Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Č ÍSLO PROJEKTUCZ.1.07/1.5.00/34.0891 Č ÍSLO MATERIÁLUVYS_32_INOVACE_500_DEPILACE,EPILACE NÁZEV ŠKOLYVyšší odborná škola, St ř ední pr ů myslová škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Č ÍSLO PROJEKTUCZ.1.07/1.5.00/34.0891 Č ÍSLO MATERIÁLUVYS_32_INOVACE_500_DEPILACE,EPILACE NÁZEV ŠKOLYVyšší odborná škola, St ř ední pr ů myslová škola."— Transkript prezentace:

1 Č ÍSLO PROJEKTUCZ.1.07/1.5.00/34.0891 Č ÍSLO MATERIÁLUVYS_32_INOVACE_500_DEPILACE,EPILACE NÁZEV ŠKOLYVyšší odborná škola, St ř ední pr ů myslová škola a St ř ední odborná ř emesel a slu ž eb, Strakonice, Zvolenská 934 AUTORBc. Petra Turková TEMATICKÝ CELEKKade ř nické materiály RO Č NÍK3. ro č ník DATUM TVORBY8. 11. 2013 ANOTACE Tento výukový materiál je ur č en ž ák ů m t ř etího ro č níku oboru Kade ř ník. Interaktivní forma ž ák ů m poskytuje objasn ě ní základních pojm ů, rozdíly mezi depilací a epilací a rozd ě lení prost ř edk ů, pomocí kterých lze ne ž ádoucí ochlupení odstranit. Č asová dotace 20. minut. METODICKÝ POKYN Prezentace obsahuje základní p ř ehled k této problematice, shrnutí a objasn ě ní a základních pojm ů. Zárove ň p ř ináší p ř ehled základních depila č ních a epila č ních prost ř edk ů. Na záv ě r mají ž áci mo ž nost ov ěř it si své znalosti formou testu. Tuto prezentaci lze pou ž ít po p ř edešlém výkladu k utvrzení a pochopení u č iva.

2 Mo ž nosti odstran ě ní ne ž ádoucího ochlupení

3 Depilace Depila č ní prost ř edkyEpilaceEpila č ní prost ř edky

4  Do č asný ú č inek  Odstran ě ní chloupk ů u povrchu k ůž e  Cibulka nepoškozená  Chloupky brzy op ě t dorostou

5  Mechanický zp ů sob ru č ní strojek ( p ě na, gel, mýdlo ) elektrický holící strojek ( nasucho )  Chemický zp ů sob chemická depilatoria ( zm ě k č ení keratinu ) redukce v alkalickém prost ř edí

6  Trvalý nebo postupn ě trvalý ú č inek  Odstran ě ní chloupk ů i s cibulkou  Cibulka narušená nebo zni č ená  Chloupky postupn ě slábnou  Pomaleji dor ů stají

7  Vosky  Elektrické epila č ní strojky  Elektrická jehla  Laser  Mechanicky - pinzeta

8 1. Vysv ě tlete, v č em spo č ívá význam depilace a epilace. 2. Jaký je rozdíl mezi depilací a epilací? 3. Vyjmenujte základní depila č ní prost ř edky. 4. Vyjmenujte základní epila č ní prost ř edky. 5. Jaké mno ž ství chloupk ů trvale odstraníme pou ž itím vosku? 6. K jakým prost ř edk ů m ř adíme chemická depilatoria?

9 1. Odstran ě ní ne ž ádoucího ochlupení. 2. Prost ř ednictvím depilace odstraníme chloupky u poko ž ky, cibulka z ů stává. Epilace odstraní chloupek v č etn ě cibulky. 3. Ru č ní a elektrické holící strojky, chemická depilatoria. 4. Vosky, epila č ní strojky, elektrická jehla, laser, pinzeta. 5. 60 – 80 %, p ř i správném provedení. 6. Depila č ní prost ř edky.

10 Pou ž itá literatura: Peterka, Kocourek, Podzimek. Materiály pro 1. – 3. ro č ník u č ebního oboru Kade ř ník. 3. vydání, Praha: Informatorium, 1999. ISBN 80 – 86073 – 38 – 6. Zahradník Miroslav. Materiály II pro 3. ro č ník oboru Kosmeti č ka. První vydání, Praha: Informatorium, 2001. ISBN 80 – 86073 – 83 – 1.


Stáhnout ppt "Č ÍSLO PROJEKTUCZ.1.07/1.5.00/34.0891 Č ÍSLO MATERIÁLUVYS_32_INOVACE_500_DEPILACE,EPILACE NÁZEV ŠKOLYVyšší odborná škola, St ř ední pr ů myslová škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google