Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Jana Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_10_PEDAGOGIKA_PSYCHOLOGIE_19.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Jana Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_10_PEDAGOGIKA_PSYCHOLOGIE_19."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Jana Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_10_PEDAGOGIKA_PSYCHOLOGIE_19 Pedagogické principy Téma sady:Pedagogika a psychologie Obor, ročník:Sociální činnost, 3. ročník Datum vytvoření:leden 2014 Anotace: Pedagogické principy, jejich obsah, činitelé úspěšné výchovně-vzdělávací činnosti. Metodický obsah:Výklad nového učiva, pojmy, upevnění vědomostí

2 Pedagogické principy  Významným nástrojem k objektivnímu posouzení výchovně-vzdělávacího procesu, práce každého pedagoga i každé instituce  Pedagogické principy = výchovně-vzdělávací zásady jsou nejobecnější požadavky optimalizující výchovně- vzdělávací činnost

3 Činitelé úspěšné výchovně- vzdělávací činnosti 1.Osobnost pedagoga 2.Předpoklady vychovávaného 3.Materiální i organizační zabezpečení pedagogického procesu 4.Pojetí výchovně - vzdělávací činnosti

4 Pedagogické principy Cílevědomosti Soustavnosti (systematičnosti) Aktivnosti Názornosti Uvědomělosti Trvalosti Přiměřenosti

5 Princip cílevědomosti  Požadavky: a)jasně stanovit konečné (strategické) i dílčí (taktické) cíle výchovně - vzdělávací činnosti b)cíle zdůvodnit (motivovat) c)přiměřeně je objasnit vychovávanému jedinci nebo skupině, výchovné cíle volit z mnoha hledisek

6 Princip systematičnosti  Požadavek: a)výchovné podněty uspořádat do zdůvodněného systému, osvojování v logickém sledu - pořádku b)soustavnost pedagogova působení a činnosti vychovávaného psychologie myšlení a paměti: kvalita pochopení a zapamatování - přímo úměrná logickému uspořádání podnětů, procvičování a opakování

7 Princip aktivnosti  Požadavek: a)samostatné činnosti jedince b)aktivace poznávacích, citových a volních procesů c)opírat se o jeho zájem a stimulovat ho vhodnou motivací d)aplikace a využívání získaných vědomostí a dovedností snaha moderní pedagogiky o rozvoj tvůrčího přístupu jedince ke skutečnosti aktivita - samostatnost - tvořivost ( kreativita )

8 Princip názornosti  Požadavky: a)výchovné podněty uspořádat do zdůvodněného systému, osvojování v logickém sledu - pořádku b)soustavnost pedagogova působení a činnosti vychovávaného psychologie myšlení a paměti: kvalita pochopení a zapamatování - přímo úměrná logickému uspořádání podnětů, procvičování a opakování

9 Princip uvědomělosti  Požadavek: a)plné porozumění látce a kladeným nárokům b)osvojovat učivo ve formě jasných představ, přesných pojmů, soudů a úsudků c)zkoumané jevy promýšlet na základě myšlenkových operací ( srovnávání, analýzy a syntézy, indukce a dedukce ) d)vědomosti správně vyjadřovat jazykově - užití odborných názvů e)vědomosti a dovednosti využívat v praxi

10 Princip trvalosti  Požadavek: osvojení vědomostí, dovedností, zájmů a postojů - trvalým majetkem jedince podmínkou: opakování a procvičování další činitelé: přiměřené pracovní tempo, vhodný výběr základního učiva, emotivnost výchovné práce

11 Princip přiměřenosti  Požadavek: obsah, formy a metody by měly být v souladu s věkovou vyspělostí, v souladu s dosavadní úrovní - znalostmi a schopnostmi jedince

12 Otázky a úkoly 1.Co jsou pedagogické principy? 2.Uveďte činitelé výchovně-vzdělávací činnosti. 3.Vyjmenujte pedagogické principy. 4.Zvolte 3 pedagogické principy a shrňte jejich obsah.

13 Použitá literatura JŮVA V. Úvod do pedagogiky. 4. vyd. Brno: Paido, 1999, 110 s. ISBN 80-85931-78-8. PRŮCHA J; WALTEROVÁ E.; MAREŠ J. Pedagogický slovník. 1. vyd. Praha: Portál, 1995, 292 s. ISBN 80-7178-029-4. HARTL P.; HARTLOVÁ H. Psychologický slovník.1. vyd. Praha: Portál, 2000, 774 s. ISBN 80-7178-303-X.

14 Použité zdroje Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora. Všechny neocitované kliparty a další grafické objekty jsou součástí prostředků výukového sw Smart Notebook a MS Office.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Jana Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_10_PEDAGOGIKA_PSYCHOLOGIE_19."

Podobné prezentace


Reklamy Google