Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Jana Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_10_PEDAGOGIKA_PSYCHOLOGIE_13.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Jana Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_10_PEDAGOGIKA_PSYCHOLOGIE_13."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Jana Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_10_PEDAGOGIKA_PSYCHOLOGIE_13 Pedagogické myšlení 19. století Téma sady:Pedagogika a psychologie Obor, ročník:Sociální činnost, 4. ročník Datum vytvoření:září 2013 Anotace: Evropské myšlení 19. století, J. H. Pestalozzi – zakladatel moderní humanistické pedagogiky, vznik mateřské školy, pedagogické myšlení v Rusku Metodický obsah:Výklad nového učiva, nové pojmy, upevnění vědomostí

2 Evropa v 19. století  Ekonomická, sociální i politická proměna v Evropě i na dalších kontinentech  Rozvoj podnikání, průmyslu a obchodu  Nové požadavky na výchovu a vzdělání, rozvoj sítě školských i mimoškolských výchovně-vzdělávacích zařízení  Úkolem pedagogické teorie - řešit všeobecnou i odbornou přípravu širokých vrstev obyvatelstva

3 Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827)  Švýcar, narodil se v Curychu v rodině lékaře  Studia teologie a práv  Na svém statku zřídil Ústav pro výchovu chudých dětí poskytl jim: rodinné prostředí elementární vzdělání

4 Johann Heinrich Pestalozzi Obr. 1 J. H. Pestalozziho vyučování [1]

5 Lienhart a Gertruda  Pedagogický román  Obsah: život zemědělské rodiny přirozená výchova dětí v rodinných podmínkách mezinárodní uznání Pestalozzi - jeden ze zakladatelů moderní humanistické pedagogiky

6 Pedagogické názory 1. Vypracoval metodiku elementární výuky 2. Důraz klade na formální vzdělání cíl vyučování: rozvoj žákových schopností, myšlení, tomu odpovídá obsah vyučování, formy a metody 3. Vyučování opírá o názornost (shoda s Komenským) 4. Důraz na systematičnost (opak Rousseaua) 5. Vyučování má být výchovné, vedle naukových cílů sleduje i cíle mravní (shoda s Kantem)

7 Friedrich Fröbel Němec  Nejdůležitější výchovné prostředky - hra a práce  Rozpracoval didaktické hry s tzv. dárky (geometrická tělesa), hry se stavebním materiálem, pracovní zaměstnání (sebeobsluha, péče o rostliny,…)  1837 - vznik 1. mateřské školy v Německu  rozpracoval metodiku předškolní výchovy  Od pol. 19. století  vznikají veřejné i soukromé mateřské školy ve světě

8 Konstantin Dmitrijevič Ušinskij Rus  Za pobytu na západě osobně poznal výchovné metody Pestalozziho - šiřitelem v ruských podmínkách (zápas s carskou vládou)  Výchova má mít národní charakter - roste význam mateřského jazyka jako vyučovacího předmětu  Zdůrazňuje vědecké vzdělání (vědy přírodní)

9 Konstantin Dmitrijevič Ušinskij Rus  Rozpracoval vyučovací principy: přiměřenost soustavnost názornost samostatnost aktivnost trvalost výchovný charakter vyučování, řídící roli učitele

10 Lev Nikolajevič Tolstoj Rus  Tvůrce originální ruské,,pedagogiky srdce“  Teoretik a realizátor volné školy - koncepce bez učebních plánů a osnov, s volností pohybu žáků, bez napomínání a trestů, s výběrem vyučovacích předmětů podle zájmu žáků,…  V současnosti je významný jeho požadavek aktivizace žáků a rozvoj jejich tvořivosti

11 Význam Tolstého pedagogiky Nedostatek (utopie) nelze při výběru učiva vycházet jen ze zájmu žáků Nutnost respektovat narůstající nároky na výrobní proces Vynikající autor čítanek a slabikářů, vydavatel pedagogického časopisu zanícený učitel s kladným vztahem k žákům

12 Otázky a úkoly 1. Co souvisí s novými požadavky na výchovu v 19. stol. a co bylo úkolem pedagogické teorie? 2. Popište Pestalozziho pedagogické názory. 3. Jaké typy her a zaměstnání rozpracoval F. Fröbel? 4. Vyjmenujte vyučovací principy, které rozpracoval K. D. Ušinskij. 5. Popište Tolstého volnou školu.

13 Použitá literatura a obrázky JŮVA V. Stručné dějiny pedagogiky. 1. vyd. Brno: Paido, 1997, 76 s. ISBN 80- 85931-43-5. PRŮCHA J; WALTEROVÁ E.; MAREŠ J. Pedagogický slovník. 1. vyd. Praha: Portál, 1995, 292 s. ISBN 80-7178-029-4. HARTL P.; HARTLOVÁ H. Psychologický slovník.1. vyd. Praha: Portál, 2000, 774 s. ISBN 80-7178-303-X. Použitý obrázek: [1] Pestalozziho vyučovanie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-11-02]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e2/Pestalozzi.jpg/200px- Pestalozzi.jpg

14 Použité zdroje Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora. Všechny neocitované kliparty a další grafické objekty jsou součástí prostředků výukového sw Smart Notebook a MS Office.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Mgr. Jana Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_10_PEDAGOGIKA_PSYCHOLOGIE_13."

Podobné prezentace


Reklamy Google