Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PÉČE O SENIORY OLGA BÜRGEROVÁ. Pojmy: gerontologie nauka o stáří a stárnutí geriatrie medicínský obor,který se zabývá prevencí a léčbou chorob starých.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PÉČE O SENIORY OLGA BÜRGEROVÁ. Pojmy: gerontologie nauka o stáří a stárnutí geriatrie medicínský obor,který se zabývá prevencí a léčbou chorob starých."— Transkript prezentace:

1 PÉČE O SENIORY OLGA BÜRGEROVÁ

2 Pojmy: gerontologie nauka o stáří a stárnutí geriatrie medicínský obor,který se zabývá prevencí a léčbou chorob starých lidí stárnutí proces projevující se involučními změnami v organismu involuční změny – úbytek a snížení fyz. fcí a schopností stáří - senium konečná etapa života senilní hanlivý výraz pro projev stáří,měl by se užívat pouze pro pat. změny geront,geron - starý člověk

3 Pokr. geriatrika léky ovlivňující proces stárnutí /vitamíny,minerály,anabolika aminokyseliny,antioxidanty/

4 věk dle WHO: 65 - 74,9 počáteční stáří Vlastní stáří 75 let + Dlouhověkost – longevitas +90 let kalendářní věk biologický věk - odpovídá skutečnému stavu organismu po stránce biologické,psychické,sociální

5 demografie nauka o obyvatelstvu, jeho rozmístění,struktuře, reprodukci a růstu nízká porodnost klesá úmrtnost ve středním věku a více lidí se dožívá stáří po roce 2010 vstoupilo mezi seniory silné poválečné ročníky naděje dožití je vyšší pro ženy, děvče se dožije 78,5 let,chlapec 72 let, převaha žen

6 Charakteristika seniorské populace: Heterogenní – liší se věkem, zdravotním stavem,funkční zdatností,rodinnou situací,sociálním zázemím,ekonomickými podmínkami,vzděláním, zkušenostmi, hodnotovým systémem, převaha žen,osamělost – velký problém stáří

7 Pokr. Penzionování –změna, nároky na adaptaci Ohroženost – nemocí, úmrtím,nesoběstačností,diskriminace, Segregace – vyčleňování, životní smysluplnost Agismus – odpírání péče z hlediska věku, infantilizace, podceňování,

8 Pokr. Sociální vyloučení – sociální exkluze, úpadek vztahů mezi jedincem a společností, podceňování psychických schopností, involuce nevede k syndromu demence, nepřítel starých lidí je stres.K zapamatování je třeba větší počet opakování?

9 Příznaky stárnutí a stáří Tělesné projevy: atrofie a involuce orgánů zpomalení metabolismu úbytek svalové hmoty a podkožního tuku ztráta elasticity kůže pigmentové skvrny šedivění a vypadávání vlasů osteoporoza zhoršuje se činnost srdce,plic,ledvin, žlázy s vnitřní sekrecí mají omezenou nebo zastavenou činnost nervový systém je méně odolný zhoršené smyslové vnímání

10 Pokr. Psychické změny: výbavnost a vštípivost menší nápaditost,vynalézavost zpomalené psychomotorické tempo větší únavnost labilita emocí touha po soukromí a pohodlí

11 Pokr. Zvláštnosti klinického obrazu u chorob ve stáří polymorbidita příznaky choroby jsou nevýrazné sklon chronickému protahování ch. sklon ke vzniku komplikací každá změna sociální situace může zhoršit zdravotní stav

12 Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 (Kvalita života ve stáří) Program vychází z předpokladu, že ke zvýšení kvality života ve stáří a k úspěšnému řešení výzev spojených s demografickým stárnutím : Aktivní stárnutí Prostředí a komunita vstřícná ke stáří Zlepšení zdraví a zdravotní péče ve stáří Podpora rodiny a pečovatelů Podpora participace na životě společnosti a ochrana lidských práv

13 Podporovat zaměstnavatele a zaměstnance investující do zvyšování znalostí a dovedností starších pracovníků a zaměstnavatele poskytující podmínky pro postupný odchod do důchodu a podmínky pro zaměstnávání důchodců.

14 příležitosti pro aktivní život a mezigenerační kontakty, má zásadní vliv pro zachování nezávislosti a pro kvalitu života starších lidí. Prostředí v širším významu zahrnuje i klima ve společnosti a její vztah ke stáří a starším lidem. „Města přátelská stáří“

15 Kvalitní zdravotní péče ve stáří vyžaduje odbornou specializovanou geriatrickou péči Kvalitní pečovatelská služba musí být integrována a provázána se zdravotními službami, zejména primární zdravotní péčí a domácí zdravotní péčí. Kvalitní pečovatelská služba musí být provázána s dalšími službami tak, aby péče poskytovaná v domácnosti podporovala sociální integraci,

16 Zapojení do života komunity a společnosti, pocit uznání a užitečnosti, ocenění zkušeností a smysluplné využití volného času jsou důležité pro pozitivní sebepojetí a životní spokojenost člověka v každém věku.


Stáhnout ppt "PÉČE O SENIORY OLGA BÜRGEROVÁ. Pojmy: gerontologie nauka o stáří a stárnutí geriatrie medicínský obor,který se zabývá prevencí a léčbou chorob starých."

Podobné prezentace


Reklamy Google