Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŽÁKOVSKÉ PROJEKTY ENERSOL 2016. VYMEZENÍ TÉMAT PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTŮ Úspory energií v bydlení - nízkoenergetické, pasívní a inteligentní domy s využitím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŽÁKOVSKÉ PROJEKTY ENERSOL 2016. VYMEZENÍ TÉMAT PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTŮ Úspory energií v bydlení - nízkoenergetické, pasívní a inteligentní domy s využitím."— Transkript prezentace:

1 ŽÁKOVSKÉ PROJEKTY ENERSOL 2016

2 VYMEZENÍ TÉMAT PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTŮ Úspory energií v bydlení - nízkoenergetické, pasívní a inteligentní domy s využitím rekuperace tepla, sofistikované řízení spotřeby všech druhů energií, včetně vody) Úspory energií v průmyslových firmách, školách, institucích veřejné správy (témata nabízejí firmy)

3 Využívání obnovitelných zdrojů energií: solární elektrárny fototermické kolektory fotovoltaické panely větrníky malé vodní elektrárny (do 10 MW výkonu) geotermální elektrárny pěstování technických plodin a dřevin biopaliva druhé generace, například z lesních zbytků a zemědělského odpadu. tepelná čerpadla bioplynové stanice, skládkové plyny

4 Využívání technologií na snížení emisí v dopravě palivové články elektromobily CNG (stlačený zemní plyn), LPG (zkapalněný ropný plyn), LNG (stlačený zemní plyn) zvýšení efektivity spalovacích i vznětových motorů hybrid (elektromotor a spalovací motor) a dále dle námětů průmyslových firem Vliv OZE na zdraví a kvalitu života. Ochrana životního prostředí

5 KATEGORIE PROJEKTŮ 1.Enersol a praxe 2.Enersol a inovace 3.Enersol a popularizace

6 1. ENERSOL A PRAXE Žák prezentuje informace z prostředí reálné praxe ve svém regionu - spolupracuje s odborníky - vyjádří i svůj osobní názor na ekonomiku provozu, šetrnost k životnímu prostředí a společenský význam

7 2. ENERSOL A INOVACE Žák nabízí nová (inovativní) řešení - není povinností žáka zabývat se pouze informacemi ze svého regionu - podstatné je vyjádření úvahy žáka, jak lze tyto informace využít ve vlastním regionu.

8 3. ENERSOL A POPULARIZACE - umělecké ztvárnění vyhlašovaných témat - vzdělávací programy pro děti - propagační předměty Zařazení do kategorie – autor + koordinátor

9 PÍSEMNÁ PRÁCE Kategorie Enersol a praxe a Enersol a inovace: Titulní strana (první strana) Anotace (druhá strana) Úvod : Proč jsem si vybral(a) uvedené téma… Stručná charakteristika projektu, k jaké technologii se projekt váže Obsah projektu Ankety, průzkumy Závěr projektu: Vlastní hodnocení získaných zkušeností… Zdroje Přílohy – v případě potřeby

10 DALŠÍ PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ PROJEKTŮ - Word, tištěná a elektronická forma - písmo Times New Roman velikost 12, řádkování 1,5; okraje 2,5 cm na obou stranách - obrázky v.jpg (pokud jsou mimo vlastní text) - grafy - tabulky mohou být uvedeny v textu nebo v příloze – dle uvážení autora - je doporučeno na začátku práce uvést obsah a číslovat stránky - maximální rozsah práce je 15 stránek, včetně všech příloh, včetně titulní a druhé stránky projektu

11 Důvod k vyřazení, resp. nepřijetí projektu RC - chybí nebo není vyplněná 1. a 2. strana projektu - chybí tištěná nebo elektronická verze práce (u 1. a 2. kategorie) - pokud je práce nevhodně zařazená do kategorie, nevyřazuje se, ale je hodnocena podle kriterií této kategorie

12 HODNOCENÍ PROJEKTU 1) formální úroveň předložené práce – písemné části (váha 1): - dodržení zadání – písmo, řádkování… - formátování (správné psaní indexů např. m 2 nikoli m2, užití pevných mezer…) - gramatická úroveň - stylistika – formulace myšlenek - vložení obsahu a číslování stránek - u obrázků správnost popisek a autorizace - kvalita ankety, zpracování grafů - správné uvedení zdrojů, citací - rozsah práce - kvalita modelu

13 2) odborná úroveň práce (váha 2), - odborná správnost (jednotky, fyzika, matematika…) - vlastní myšlenky, zhodnocení výsledků, porovnání přínosů výsledku (účinnost, úspora emisí, energie, financí, práce, skleníkových plynů, …) - vlastní přínos - experiment, měření, anketa, uplatnitelnost v praxi (zejména u 1. kategorie) - práce se zdroji dat, inovativnost (zejména u 2. kategorie) - model - spolupráce s odborníky

14 3) úroveň prezentace projektu (váha 2) - společenský oděv a úroveň vystupování (ruce v kapsách, žvýkání, nespisovná řeč...) - grafická úroveň prezentace - srozumitelnost, schopnost sdělit myšlenky - poutavost, využití času (7 minut) - celkový dojem

15 TERMÍN ODEVZDÁNÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ 15. 1. 2016

16 POSTUPOVÝ KLÍČ Krajská konference: 14 žáků (všichni prezentují) Celostátní konference (Nymburk): 7 žáků (4 prezentují, 2 píší test, 1 náhradník) Mezinárodní konference (Brno): 1 nejlepší ze třech prezentujících


Stáhnout ppt "ŽÁKOVSKÉ PROJEKTY ENERSOL 2016. VYMEZENÍ TÉMAT PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTŮ Úspory energií v bydlení - nízkoenergetické, pasívní a inteligentní domy s využitím."

Podobné prezentace


Reklamy Google