Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana životního prostředí ve Středočeském kraji Ing. Miloš Petera Hejtman Středočeského kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana životního prostředí ve Středočeském kraji Ing. Miloš Petera Hejtman Středočeského kraje."— Transkript prezentace:

1 Ochrana životního prostředí ve Středočeském kraji Ing. Miloš Petera Hejtman Středočeského kraje

2 Středočeský příspěvek k ochraně životního prostředí  Úsilí o vyhlášení NP Křivoklátsko  Nová CHKO Brdy  Podpora středočeské „Serengeti“  Vyhlašování nových chráněných území a péče o stávající přírodní rezervace  Kotlíkové dotace  Dotování záchranných stanic pro ohrožená zvířata, domů přírody a zoo

3 Úsilí o vyhlášení NP Křivoklátsko  Území je jedinečné v rámci střední Evropy  Rozloha navrženého území je 102 km², rozkládá se na obou březích Berounky  Hranice je vedena tak, aby do NP nezahrnovala pole a lidské osídlení s výjimkou Karlovy Vsi  Na území dnešního CHKO Křivoklátsko je 24 zvláště chráněných přírodních rezervací. Vyskytuje se zde řada vzácných rostlinných a živočišných druhů. Významná jsou též paleontologická naleziště.

4 Vyhlášení a správa nové CHKO Brdy  CHKO Brdy vznikla za výrazné podpory kraje 1. 1. 2016 na části bývalého vojenského výcvikového prostoru Jince  Chrání komplex mimořádně zachovalých lesů uprostřed Čech. Významná jsou i bezlesí, na nichž se vyskytují vzácné rostliny, například kosatec sibiřský  Kraj mj. pomáhá řešit problémy spojené se zaváděním turistického ruchu v dříve nepřístupné oblasti a jeho slaďováním s ochranou přírody

5 Podpora tzv. českého Serengeti  Kraj vydal z rozpočtu zatím cca 2 miliony korun na projekt společnosti Česká krajina  Cílem je udržet jedinečný charakter krajiny bývalého VVP Milovice-Mladá pomocí spásání stepí a luk velkými zvířaty, která u nás vyhynula  Od roku 2015 bylo dovezeno 30 divokých koní, 6 praturů a 8 zubrů  Zatím se tu narodilo již 14 hříbat, 5 telat pratura a jedno zubra  Spásáním travin a křoví vzniklá pestrá druhová skladba rostlin, jež umožňuje výskyt vzácných druhů živočichů, především motýlů a ptáků, a rostlin

6 Vyhlašování nových chráněných území  V současné době je v kraji celkem 287 maloplošných chráněných území  V letošním roce Rada kraje vyhlásila celkem 11 nových přírodních rezervací a letos přibydou ještě dvě  Na péči o rezervace vynakládáme z rozpočtu přes 8 milionů korun  S ohledem na zákonnou povinnost musíme zajistit ochranu evropsky významných lokalit. Půjde o 33 lokalit, které jsou aktuálně v různé fázi projednávání a přípravy – k vyhlášení by mělo dojít v roce 2017

7 Dotace na výměnu neekologických kotlů  Kraj přispívá ve spolupráci s MŽP a Státním fondem životního prostředí ČR od roku 2014 lidem na obnovu starých, neekologických kotlů  Cílem je podstatně zlepšit kvalitu ovzduší v kraji, zejména v menších sídlech, kde jsou spaliny z lokálních topenišť hlavním zdrojem znečištění  V 1. kole v roce 2014 jsme rozdělili asi celkem 40 milionů korun, ve 2. kole v roce 2015 jsme 1500 žadatelům rozdělili 80 milionů korun  Letos kraj na kotlíkové dotace dostal téměř 502 milionů korun  Příjem žádostí již skončil, dotace získá asi 4 500 žadatelů

8 Podpora sítě záchranných stanic  V rámci celostátní sítě Zvíře v nouzi fungují v kraji čtyři záchranné stanice – Kladno-Brandýsek, Huslík u Poděbrad, Hrachov a Vlašim  Kraj stanicím pravidelně přispívá jak na péči o zraněná zvířata, tak i na ekologickou výchovu a osvětu  Naposledy jsme nechali za 43,6 milionu korun zbudovat novou stanici v Huslíku namísto již nevyhovující v Pátku  Kraj přispěl na výstavbu Domu přírody Blaník v CHKO Blaník, podobné se staví či budou stavět v Českém krasu (Koněprusy) a v Brdech (Zámeček Tři Trubky)  Podporujeme i středočeské zoologické zahrady – ZOO Chleby na Nymbursku a ZOOpark Zájezd na Kladensku

9 Plány kraje v oblasti ochrany přírody  Maximální měrou se zasadit o zachování přírodních krás Středočeského kraje a o zlepšení kvality životního prostředí  Nedopustit neuvážené zásahy do současné krajiny (např. výstavba přehrady na Berounce)  Podporovat ekologické iniciativy, instituce a spolky v ochraně přírody a projektech environmentální výchovy dětí i dospělých  Zasadit se o pokračování projektu kotlíkových dotací i v dalších letech  Nadále podporovat ekologické způsoby dopravy, především železniční

10 Děkuji vám za pozornost


Stáhnout ppt "Ochrana životního prostředí ve Středočeském kraji Ing. Miloš Petera Hejtman Středočeského kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google