Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Č ÍSLO PROJEKTUCZ.1.07/1.5.00/34.0891 Č ÍSLO MATERIÁLUVYS_32_INOVACE_498_KOSMETICKÉ EMULZE NÁZEV ŠKOLYVyšší odborná škola, St ř ední pr ů myslová škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Č ÍSLO PROJEKTUCZ.1.07/1.5.00/34.0891 Č ÍSLO MATERIÁLUVYS_32_INOVACE_498_KOSMETICKÉ EMULZE NÁZEV ŠKOLYVyšší odborná škola, St ř ední pr ů myslová škola."— Transkript prezentace:

1 Č ÍSLO PROJEKTUCZ.1.07/1.5.00/34.0891 Č ÍSLO MATERIÁLUVYS_32_INOVACE_498_KOSMETICKÉ EMULZE NÁZEV ŠKOLYVyšší odborná škola, St ř ední pr ů myslová škola a St ř ední odborná ř emesel a slu ž eb, Strakonice, Zvolenská 934 AUTORBc. Petra Turková TEMATICKÝ CELEKKade ř nické materiály RO Č NÍK3. ro č ník DATUM TVORBY29. 10. 2013 ANOTACE Tento materiál je ur č en ž ák ů m t ř etího ro č níku oboru Kade ř ník. Interaktivní forma prezentace ž áky seznámí s druhy, fázemi a slo ž ením emulzí. Zárove ň získají p ř ehled o pou ž ití vhodných emulgátor ů pro r ů zné druhy emulzí. Č asová dotace je 20 – 25 minut. METODICKÝ POKYN Prezentace obsahuje 10 snímk ů, které poskytnou ž ák ů m základní p ř ehled a informace k této problematice. Zárove ň umo ž ní snáze pochopit u č ivo. Tento materiál je vhodný jako dopln ě k po p ř edchozím výkladu u č iva.

2

3 Druhy kosmetických emulzíFáze emulzeTypy emulzeSlo ž ení emulzeVlastnosti emulgátoruDruhy emulgátor ů

4  Olej ve vod ě ( O / V ) Smývatelné, hydrofilní  Voda v oleji ( V / O ) Mastné, neodstranitelné vodou

5  Vnit ř ní fáze Rozpojitá, nejednotná, rozdru ž ená do drobných kuli č ek  Vn ě jší fáze Spojitá, obklopuje vnit ř ní fázi

6 Olej ve vod ě Voda v oleji

7 1. VODA ( obsahuje vodu a glycerín) 2. OLEJ ( tuky, oleje, vosky) 3. EMULGÁTOR ( dle druhu emulze)

8  tvorba zpev ň ujícího filmu na vnit ř ní fázi  rozpustné ve vn ě jší fázi  brání slévání vnit ř ní a vn ě jší fáze  brání odd ě lování obou fází

9 O / V – emulgátor rozpustný ve vod ě nap ř. mýdla – stearan sodný, palmitan amonný V / O – emulgátor rozpustný v oleji nap ř. cholesterol, lanolín

10 1)Jaké znáte druhy emulzí, ozna č te fáze. Olej ve vod ě – olej vnit ř ní, voda vn ě jší fáze 2) Z č eho se skládá emulze? Olej, voda,emulgátor 3)Co obsahují 2 základní č ásti emulze? Vodná č ást – voda, glycerín Olejová č ást – oleje, tuky, vosky 4) Jaké vlastnosti mají emulgátory? Tvorba zpev ň ujícího filmu na vnit ř ní fázi, rozpustné ve vn ě jší fázi, brání slévání a odd ě lování obou fází 5)Jaký emulgátor je vhodný pro emulzi typu O/V? Mýdlo – stearan sodný, palmitan amonný 6)Jaký emulgátor je vhodný pro emulzi ¨typu V/O? Cholesterol, lanolin, mastné alkoholy 7)Jaké vlastnosti mají fáze emulzí? Vnit ř ní – rozpojitá, drobné kuli č ky Vn ě jší - spojitá, obklopuje vnit ř ní fázi

11 Pou ž itá literatura: Peterka, Kocourek, Podzimek. Materiály pro 1. – 3. ro č ník u č ebního oboru Kade ř ník. 3. vydání, Praha: Informatorium, 1999. ISBN 80 – 86073 – 38 – 6. Zahradník Miroslav. Materiály II pro 3. ro č ník oboru Kosmeti č ka. První vydání, Praha: Informatorium, 2001. ISBN 80 – 86073 – 83 – 1. Nákres – archiv autora


Stáhnout ppt "Č ÍSLO PROJEKTUCZ.1.07/1.5.00/34.0891 Č ÍSLO MATERIÁLUVYS_32_INOVACE_498_KOSMETICKÉ EMULZE NÁZEV ŠKOLYVyšší odborná škola, St ř ední pr ů myslová škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google