Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí"— Transkript prezentace:

1 Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí

2 2.2. Řízení Lidských Zdrojů 1.Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie Ing. Miloš Krejčí

3 3.3. Řízení Lidských Zdrojů Řízení lidských zdrojů NENÍ: výpočet mezd osobní oddělení pěkná pozice pro (ne)perspektivní manažery Ing. Miloš Krejčí

4 4.4. Co je řízení lidských zdrojů? Proces získávání, školení, hodnocení a odměňování zaměstnanců (personální procesy), naplňování pracovněprávních vztahů, ochrany zdraví, bezpečnosti práce a rovných příležitostí. Organizace Lidé s formálně přidělenými pozicemi, kteří spolupracují na dosažení cílů organizace. Manažer Osoba odpovědná za naplnění cílů organizace a dosahující těchto cílů prostřednictvím ostatních. Ing. Miloš Krejčí

5 5.5. Řízení Lidských Zdrojů = řízení zaměstnanců Ing. Miloš Krejčí Plánování Organizace Vedení Personalistika Controlling

6 6.6. HR procesy Ing. Miloš Krejčí Nábor Trénink Hodnocení Odměňování Zaměstnanecké Vztahy Zdraví a Bezpečnost Rovnost Human Resource Management (HRM)

7 7.7. Personální aspekty manažerské práce Analýza pracovních míst Plánování náboru a nábor kandidátů Výběr kandidátů Orientace a školení nových zaměstnanců Mzdová politika Zaměstnanecké výhody Hodnocení výkonnosti Komunikace Školení a rozvoj zaměstnanců Motivace = Budování KAPACITY organizace Ing. Miloš Krejčí

8 8.8. Chyby v personální práci Přijetí špatného zaměstnance Vysoká fluktuace Špatná výkonnost Ztracený čas zbytečnými přijímacími rozhovory Soudní pře a pokuty z důvodu diskriminace nebo porušení bezpečnosti práce Zaměstnanci nerozumí svému odměňování Zaměstnanci nejsou trénováni = nejsou efektivní Výskyt „nekalých“ pracovních praktik Ing. Miloš Krejčí

9 9.9. Moderní Řízení Lidských Zdrojů Zodpovědnost každého managera: Dosáhnout výsledků 1. Builds the business 2. Builds the organization capacity HR přispívá a zapojuje se do činností, které ovlivňují zaměstnanecké chování směřující k dosažení trategických cílů organizace. Builds the organization capacity = Dosahování výsledků prostřednictvím ostatních = Lidé (lidský kapitál) znamenají konkurenční výhodu Ing. Miloš Krejčí

10 10. Liniové řízení a podpora HR Přímý nadřízený (liniový manager) Je oprávněn (má odpovědnost) řídit práci podřízených a je zodpovědný za naplňování úkolů organizace. Personální Manager (HR) Pomáhá, podporuje a konzultuje s liniovými manažery. Má zodpovědnost za koordinaci personálních činností a prosazovat politik a předpisů organizace. Ing. Miloš Krejčí

11 11. Zodpovědnosti liniového manažera Umístění správného zaměstnance na správné místo Zaškolení nového zaměstnance v organizaci (orientace) Školení zaměstnanců v kompetencích a dovednostech, které jsou pro ně nové Zlepšení pracovního výkonu každého zaměstnance Podpora spolupráce, kreativity a pracovních vztahů Aplikace firemních zásad a postupů Mzdové náklady Rozvoj individuálních schopnosti každého zaměstnance Motivace zaměstnanců Ochrana zdraví zaměstnanců Ing. Miloš Krejčí

12 12. Role Oddělení Lidských Zdrojů Rozvoj efektivní organizace rozvíjí a udržuje interní opatření, systémy a procesy, které podporují zaměstnance a organizaci Excellence zaměstnanců - zajištění strategií a podpora organizace, za účelem kvalitního výkonu Organizační excelence - strategická oblast, odpovědnost za celkový stav organizace, metod a postupů pro zajištění maximálního výkonu Ing. Miloš Krejčí

13 13. Role Oddělení Lidských Zdrojů Excellence zaměstnanců Zaměstnanecké výhody Odměňování Diverzita Zaměstnanecká data Zaměstnanecké vztahy / politika Bezpečnost a ochrana zdraví Vztahy s odbory Nábor Training & Development Plánování povýšení a náhrad Ing. Miloš Krejčí Excellence zaměstnanců Strategický výhled Hodnocení organizace Změny Pracovních procesů Vysoce výkonná organizace Organizační změny

