Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přepravní průzkumy Filip Hercík.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přepravní průzkumy Filip Hercík."— Transkript prezentace:

1 Přepravní průzkumy Filip Hercík

2 Na úvod Optimalizace sítě MHD – její problémy a příčiny problémů
Výhledově při zavádění nových linek V současnosti při úpravě provozu linky či optimalizaci určité oblasti – zjistíme z průzkumů

3 Metody průzkumu Sčítací lístky – průzkum metra
Ústní dotazování – během přepravy Písemné dotazníky Pozorování a počítání sčítači – vozové a profilové průzkumy Automatické metody - metro

4 Cíle průzkumu Průměrná přepravní vzdálenost Zdroje a cíle cesty
Hybnost obyvatel Obsazenost = zatížení linek Přepravní nerovnoměrnost během dne Cestovní a jízdní rychlost, doba nástupu a výstupu, zdržení na zastávce Počet přepravených osob, počet prodaných jízdenek, skladba jízdních dokladů, tržby (na spoji, za den)

5 Analýza průzkumu Snaha určit :
- hodiny špičkového provozu – nabízená přepravní kapacita linek - zatížení stanic, terminálů, nádraží během dne, týdne či roku - směrové vztahy, zatížení linek a obsazenost vozidel na lince

6 Přepravní průzkum Profilový
- v pracovní den vybíráme ranní a odpolední špičku, doporučuji 15:30 – 16:30 a 7:00 – 8:00 - výběr zastávky závisí na vybrané lokalitě a konkrétním problému, co chceme zjišťovat Vozový - průzkum na konkrétní lince (spoji), cíl zjišťovat zpoždění a obsazenost spoje

7 Profilový průzkum - formulář
Linka – číslo, případně písmeno Pořadí – číslo, pokud pořadí je (může být jednociferné nebo dvouciferné) Typ vozu – autobusy - Sd standard - SdN standard nízkopodlažní - M midibus - Kb kloubový - KbN kloubový nízkopodlažní Typ vozu – tramvaje - T sólo (1xT3, 1xT6) - 2T souprava - KT článková (KT,14T,15T) Dále zaznamenáme počty cestujících před výstupem, výstup a nástup, cestující po odjezdu. Důležité je stanovení času odjezdu ze zastávky a evidenční číslo vozu.

8 Vyhodnocení přepravního průzkumu
Vyhodnotíme efektivitu linky, její vytížení a stanovíme maximální interval v přepravní špičce pracovního dne Počet spojů S za hodinu Kapacita vozidel K Hodinová poptávka P S = P / K Stanovili jsme počet spojů za hodinu pro jednotlivé kapacity vozidel.

9 Kapacita dopravního prostředku
Autobus / trolejbus - M = 30 osob (midibus) - S = 60 osob (Sd, trolejbus) - K = 90 osob (Kb, trolejbus) Tramvaje - T = 70 osob - 2T,KT = 140 souprava, kloubová tramvaj

10 Příklad Zjistili jsme 700 přepravených osob na lince za 60 minut. Kolik tato linka potřebuje spojů za hodinu pro jednotlivé kapacity vozidel a jaký interval? Midibus : Sm = 700/30 = 23,34 Standardní : Ss = 700/60 = 11,67 Kloubový : Sk = 700/90 = 7,78 Nutné zaokrouhlit na dvě desetinná místa.

11 Dále vypočítat hodnotu intervalu I (v minutách) pro všechny tři dané kapacity
I = 60 / S - zaokrouhlit na nejbližší interval v periodě 60 minut - nejmenší časová jednotka jsou 3 minuty, výjimečně 2 minuty - povolené intervaly 2,3,4,5,6,I7,5I,10,12,15,20,30,60,120

12 Pro jednotlivé kapacity tedy stanovíme interval :
Midibus Im = 60/Sm = 60/23,34 = 2,57 minut Standard Is = 60/Ss = 60/11,67 = 5,14 minut Kloubový Ik = 60/Sk = 60/7,78 = 7,71 minut Opět zaokrouhlit na dvě desetinná místa.

