Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Zdeňka Bitterová Název materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Zdeňka Bitterová Název materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Zdeňka Bitterová Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_UCETNICTVI_18 Účtování nákladů Téma sady:Účetnictví Obor, ročník: Ekonomické lyceum 3. a 4. roč., Obchodní akademie 2. až 4. ročník Datum vytvoření:květen 2013 Anotace: Charakteristika nákladů, doklady pro účtování nákladů, základní účtování na nákladové účty Metodický obsah: Výklad nového učiva, procvičování, ve vyšších ročnících k opakování učiva

2 ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ CHARAKTERISTIKA NÁKLADŮ Náklad je PENĚŽNÍ vyjádření SPOTŘEBY majetku a cizích výkonů. Ovlivňují hospodářský výsledek podniku. Zásadně se účtují do období, s nímž časově a věcně souvisí.

3 ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ DOKLADY pro účtování nákladů: Náklady se účtují nejčastěji na základě těchto dokladů: FAD (např. za opravy) VPD (např. zaplacen inzerát) VÚD (např. manko na ceninách) ZVL (např. předpis hrubých mezd) VBÚ (např. poplatky za vedení účtu)

4 ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ ČLENĚNÍ nákladových účtů podle činností: Náklady z PROVOZNÍ činnosti (účtová skupina 50 – 55): Spotřeba materiálu, Cestovné, Spotřeba energie, Mzdové náklady, Opravy a udržování atd. Náklady z FINANČNÍ činnosti (účtová skupina 56 – 57) Úroky, Ostatní finanční náklady atd. Náklady z MIMOŘÁDNÉ činnosti (účtová skupina 58): Škody atd.

5 ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ ÚČET 501 – SPOTŘEBA MATERIÁLU Je nákladový účet z provozní činnosti. Na tento účet se zaznamenává spotřeba materiálu, náhradních dílů, obalů, atd. Každý záznam je doložen příslušným dokladem (např. výdejka, VPD, FAD. Vznik nákladu se zaznamená na stranu MÁ DÁTI.

6 ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ ÚČET 502 – SPOTŘEBA ENERGIE Je nákladový účet z provozní činnosti. Na tento účet se zaznamenává spotřeba elektrické energie, spotřeba tepla atd. Každý záznam je doložen příslušným dokladem (nejčastěji FAD). Vznik nákladu se zaznamená na stranu MÁ DÁTI.

7 ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ ÚČET 511 – OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ Je nákladový účet z provozní činnosti. Na tento účet se zaznamenávají opravy majetku, seřizování strojů, vymalování místností apod. Každý záznam je doložen příslušným dokladem (nejčastěji FAD nebo VPD). Vznik nákladu se zaznamená na stranu MÁ DÁTI. Obrázek č. 1

8 ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ ÚČET 518 – OSTATNÍ SLUŽBY Je nákladový účet z provozní činnosti. Na tento účet se zaznamenávají např. telefonní poplatky, nájemné, inzerce, vzdělávání, odvoz odpadu, poradenské služby, poštovné, poplatky za internet. Každý záznam je doložen příslušným dokladem (nejčastěji FAD nebo VPD). Vznik nákladu se zaznamená na str. MÁ DÁTI. Obrázek č. 2

9 ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ ÚČET 521 – MZDOVÉ NÁKLADY Je nákladový účet z provozní činnosti. Na tento účet se zaznamenávají hrubé mzdy zaměstnanců. Každý záznam je doložen zúčtovací a výplatní listinou. Vznik nákladu se zaznamená na stranu MÁ DÁTI.

10 ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ ÚČET 562 – ÚROKY Je nákladový účet z finanční činnosti. Na tento účet se zaznamenávají úroky např. z úvěrů a půjček. Každý záznam je doložen příslušným dokladem (nejčastěji VBÚ nebo VPD). Vznik nákladu se zaznamená na stranu MÁ DÁTI.

11 ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ ÚČET 568 – OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY Je nákladový účet z finanční činnosti. Na tento účet se zaznamenávají např. poplatky za vedení bankovních účtů. Každý záznam je doložen příslušným dokladem (nejčastěji VBÚ). Vznik nákladu se zaznamená na stranu MÁ DÁTI. Podle účtového rozvrhu si do sešitu doplňte další nákladové účty, které znáte.

12 ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ PROCVIČOVÁNÍ Pokuste se přiřadit název nákladového účtu: Zaplacena oprava dveří Proplacena služební cesta Zaplacen úrok z půjčky Zaplacen inzerát v novinách Poplatky za vedení vkladového účtu Vydány ze skladu nátěrové hmoty Zaplacen odvoz odpadu

13 ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ ŘEŠENÍ Zaplacena oprava dveříOPRAVY A UDRŽOVÁNÍ Proplacena služební cestaCESTOVNÉ Zaplacen úrok z půjčkyÚROKY (nákladové) Zaplacen inzerát v novináchOSTATNÍ SLUŽBY Poplatky za vedení vkladového účtuOSTAT. FINANČNÍ NÁKL. Vydány ze skladu nátěrové hmotySPOTŘEBA MATERIÁLU Zaplacen odvoz odpaduOSTATNÍ SLUŽBY

14 ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ ANALYTICKÁ EVIDENCE k nákladovým účtům: Firma si může vytvořit analytické účty k jednotlivým nákladovým účtům. Analytická evidence vede k podrobnějšímu sledování nákladů. Analytické účty se mohou např. jmenovat: Cestovné - tuzemské cesty Cestovné - zahraniční cesty Spotřeba materiálu – základní materiál Spotřeba materiálu – ostatní materiál

15 ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ PROCVIČOVÁNÍ Doplňte následující tabulku: Promyslete si, o jaký nákladový účet jde. Promyslete si, zda jde o náklad z provozní, finanční či mimořádné činnosti.

16 ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ Doklad - účetní případ Název nákladového účtu Druh činnosti VPD zaplacen inzerát VPD nákup a použití náhradních dílů FAD oprava počítačů VBÚ zaplaceny poplatky za vedení účtu VPD zaplaceno za daňové poradenství FAD nájemné za garáž VPD koupeny a použity poštovní známky

17 ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ Doklad - účetní případ ŘEŠENÍ - název nákladového účtu ŘEŠENÍ - činnost VPD zaplacen inzerát Ostatní službyProvozní VPD nákup a použití náhradních dílů Spotřeba materiáluProvozní FAD oprava počítačů Opravy a udržováníProvozní VBÚ zaplaceny poplatky za vedení účtu Ostatní finanční nákladyFinanční VPD zaplaceno za daňové poradenství Ostatní službyProvozní FAD nájemné za garáž Ostatní službyProvozní VPD koupeny a použity poštovní známky Ostatní službyProvozní

18 ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ Používané zkratky: PPD – příjmový pokladní doklad VPD – výdajový pokladní doklad VBÚ – výpis s bankovního účtu ZVL – zúčtovací a výplatní listina VÚD – vnitřní účetní doklad FAD – faktura došlá MD – strana účtu Má dáti D – strana účtu Dal

19 ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ Zdroj: ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 1. díl. Znojmo: Štohl Pavel Ing. vzdělávací středisko, 2011, ISBN 978-80-87237-35-9. Zdroje obrázků: Obrázek č. 1 a 2: program Microsoft PowerPoint – KLIPART – www.office.microsoft.com

20 ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ Autorská práva: Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora. Všechny neocitované kliparty a další grafické objekty jsou součástí prostředků výukového sw Smart Notebook a MS Office.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Zdeňka Bitterová Název materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google