Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Doprava a přeprava, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Doprava a přeprava, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek."— Transkript prezentace:

1

2 Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Doprava a přeprava, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace s názornými obrázky doplněných textem podporujícím výklad učitele Metodický pokyn Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku. Pro možnost plného využití materiálu je potřebné být připojen k internetu.

3

4 Kategorie, druhy vozidel a požadavky na ně jsou stanoveny právními předpisy. Pro silniční vozidla, zvláštní vozidla a přípojná vozidla je to v ČR zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky. Základní pojmy a rozdělení z hlediska jejich konstrukční koncepce upravuje také ČSN 30 0024.

5 Silniční vozidlo Je motorové nebo nemotorové vozidlo, které je vyrobené za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí.

6 Zvláštní vozidlo Je vozidlo vyrobené k jiným účelům než k provozu na pozemních komunikacích, které může být při splnění podmínek stanovených zákonem o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích schváleno k provozu na pozemních komunikacích (např. traktor, přípojné vozidlo traktoru).

7 Přípojné vozidlo Je silniční nemotorové vozidlo určené k tažení jiným vozidlem, s nímž je spojeno do jízdní soupravy. Přípojná vozidla se člení na přívěsy a návěsy.

8 Jízdní souprava Je spojení motorového vozidla (tažného) s jedním přípojným vozidlem nebo s více vozidly. Rozeznáváme následující jízdní soupravy: A. návěsová jízdní souprava je tvořena tahačem návěsů s návěsem B. přívěsová jízdní souprava je tvořena tahačem přívěsů s přívěsem a nebo nákladním automobilem s přívěsem

9 Důvod členění vozidel do kategorií je například pro:  schvalování technické způsobilosti (typu vozidla, přestavby vozidla, jednotlivého vozidla),  provádění technických prohlídek (STK pro osobní automobily, pro užitkové automobily, pro traktory),  stanovení lhůty pravidelné technické prohlídky a měření emisí,  stanovení povinné výbavy a náhradních dílů,  určení oprávnění k řízení vozidel (skupiny a podskupiny řidičských oprávnění),  placení za užívání pozemních komunikací,  povolení jízdy nebo vjezdu, a další.

10 Silniční a zvláštní vozidla se dělí do následujících kategorií: L motorová vozidla zpravidla s méně než 4 koly M motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu osob N motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu nákladů O přípojná vozidla T traktory zemědělské nebo lesnické S pracovní stroje R ostatní vozidla, která nelze zařadit do výše uvedených kategorií

11 V KATEGORII L L1 MOPEDY, DVOUKOLOVÁ VOZIDLA S OBJEMEM VÁLCŮ DO 50 CM 3 A MAXIMÁLNÍ KONSTRUKČNÍ RYCHLOST DO 45 KM/H. L2 TŘÍKOLOVÉ MOPEDY, S OBJEMEM VÁLCŮ DO 50 CM 3 A MAXIMÁLNÍ KONSTRUKČNÍ RYCHLOST DO 45 KM/H. L3 MOTOCYKLY, DVOUKOLOVÁ VOZIDLA S OBJEMEM VÁLCŮ NAD 50 CM 3 NEBO S MAXIMÁLNÍ KONSTRUKČNÍ RYCHLOST NAD 45 KM/H. L4 MOTOCYKLY S POSTRANNÍM VOZÍKEM SE TŘEMI KOLY USPOŘÁDANÝMI NESOUMĚRNĚ VZHLEDEM K STŘEDNÍ PODÉLNÉ ROVINĚ S OBJEMEM VÁLCŮ NAD 50 CM 3 NEBO S MAXIMÁLNÍ KONSTRUKČNÍ RYCHLOST NAD 45 KM/H.