13 Volba intervalu Midibus Im = 2, > dvě minuty Standard Is = 5, > pět minut Kloubový Ik = 7, > sedm a půl minuty Zjistili jsme nejdelší možné intervaly pro určené kapacity na sledované lince. Interval nesmí být delší.

14 Volba dopravního prostředku
- nejmenší zaokrouhlování, tedy v tomto případě je nejlepší volba standardní typ, tedy interval 5 minut - stanovili jsme tedy interval pro špičky pracovního dne, mnohdy je ale dobré dělat zvlášť výpočet pro ranní a odpolední špičku, údaje se mohou lišit

15 Následuje zpráva o dopravní situaci v dané oblasti

16 Zpráva o dopravní situaci v dané oblasti
Popis současné situace – počet linek, jejich trasy a významné zastávky, druhy dopravních systémů a jejich vzájemné vazby Hodnocení – efektivita systému (vytížení linek), slovní zhodnocení poměru poptávky a nabídky, pokrytí systému, stavební a organizační kvalita přestupních vazeb Popis navrhovaných změn – počet zrušených nebo zavedených linek, zřízení nových zastávek či jejich zrušení, změny tras, změny provozních parametrů na konkrétních linkách Zdůvodnění – proč je stávající stav nevyhovující, co přinášejí nové navrhované změny

17 Vhodná argumentace Pokrytí neobsluhovaného území – lepší dostupnost MHD Zlepšení poměru mezi nabídkou a poptávkou zkrácením intervalu nebo změnou typu vozidel Zjednodušení a zpřehlednění linkového vedení Zavedení standardizovaných intervalů „cyklus 60“ Zlepšení přestupných vazeb Sjednocení nástupišť pro stejné směry

18 Tipy pro jednání Neříkat „vše je v naprostém pořádku“, „změny nejsou potřeba“, „na zastávce chybí přístřešek“ Důležité umět odpovědět na otázku „proč jste to řešili zrovna takto ?“ Není důležitá kvantita navržených úprav, ale jejich kvalita !

19 Zásady návrhu linkového vedení
Přímé trasování – přímé spojení vždy výhodnější než varianta s přestupem, společné nástupy linek směřující do stejné lokality u návazností na páteřní systémy Návaznost na páteřní systémy Přehlednost a jednoduchost Minimalizace větvení linek, jedna linka = jedna trasa Společná stopa pro více druhů dopravy – ideální pro přestupní body „hrana hrana“, u souběhů citlivě reagovat

20 Zásady návrhu linkového vedení
Využití výsledků průzkumu – zhodnotit obsazení spojů jednotlivých linek při příjezdu či odjezdu ve sledovaných profilech, z obsazení jednotlivých linek zjistit jejich efektivitu – zda nabídka odpovídá poptávce - přeplněná vozidla = nabídka < poptávka - rezervy = nabídka > poptávka Využití znalostí z průzkumu terénu – vedení linek po komunikacích, jež to umožňují, respektovat omezení vyplývající z Pravidel silničního provozu

21 Navržené linkové vedení zakreslit do mapy
Nové linkové vedení včetně číselného označení zakreslit do uliční sítě – barevně rozlišit jednotlivé druhy dopravy (obvykle autobus modře, trolejbus zeleně, železnice fialově, tramvaj červeně) Zakreslit nové či zrušené zastávky, nové železniční stanice Rozlišit jednosměrné zastávky (půlkolečko) a obousměrné zastávky (plné kolečko), zastávky na znamení

22 Tabulka provozních parametrů
Interval, rozsah provozu a typ vozidla Intervaly v jednotlivých denních obdobích (ranní špička, dopolední sedlo, odpolední špička, večerní období, víkend) Rozsah provozu – špičky pracovních dnů, pracovní dny, celotýdenní provoz Typ vozidla – M, S, K

23 Tabulka provozních parametrů
Posledním krokem je zveřejnění celého návrhu v podobě tabulky provozních parametrů pro danou linku

24 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Přepravní průzkumy Filip Hercík."

Podobné prezentace


Reklamy Google