Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Ernest Seifert Název materiálu: VY_32_INOVACE_6_CLOVEK_V_LIDSKEM_SPOLECENSTVI_11.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Ernest Seifert Název materiálu: VY_32_INOVACE_6_CLOVEK_V_LIDSKEM_SPOLECENSTVI_11."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Ernest Seifert Název materiálu: VY_32_INOVACE_6_CLOVEK_V_LIDSKEM_SPOLECENSTVI_11 Náboženství - Judaismus Téma sady:Člověk v lidském společenství a soudobý svět Obor, ročník:Veřejnosprávní činnost, Sociální činnost, 3. ročník Datum vytvoření:březen 2013 Anotace: Judaismus, Židé, Izrael, Mojžíš, Starý zákon, Tóra, základní principy judaismu, rozdíly – křesťanství a judaismus Metodický obsah:Výklad nového učiva, závěrečný kvíz – opakování

2 Judaismus vznik v 2. tis. př. n. l. v oblasti dnešního Izraele židovské náboženství monoteistické – víra v jednoho Boha Základní texty: Starý zákon – Desatero, Tóra – pět knih Mojžíšových Talmud židovská mystika Kabala.

3 Judaismus Obr. 1 Izraelská vlajka s Davidovou hvězdou [1]

4 Judaismus - základní fakta vyznavači - Židé, obyvatelé státu Izrael významné komunity po celém světě ve středověku docházelo k pronásledování a segregaci Židů pogromy ghetta v 1. pol. 20. stol. nacisté prováděli genocidu Židů (6 miliónů obětí)

5 Principy víry judaismu víra v jediného Boha jeho jméno je posvátné, nevyslovuje se jméno boží – 4 písmena JHVH, do češtiny,,Hospodin‘‘ Bůh je netělesný, věčný a vševědoucí Mojžíš byl největším prorokem

6 Principy a symboly víry judaismu víra v odměnu a trest dodržování Tóry vede ke spasení člověka čekání na příchod Mesiáše Davidova hvězda (hexagram) symbol Židů, judaismu a státu Izrael

7 Principy a symboly víry judaismu Obr. 2 Davidova hvězda - symbol judaismu [2]

8 Judaismus a křesťanství rozdíly křesťanství se považuje za pokračovatele judaismu Nový zákon je pro něj naplnění Starého zákona judaismus tvrdí, že učení Nového zákona odporuje Tóře Judaismus neuznává: božství Ježíše ani jiného člověka dogma o trojjedinosti Boha učení o predestinaci, dědičném hříchu, neposkvrněném početí, vykoupení světa skrze smrt Mesiáše apod.

9 Kvíz Kvíz: „Co víte o judaismu?“„Co víte o judaismu?“

10 Zdroje Použité obrázky [1]Wikimedia Commons [online]. 2010 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Israel.svg [2]Wikimedia Commons [online]. 2010 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Star_of_David.svg Použitá literatura a jiné zdroje: BARTONÍČKOVÁ, K. a kol. Občanský a společenskovědní základ. Brno: Computer Press, 2011. EMMERT, F. a kol. Odmaturuj ze společenských věd. Brno: Didaktis, 2004. Judaismus. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2013 [online]. [cit. 2013-04-22]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Judaismushttp://cs.wikipedia.org/wiki/Judaismus

11 Zdroje Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora. Všechny neocitované kliparty a další grafické objekty jsou součástí prostředků výukového sw Smart Notebook a MS Office.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Ernest Seifert Název materiálu: VY_32_INOVACE_6_CLOVEK_V_LIDSKEM_SPOLECENSTVI_11."

Podobné prezentace


Reklamy Google