Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí"— Transkript prezentace:

1 Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

2 2.2. Řízení Lidských Zdrojů 1.Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

3 3.3. Řízení Lidských Zdrojů Řízení lidských zdrojů NENÍ: výpočet mezd osobní oddělení pěkná pozice pro (ne)perspektivní manažery Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

4 4.4. Co je řízení lidských zdrojů? Proces získávání, školení, hodnocení a odměňování zaměstnanců (personální procesy), naplňování pracovněprávních vztahů, ochrany zdraví, bezpečnosti práce a rovných příležitostí. Organizace Lidé s formálně přidělenými pozicemi, kteří spolupracují na dosažení cílů organizace. Manažer Osoba odpovědná za naplnění cílů organizace a dosahující těchto cílů prostřednictvím ostatních. Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

5 5.5. Řízení Lidských Zdrojů = řízení zaměstnanců Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Plánování Organizace Vedení Personalistika Controlling

6 6.6. HR procesy Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Nábor Trénink Hodnocení Odměňování Zaměstnanecké Vztahy Zdraví a Bezpečnost Rovnost Human Resource Management (HRM)

7 7.7. Personální aspekty manažerské práce Analýza pracovních míst Plánování náboru a nábor kandidátů Výběr kandidátů Orientace a školení nových zaměstnanců Mzdová politika Zaměstnanecké výhody Hodnocení výkonnosti Komunikace Školení a rozvoj zaměstnanců Motivace = Budování KAPACITY organizace Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

8 8.8. Chyby v personální práci Přijetí špatného zaměstnance Vysoká fluktuace Špatná výkonnost Ztracený čas zbytečnými přijímacími rozhovory Soudní pře a pokuty z důvodu diskriminace nebo porušení bezpečnosti práce Zaměstnanci nerozumí svému odměňování Zaměstnanci nejsou trénováni = nejsou efektivní Výskyt „nekalých“ pracovních praktik Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

9 9.9. Moderní Řízení Lidských Zdrojů Zodpovědnost každého managera: Dosáhnout výsledků 1. Builds the business 2. Builds the organization capacity HR přispívá a zapojuje se do činností, které ovlivňují zaměstnanecké chování směřující k dosažení trategických cílů organizace. Builds the organization capacity = Dosahování výsledků prostřednictvím ostatních = Lidé (lidský kapitál) znamenají konkurenční výhodu Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

10 10. Liniové řízení a podpora HR Přímý nadřízený (liniový manager) Je oprávněn (má odpovědnost) řídit práci podřízených a je zodpovědný za naplňování úkolů organizace. Personální Manager (HR) Pomáhá, podporuje a konzultuje s liniovými manažery. Má zodpovědnost za koordinaci personálních činností a prosazovat politik a předpisů organizace. Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

11 11. Zodpovědnosti liniového manažera Umístění správného zaměstnance na správné místo Zaškolení nového zaměstnance v organizaci (orientace) Školení zaměstnanců v kompetencích a dovednostech, které jsou pro ně nové Zlepšení pracovního výkonu každého zaměstnance Podpora spolupráce, kreativity a pracovních vztahů Aplikace firemních zásad a postupů Mzdové náklady Rozvoj individuálních schopnosti každého zaměstnance Motivace zaměstnanců Ochrana zdraví zaměstnanců Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

12 12. Role Oddělení Lidských Zdrojů Rozvoj efektivní organizace rozvíjí a udržuje interní opatření, systémy a procesy, které podporují zaměstnance a organizaci Excellence zaměstnanců - zajištění strategií a podpora organizace, za účelem kvalitního výkonu Organizační excelence - strategická oblast, odpovědnost za celkový stav organizace, metod a postupů pro zajištění maximálního výkonu Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

13 13. Role Oddělení Lidských Zdrojů Excellence zaměstnanců Zaměstnanecké výhody Odměňování Diverzita Zaměstnanecká data Zaměstnanecké vztahy / politika Bezpečnost a ochrana zdraví Vztahy s odbory Nábor Training & Development Plánování povýšení a náhrad Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Excellence zaměstnanců Strategický výhled Hodnocení organizace Změny Pracovních procesů Vysoce výkonná organizace Organizační změny

