Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fakta a mýty.  Psychiatrické léčebny  Obvykle akreditované pro praktickou i teoretickou část specializačního vzdělávání  Nemocnice  Fakultní a jiné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fakta a mýty.  Psychiatrické léčebny  Obvykle akreditované pro praktickou i teoretickou část specializačního vzdělávání  Nemocnice  Fakultní a jiné."— Transkript prezentace:

1 Fakta a mýty

2  Psychiatrické léčebny  Obvykle akreditované pro praktickou i teoretickou část specializačního vzdělávání  Nemocnice  Fakultní a jiné větší nemocnice obvykle akreditované  „Okresní“ nemocnice – některé akreditované pro praktickou část, jiné zcela bez akreditace  Soukromé ambulance  Některé akreditované pro praktickou část, jiné zcela bez akreditace  Jiná zdravotnická zařízení  Např. terapeutické komunity či krizová centra s psychiatrickou péčí

3  Akreditace pro specializační vzdělávání (dále jen SV) v oboru klinická psychologie  Akreditace pro teoreticko-praktickou část (status školitele s praxí min. 5 let, vzdělávaného v IPVZ)  Akreditace pro praktickou část (školitelem je klinický psycholog s úvazkem min. 0,4)  Zařízení bez akreditace  Nutnost mít garanta (klinický psycholog s praxí min. 5 let a úvazkem min. 0,2 v daném zařízení)  Externí školitel v akreditovaném zařízení

4  Absolvent pětiletého akreditovaného magisterského jednooborového studijního oboru psychologie  Odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání získaná absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví

5  Formou celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícímu stanovené týdenní pracovní doby  Celková délka specializačního vzdělávání je minimálně 60 měsíců povinné praxe ve zdravotnictví pod odborným vedením školitele  Z toho minimálně 12 měsíců na akreditovaném pracovišti

6  Celkem 36 měsíců povinné praxe  Účast na vzdělávacích aktivitách:  Absolvování psychoterapeutického minima (akreditovaný kurz/ min. 200hod. započatého výcviku)  Povinné jednodenní semináře min. 1x za semestr („čtvrtky“)  Povinná účast na kazuistických seminářích min. 10x za semestr (konané obvykle 2x měsíčně)  Povinný kurz Neodkladná první pomoc  Povinný seminář Základy zdravotnické legislativy (poslední 2 lze absolvovat i později)

7  Minimálně 24 měsíců povinné praxe  Z toho:  Min. 1 měsíc na psychologickém pracovišti poskytujícím péči o děti  Min. 1 měsíc na psychologickém pracovišti, které poskytuje své služby psychiatrickým pacientům  Min. 1 měsíc na psychologickém pracovišti lůžkového oddělení, které poskytuje své služby pacient ů m jiných lékařských oborů

8  Účast na vzdělávacích aktivitách:  Min. 1 týden povinný specializační kurz v klinické psychologii  „Čtvrtky“ + kasuistické semináře viz základní kmen  Certifikované kurzy v psychologických diagnostických metodách a další odborné akce pořádané IPVZ, AKP, Českomoravskou psychologickou společností, ČSL JEP a jiných odborných společností

9  Seznam provedených výkonů, odevzdává se před atestací, z toho:  Psychopatologický nález – 5x  Vyšetření inteligence aktuální verzí Wechslerových inteligenčních souborů spolu s použitím specifických metod na vyšetření paměti a pozornosti – 10x  Vyšetření inteligence a osobnosti – 20x  Klinické či výzkumné posouzení pacienta posuzovacími stupnicemi – 5x  Komplexní vyšetření dítěte do 6 let věku – 5x

10  Komplexní vyšetření dětí školního v ku (7-15 let) – 5x  Komplexní vyšetření dospívajících (13-18 let) – 5x  Komplexní vyšetření (kognitivní funkce, osobnost, rodinné vztahy atd.) v rámci diferenciální diagnostiky – 20x  Podpůrná psychoterapie individuální, event. krizová intervence nebo klinické poradenství – 20 pacientů  Aktivní účast minimálně na 20 skupinových a/nebo komunitních sezeních vedených kvalifikovaným psychoterapeutem

11  Absolvování povinné praxe a její zhodnocení v logbooku a průkazu odbornosti  Absolvování povinných vzdělávacích akcí – záznam v průkazu odbornosti  Předložení seznamu výkonů v logbooku potvrzené školitelem  Předložení písemné kazuistické práce  Získání minimálně 75 kreditů za celou dobu specializačního vzdělávání  Absolvováním povinných částí se získá dostatek kreditů

