Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kalkulace S tudent. Osnova výkladu 1.Kalkulace nákladů a způsoby jejího rozlišení 2.Kalkulační vzorec nákladů 3.Stanovení nákladů na kalkulační jednici.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kalkulace S tudent. Osnova výkladu 1.Kalkulace nákladů a způsoby jejího rozlišení 2.Kalkulační vzorec nákladů 3.Stanovení nákladů na kalkulační jednici."— Transkript prezentace:

1 Kalkulace S tudent

2 Osnova výkladu 1.Kalkulace nákladů a způsoby jejího rozlišení 2.Kalkulační vzorec nákladů 3.Stanovení nákladů na kalkulační jednici – přímé náklady 4.Stanovení nákladů na kalkulační jednici – režijní náklady 5.Početní techniky provádění kalkulace režijních nákladů 6.Příklady –Kalkulace prostým dělením –Kalkulace s poměrovými čísly –Kalkulace přirážková

3 Kalkulace Kalkulační členění nákladů používáme, jestliže chceme stanovit celkové vlastní náklady na jednotku výkonu. Kalkulace vlastních nákladů znamená vyčíslení vlastních nákladů na jednotku výkonu (výrobek, službu).

4 Rozlišujeme: Předběžnou kalkulaci –sestavuje se před zahájením výroby (před začátkem sledovaného období), –podkladem jsou normy spotřeby přímých nákladů a rozpočty nepřímých nákladů. Výsledná kalkulace –sestavuje se po ukončení výroby, popř. po skončení sledovaného období, –podkladem jsou údaje z účetnictví

5 Kalkulační vzorec nákladů 1. Přímý materiál 2. Přímé mzdy 3. Ostatní přímé náklady 4. Výrobní režie Vlastní náklady výroby 5. Zásobovací režie 6. Správní režie Vlastní náklady výkonu 7. Odbytové (prodejní) náklady Úplné vlastní náklady výkonu 8. Zisk Prodejní cena bez DPH

6 Kalkulace Přímým materiál – základní materiál, který přechází do hodnoty výrobku a který lze přímo zjistit na kalkulační jednici Přímé mzdy - které lze přímo zjistit na kalkulační jednici (mzda výrobních dělníků) Ostatní přímé náklady jsou všechny ostatní náklady, které lze přímo zjistit na kalkulační jednici, např. je to pojistné podniku z přímých mezd výrobních dělníků. Výrobní režie jsou společné (režijní) náklady, které vznikají ve výrobním středisku (např. odpisy výrobních strojů, jejich opravy, spotřeba energie ve výrobní dílně atd.)

7 Kalkulace Zásobovací režie jsou společné (režijní) náklady spojené se zásobováním podniku a skladováním materiálu (např. přeprava materiálu, mzda skladníka ve skladu materiálu atd.) Správní režie jsou společné (režijní) náklady, které vznikají ve správě podniku jako celku (např. mzdy THP, náklady na výpočetní techniku, telefonní hovory, poštovné atd.) Odbytové náklady jsou společné náklady spojené s prodejem a skladováním výrobků.

8 Stanovení nákladů na kalkulační jednici Přímé náklady se v předběžných kalkulacích stanoví na kalkulační jednici podle technickohospodářských norem (normy spotřeby materiálu, norem spotřeby času u výrobních dělníků).

9 Příklad: Podnikatel si chce vypočítat přímé náklady na výrobu jednoho výrobku. Norma spotřeby materiálu činí 2,3 m, cena 1 m materiálu je 390 Kč. Dle výkonové normy času bude potřeba na výrobu 1 stolu 7 hod. práce, hodinový mzdový tarif činí 85 Kč. Vypočítejte přímé náklady na 1 výrobek.

10 Řešení: Přímý materiál = (390 * 2,3) = 897 Kč Přímé mzdy = (85 * 7) = 595 Kč

11 Stanovení nákladů na kalkulační jednici U režijních nákladů se nejprve stanoví jejich celkový objem (tj. vychází se z rozpočtů), z něhož se má vypočítat podíl připadající na příslušné kalkulační jednice. Používají se různé způsoby, např. kalkulace dělením, kalkulace dělením pomocí poměrových čísel a kalkulace přirážková.

12 Početní technika kalkulace Rozlišujeme: Kalkulace dělením –kalkulace prostým dělením –kalkulace dělením s poměrovými čísly Kalkulace přirážková

13 Kalkulace prostým dělením Používá se při výrobě jednoho druhu výrobků. Režijní náklady se dělí počtem výrobků.

14 Příklad: Firma plánuje vyrobit jeden druh výrobku v celkovém množství ks. Rozpočet výrobní režie činí Kč, správní režie Kč. Řešení: Výrobní režie na jednici výkonu = / = 26 Kč Správní režie na jednici výkonu = / = 4 Kč

15 Kalkulace prostým dělením Příklad: –Firma plánuje vyrobit ks výrobků (jeden druh). Norma spotřeby přímého materiálu činí 550,--, přímé mzdy 320,-- na 1 ks. Rozpočtovaná výrobní režie ,--, správní režie ,--. –Sestavte předběžnou kalkulaci výrobku na úrovni vlastních nákladů výkonu.

