Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace: Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Zbožíznalství, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace: Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Zbožíznalství, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek."— Transkript prezentace:

1

2 Anotace: Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Zbožíznalství, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky doplněných textem podporujícím výklad učitele Metodický pokyn Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku. Pro možnost plného využití materiálu je potřebné být připojen k internetu.

3 JAKOST ZBOŽÍ

4 Užitná hodnota zboží KVALITAJAKOST  vlastnosti produktu, které určují šířku užitné hodnoty  otázka „jaký?“  hodnocení na základě smyslového vnímaní  výsledek závisí na schopnostech a úsudku pozorovatele (subjektivní hodnocení)  vlastnosti produktu, které určují hloubku užitné hodnoty  otázka „kolik?“  hodnocení na základě měření  výsledek závisí na měřeních, jež lze ověřit (objektivní hodnocení)

5 Jakost  pojem obecně:  označení dobrého („kvalitního“) zboží a služeb  používá se v obchodě, marketingu  několik stupňů jakosti (např. zboží II. jakosti)  určují jej:  spotřeba  výroba  vyjadřuje:  míru schopnosti zboží uspokojit konkrétní požadavky spotřebitele  míru použitelnosti pro daný účel  vhodnost zboží ve vztahu k prostředí  zahrnuje:  užitné hodnoty produktu  ekonomickou efektivitu a efektivnost

6 Měření jakosti  nelze vyjádřit absolutní jednotkou  vyjádření v relativních hodnotách (porovnání jednotlivých produktů s dalšími významově stejnými výrobky)  nutnost přihlédnout k technické úrovni daného výrobku (produkt je závislí na dostupné technice)  elektronika, motorová vozidla, domácí spotřebiče apod.

7 Technická úroveň zboží  soubor užitných vlastností ideálního výrobku a možností společnosti tento výrobek vyprodukovat  dvě roviny:  národní technická úroveň (různá v každé zemi)  světová technická úroveň (nejvyšší úroveň – špičková úroveň)

8 Péče o jakost  péče o jakost = řízení jakosti  současný trend → systémy řízení jakosti („quality control“)  dvě úrovně péče o jakost, jež musí být v souladu  podniková tvoří si každý podnik sám  státní státní program standardizace

9 Státní řízení jakosti  standardizace výrobků  technická normalizace  státní zkušebnictví  metrologie  ústřední orgán  Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

10 Podnikové řízení jakosti  tvoří si každý podnik sám  nejvyšší úroveň → komplexní (všestranné) řízení jakosti  zahrnuje všechny oblasti činnosti, které ovlivňují výslednou jakost výrobku (tři fáze): Předvýrobní činnost Výrobní činnost Povýrobní činnost

11 Hodnocení jakosti  Země EU – normy ISO řady 9000  ovlivněny všechny etapy životnosti produktu (předvýrobní, výrobní, montáž,uvedení do provozu,údržba, likvidace vysloužilého výrobku)  nutnost mezinárodní spolupráce  Evropská organizace pro řízení jakosti (EOQC)

12 Právní ochrana zboží  návaznost na ochranu průmyslového zboží  zahrnuje ochranu těchto věcí:  vynález  užitný vzor  zlepšovací návrh  průmyslový vzor  ochranné známky  zboží v oběhu

13 Kontrolní úkoly a otázky: 1.Jaký je rozdíl mezi kvalitou a jakostí výrobku? 2.Co zahrnuje jakost a čím/kým je utvářena? 3.Vysvětlete, co znamená technická úroveň zboží a co péče o jakost? 4.Vyjmenujte alespoň tři produkty, které spadají pod právní ochranu zboží.

14 Použité zdroje: CVRČEK, Karel; CHALUPNÝ, CSC, Vladimír; KYNČIL, Jaroslav. Zbožíznalství I pro Obchodní akademie a ostatní střední školy. Praha: Nakladatelství učebnic FORTUNA, 2005, ISBN 80-7168-935-1 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.


Stáhnout ppt "Anotace: Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Zbožíznalství, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek."

Podobné prezentace


Reklamy Google