12  probíhá dle § 6 - § 7 vyhlášky č. 189/2009 Sb.  část teoretická – 3 odborné otázky:  Psychopatologie a psychodiagnostika dospělých  Psychopatologie a psychodiagnostika dětí a dospívajících  Psychoterapie  Aktuální seznam otázek zde: http://www.ipvz.cz/pracoviste/2222/atestacni- otazky.aspx  část praktická – obhajoba písemné kasuistické práce (odevzdání před atestací)

13 True or false

14 Je velmi obtížné sehnat absolventské místo v oblasti klinické psychologie.

15 True, but…

16 Platy ve zdravotnictví jsou před atestací nehorázně nízké, nedá se s tím vyžít.

17 False!

18 Navíc si z tak malého platu musíte platit výcvik a další kurzy, na které si budete muset brát dovolenou, protože vás neuvolní z práce!

19 False, but…

20  Klinický psycholog je oprávněn k provádění níže uvedených činností s dětmi i dospělými bez odborného dohledu:  Provádí psychologickou diagnostiku  Provádí psychoterapii a socioterapii  Poskytuje neodkladnou péči v případě akutních psychických krizí a traumat  Provádí rehabilitaci, reedukaci a resocializaci psychických funkcí  Školí zdravotnické pracovníky v oblasti psychologie zdraví a nemoci  Provádí psychologickou prevenci, výchovu a poradenství ke zdravému způsobu života  Podílí se na prevenci psychologických problémů zdravotnických pracovníků  Provádí poradenskou činnost v oblasti péče o psychický stav tělesně i duševně nemocných pacientů, včetně paliativní péče o nevyléčitelně nemocné a přípravy na lékařské zákroky  Provádí odbornou konziliární, posudkovou a dispenzární činnost

21  Psychiatrické léčebny:  Účast na programu oddělení (ranní komunity, vizity…)  V „mezičase“ (obvykle od cca 10 do 12hod.) psychologická vyšetření, příp. individuální psychoterapie  Odpoledne skupinové psychoterapie, příp. další program (dle léčebny, oddělení…)

22  Nemocnice  Dle zaměření oddělení (psychiatrie vs. somatické oddělení, specializované oddělení ve FN, ambulance…)  Obvykle 1-2 psychodiagnostická vyšetření za týden v dopoledních hodinách  Odpoledne individuální či skupinová PT  Další program (např. relaxace, kognitivní trénink apod.)

23  Soukromá ambulance  Dle zaměření (např. terapeutická pracoviště, denní stacionáře, dopravně-psychologická psychodiagnostika apod.)  Převážně psychoterapie, cca 6 klientů za den  Psychodiagnostika: Žadatelem o vyšetření je OSSZ (posudková činnost - žádosti o ID, péče o osobu blízkou…) Žadatelem je obvodní lékař Žadatelem je klient sám, častěji pak:  Klinicko-psychologické poradenství

24  4 – 6 klientů za den (dopoledne 2 vyšetření, odpoledne psychoterapie, příp. poradenství)  Klienti odesíláni z:  Dětské neurologie (psychologické vyšetření se zaměřením na kognitivní funkce)  Dětské psychiatrie (vyšetření se zaměřením na intelekt, osobnost, příp. převzetí do PT péče)  Logopedie (dysfatické poruchy, přesah do poradenské psychologie – školní zralost, dys- poruchy)  Obvodní lékař  Na vlastní žádost

25  Neurologické  Epilepsie  Bolesti hlavy, nevolnosti, záchvaty atd. bez somatického nálezu  Poruchy řeči, spánku  Mentální retardace, autismus, …  Psychiatrické  ADHD  Poruchy chování  Úzkosti, deprese, PPP, …  Žádosti rodičů (klientů)  Pomočování dětí, adaptace na rozvodovou situaci, dětský vzdor, …

26  V léčebně (či nemocničním zařízení) obvykle vyšetření primárně pro „zadavatele“ – diferenciálně diagnostická činnost např. pro psychiatra – cílem je zjistit, co mu je, popis problému, následně pro několik „vyvolených“ možnost psychoterapie  V ambulanci klient očekává řešení, co s tím, očekává krátkodobé poradenství, psychologickou intervenci, příp. psychoterapii

27 www.mzcr.cz www.ipvz.cz www.akp.cz cmps.ecn.cz www.ikpcr.cz

28 D ĚKUJI ZA POZORNOST !


Stáhnout ppt "Fakta a mýty.  Psychiatrické léčebny  Obvykle akreditované pro praktickou i teoretickou část specializačního vzdělávání  Nemocnice  Fakultní a jiné."

Podobné prezentace


Reklamy Google