16 Řešení: 1. Přímý materiál550,-- 2. Přímé mzdy320,-- 3. Výrobní režie300,-- ( ,-- / ks) Vlastní náklady výroby 1 170,-- 4. Správní režie 210,-- ( ,-- / ks) Vlastní náklady výkonu 1 380,--

17 Kalkulace dělením s poměrovými čísly Používá se tehdy, jestliže se firma zabývá výrobou několika druhů stejnorodých výrobků (liší se pouze např. velikostí nebo hmotností). Režijní náklady vypočítáme pomocí poměrových čísel (čísla vyjadřují poměr mezi náklady na jednotlivé druhy výrobků). Pro výpočet si jako základ zvolíme jeden z výrobků (podle významu nebo množství, který dostane číslo 1) na který se přepočte výroba všech ostatních výrobků pomocí poměrových čísel.

18 Příklad: Podnik plánuje příští čtvrtletí výrobu tří druhů stejnorodých výrobků, které se odlišují pouze velikostí. VýrobekVelikostPlánovaný objem výroby A2,4 m8 000 ks B2,8 m6 000 ks C2,0 m ks Rozpočtová výrobní režie pro všechny druhy výrobků činí ,--. Základnou byl zvolen výrobek C.

19 Řešení: Výpočet poměrových čísel: –Výrobek A2,4 / 2 = 1,2 –Výrobek B2,8 / 2 = 1,4 –Výrobek C 2 / 2 = 1 Výpočet režijních nákladů –Výrobek A x 1,2 = –Výrobek B x 1,4 = –Výrobek C x 1 = –Celkem Výrobní režie na 1 ks = / = 35,-- Rozdělení nákladů: –Výrobek A x 35 = ,-- –Výrobek B x 35 = ,-- –Výrobek C x 35 = ,-- –Celkem ,--

20 Kalkulace přirážková Používá se při výrobě různorodých výrobků. Režijní náklady na kalkulační jednici se stanoví pomocí přirážky, vyjadřující poměr těchto nákladů k rozvrhové základně. Rozvrhovou základnu si stanoví firma sama. Rozvrhová základna může být v peněžním vyjádření (např. přímý materiál, přímé mzdy, celkové přímé náklady) nebo v naturální podobě (např. strojové hodiny, normohodiny práce dělníků).

21 1. Pokud je rozvrhová základna peněžní, počítáme režijní přirážku v % z této základny Výpočet režijní přirážky p = rozpočtová režie / rozvrhová základny x 100

22 Příklad: Podnik vyrábí dva druhy nákladově různorodých výrobků. U výrobku A předpokládá výrobu ks, u výrobku B ks. Přímé náklady na 1 ks jsou následující: Výrobek A – přímý materiál 130,--, přímé mzdy 100,-- Výrobek B – přímý materiál 180,--, přímé mzdy 130,-- Rozpočtová výrobní režie činí ,--, správní režie ,--. Rozvrhovou základnou pro obě režie jsou přímé mzdy. Sestavte předběžnou kalkulaci obou výrobků.

23 Řešení: Přirážka výrobní režie = x x * 100 = 110 % k přímým mzdám Přirážka správní režie = x x * 100 = 80 % k přímým mzdám

24 Předběžná kalkulace Kalkulační položkavýrobek Avýrobek B Přímý materiál130,--180,-- Přímé mzdy100,--130,-- Výrobní režie (110 % k p. mzdám)110,--143,-- Vlastní náklady výroby 340,--453,-- Správní režie (80 % k p. mzdám) 80,--104,-- Vlastní náklady výkonu420,--557,--

25 2. Pokud je rozvrhová základna naturální, počítá se režijní sazba v Kč na jednotku rozvrhové základny Výpočet režijní sazby s = rozvrhová režie / rozvrhová základna

26 Příklad Podnik vyrábí dva druhy nákladově různorodé výrobky. U výrobku A předpokládá výrobu ks, u výrobku B ks. Rozpočet výrobní režie činí ,--. Rozvrhovou základnou je spotřeba strojových hodin, na výrobek A je potřeba 2,5 hod a na výrobek B je potřeba 3 hod.

27 Řešení: Rozvrhová základna = * 2, * 3 = stroj. hodinu Sazba výrobní režie = / = 90 Kč na 1 stroj. hodinu Výrobní režie na výrobek A = 90 * 2,5 = 225,-- Výrobní režie na výrobek B = 90 * 3 = 270,--

28 Otázky a úkoly 1.Jaké znáte rozlišení (druhy) kalkulací nákladů 2.Napiš a vysvětli jednotlivé položky kalkulačního vzorce 3.Co znamená stanovení nákladů na kalkulační jednici 4.Vysvětli podstatu kalkulace režijních nákladů prostým dělením a přirážkovou metodou 5.Samostatně spočítej příklady kalkulací uvedených v textu


Stáhnout ppt "Kalkulace S tudent. Osnova výkladu 1.Kalkulace nákladů a způsoby jejího rozlišení 2.Kalkulační vzorec nákladů 3.Stanovení nákladů na kalkulační jednici."

Podobné prezentace


Reklamy Google