Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Michala Holoubková Název materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Michala Holoubková Název materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Michala Holoubková Název materiálu: VY_32_INOVACE_6_CLOVEK_V_LIDSKEM_SPOLECENST VI_20 Globalizace Téma sady:Člověk v lidském společenství Obor, ročník:Ekonomické lyceum, Obchodní akademie (2. a 4. roč.), Datum vytvoření:srpen 2013 Anotace:Globalizace a její dopad Metodický obsah: Výklad nového učiva v souvislostech s historickým děním, zamyšlení nad pozitivním i negativním dopadem globalizace

2 Globalizace = postupné propojování světa z hlediska ekonomického, kulturního, jazykového…

3 … globalizace v historii? Obr. 1 Mapa globalizace [1]

4 Globalizace tu není odjakživa  V historii globalizace neexistovala  Centry kultury byla izolovaná ohniska civilizace  Např. Čína, Persie atd  Uveďte alespoň dva důvody, proč lidé mezi těmito centry cestovali:

5  20. století ukázalo světu, že již není izolovaný.  Co se stane v jedné části světa nebo kontinentu může ovlivnit i vzdálená místa.  Např.: Úkol – vysvětli a časově zařaď událost, která je znázorněna na mapě. Rozvoj globalizace

6 Obr. 2 Rozvoj globalizace [2] Rozvoj globalizace

7 Obr. 3 Mnichovská dohoda [3]

8 Obr. 4 Těžba, spotřeba a doprava ropy [4] … anebo tzv. ropný šok Úkol: vyhledejte na internetu rok ropné krize a okolnosti jejího vzniku

9 Příčiny globalizace a souvislosti, které se nutně musely udát - právní souvislosti Obr. 5 Wipo emblém [5] např.: OSN – organizace pro ochranu duševního vlastnictví

10 Příčiny globalizace souvislosti technologické Obr. 6 Logo [6]

11 Příčiny globalizace souvislosti ekonomické Obr. 7 Logo měny [7] Úkol: Datum zavedení eura. Kolik států používá euro jako národní měnu?

12 Příčiny globalizace souvislosti politické Úkol: Kolik členských států má OSN? Kdy byla OSN založena? Která organizace zajišťuje vojenskou bezpečnost Evropy?

13 Příčiny globalizace souvislosti ideologické Úkol: Vyjmenujte aspoň tři demokratické ideologie. Ve kterých 3 státech najdeme v současnosti diktaturu?

14 Demokratické a nedemokratické režimy v roce 2010 Obr. 8 Rozdělení světa dle režimu v roce 2010 [8]

15 Příčiny globalizace souvislosti jazykové Obr. 9 Logo [9] Úkol: Na internetu vyhledejte, co znamená pojem „esperanto“.

16 Příčiny globalizace souvislosti sociální Vysvětlete pojem dětská práce. Kde se můžeme s touto prací setkat. Jakým způsobem ji nepodporovat? Úkol: Která suborganizace OSN se celosvětově zabývá péčí o děti?

17 Globalizace Souvislosti a negativa globalizace

18 Příčiny globalizace souvislosti ekologické Vymyslete tři způsoby, jak globalizace negativně ovlivňuje přírodu: např.:  nadměrné cestování letadlem  přeprava zboží a surovin na dlouhé vzdálenosti  nutnost zvýšené produkce obalů (při přepravě)  velkovýroba v rozvojových zemích, kde zákony neupravují použití nebezpečných chemikálií  monokultury (pole s jedním druhem plodiny) – vyčerpávají jednostranně živiny v půdě a nejsou odolné vůči napadení hmyzem atd.  …

19 Negativa globalizace …přibližně 20% lidí vlastní 80% celosvětového bohatství Obr. 11 Mapa světa [11]

20 Úkol: s pomocí obrázků a brainstormingu vymyslete další negativa globalizace Obr. 12 Tokio [12] Obr. Následky globalizace [13]

21

22

23 Prameny a literatura DUDÁK, Vladislav. a kol. Občanská nauka pro střední odborné školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2005, 326 s. ISBN 80-7235-233-4.

24 Použité obrázky [1] Persia. In: Wikimedia [online]. 2008 [cit. 2013-09-04]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Persia_600ad.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Persia_600ad.jpg [2] Sudetenland mit speziell deutschem Sprachgebeit. In: www.sudetendeutsche-in- hessen.de [online]. 2002 [cit. 2013-09-04]. Dostupné z: http://www.sudetendeutsche-in-hessen.de/images/Karte-72dpi-80.jpg [3] Münchener Abkommen. In: Wikimedia.org [online]. 2013 [cit. 2013-09-04]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Bundesarchiv_Bild_183- R69173%2C_M%C3%BCnchener_Abkommen%2C_Staatschefs.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Bundesarchiv_Bild_183- R69173%2C_M%C3%BCnchener_Abkommen%2C_Staatschefs.jpg [4] Doprava ropy. In: Is.muni.cz [online]. 2013 [cit. 2013-09-04]. Dostupné z: http://is.muni.cz/do/ped/kat/fyzika/autem/pics/doprava-ropy-02-full.jpg http://is.muni.cz/do/ped/kat/fyzika/autem/pics/doprava-ropy-02-full.jpg [5] Wipo emblem. In: Wikimedia.org [online]. 2013 [cit. 2013-09-04]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wipo_emblem.gif http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wipo_emblem.gif [6] Logo. In: Wikimedia.org [online]. 2012 [cit. 2013-09-04]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Logo_Bio-leben.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Logo_Bio-leben.jpg [7] Euro logo. In: Wikimedia.org [online]. 2012 [cit. 2013-09-04]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Euro_logo_plus_character.pn g

25 Použité obrázky [8] Democracy Index. In: Wikimedia.org [online]. 2012 [cit. 2013-09-04]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Democracy_Index_2010_with_le gend.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Democracy_Index_2010_with_le gend.png [9] Logo Esperanto. In: Pixabay.com [online]. 2013 [cit. 2013-09-04]. Dostupné z: http://pixabay.com/static/uploads/photo/2013/05/12/09/35/globe-110774_640.jpg?i http://pixabay.com/static/uploads/photo/2013/05/12/09/35/globe-110774_640.jpg?i [10] [11] Mapa světa. In: Wikimedia.org [online]. 2012 [cit. 2013-09-04]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Percent_poverty_world_map.p ng http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Percent_poverty_world_map.p ng [12] Tokio. In: Wikimedia.org [online]. 2012 [cit. 2013-09-04]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/13/Straatbeeld_Tokyo_juli_ 2004.jpg/1280px-Straatbeeld_Tokyo_juli_2004.jpg [13] Globalizace. In: Geograph.org [online]. 2009 [cit. 2013-09-04]. Dostupné z: http://s0.geograph.org.uk/geophotos/01/45/09/1450902_081b2170.jpg

26 Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora. Všechny neocitované kliparty a další grafické objekty jsou součástí prostředků výukového sw Smart Notebook a MS Office.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Michala Holoubková Název materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google