14 14. Oddělení Lidských Zdrojů: 1. Nábor - hledání kvalifikovaných uchazečů o zaměstnání. 2. Zajištění rovných pracovních příležitostí a vztahů na pracovišti. 3. Analýzy pracovních pozic a nastavení popisů práce. 4. Odměňování – platové plány a program zaměstnaneckých výhod. 5. Školení - plánování, organizace a přímé vzdělávací činnosti. 6. Zaměstnanecké vztahy a vztahy s odborovými organizacemi. Ing. Miloš Krejčí

15 15. Trendy ovlivňující Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí Globalizace a Konkurence Moderní Technologie Konkurenční výhoda Trendy ve způsobu výkonu práce Demografický vývoj Ekonomické příležitosti a trendy Trends in HR Management

16 16. Trendy ve výkonu práce Pracovní pozice se stávají více high-tech, méně náročné na pracovní sílu, vyžadují více znalostí a lepší dovednosti (lidský kapitál) Ing. Miloš Krejčí High-Tech pracovní pozice Služby Trendy ve výkonu práce Řízení znalostí a Lidského kapitálu

17 17. Systém „High-Performance“ Zvyšování produktivity a výkonnosti: Efektivní nábor, výběr a přijímání zaměstnanců Lepší a efektivnější vzdělání a tréninku Vyšší mzdy Bezpečnější pracovní prostředí Propojení platu na výkonu Rozdíl je v lidech Ing. Miloš Krejčí

18 18. „Evidence-Based“ HRM využití nejlépe dostupných podkladů při rozhodování o řízení zaměstnanců Ing. Miloš Krejčí Individuální výkon Aktuální data Personální rozhodnutí na základě: Výzkum / studie

19 19. Etika v řízení druhých Etika Normy, na základě kterých se rozhodujeme o způsobu svého chování Etické otázky související s řízením zaměstnanců Bezpečnost na pracovišti Bezpečnost zaměstnaneckých dat a informací Krádeže na pracovišti Rovné příležitosti Srovnatelné odměňování za srovnatelnou práci Osobní práva zaměstnanců Ing. Miloš Krejčí

20 20. Význam strategického plánování Firemní strategický plán = cesta k dosažení cílů organizace Rozhodnutí učiněná manažery na každé úrovni organizace závisí na jejich cílech které podporují celkové cíle organizace (jsou s nimi ve shodě). "Řízení je odpovědnost za realizaci." Manažer je hodnocen podle toho, jak plní jeho organizace stanovené cíle. [Peter Drucker] Ing. Miloš Krejčí

21 21. Stanovování cílů S.M.A.R.T. Ing. Miloš Krejčí Specifický cíl Měřitelný cíl Náročný, ale proveditelný cíl Motivační stanovení cíle Prodiskutovaný cíl

22 MBO Proces Stanovení (podpůrných) cílů oddělení Stanovení celkových cílů organizace Diskuse o cílech v rámci oddělení Stanovení individuálních cílů a termínů Měření a hodnocení plnění cílů Management by Objectives (MBO) Ing. Miloš Krejčí Vedoucí a podřízený společně stanovují cíle a pravidelně hodnotí pokrok směrem k dosažení těchto cílů. 22.

23 23. Strategické Řízení Lidských Zdrojů Propojení HRM se strategickými cíli a úkoly organizace s cílem zlepšit podnikatelskou výkonnost a rozvíjet kulturu organizace, která podporuje inovace a flexibilitu. Formulování a realizace personálních systémů, nařízení a činností Mají za výsledek: Dovednosti, kompetence a chování zaměstnanců, vedoucí k dosažení stanovených cílů společnosti = Budování kapacity organizace Ing. Miloš Krejčí

24 24. Řízení Lidských Zdrojů - shrnutí Vedení/řízení zaměstnanců je povinností každého vedoucího pracovníka. Pracovní síla (zaměstnanci) je stále rozmanitější. Současná ekonomická situace vyžaduje, aby HR manažeři vyvíjeli nové a lepší personální služby za účelem budování kapacity organizace. Povaha dnešního konkurenčního prostředí vyžaduje efektivní a měřitelný způsob řízení lidských zdrojů. Ing. Miloš Krejčí

25 25. Požadavky na Váš životopis Úvodní informace Cíl/účel Zkušenosti Pracovní úspěchy Délka CV Osobní údaje Přesnost, pravdivost, detailnost a specifičnost Čitelnost a přehlednost (formát) Relevantnost (vzhledem k cíli/účelu) Ing. Miloš Krejčí

26 26. Životopis a přijímací řízení Ing. Miloš Krejčí


Stáhnout ppt "Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí"

Podobné prezentace


Reklamy Google