14 14. Oddělení Lidských Zdrojů: 1. Nábor - hledání kvalifikovaných uchazečů o zaměstnání. 2. Zajištění rovných pracovních příležitostí a vztahů na pracovišti. 3. Analýzy pracovních pozic a nastavení popisů práce. 4. Odměňování – platové plány a program zaměstnaneckých výhod. 5. Školení - plánování, organizace a přímé vzdělávací činnosti. 6. Zaměstnanecké vztahy a vztahy s odborovými organizacemi. Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

15 15. Trendy ovlivňující Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Globalizace a Konkurence Moderní Technologie Konkurenční výhoda Trendy ve způsobu výkonu práce Demografický vývoj Ekonomické příležitosti a trendy Trends in HR Management

16 16. Trendy ve výkonu práce Pracovní pozice se stávají více high-tech, méně náročné na pracovní sílu, vyžadují více znalostí a lepší dovednosti (lidský kapitál) Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz High-Tech pracovní pozice Služby Trendy ve výkonu práce Řízení znalostí a Lidského kapitálu

17 17. Systém „High-Performance“ Zvyšování produktivity a výkonnosti: Efektivní nábor, výběr a přijímání zaměstnanců Lepší a efektivnější vzdělání a tréninku Vyšší mzdy Bezpečnější pracovní prostředí Propojení platu na výkonu Rozdíl je v lidech Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

18 18. „Evidence-Based“ HRM využití nejlépe dostupných podkladů při rozhodování o řízení zaměstnanců Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Individuální výkon Aktuální data Personální rozhodnutí na základě: Výzkum / studie

19 19. Etika v řízení druhých Etika Normy, na základě kterých se rozhodujeme o způsobu svého chování Etické otázky související s řízením zaměstnanců Bezpečnost na pracovišti Bezpečnost zaměstnaneckých dat a informací Krádeže na pracovišti Rovné příležitosti Srovnatelné odměňování za srovnatelnou práci Osobní práva zaměstnanců Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

20 20. Význam strategického plánování Firemní strategický plán = cesta k dosažení cílů organizace Rozhodnutí učiněná manažery na každé úrovni organizace závisí na jejich cílech které podporují celkové cíle organizace (jsou s nimi ve shodě). "Řízení je odpovědnost za realizaci." Manažer je hodnocen podle toho, jak plní jeho organizace stanovené cíle. [Peter Drucker] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

21 21. Stanovování cílů S.M.A.R.T. Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Specifický cíl Měřitelný cíl Náročný, ale proveditelný cíl Motivační stanovení cíle Prodiskutovaný cíl

22 12 345 MBO Proces Stanovení (podpůrných) cílů oddělení Stanovení celkových cílů organizace Diskuse o cílech v rámci oddělení Stanovení individuálních cílů a termínů Měření a hodnocení plnění cílů Management by Objectives (MBO) Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Vedoucí a podřízený společně stanovují cíle a pravidelně hodnotí pokrok směrem k dosažení těchto cílů. 22.

23 23. Strategické Řízení Lidských Zdrojů Propojení HRM se strategickými cíli a úkoly organizace s cílem zlepšit podnikatelskou výkonnost a rozvíjet kulturu organizace, která podporuje inovace a flexibilitu. Formulování a realizace personálních systémů, nařízení a činností Mají za výsledek: Dovednosti, kompetence a chování zaměstnanců, vedoucí k dosažení stanovených cílů společnosti = Budování kapacity organizace Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

24 24. Řízení Lidských Zdrojů - shrnutí Vedení/řízení zaměstnanců je povinností každého vedoucího pracovníka. Pracovní síla (zaměstnanci) je stále rozmanitější. Současná ekonomická situace vyžaduje, aby HR manažeři vyvíjeli nové a lepší personální služby za účelem budování kapacity organizace. Povaha dnešního konkurenčního prostředí vyžaduje efektivní a měřitelný způsob řízení lidských zdrojů. Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

25 25. Požadavky na Váš životopis Úvodní informace Cíl/účel Zkušenosti Pracovní úspěchy Délka CV Osobní údaje Přesnost, pravdivost, detailnost a specifičnost Čitelnost a přehlednost (formát) Relevantnost (vzhledem k cíli/účelu) Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

26 26. Životopis a přijímací řízení http://europass.cedefop.europa.eu http://www.europass.cz/zivotopis/ Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz


Stáhnout ppt "Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí"

Podobné prezentace


Reklamy Google