Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KPM / PEPL1 Vyhodnocení efektivnosti investice Jan Cedl.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KPM / PEPL1 Vyhodnocení efektivnosti investice Jan Cedl."— Transkript prezentace:

1 KPM / PEPL1 Vyhodnocení efektivnosti investice Jan Cedl

2 Proces tvorby finančního (dlouhodobého) plánu Analýza podnikatelského okolí Analýza interních faktorů podniku Cíle podniku Plán výroby – plán prodejů (marketingový plán) Plánové kalkulace Plán nákupu a zásobování. Personální plán Plán inovací a racionalizace. Investiční plán. Finanční plán

3 Složky finančního plánu Plánový výkaz zisku a ztráty Plán výnosů Plán nákladů Plánová rozvaha Plán aktiv Plán oběžných aktiv Plán dlouhodobých aktiv (investiční program) Plán pasiv Krátkodobé cizí zdroje Dlouhodobé zdroje (cizí a vlastní)

4 Složky finančního plánu Plánové peněžní toky Provozní činnost Investiční činnost Finanční činnost Plánové hodnoty poměrových ukazatelů zadluženost (poměr vlastní / cizí kapitál aj.) pracovní kapitál likvidita rentabilita aj.

5

6 Výchozí (0.) období

7 Finanční plán 1. období

8 Finanční plán 2.období

9

10

11

12 Kroky sestavení finančního plánu Plán výnosů (prodeje) Plán vybraných nákladů (výrobní spotřeba) Stanovení úrovně OA a KZ Plán dlouhodobých A (investice, odpisy) Dokompletování nákladové struktury Výsledky peněžních toků – FM na konci období

13 Finanční plán investice Metody přímá nepřímá Rozdíly proti finančnímu plánu podniku výchozí rozvaha nulová nebo jen se základními vstupy zdroje financování budou mít odlišnou strukturu - zpravidla převaha cizích zdrojů volný peněžní tok bez řešení použití finančních prostředků

14 Postup při tvorbě finančního plánu investice – podpora SW STRATEX Controlling dílčí rozpočty – tržby, mzdy plán fixních, režijních nákladů kompletace plánu na úrovni výnosů a nákladů STRATEX R investice do dlouhodobého majetku a pracovního kapitálu doplnění zdrojů financování ekonomické vyhodnocení investice

15 Co je třeba posoudit u investice Ekonomické posouzení efektivnosti investice prostá (nediskontovaná) návratnost investice, schopnost podniku profinancovat investici (komerční životaschopnost) čistá současné hodnota – kriterium ekonomické efektivnosti

16 Metoda čisté současné hodnoty V diskontní míře bývá zahrnuta i riziková prémie Dynamický ukazatel n CF i NPV = - investiční výdaj, i=1 (1+r) i Investiční projekt je výhodný, pokud je čistá současná hodnota větší než nula nebo rovna nule. Je-li čistá současná hodnota záporná, je investiční projekt nevýhodný. Investiční projekt je výhodný, pokud je čistá současná hodnota větší než nula nebo rovna nule. Je-li čistá současná hodnota záporná, je investiční projekt nevýhodný.

17


Stáhnout ppt "KPM / PEPL1 Vyhodnocení efektivnosti investice Jan Cedl."

Podobné prezentace


Reklamy Google