Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Martina Slánská Kalhousová Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Martina Slánská Kalhousová Název."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Martina Slánská Kalhousová Název materiálu: VY_32_INOVACE_6_CLOVEK_ V_LIDSKÉM_SPOLEČENSTVÍ_06 Mezinárodní vztahy Téma sady:Člověk v lidském společenství Obor, ročník:Ekonomické lyceum / Obchodní akademie, 2. / 3. ročník Datum vytvoření:červenec 2013 Anotace: Subjekty mezinárodních vztahů, integrace, mezinárodní vztahy, organizace a kooperace, ratifikace Metodický obsah:Výklad nového učiva, interaktivní opakování

2 Subjekty mezinárodních vztahů Za subjekty mezinárodních vztahů jsou pokládány hlavně suverénní státy Suverénní stát = stát, který má svrchovanou moc nad obyvatelstvem svého území Předmětem mezinárodních vztahů je pak proces integrace

3 Integrace Integrace = proces sjednocování V rámci Evropy pak hovoříme o spojování jednotlivých států ve vyšší celky v zájmu hospodářské a politické stability Vždy je ale zachována státní suverenita členů Uveďte příklad, jakých organizací je ČR členem

4 Mezinárodní vztahy a organizace (MO) V minulosti se MV rozvíjely jen na základě mezinárodních dohod a smluv Na počátku 19. století – první pokusy o vytvoření mezinárodních organizací Na konci 19. století – opravdový rozvoj MO díky moderním technologiím (telefon, telegraf) První MO v novodobých dějinách byla Svatá aliance (rok 1815, Rakousko + Prusko + Rusko) Účelem byl společný boj proti republikánům a liberálům a vzájemná pomoc pro potlačování revolucí (využití v roce 1948)

5 Formy mezinárodních vztahů 1.Na základě mezinárodních smluv (MS) na dohod Upravují vztahy mezi státy a vytvářejí základ pro mezinárodní spolupráci Obsahují přesné formulace Mohou být: bilaterální (mezi 2 státy) multilaterální (mezi více státy) Smlouvy se týkají politických, bezpečnostních či hospodářských zájmů Tyto zájmy se prosazují lépe v těsnější spolupráci, proto vznikají mezinárodní organizace

6 Formy mezinárodních vztahů 2. Určené v rámci mezinárodních organizací (MO) Jedná se o vyšší formu spolupráce mezi státy Státy postupují část svých pravomocí společným orgánům nebo se v nich snaží prosadit svůj vliv Spolupráce je trvalá a na rozdíl od smluv a dohod se neustále rozvíjí Dle velikosti se dělí na: REGIONÁLNÍ x GLOBÁLNÍ Dle oblasti zájmu se dělí na:POLITICKÉ HOSPODÁŘSKÉ OBOROVÉ pro výměnu informací a zajištění společných norem a pravidel

7 Proces schvalování mezinárodních smluv a dohod Každá MS či členství v MO musí být nejprve schváleny příslušnými orgány daného státu v souladu s jeho právní úpravou V některých státech je třeba schválení vládou a následná ratifikace zákonodárným sborem a hlavou státu Ratifikace = závazné potvrzení platnosti zvláště důležitého dokumentu Teprve potom je MS či členství v MO závazná

8 Mezinárodní kooperace Stále více oblastí zájmů přesahuje hranice státy Státy proto kooperují (spolupracují), hlavně kvůli: provázanosti světového obchodu v souvislosti s globálními riziky v souvislosti s politickými zájmy Státy, které se nechtějí na činnosti MO podílet, se mohou dostat do mezinárodní izolace

9 Přiřaďte vhodnou dvojici OSN, První MO, Předmět MV, Smlouva mezi 2 státy, Spolupráce, Subjekt MV, Visegradská skupina, CEFTA, Závazné potvrzení Suverénní stát Integrace Svatá aliance Bilaterální smlouva Regionální MO Globální MO Ratifikace Kooperace Subjekt MV Předmět MV První MO Smlouva mezi 2 státy Visegradska skupina, CEFTA OSN Závazné potvrzení Spolupráce

10 Zdroje a autorská práva DUDÁK, Vladislav. a kol. Občanská nauka pro střední odborné školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2005, 326 s. ISBN 80-7235-233-4. EMMERT, František. Odmaturuj! ze společenských věd. Vyd. 1. - aktualizované. Brno: Didaktis, 2004, 224 s. Odmaturuj!. ISBN 80- 862-8568-5. Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora. Všechny neocitované kliparty a další grafické objekty jsou součástí prostředků výukového sw Smart Notebook a MS Office.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Martina Slánská Kalhousová Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google