Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PÉČE O SENIORY OLGA BÜRGEROVÁ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PÉČE O SENIORY OLGA BÜRGEROVÁ."— Transkript prezentace:

1 PÉČE O SENIORY OLGA BÜRGEROVÁ

2 Pojmy: gerontologie nauka o stáří a stárnutí
geriatrie medicínský obor,který se zabývá prevencí a léčbou chorob starých lidí stárnutí proces projevující se involučními změnami v organismu involuční změny – úbytek a snížení fyz. fcí a schopností stáří - senium konečná etapa života senilní hanlivý výraz pro projev stáří,měl by se užívat pouze pro pat. změny geront,geron - starý člověk

3 Pokr. geriatrika léky ovlivňující proces stárnutí /vitamíny,minerály,anabolika aminokyseliny,antioxidanty/

4 věk dle WHO: 65 - 74,9 počáteční stáří Vlastní stáří 75 let +
Dlouhověkost – longevitas +90 let kalendářní věk biologický věk - odpovídá skutečnému stavu organismu po stránce biologické,psychické,sociální

5 demografie nauka o obyvatelstvu, jeho rozmístění,struktuře, reprodukci a růstu nízká porodnost klesá úmrtnost ve středním věku a více lidí se dožívá stáří po roce 2010 vstoupilo mezi seniory silné poválečné ročníky naděje dožití je vyšší pro ženy , děvče se dožije 78,5 let,chlapec 72 let, převaha žen

6 Charakteristika seniorské populace:
Heterogenní – liší se věkem, zdravotním stavem,funkční zdatností,rodinnou situací,sociálním zázemím,ekonomickými podmínkami,vzděláním, zkušenostmi, hodnotovým systémem, převaha žen,osamělost – velký problém stáří

7 Pokr. Penzionování –změna , nároky na adaptaci
Ohroženost – nemocí, úmrtím,nesoběstačností,diskriminace, Segregace – vyčleňování, životní smysluplnost Agismus – odpírání péče z hlediska věku, infantilizace, podceňování,

8 Pokr. Sociální vyloučení – sociální exkluze, úpadek vztahů mezi jedincem a společností, podceňování psychických schopností, involuce nevede k syndromu demence, nepřítel starých lidí je stres.K zapamatování je třeba větší počet opakování?

9 Příznaky stárnutí a stáří
Tělesné projevy: atrofie a involuce orgánů zpomalení metabolismu úbytek svalové hmoty a podkožního tuku ztráta elasticity kůže pigmentové skvrny šedivění a vypadávání vlasů osteoporoza zhoršuje se činnost srdce,plic,ledvin, žlázy s vnitřní sekrecí mají omezenou nebo zastavenou činnost nervový systém je méně odolný zhoršené smyslové vnímání

10 Pokr. Psychické změny: výbavnost a vštípivost
menší nápaditost,vynalézavost zpomalené psychomotorické tempo větší únavnost labilita emocí touha po soukromí a pohodlí

11 Pokr. Zvláštnosti klinického obrazu u chorob ve stáří polymorbidita
příznaky choroby jsou nevýrazné sklon chronickému protahování ch. sklon ke vzniku komplikací každá změna sociální situace může zhoršit zdravotní stav

12 Prostředí a komunita vstřícná ke stáří
Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 (Kvalita života ve stáří) Program vychází z předpokladu, že ke zvýšení kvality života ve stáří a k úspěšnému řešení výzev spojených s demografickým stárnutím : Aktivní stárnutí Prostředí a komunita vstřícná ke stáří Zlepšení zdraví a zdravotní péče ve stáří Podpora rodiny a pečovatelů Podpora participace na životě společnosti a ochrana lidských práv

13 Podporovat zaměstnavatele a zaměstnance investující do zvyšování znalostí a dovedností starších pracovníků a zaměstnavatele poskytující podmínky pro postupný odchod do důchodu a podmínky pro zaměstnávání důchodců.

14 příležitosti pro aktivní život a mezigenerační kontakty, má zásadní vliv pro zachování nezávislosti a pro kvalitu života starších lidí. Prostředí v širším významu zahrnuje i klima ve společnosti a její vztah ke stáří a starším lidem. „Města přátelská stáří“

15 Kvalitní zdravotní péče ve stáří vyžaduje odbornou specializovanou geriatrickou péči
Kvalitní pečovatelská služba musí být integrována a provázána se zdravotními službami, zejména primární zdravotní péčí a domácí zdravotní péčí. Kvalitní pečovatelská služba musí být provázána s dalšími službami tak, aby péče poskytovaná v domácnosti podporovala sociální integraci,

16 Zapojení do života komunity a společnosti, pocit uznání a užitečnosti, ocenění zkušeností a smysluplné využití volného času jsou důležité pro pozitivní sebepojetí a životní spokojenost člověka v každém věku.


Stáhnout ppt "PÉČE O SENIORY OLGA BÜRGEROVÁ."

Podobné prezentace


Reklamy Google