Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Materiál je určen pro 4. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Doprava a přeprava, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Materiál je určen pro 4. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Doprava a přeprava, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek."— Transkript prezentace:

1

2 Materiál je určen pro 4. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Doprava a přeprava, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky doplněných textem podporujícím výklad učitele Metodický pokyn Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku. Pro možnost plného využití materiálu je potřebné být připojen k internetu.

3

4  Jedná se o dohodu, která řeší mezinárodní přepravu zkazitelných potravin a pojednává o specializovaných prostředcích pro tyto přepravy.  Byla uzavřena v roce 1970 na vládní úrovni. V platnost vstoupila v roce 1976 a ČR přistoupila k dohodě v roce 1983 zákonem číslo 61/1983 sb.  Samotná dohoda je jen dohodou mezi státy. Silniční kontroly jsou v praxi prováděny smluvními stranami a dohoda nepředepisuje žádné sankce.  Vztahuje se na přepravy probíhající po území smluvních států. Přeprava v rámci této dohody se nazývá přeprava zboží pod kontrolovanou teplotou, v logistickém systému se jedná o přepravu „z domu do domu“.  Dohoda se vztahuje na veřejnou i neveřejnou mezinárodní silniční a železniční přepravu hluboko zmražených a zmrazených potravin a potravin vyjmenovaných v Příloze 3.

5 Dohoda se skládá z 20 článků a její součástí jsou tři přílohy: 1.PŘÍLOHA Zabývá se: dopravními a přepravními prostředky Obsahuje : definice a normy specializovaných prostředků pro přepravu, ustanovení o provádění kontrol dopravních prostředků (kontrolují se nejméně jednou za 6 let), označování dopravních prostředků a nákladu. PŘÍLOHA 2 a 3 se zabývá nákladem.

6 Předmětem ATP jsou mezinárodní přepravy : 1)Hluboko zmražených a zmrazených potravin dle přílohy 2 2) Potraviny vyjmenovaní v příloze 3, i když nejsou hluboko zmražené nebo zmrazené

7

8 N normální izolace R zesílená izolace JEDNOTLIVÉ DĚLENÍ DOPRAVNÍCH A PŘEPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ SE BLÍŽE SPECIFIKUJE ZA POMOCÍ TŘÍD. KAŽDÁ TŘÍDA UVÁDÍ VYŠŠÍ TEPLOTY, KTERÉ MUSEJÍ BÝT UVEDENY. TŘÍDY SE OZNAČUJÍ VELKÝMI PÍSMENY A-F.

9 Dopravní a přepravní prostředky musí splňovat normy a požadavky dohody ATP a k těmto přepravám je vydáno osvědčení (zemí registrace prostředku), osvědčení nebo jeho ověřená kopie musí být během přepravy uložena v dopravním nebo přepravním prostředku. Každý dopravní nebo přepravní prostředek musí být trvale označen certifikačním štítkem, na kterém jsou uvedeny tyto údaje: 1) Na bílém podkladě je barva písmen tmavě modrá – ATP 2) Schvalovací číslo – skládá se z poznávací značky a čísla (6 míst) 3) Registrační značka dopravního prostředku 4) Rozlišovací značka kategorie vozidla (například FNA) 5) Platnost – měsíc a rok kdy končí platnost osvědčení dopravního prostředku Certifikační štítek a jeho údaje se uvádějí v angličtině, francouzštině a ruštině.

10  1.Popiš o čem pojednává Dohoda ATP?  2.Vyjmenuj přílohy Dohody ATP?  3.Popiš označení dopravních prostředků?  4.Popiš údaje na certifikačním štítku?

11 Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP) uzavřená v Ženevě 1. září 1970 vstoupila v platnost 21. listopadu 1976. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.


Stáhnout ppt "Materiál je určen pro 4. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Doprava a přeprava, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek."

Podobné prezentace


Reklamy Google