a poptávky včetně stanovení optimálního stavu, návrh úprav počtu vozidel (intervalu provozu).

33 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti c)Zhodnocení cílů, účelu, pravidelnosti cest, použitých jízdních dokladů a přizpůsobení návrhu těmto skutečnostem (účelové spoje, školní linky). Vytvoření návrhu optimalizačních opatření Vytvoření návrhu optimalizačních opatření 3.Aplikace vyhodnocení směrových dopravních vztahů – optimalizační návrhy z hlediska směrových dopravních vztahů a)Porovnání současného stavu s nově zjištěnými závěry o směrových vztazích. b)Přizpůsobení přímého linkového vedení dle silných směrových vztahů.

34 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti d)Zajištění pravidelné obsluhy území. e)Zajištění účelových a školních spojů ve špičkových obdobích. Vytvoření návrhu optimalizačních opatření Vytvoření návrhu optimalizačních opatření 4.Ostatní úpravy optimalizačních návrhů a)Intervalový provoz v rámci systému, převážně pak na páteřní síti. b)Časová koordinace intervalového provozu a přestupních vazeb na ostatní druhy veřejné hromadné dopravy. c)Omezení souběhů vozidel na společné trase.

35 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vytvoření návrhu optimalizačních opatření Podrobné uvedení jednotlivých zásad návrhu optimalizace 1.Definování páteřní sítě. 2.Časová koordinace linek. 3.Obecná optimalizační opatření pro celou síť VHD. 4.Pro každou linku je třeba zpracovat.

36 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vytvoření návrhu optimalizačních opatření Podrobné uvedení jednotlivých zásad návrhu optimalizace a)Kolejová doprava jako páteřní systém možnost přepravy velkého objemu cestujících a bezkoliznost s ostatní individuální dopravou, možnost přepravy velkého objemu cestujících a bezkoliznost s ostatní individuální dopravou, povinně preferována, povinně preferována, železniční i tramvajový provoz. železniční i tramvajový provoz. 1.Definování páteřní sítě

37 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vytvoření návrhu optimalizačních opatření Podrobné uvedení jednotlivých zásad návrhu optimalizace b)Autobusová (trolejbusová) síť jako doplňující páteřní systém vybrané kapacitní autobusové (trolejbusové) linky, vybrané kapacitní autobusové (trolejbusové) linky, definice páteřní sítě: definice páteřní sítě: provádí s ohledem na velikost provozovaného systému HD, provádí s ohledem na velikost provozovaného systému HD, existence jednotlivých druhů dopravy. existence jednotlivých druhů dopravy. 1.Definování páteřní sítě

38 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vytvoření návrhu optimalizačních opatření Podrobné uvedení jednotlivých zásad návrhu optimalizace Páteřní linky Páteřní linky časová koordinaci spojů na společné trase, časová koordinaci spojů na společné trase, zavést jednotný interval provozu. zavést jednotný interval provozu. definice páteřní sítě: definice páteřní sítě: provádí s ohledem na velikost provozovaného systému HD, provádí s ohledem na velikost provozovaného systému HD, existence jednotlivých druhů dopravy. existence jednotlivých druhů dopravy. 2.Časová koordinace linek

39 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vytvoření návrhu optimalizačních opatření Podrobné uvedení jednotlivých zásad návrhu optimalizace globální problémy v provozu veřejné dopravy → s jistou rezervou platí pro všechny linky pravidelného provozu, globální problémy v provozu veřejné dopravy → s jistou rezervou platí pro všechny linky pravidelného provozu, provozní úspory při nezměněném standardu, provozní úspory při nezměněném standardu, obdobně i ve víkendovém provozu; obdobně i ve víkendovém provozu; dále také večerní období cca od 20:00 hod do zatažení vozidel. dále také večerní období cca od 20:00 hod do zatažení vozidel. 3.Obecná optimalizační opatření pro celou síť VHD

40 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vytvoření návrhu optimalizačních opatření Podrobné uvedení jednotlivých zásad návrhu optimalizace a)Závěrečné zhodnocení. b)Navrhovaná optimalizační opatření. c)Odůvodnění navrhovaných optimalizačních opatření. 4.Pro každou linku je třeba zpracovat

41 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vytvoření návrhu optimalizačních opatření Podrobné uvedení jednotlivých zásad návrhu optimalizace a)Závěrečné zhodnocení. na základě podrobné analýzy, na základě podrobné analýzy, stanovení provozních problémů, stanovení provozních problémů, podrobné uvedení problému, podrobné uvedení problému, okomentování každého problému. okomentování každého problému. 4.Pro každou linku je třeba zpracovat

42 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vytvoření návrhu optimalizačních opatření Podrobné uvedení jednotlivých zásad návrhu optimalizace b)Navrhovaná optimalizační opatření vypracovat variantní řešení optimalizačních opatření, vypracovat variantní řešení optimalizačních opatření, tato opatření navrhnout zvlášť: tato opatření navrhnout zvlášť: obecně pro celou linku, obecně pro celou linku, běžný provoz – pracovní dny, běžný provoz – pracovní dny, 4.Pro každou linku je třeba zpracovat víkendový provoz, víkendový provoz, prázdninový provoz. prázdninový provoz.

43 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vytvoření návrhu optimalizačních opatření Podrobné uvedení jednotlivých zásad návrhu optimalizace c)Odůvodnění navrhovaných optimalizačních opatření změny je nutné obhájit a okomentovat, aby byly podloženy opodstatněným přístupem. změny je nutné obhájit a okomentovat, aby byly podloženy opodstatněným přístupem. 4.Pro každou linku je třeba zpracovat


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní soustavy Ing. Michal Kostelecký Optimalizace dopravní obslužnosti území Ing."

Podobné prezentace


Reklamy Google