Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Manipulace s materiálem, inovuje výuku použitím multimediálních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Manipulace s materiálem, inovuje výuku použitím multimediálních."— Transkript prezentace:

1

2 Anotace Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Manipulace s materiálem, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky doplněných textem podporujícím výklad učitele. Metodický pokyn Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku. Pro možnost plného využití materiálu je potřebné být připojen k internetu.

3 PŘEPRAVNÍ LOŽENÍ

4 Podmínky ložení nakládání a zajišťování zboží do dopravního prostředku musí plnit základní tři věci:  ochranu před před ztrátou a poškozením zboží  zamezení škody na jiných zásilkách a dopravních prostředcích  neohrožovat osoby a bezpečnost provozu

5 Odpovědnost za uložení zboží za správné uložení zboží odpovídá:  odesílat  železniční vůz  kontejner  odpovědnost není jednoznačně stanovena  silniční nákladní vozidlo

6 Všeobecné zásady ložení  před nakládkou:  zajištění způsobilost zboží k přepravě,  volba odpovídající řadu vozu, kontejneru nebo typ nákladního automobilu  určení správný způsob uložení a zajištění nákladu, včetně fixačních prostředků  způsob nakládání a zajištění vždy v souladu s platnými předpisy a normami  při nakládce:  dodržovat omezení dle technických parametrů trasy a dopravního prostředku (přepravní podmínky)  obecné platné zásady nakládky

7 Způsobilost zboží k přepravě způsobilost zboží k přepravě = odolnost zboží pro daný druh přepravy vztahující se pojmy:  úložnost  povaha zásilek zboží  volně  ložné jednotky  přepravně technické parametry výrobku

8 Základní způsoby uložení zboží tři základní způsoby: Kompaktní způsob Tuhý (nepohyblivý) způsob uložení Způsob umožňující klouzavé posuvy

9  Kompaktní způsob  zásilka = kompaktní celek  zboží loženo těsně vedle sebe, mez mezer, po celé ploše dopravního prostředku  volné prostory vyplněné vhodným těsnícím materiálem nebo rozpaženy  dva druhy: –zcela kompaktní způsob ložení –částečně kompaktní způsob přepravy

10 Tuhý (nepohyblivý) způsob uložení Způsob umožňující klouzavé posuvy  uložení pro velké, objemné zásilky (tvoří jeden kus)  zásilka se nemůže pohybovat  prostředky k zajištění – zachycení všech setrvačních sil ve všech směrech  nesmí dojít k jednostrannému zatížení vozidla  ložní jednotka se může posouvat v podélném směru  vhodné pro výrobky tyčovitého a deskového tvaru  využití: –železniční přeprava –přeprava zboží na plošinových kontejnerech s klanicemi –silniční přeprava  nesmí dojít k jednostrannému zatížení vozidla

11 Volba základního způsobu uložení věcí  správný způsob uložení a zajištění se určuje na základě:  technických parametrů použitého dopravního prostředku a technických údajích použité přepravní cesty,  rozměrů a množství přepravovaného zboží,  přirozené vlastnosti zboží  druhu a vlastnosti obalu, použitého při přepravě zboží

12 Volba základního způsobu uložení věcí  zvolený způsob musí zabezpečit:  maximální míru neporušenosti přepravovaného zboží  využití dopravního prostředku  přiměřenou spotřebou zajišťovacích prostředků (nejnižší náklady)  zvolený způsob musí odpovídat  platným nakládacím předpisům a normám  schválením odpovídajícího orgánu

13 Kontrolní otázky a úkoly: 1.V kterých případech odpovídá za správné uložení zboží odesílatel? 2.Jmenujte tři všeobecné zásady před nakládkou a tři všeobecné zásady při nakládce? 3.Uveďte základní způsoby uložení zboží, jeden si vyberte a charakterizujte ho? 4.Vysvětlete, podle čeho se volí způsob uložení věcí?

14 Použité zdroje: PERNICA, Petr. Logistika pro 21. století 2.díl. 1. vyd. Praha: Radix, 2005, ISBN 80-86031-59-4 KREJCAR, Jaroslav. Přepravní balení, ložení a fixace zboží. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1998, ISBN 80-7194-142-X Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora


Stáhnout ppt "Anotace Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Manipulace s materiálem, inovuje výuku použitím multimediálních."

Podobné prezentace


Reklamy Google