12 L5 MOTOROVÉ TŘÍKOLKY SE TŘEMI KOLY USPOŘÁDANÝMI SOUMĚRNĚ VZHLEDEM KE STŘEDNÍ PODÉLNÉ ROVINĚ S OBJEMEM VÁLCŮ NAD 50 CM 3 NEBO S MAXIMÁLNÍ KONSTRUKČNÍ RYCHLOSTÍ NAD 45 KM/H. L6 MOTOROVÉ ČTYŘKOLKY, JEJICHŽ HMOTNOST V NENALOŽENÉM STAVU NEPŘESAHUJE 400 KG NEBO 550 KG U VOZIDEL URČENÝCH K PŘEPRAVĚ NÁKLADŮ, DO KTERÉ SE NEZAPOČÍTÁVÁ HMOTNOST BATERIÍ V PŘÍPADĚ ELEKTRICKÝCH VOZIDEL A DÁLE, U KTERÝCH MAXIMÁLNÍ ČISTÝ VÝKON MOTORU NEPŘESAHUJE 15KW.

13 V KATEGORII M M1 VOZIDLA, KTERÁ MAJÍ NEJVÝŠE 8 MÍST K PŘEPRAVĚ OSOB, KROMĚ MÍSTA ŘIDIČE, NEBO VÍCEÚČELOVÁ VOZIDLA. M2 VOZIDLA, KTERÁ MAJÍ VÍCE NEŽ 8 MÍST K PŘEPRAVĚ OSOB, KROMĚ MÍSTA ŘIDIČE, A JEJICHŽ NEJVĚTŠÍ PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST NEPŘEVYŠUJE 5 000 KG. M3 VOZIDLA, KTERÁ MAJÍ VÍCE NEŽ 8 MÍST K PŘEPRAVĚ OSOB, KROMĚ MÍSTA ŘIDIČE, A JEJICHŽ NEJVĚTŠÍ PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST PŘEVYŠUJE 5 000 KG.

14 Kategorie vozidla je skupina vozidel, která mají stejné technické podmínky. Toto členění je v souladu s doporučením "Souhrnné rezoluce o konstrukci vozidel" EHK OSN.

15 V KATEGORII N N1 -VOZIDLO, JEHOŽ NEJVĚTŠÍ PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST NEPŘEVYŠUJE 3 500 KG, N2 -VOZIDLO, JEHOŽ NEJVĚTŠÍ PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST PŘEVYŠUJE 3 500 KG, AVŠAK NEPŘEVYŠUJE 12000 KG, N3 -VOZIDLO, JEHOŽ NEJVĚTŠÍ PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST PŘEVYŠUJE 12 000 KG. Do kategorie N se také zahrnují: speciální automobily pro vykonávání určitých prací (např. autojeřáb), speciální nákladní automobily (např. cisterna na mléko), tahače určené k tažení přívěsů nebo návěsů.

16 V KATEGORII O O1 PŘÍPOJNÁ VOZIDLA, JEJICHŽ NEJVĚTŠÍ PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST NEPŘEVYŠUJE 750 KG O2 PŘÍPOJNÁ VOZIDLA, JEJICHŽ NEJVĚTŠÍ PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST PŘEVYŠUJE 750 KG, ALE NEPŘEVYŠUJE 3 500 KG O3 PŘÍPOJNÁ VOZIDLA, JEJICHŽ NEJVĚTŠÍ PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST PŘEVYŠUJE 3 500 KG, ALE NEPŘEVYŠUJE 10 000 KG O4 PŘÍPOJNÁ VOZIDLA, JEJICHŽ NEJVĚTŠÍ PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST PŘEVYŠUJE 10 000 KG

17 V KATEGORII O OT1 PŘÍPOJNÁ VOZIDLA, JEJICHŽ NEJVĚTŠÍ PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST NEPŘEVYŠUJE 1500 KG OT2 PŘÍPOJNÁ VOZIDLA, JEJICHŽ NEJVĚTŠÍ PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST PŘEVYŠUJE 1500 KG, ALE NEPŘEVYŠUJE 3 500 KG OT3 PŘÍPOJNÁ VOZIDLA, JEJICHŽ NEJVĚTŠÍ PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST PŘEVYŠUJE 3 500 KG, ALE NEPŘEVYŠUJE 6 000 KG OT4 PŘÍPOJNÁ VOZIDLA, JEJICHŽ NEJVĚTŠÍ PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST PŘEVYŠUJE 6 000 KG PŘÍPOJNÁ VOZIDLA TRAKTORŮ:

18 DO TÉTO KATEGORIE PATŘÍ TRAKTORY S KOLY NEBO PÁSY, NEJMÉNĚ SE DVĚMA NÁPRAVAMI, JEJICHŽ FUNKCE JE DÁNA TAŽNOU SILOU, KONSTRUKČNĚ URČENÝMI PRO TAŽENÍ, TLAČENÍ, NESENÍ NEBO POHONU URČITÝCH NÁŘADÍ, STROJŮ NEBO PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL URČENÝCH PRO UŽÍVÁNÍ V ZEMĚDĚLSKÉM, LESNÍM NEBO JINÉM HOSPODÁŘSTVÍ. MŮŽE BÝT PROVEDEN PRO PŘEPRAVU NÁKLADU NEBO DOPROVODNÉ OBSLUHY. TRAKTOR MUSÍ MÍT KONSTRUKČNÍ RYCHLOST MENŠÍ NEŽ 40 KM/H. V KATEGORII T

19 PRACOVNÍ STROJ SAMOJÍZDNÝ JE ZVLÁŠTNÍ VOZIDLO S VLASTNÍM ZDROJEM POHONU,KONSTRUKČNĚ A SVÝM VYBAVENÍM URČENÉ POUZE PRO VYKONÁVÁNÍ URČITÝCH PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ. PRACOVNÍ STROJ SAMOJÍZDNÝ NENÍ URČENÝ ZPRAVIDLA PRO PŘEPRAVNÍ ČINNOST SP PRACOVNÍ STROJ PŘÍPOJNÝ JE ZVLÁŠTNÍ VOZIDLO BEZ VLASTNÍHO ZDROJE POHONU,KONSTRUKČNĚ A SVÝM VYBAVENÍM URČENÉ POUZE PRO VYKONÁVÁNÍ URČITÝCH PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ. PRACOVNÍ STROJ PŘÍPOJNÝ SE PŘIPOJUJE K TAŽNÉMU MOTOROVÉMU VOZIDLU, KTERÉ JE PŘIZPŮSOBENÉ PRO JEHO PŘIPOJENÍ. PRACOVNÍ STROJ PŘÍPOJNÝ NENÍ URČENÝ ZPRAVIDLA PRO PŘEPRAVNÍ ČINNOST. PRACOVNÍ STROJE PŘÍPOJNÉ SE DĚLÍ DLE NEJVYŠŠÍ TECHNICKY PŘÍPUSTNÉ HMOTNOSTI. V KATEGORII S SS

20 V KATEGORII R Do této kategorie jsou zařazena ostatní vozidla, která nelze zařadit do kategorií L, M, N, 0, T, S. Patří sem například jízdní kolo, potahové vozidlo. Terénní vozidlo je motorové vozidlo patřící do kategorie M nebo N se zvýšenou průjezdností. Označují se doplňkovým písmenem G (např. N3G, M3G, apod.). Příklad terénního vozidla kategorie N3G. Při klasifikaci průjezdnosti terénem se dále využívá tzv."znak náprav", kde první číslice udává celkový počet kol automobilu a druhá číslice počet hnacích kol automobilu:  normální průjezdnost 4x2, 6x2,  zvýšená jízdnost 6x4, 8x4,  vysoká jízdnost 4x4, 6x6, 8x8, IOx8.

21  1.Popiš definici Silniční vozidlo?  2.Popiš druhy jízdních souprav?  3.Vyjmenuj kategorie dělení dopravních prostředků?  4.Do které kategorie řadíme osobní vozidla?  5.Do které kategorie řadíme přívěsy?

22 ŽEMLIČKA, Zdeněk; MYNAŘÍK, Jaroslav. Doprava a přeprava 1. díl. Praha: Nadatur, 2008, ISBN 80-7270-030-8 (BROŽ.). ŠIROKÝ, Jaromír. Základy technologie a řízení dopravy, Vyd. 1. Pardubice: Institut Jana Pernera, 2007, ISBN 978-80-7194-983-1 (BROŽ). Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.


Stáhnout ppt "Materiál je určen pro 1. ročník studijního oboru Provoz a ekonomika dopravy, předmětu Doprava a přeprava, inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek."

Podobné prezentace


Reklamy Google