Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak moc není Česko připraveno na dlouhověkou společnost? MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc geriatr, gerontolog.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak moc není Česko připraveno na dlouhověkou společnost? MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc geriatr, gerontolog."— Transkript prezentace:

1 Jak moc není Česko připraveno na dlouhověkou společnost? MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc geriatr, gerontolog

2 Motto : Sláva! Ubránili jsme se konjunkturalismu šedé vlny

3 Demografický prolog

4 Obyvatelé ve věku 90+ v ČR (Kalvach, Burcin, Mikeš, Pavlík, 2004) 1869193019972050 Ženy9882 40020 794154 031 Muži8441 2226 21475 102 celkem1 8323 62227 008229 133

5 Cca 55 let

6 Nejstarší matka v Británii E. Adeney 66 let (2009)

7 Padesátník je … … velebný kmet?…junior dlouhověkosti?

8

9 Kapitola 1. Existencialita života

10 Šance a výzva Skončil věk sirotků, vdovců, macech Zdravotní a funkční stav nově stárnoucích se zlepšuje – „stáří“ teprve od 75-80 let? Nástup dlouhověké společnosti – změna periodizace a časových perspektiv Rozvoj bezvěké společnosti (A. Giddens)?

11 Šance a výzva Potřeba lidské práce a zaměstnatelnost klesá – běžná zaměstnatelnost do 45-50 let? Co s produktivním zdatným věkem 45-75 let? Co s 50 penzijními roky 60-110 let? Co s bismarckovským pojetím penze – ekonomicky i lidsky? Jde o indexy „závislosti“, nebo o práceschopnost? Co s pauperizací seniorů - zvláště žen?

12 Kofi Annan 2002 "Jsme uprostřed tiché revoluce, která svými zásadními ekonomickými, sociálními, kulturními, psychologickými a duchovními dopady daleko přesahuje oblast demografie.„ Nástup dlouhověké společnosti Změna paradigmatu – periodizace života, sociálních rolí Transformace služeb a podpory (péče)

13 Hrozí závažný sociální otřes „2030 – Povstání starců“ (TV film, 2007)

14

15 Kapitola 2. Mezinárodní společenství hledá řešení od 80. let. A Česko?

16 1. Lze zlepšit funkční stav ve stáří? Koncept úspěšného stárnutí JW Rowe, RL Kahn: Human ageing: usual and succesfull - 1987 Nová gerontologie, WHO Komprese nemocnosti je realita Věda mezi konzervováním nezdatnosti a anti- ageing medicine – účelné intervence versus casus socialis Salutogeneze ve stáří: zdatnost, odolnost, adaptabilita (potenciál zdraví)

17 2. Jak chápat zdraví a disabilitu stáří? Role public health – veřejného zdravotnictví Analýza geriatrické disability Funkční pojetí zdraví Koncept geriatrické křehkosti – frailty Antonovsky, WHO: zdraví je víc než nepřítomnost chorob (i ve stáří) Konec éry chorob a „disease model“ versus casus socialis

18 3. Abychom si rozuměli: Jak uceleně popsat křehkého člověka Ucelené geriatrické hodnocení – comprehensive geriatric assessment CGA Geriatric evaluation and management GEM Funkční diagnostika versus casus socialis Case management

19 4. Jaké jsou priority podpory a péče? Principy OSN 1991 Evropská koncepce přístupnosti, univerzální design, ageing in place versus casus socialis Proti segregaci: mainstreaming, inkluze seniorských témat - univerzální prostředí a služby přátelské k seniorům mají přednost před segregovanými službami (pokud ty ovšem nejsou jedinou šancí třeba pro „pacochy“!!!) 2002

20 5. Transformace služeb při ohrožení či ztrátě soběstačnosti Geriatricky gramotné služby – profesní výchova Disabling vs. enabling medicine: od péče k podpoře Nízkonákladové, vysoce účinné včasné intervence versus casus socialis 4 systémové změny tradičního pojetí služeb (1986 = 30 let úsilí, součinnosti):

21 5. Transformace služeb při ohrožení či ztrátě soběstačnosti 4 systémové změny tradičního pojetí služeb: – De-sektorializace – De-institucionalizace – příprava komunity, ageing in place, dobré sousedství – De-medicinalizace -nediskriminační, humanistická – De-profesionalizace – rodina jako součást týmu Koncept dlouhodobé péče (long-term care) jako třetího pilíře (nebo segregační exkluze?? casus socialis)

22 6. Podpora mezigenerační solidarity Age management Prevence ageismu Podpora sociální participace versus casus socialis, důchodky atd.)

