Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Doprava a přeprava, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Doprava a přeprava, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek."— Transkript prezentace:

1

2 Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Doprava a přeprava, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky doplněných textem podporujícím výklad učitele Metodický pokyn Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku. Pro možnost plného využití materiálu je potřebné být připojen k internetu.

3

4 Železniční vozidla jsou vozidla kolejová, která obecně dělíme na: 1.HNACÍ jsou opatřena pohonnou jednotkou a jsou určena pro tažení či tlačení vozů 2. PŘÍPOJNÁ (HNANÁ) jsou bez vlastního pohonu a jsou určena pro přepravu zboží a osob 3. SPECIÁLNÍ slouží pro zabezpečení provozu a jiné speciální úkoly

5

6 Železniční vozidla dělíme podle různých hledisek. Nejdůležitější hledisko je dělení podle funkce. 1.PODLE FUNKCE a) Hnací - lokomotivy, motorové vozy, hnací jednotky b) Přípojné - osobní, nákladní, služební vozy c) Speciální - vozy pro údržbu kolejového vedení, měřící, nehodové, pro údržbu tratí, sněhové pluhy a frézy 2. PODLE KONSTRUKCE POJEZDOVÉ DRÁHY (ŽELEZNIČNÍ TRATI) a) Adhezní b) Ozubnicová 3. PODLE ROZCHODU KOLEJNIC a) s normálním rozchodem 1435 mm b) s úzkým rozchodem např. 600, 760 mm atd. c) se širokým rozchodem např. 1524, 1600 mm atd.

7 HNACÍ VOZIDLA (VOZY) MŮŽEME ROZDĚLIT DLE NĚKOLIKA HLEDISEK: 1. PODLE KONSTRUKCE 2. PODLE DRUHU TRAKCE (POHONU) a) Lokomotivy a) Motorová b) Motorové vozy b) Elektrická c) Jednotky c) Parní d) Turbínová e) Akumulátorová 3. PODLE POUŽITÍ 4. PODLE PŘÍVODU ENERGIE a) Osobní a) Nezávislá - motorová, parní, turbínová trakce b) Nákladní b) Polozávislá - akumulátorová, setrvačníková c) Závislá - elektrické trakce 5. PODLE POHONU DVOJKOLÍ a) S individuálním pohonem b) Se skupinovým pohonem

8

9 JSOU TO ZÁKLADNÍ PROSTŘEDKY, KTERÉ SE BEZPROSTŘEDNĚ PODÍLEJÍ NA VÝROBĚ PRODUKTU ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY. SLOUŽÍ K PŘEPRAVĚ NÁKLADU AOSOB NĚKDY JE NAZÝVÁME ŽELEZNIČNÍ VAGONY. ROZDĚLUJEME JE NA: 1. OSOBNÍ 2. NÁKLADNÍ 3. OSTATNÍ

10 OSOBNÍ HNANÁ VOZIDLA (VOZY) JSOU USPOŘÁDÁNY PRO PŘEPRAVU CESTUJÍCÍCH, ZAVAZADEL A SPĚŠNIM. DĚLÍME JE: A) PODLE USPOŘÁDÁNÍ B) PODLE KONSTRUKCE C) PODLE ÚČELU 1)PŘÍMĚSTSKÉ méně komfortní, určené pro velkou přepravní kapacitu na kratší vzdálenost 1) NORMÁLNÍ STAVBY vozy dopravované lokomotivami 1 ) PRO PŘEPRAVU CESTUJÍCÍCH 2) DÁLKOVÉ rychlíkové, lůžkové, lehátkové, restaurační, taneční 2) LEHKÉ STAVBY vozy dopravované motorovými vozy 2) PRO PŘEPRAVU ZAVAZADEL A SPĚŠNIN

11 NÁKLADNÍ HNANÁ VOZIDLA (VOZY) JSOU URČENY K PŘEPRAVĚ SUROVIN A ZBOŽÍ. 1. VOZY ZAKRYTÉ 2. VOZY OTEVŘENÉ 3. OSTATNÍ VOZY JEMNĚJŠÍ ROZDĚLENÍ - kryté - plošinové - nízkostěnné - oplenové - vysokostěnné - výsypné - cisternové (kotlové) - chladící (izotermický) nebo vytápěné - speciální vozy (pro přepravu automobilu, kontejneru) PATŘÍ SEM VOZY PRO ÚDRŽBU A OBNOVU ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ.

12  1.Jak se obecně dělí železniční vozidla?  2.Vyjmenuj dělení hnacích vozidel?  3.Jak se dělí hnaná vozidla?  4.Vyjmenuj dělení osobních vozů?

13 ŽEMLIČKA, Zdeněk; MYNAŘÍK, Jaroslav. Doprava a přeprava 1. díl. Praha: Nadatur, 2008, ISBN 80-7270-030-8 (BROŽ.). ŠIROKÝ, Jaromír. Základy technologie a řízení dopravy, Vyd. 1. Pardubice: Institut Jana Pernera, 2007, ISBN 978-80-7194-983-1 (BROŽ). Obrázky: MICHALÍK. wikipedia.org [online]. [cit. 31.10.2012]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b 3/ET21-PTK-009_naklosl_17112007_001.jpg/800px-ET21-PTK- 009_naklosl_17112007_001.jpg WIKIPEDIA. wikipedia.org [online]. [cit. 31.10.2012]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/SNCF- Ucs.JPG/800px-SNCF-Ucs.JPG GROH. wikipedia.org [online]. [cit. 31.10.2012]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/68/Smichov_se ver-810.jpg/800px-Smichov_sever-810.jpg WIKIPEDIA. wikipedia.org [online]. [cit. 31.10.2012]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Lokomotive_ 556.0_Luschna.jpg/800px-Lokomotive_556.0_Luschna.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Lokomotive_ 556.0_Luschna.jpg/800px-Lokomotive_556.0_Luschna.jpg Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.


Stáhnout ppt "Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Doprava a přeprava, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek."

Podobné prezentace


Reklamy Google