Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Materiál je určen pro 4. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Doprava a přeprava, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Materiál je určen pro 4. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Doprava a přeprava, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek."— Transkript prezentace:

1

2 Materiál je určen pro 4. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Doprava a přeprava, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky doplněných textem podporujícím výklad učitele Metodický pokyn Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku. Pro možnost plného využití materiálu je potřebné být připojen k internetu.

3

4 1. TELEMATIKA V OSOBNÍ DOPRAVĚ 2. TELEMATIKA V INDIVIDUÁLNÍ DOPRAVĚ 3. TELEMATIKA V SILNIČNÍ VEŘEJNÉ DOPRAVĚ 4. TELEMATIKA V SILNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVĚ

5 APLIKACE TELEMATIKY V SD OSOB SE DĚLÍ NA IMPLEMENTACI TELEMATIKY PODLE POUŽITÉHO ZPŮSOBU PŘEPRAV: Telematika v oblasti osob individuální automobilové dopravy Telematika veřejné hromadné dopravy Z HLEDISKA POTŘEB VEŘEJNÉ DOPRAVY SE VYPRACOVÁVAJÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY, KTERÉ MUSÍ SPLŇOVAT: Integrace informací o všech druzích dopravy

6 TVORBA MULTIMODÁLNÍCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO CESTUJÍCÍ: Integrace jednotlivých druhů informací (cestovní, dopravní, turistické, ubytovací) Tvorba multimediálních informačních systémů z hlediska přenosu a předání informací Integrace našich informačních systémů pro cestující do informačních systémů evropského dopravního systému

7 USKUTEČŇUJE SE: 1) rozhlasovým dopravním vysíláním (celostátním regionálním) 2) televizními dopravními zprávami 3) dopravními zprávami v denním tisku a časopisech 4) pomocí online systému V DOPRAVNÍCH VYSÍLÁNÍCH JSOU ÚČASTNÍKŮM DOPRAVNÍHO PROVOZU POSKYTOVÁNY TYTO INFORMACE.

8

9 MÍSTENKOVÝ SYSTÉM, KTERÝ UMOŽŇUJE: a) prodej jízdenky s místenkou b) poskytování podkladu pro dispečerské řízení c) evidenci tržeb d) statické přehledy CESTUJÍCÍ POTŘEBUJE 3 DRUHY INFORMACÍ.

10

11 INFORMAČNÍ SLUŽBY V TELEMATICE SILNIČNÍ VEŘEJNÉ DOPRAVY MŮŽEME ROZDĚLIT NA 3 ČÁSTI: 1. INFORMAČNÍ SLUŽBY V PŘEDCESTOVNÍ FÁZI

12 V PŘEDCESTOVNÍ FÁZI POTŘEBUJE CESTUJÍCÍ NÁSLEDUJÍCÍ DRUHY INFORMACÍ. základní informace operační a taktické jsou uvedeny v jízdních řádech informační systémy pro tuto fázi jsou většinou realizované ve dvou funkcích 1. Funkce informační – informace o dopravním spoji regionu pro různé druhy doprav, grafické znázornění spojů 2. Funkce koordinační

13 2. INFORMAČNÍ SLUŽBY V CESTOVNÍ FÁZI

14 V cestovní fázi potřebuje cestující především cestovní informace, tzn. aktualizované údaje o příjezdech, odjezdech, zpoždění dopravních prostředků v místě přístavném. ZAHRNUJE DVĚ ČÁSTI : 1. POZEMNÍ ČÁST Informace obdrží cestující z informačních prostředků jako je informační tabule, staniční rozhlas, soustavy orientačních značek, piktogramů a nápisů provedení pohybu a zabezpečení pohybu cestujících. 2. PALUBNÍ ČÁST Využívá se palubního rozhlasu např. v dálkové autobusové dopravě (i hromadné), která v předstihu informuje o následujících zastávkách, přestupech a návaznostech spojů.

15 3. INTEGROVANÉ SYSTÉMY VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY

16  1.Popiš telematiku v osobní dopravě?  2.Popiš telematiku v individuální dopravě?  3.Popiš telematiku v silniční veřejné dopravě?  4.Popiš informační systémy v předcestovní fázi?

17 ODIS. Dopravní telematika. Praha: Nakladatelství dopravy a turistiky, 2003, ISBN 80-7270-020-0. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.


Stáhnout ppt "Materiál je určen pro 4. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Doprava a přeprava, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek."

Podobné prezentace


Reklamy Google