Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor: Mgr. Věra Slezáková Název materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor: Mgr. Věra Slezáková Název materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor: Mgr. Věra Slezáková Název materiálu: VY_32_INOVACE_10_VYTVARNE_CINNOSTI_15 Vývojová stádia dětské kresby Téma sady: Výtvarné aktivizační činnosti Obor, ročník: Sociální činnost, Výchovná a humanitární činnost - sociální činnost - 3. ročník Datum vytvoření: leden 2014 Anotace:Základní znaky dětského výtvarného projevu Metodický obsah: Výklad nového učiva

2 Dětský výtvarný projev Zájem o DVP roste od poslední třetiny 19. století v souvislosti s rozvojem psychologie. V současnosti se studium dětské kresby využívá zejména při testování mentální úrovně jedince. Jak vykládat DVP řeší mnoho teorií, např. – DVP je analogie k řeči – dítě kreslí spíše to, co zná, než to, co vidí.

3 Dětský výtvarný projev Dnes převažuje názor, že dětská kresba je jednou z nejvhodnějších možností, jak poznat osobnost dítěte. DVP v sobě zahrnuje: – Hru – Snění – Realitu Dětská kresba se vyvíjí v závislosti na vývoji jedince. DVP prochází stádii, která souvisejí s vývojem intelektu dítěte.

4 Vývoj DVP v souvislosti s věkem dělíme na období Skvrn: okolo 1 roku Čáranic: 2–5 let – Bezobsažné: 2.–3. rok – Obsažné: po 3. roce Popisný symbolismus: 4–6 let Realismus – Popisný/naivní: 7–8 let – Vizuální: 9–10 let Potlačení: 11–15 let (období puberty) Uměleckého oživení: raná adolescence

5 Období skvrn Do 1. roku života Otisk zamazané dlaně, pohyb prstíku ve vzduchu

6 Období čáranic Do 2. let dítěte jsou čáranice bezobsažné, dítěti jde o pohyb. Mezi 2. až 3. rokem začne dítě čáranice pojmenovávat (čáranice si jsou velmi podobné, ale pro dítě znamená každá něco jiného). Čáranice jsou tvořeny nejprve pohybem z ramene, později z lokte a přechod do dalšího období nastává s pohybem ze zápěstí.

7 Popisný symbolismus 4–6 let Nejvýznamnější, nejproduktivnější a nejkrásnější etapou DVP. DVP je pro DÍTĚ stejně přirozený jako mluvený projev. Dítě kreslí to, co se mu líbí a k čemu má vztah.

8 Období naivního realismu 7–8 let Bezkonfliktní období, učitel = neomylná autorita DVP je bezprostřední, spontánní a expresivní Náměty blízkého okolí – rodina

9 Společné typické projevy DVP v období popisného symbolismu a naivního realismu Expresivita Antropomorfismus – přenášení lidských znaků na zvířata Personifikace – oživování neživých předmětů (slunce má oči) Transparence – průhlednost (vnitřek domečku, miminko uvnitř maminčina bříška…) Nepravý ornament – pocit libosti z automatické motorické činnosti

10 Období vizuálního realismu 9–10 let Dítě usiluje o napodobení optické reality Ubývá autonomních a spontánních projevů Rozpor mezi tím, co dítě chce a tím, co umí výtvarně zachytit – ztráta sebejistoty

11 Období výtvarného útlumu 11–15 let (období puberty) Abstraktní myšlení, období formálních operací, rozvoj kritičnosti Dítě si je vědomo nedokonalosti svého díla, ztrácí radost z tvorby, pochybuje o svých schopnostech a tvořit nechce, protože mu to nejde tak, jak by chtělo. Nejobtížnější období pro práci dítěte i vychovatele – důležitý citlivý přístup

12 Vývoj znaku pro člověka Hlavonožec: 3 roky Trup ( tělo): 4–5 let Rozlišení muže a ženy, přibývání detailů: 6. rok Vyjádření hmotnosti končetin, detail: 7. rok Profil: 8. rok Zachycení pohybu: 9. rok Objem, stínování: 10–11 let

13 Úkol Utvořte skupinky po třech. Každá skupina dostane sadu obrázků. Vaším úkolem je obrázky seřadit vzestupně podle věku dětí, které obrázky tvořily. Ke každému obrázku si připravte zdůvodnění, co bylo z hlediska dětského výtvarného projevu klíčové pro jeho zařazení.

14 Zdroje HAZUKOVÁ, H., ŠAMŠULA, P.: Didaktika výtvarné výchovy I, 3. přeprac.vyd. Praha:Univerzita Karlova, vydavatelství Karolinum, 2005. 129 s. ISBN 80-7290-237-7 PIAGET, J., INHELDEROVÁ, B.: Vývoj dítěte. 4. vydání, Praha: Portál. 2001, 143 s. ISBN 80-7178- 608-X UŽDIL, J.: Čáry, klikyháky, paňáci a auta: výtvarný projev a psychický život dítěte, 5. vydání, Praha: Portál 2002, 125 s. ISBN 80-7178-599-7 UŽDIL, J., ŠAŠINKOVÁ, E. Výtvarná výchova v předškolním věku. 3. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983.

15 AUTORSKÁ PRÁVA „ Dílo smí být šířeno pod licencí CC BY-SA. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna necitovaná autorská díla jsou dílem autora. Všechny neocitované kliparty a další grafické objekty jsou součástí prostředků výukového SW Smart Notebook a MS Office.“


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor: Mgr. Věra Slezáková Název materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google