Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Interreg V-A Česká republika – PolskoSpolečný sekretariát, Hálkova 2, Olomouc Kontrola přijatelnosti Nejčastější chyby.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Interreg V-A Česká republika – PolskoSpolečný sekretariát, Hálkova 2, Olomouc Kontrola přijatelnosti Nejčastější chyby."— Transkript prezentace:

1 Interreg V-A Česká republika – PolskoSpolečný sekretariát, Hálkova 2, Olomouc www.cz-pl.euemail: js.olomouc@crr.cz Kontrola přijatelnosti Nejčastější chyby v přílohách Seminář pro žadatele PO2 Kontrola přijatelnosti Nejčastější chyby v přílohách Seminář pro žadatele PO2 Olomouc, 31. srpna 2016

2 Interreg V-A Česká republika – PolskoSpolečný sekretariát, Hálkova 2, Olomouc www.cz-pl.euemail: js.olomouc@crr.cz Doplnění / oprava příloh Doplnění / oprava příloh Původní přílohy nemažte!!! Do názvu nově nahrávaných příloh je nutné napsat „DOPLNĚNO“ Vždy je nutné přiložit kompletní přílohu Platná verze příloh je k dispozici na www.cz-pl.eu, v sekci Žadatel → Příručka pro žadatele → Přílohy PPŽ verze 1 www.cz-pl.eu

3 Interreg V-A Česká republika – PolskoSpolečný sekretariát, Hálkova 2, Olomouc www.cz-pl.euemail: js.olomouc@crr.cz Doplnění / oprava příloh Doplnění / oprava příloh Nezapomeňte na dvojjazyčnost některých příloh* Žádné formální úpravy příloh nejsou povoleny Řadě chyb v doplněných přílohách lze předejít důslednou kontrolou příloh a pečlivým přečtením výzvy Vedoucím partnerům doporučujeme zkontrolovat přílohy opravované i ostatními partnery

4 Interreg V-A Česká republika – PolskoSpolečný sekretariát, Hálkova 2, Olomouc www.cz-pl.euemail: js.olomouc@crr.cz Podrobný rozpočet projektu Podrobný rozpočet projektu Názvy partnerů Název projektu EFRR (pozor na příjmy)

5 Interreg V-A Česká republika – PolskoSpolečný sekretariát, Hálkova 2, Olomouc www.cz-pl.euemail: js.olomouc@crr.cz Podrobný rozpočet projektu Podrobný rozpočet projektu Je nutná absolutní shoda údajů uvedených v prvním listě rozpočtu (Celkový rozpočet projektu) s projektovou žádostí Stejně tak se musí shodovat celkový rozpočet dle partnerů, dle kapitol a dle klíčových aktivit

6 Interreg V-A Česká republika – PolskoSpolečný sekretariát, Hálkova 2, Olomouc www.cz-pl.euemail: js.olomouc@crr.cz Rozpočet projektového partnera Rozpočet projektového partnera Je nutné kompletně vyplnit (popis položky, jednotka, počet, cena za jednotku, přiřadit správnou rozpočtovou kapitolu a podkapitolu), ovšem nepřepisovat vzorce Nezpůsobilé výdaje Přehled výdajů klíčových aktivit Dvojjazyčnost

7 Interreg V-A Česká republika – PolskoSpolečný sekretariát, Hálkova 2, Olomouc www.cz-pl.euemail: js.olomouc@crr.cz Rozpočet – nepřímé výdaje Rozpočet – nepřímé výdaje Kancelářské a administrativní výdaje jsou již zahrnuty v paušální sazbě nepřímých výdajů (15 % z výdajů na zaměstnance) – počítají se automaticky, např. kancelářské potřeby, nájem, energie, internet, telefon, všeobecné účetnictví, … V případě změny výdajů na zaměstnance (typicky změnou čísla rozpočtové kapitoly) je nutné počítat se změnou nepřímých výdajů, CZV, EFRR a příspěvku ze státního rozpočtu (ČR) → úprava v projektové žádosti Výdaje na přípravu projektové žádosti

8 Interreg V-A Česká republika – PolskoSpolečný sekretariát, Hálkova 2, Olomouc www.cz-pl.euemail: js.olomouc@crr.cz Rozpočet – nezpůsobilé výdaje Rozpočet – nezpůsobilé výdaje Výdaje na projektovou dokumentaci vynaložené před zaregistrováním projektové žádosti je nutné zařadit do KA 0 Dary - max. 20 EUR / ks Odměny v soutěžích - max. 50 EUR / ks Kulturní a umělecká vystoupení – max. 500 EUR / účinkujícího a 2000 EUR / projekt Rekonstrukce komunikací X vyhrazených pruhů

9 Interreg V-A Česká republika – PolskoSpolečný sekretariát, Hálkova 2, Olomouc www.cz-pl.euemail: js.olomouc@crr.cz Rozpočet – nezpůsobilé výdaje Rozpočet – nezpůsobilé výdaje Pokud po rozepsání položky rozpočtu vyplyne, že položka není způsobilým výdajem, je to důvod k vyřazení projektové žádosti z administrace V takovém případě je lepší položku převést do nezpůsobilých výdajů a ve zvláštní příloze vysvětlit, proč došlo k úpravě výdajů v rozpočtu

10 Interreg V-A Česká republika – PolskoSpolečný sekretariát, Hálkova 2, Olomouc www.cz-pl.euemail: js.olomouc@crr.cz Prohlášení českého vedoucího partnera / partnera projektu Všechny údaje musí být kompletní a správné

11 Interreg V-A Česká republika – PolskoSpolečný sekretariát, Hálkova 2, Olomouc www.cz-pl.euemail: js.olomouc@crr.cz Stavební práce Správní akt nezbytný ve fází rozhodování v území (územní rozhodnutí, územní souhlas, regulační plán, veřejnoprávní smlouva) Projektová dokumentace Propočet stavby Katastrální mapa s barevným vyznačením dotčených nemovitostí NATURA 2000

12 Interreg V-A Česká republika – PolskoSpolečný sekretariát, Hálkova 2, Olomouc www.cz-pl.euemail: js.olomouc@crr.cz Stavební práce Nejčastější chyba – nesoulad pozemků uvedených v Čestném prohlášení, Územním rozhodnutí / Stavebním povolení, projektové dokumentaci a Katastrální mapě. Rekonstrukce komunikací X vyhrazených pruhů

13 Interreg V-A Česká republika – PolskoSpolečný sekretariát, Hálkova 2, Olomouc www.cz-pl.euemail: js.olomouc@crr.cz Projekty generující příjmy Příjmy je nutné zohlednit při stanovení způsobilých výdajů, ze kterých lze žádat příspěvek z EFRR a státního rozpočtu Příloha č. 26 - Tabulka pro projekty vytvářející jiné peněžní příjmy (příjmy sledované během realizace projektu) Příloha č. 25 - Tabulka pro výpočet finanční mezery (příjmy sledované po skončení projektu) – pro projekty nad 1 000 000 EUR

14 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ DĚKUJEME ZA POZORNOST Interreg V-A Česká republika – PolskoSpolečný sekretariát, Hálkova 2, Olomouc www.cz-pl.euemail: js.olomouc@crr.cz


Stáhnout ppt "Interreg V-A Česká republika – PolskoSpolečný sekretariát, Hálkova 2, Olomouc Kontrola přijatelnosti Nejčastější chyby."

Podobné prezentace


Reklamy Google