23 7. Vytváření fondů Norsko versus Česko

24 Evropské aktivity Pražská deklarace 2009 Evropská konference o důstojnosti a ohroženosti seniorů Důraz na zdraví nad rámec disease model – křehkost/frailty Age-friendly environment in Europe AFEE 2013 (WHO/EC) – lokální a regionální úroveň versus casus socialis

25 Kapitola 3. Co nás čeká a nemine

26 Zestárnutí generace babyboom Kolem 2015 tlak na penzijní systém Kolem 2030 tlak na služby – Pečující jsou již (ne)vychováni (imprinting bez „nové“ enabling geriatrie zato s casus socialis) Primáři 50 let: promoce cca 2005 Staniční sestry 40 let: bakalář cca 2010

27 Času je málo a voda stoupá – co/kdo zachrání seniory českého babyboomu?

28 Současná situace v Česku Občané nejsou na stárnutí populace připraveni – nechápou, oč všechno jde Problémy nejsou společensky vydiskutovány Média posilují demografický alarmismus a nevhodnou stereotypizaci – bezmoc, péče, casus socialis, postproduktivita Oproti EU mimořádný ageismus (despekt) i seniorský Gerontofobie

29 Současná situace v Česku Nízká zodpovědnost lidí za sebe, nízká vůle ke smyslu Dekapitalizace seniorů i systémů – promarnění demografické šance 90. let Roztříštěnost a neujasněnost podpory/péče Nízký absorpční, stabilizační potenciál komunit Tradiční akcentace ústavní péče Paliatizace marnosti místo podpory ke smyslu

30 Současná situace v Česku Disabling med: Indukce a konzervace závislosti Geriatrický hospitalismus, chybí styčný bod zdravotně sociální (žádná geriatrická oddělení) Zbytečná míra utrpení křehkých lidí i rodin „Nikdo neporadí, nikdo není kompetentní“ Zbytečný růst výdajů a zátěže systému Sílí byrokratický formalismus, „papírování“, externalizace kontroly

31 Kulaté stoly Diakonie o zdravotně sociálních službách Obdobná situace ve 4 regionech Velké množství neřešených problémů – unikátní multidimenzionální výčet! Závažné negativní kompetenční konflikty – území nikoho Mizení public health – stát předal kompetence ZP Rodí se komunitní plánování sociálních a souvisejících služeb – základ sítí?

32 Kulaté stoly Diakonie o zdravotně sociálních službách Mimořádná regionální nevyrovnanost ve vybavenosti službami Deficit služeb mimo velká centra Neprovázanost zdravotně sociální i služeb s bydlením a dopravou Deficit geriatrické medicíny Hrozba vyloučených pobytových lokalit bez lékařů, zdravotních sester, se ztíženou dostupností potřebné zdravotní péče

33 Kulaté stoly Diakonie o zdravotně sociálních službách Stávající financování nestimuluje rozvoj služeb Hrozí renesance velkokapacitních „lidojemů“ Sílí nebezpečné volání po nadměrném počtu zařízení se zvláštním režimem V ústavní i nemocniční péči existují frekventní prohřešky proti lidským právům systémově podmíněné Národní akční plány jsou diskontinuitní, proklamativní a neovlivňují praxi

34 Závěr Realitou v Česku jsou a budou tisíce, desetitisíce odborně nepochopených „mizejících občanů“ v území nikoho lidí nadměrně institucionalizovaných i psychiatrizovaných diskriminovaných ve zdravotní péči i lidských právech vyobcovaných zdravotnictvím, sociální péčí i obcemi bez záchranné sítě komunitních služeb Skýtají naději obce - svorník, posílení kompetencí???!!!

35 Času je málo a voda stoupá! Vadí to někomu? Vadí to „státu“?

36 Kdo komu nabízí otrávené jablko a co jím je?

37 Hezký den a klidné sny


Stáhnout ppt "Jak moc není Česko připraveno na dlouhověkou společnost? MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc geriatr, gerontolog."

Podobné prezentace


Reklamy Google