Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."— Transkript prezentace:

1 Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu Cena, kalkulace – VY_32_INOVACE_02.03.02 Autor Ing. Eva Rachotová Tematická oblast Ekonomika pro OA Ročník Druhý Datum tvorby Leden – březen 2013 Anotace Materiál je určen pro výuku tematického celku cena včetně zvládnutí kalkulačních metod při výpočtech. Metodický pokyn Materiál obsahuje jak teoretickou část, tak i příklady k procvičování, písemné práce k jednotlivým metodám a závěrečný opakovací test.

2 ANOTACE Tento materiál rozděluje ceny z různých pohledů a vysvětluje jednotlivé používané názvy pro různé situace.

3 2. D RUHY CEN

4 D RUHY CEN V praxi se setkáváme s různými cenami nejen pokud jde o jejich výši, ale i pokud jde o jejich označení. Ke slovu cena se přidávají různá přídavná jména, která cenu přiblíží, např. nákupní cena, pořizovací cena, někdy se setkáváme i s úplně jinými slovy označujícími cenu – např. úrok jako cena za půjčení peněz, mzda jako cena práce apod.

5 R OZDĚLENÍ CEN Z RŮZNÝCH POHLEDŮ 1. V tržní ekonomice rozlišujeme, zda se jedná o cenu a) statků a služeb b) práce (mzda) c) peněz (úrok)

6 R OZDĚLENÍ CEN Z RŮZNÝCH POHLEDŮ 2. u cen statků a služeb rozlišujeme ceny tržní a evidenční, přičemž za ceny tržní se statky a služby směňují. Zde dále rozlišujeme: a) ceny prodejní a ceny nákupní – platí, že prodejní cena jednoho podniku je nákupní cenou jiného podniku nebo občanů b) ceny světové (obchoduje se za ně na zahraničním trhu) a ceny domácí (obchodujeme na vnitřním trhu) c) ceny konkurenční (na základě soutěže více podniků) a ceny monopolní (na základě monopolního=výsadního postavení jednoho podniku) d) ceny volné (vytvářejí se působením nabídky a poptávky) a ceny regulované (vymezené státem)

7 R OZDĚLENÍ CEN Z RŮZNÝCH POHLEDŮ 3. u služeb se tržní cena někdy označuje jinými slovy: obchodní marže (obchodní přirážka) jako cena za služby poskytované obchodem, přičemž představuje rozdíl mezi cenou, za kterou obchod nakoupí a cenou, za kterou prodává přepravné – cena za nákladní dopravu jízdné – cena za osobní dopravu poštovné – cena za služby pošty vodné a stočné – cena za dodávku vody a odvod vody znečištěné nájemné – cena za pronájem bytových či nebytových prostor nebo movitého majetku, např. strojů

8 R OZDĚLENÍ CEN Z RŮZNÝCH POHLEDŮ v evidenčních cenách se oceňuje majetek podniku při jeho evidenci – jde o ceny vstupní a výstupní vstupní cena může být: cena pořízení (nákupní cena) cena pořizovací (nákupní cena + náklady spojené s pořízením) vlastní náklady (při pořízení majetku vlastní činností např. výstavbou) výstupní cenou je zpravidla cena prodejní cenou práce je odměna za práci = mzda cenou peněz je úrok při cestě výrobku trhem rozlišujeme cenu: výrobní →velkoobchodní→maloobchodní

9 S TANOVENÍ CENY V podnikové praxi se hledání „správné ceny“ uskutečňuje metodou postupných úprav, vychází se ze situace na trhu, tj. vztahu nabídky a poptávky Základem ceny je vždy kalkulace nákladů a zisku Každý podnikatel provádí určitou cenovou politiku, tj. rozhoduje o cenách svých výrobků a služeb v souladu se svými cíli a zákonnými předpisy

10 D IFERENCOVANÉ CENY Podnikatel může volit politiku tzv. diferencovaných cen, kdy pro stejný výrobek či službu (pořízené se stejnými náklady) volíme rozdílné ceny Rozlišujeme diferenciaci: prostorovou – tj. prodej v různých místech časovou – tj. v různém čase personální – tj. pro různé zákazníky výrobkovou – tj. ve vztahu k výrobku poskytování množstevních, věrnostních slev Vždy musí platit: volím-li u některého výrobku nízkou cenu, musím pak jiné prodávat za cenu vysokou = vyrovnávací ceny

11 S TANOVENÍ CENY Cenu je třeba stanovit tak, aby: umožnila podniku dosáhnout dostatečného efektu z činnosti (dostatečný zisk) respektovala výši nabídky a poptávky, aby se zboží prodalo Z těchto požadavků vycházejí 2 přístupy ke stanovení ceny: marketingový – cena se stanovuje podle výše poptávky na trhu a podle cen konkurence nákladový – cena se stanoví tak, že podnik zjistí náklady, k nim připočte dostatečnou výši zisku a za tuto cenu prodává = kalkulace ceny →tyto 2 přístupy se v praxi kombinují

12 P OUŽITÉ ZDROJE : KLÍNSKÝ, Petr. Ekonomika 2, 1. vydání, Eduko nakladatelství, s. r. o., Praha, 2008 ISBN 978-80-87204-06-1


Stáhnout ppt "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google